DUA Sana Bana Özel 

Şifa Duaları

“Ben Resulullah (sav)’dan şöyle söylediğini işittim.” dedi:“ Sizden kim hastalanırsa şu duayı okusun:“Rabbunâ’llahu’llezi fi’s-semâi tekaddese ismüke, emrüke fi’s-semâi ve’l-ardı kema rahmetike fi’s-semâi fec’al rahmeteke fi’l-ardı. Vegfir lenâ hûbenâ ve hatâyânâ. Ente Rabbu’t-tayyıbîn. Enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike ala hâza’l vec’i fe yebreu.”(Ey huzuru semevatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı Rahmetin semada olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen (kötü söz ve fiillerden kaçınan) bütün iyi kimselerin Rabbisin… Bu ağrıya, Rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir, iyileşsin.”(Ebu’d-Derdâ (ra), adama) bu duayı okumasını emretti. O da okudu ve iyileşti.”(Ebu Davud, Tıbb 19)
Osman İbnu Ebi’l-Âs (ra) anlatıyor:“ Resulullah (sav)’a Müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim. Bana:“Elini, vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı oku!” buyurdu. Dua şu idi:“Üç kere: “Bismillah”tan sonra yedi kere, “Eûzu bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru.”(Bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden ALLAH’ın izzet ve kudretine sığınıyorum.” diyecektim.Bunu birçok kereler yaptım. ALLAH Teâla Hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım.”
(Müslim, Selam 67)

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!