ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

SATÜRN BURÇLARDA

Mitolojide zaman tanrısı Kronosla eşleşen Satürn çok önemli ve gerekli bir gezegendir.Hayattaki zamanı,sınırları yönetir.Bedende de sınırlar,deri,saç,tırnak,kemik ve dişleri gösterir,yönetir.Doğum haritamızda Satürn’ün konumu somut olarak neye sahip olabiliriz onu gösterir.Satürn’ü kullanarak saygınlığa ulaşabiliriz.Kullanmadığımız sürece kimse bize saygı göstermez.Satürn çok disiplinli sert bir öğretmendir.Yöntemleri çok yorucudur.Kısıtlar,erteler,geciktirir,yorar,sorun çıkarır ve hasta eder. Asla vazgeçmeden sınav yapmaya devam eder.Ne kadar gönüllü sorumluluk alırsak o kadar bizim için iyi olur.Kariyer,statü ve bilgi verir.Satürn’ü aşmadan kendimiz olmamız çok zordur.Hayatın gerçekleri Satürn’ün konularıdır.Doğum Haritamızda bulunduğu burcun tüm yeteneklerini bastırır.

Satürn;yaşlı insanları,otorite figürlerini,öğretmenleri,tutucu politikacıları,memurları ve bürokrasiyi gösterir.Dünyada ıssız yerler,kaya,taş,sert olan her yer ve çöller Satürndür.Zor şartların olduğu her yer bu gezegenindir.Haritamızda bulunduğu alanda sürekli sorumluluk almak zorundayız.Her zaman kuralları vardır.Sorumluluk ala ala en güçlü alanımıza dönüşür.Bizi uzmanlaştırır.En iyisini yapar

Satürn egoya düşman bir gezegendir.Karmanın gezegeni olan Satürn 7 yılda 1 çok zorlu sınav yapar. En çok ateş burçlarında zorlanır.Oğlak ve Kova burcunun yönetici gezegenidir.Terazi burcunda yücelir.Yengeç ve Aslan burcunda zararlı,Koç burcunda ise düşük konumdadır.

Satürn kişinin hayatına nasıl yön ve şekil verdiğini,yetersizlik durumlarında nasıl üstesinden geldiğini ve kendi sorumluluğunu nasıl üstlendiğini gösterir.Dünyadaki başarımız için Satürn burcumuzun olumlu yanlarını geliştirmeliyiz. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Satürn sert bir öğretmen olsa da ödülleri kalıcı ve kıymetlidir.

SATÜRN KOÇ

Doğum haritasında Satürn Koç olanların öğrenmesi gereken ilk şey sabırdır.Koç burcunun aceleci sabırsız tez canlı ruhu bu konumda baskılanır.Olması istenen şeylere geç ulaşılır.Satürn bulunduğu burcun yeteneklerini bastırdığı için Koç burcunun harekete geçme ve liderlik özellikleri kaybolur.Tek başlarına hiçbir şey yapamama söz konusu olabilir.İş hayatında disiplinsizlik kendilerini ortaya koyamama bazen çok çalışkan bazen çok tembel olmaları sorun yaşatır.Kendi istediği işleri çok iyi yaparlar.Liderlik etmeyi tek başına yolunu çizmeyi öğrenmelilerdir.Enerji düşüklüğü görülür.Yüksek tutmak için çaba göstermeliler.İkili ilişkilerde zorlanmalar yaşanabilir.Kişi hedeflerine ulaşmak isterken başkalarının ona engel olduğu hissine kapılabilir.Kontrol altında tutulduğunu düşünebilir.Bu konum kişiye sert bir mizaç verebilir.İçleri kıpır kıpır olsa da dışarıdan soğuk ve mesafeli gözükürler. Yanlış zamanda ani çıkışlar yapabilirler.Doğum haritasında başka zorlu açılar varsa kişinin babası çok yıpranmış biri olabilir.

SATÜRN BOĞA

Doğum haritasında Satürn Boğa olan kişilerin ilk öğrenmesi gereken şey maddi kaynaklarını doğru kullanmak olmalıdır.Yatırım yapmayı öğrenmelilerdir.Para zor gelebelir maddi sıkıntı yaşayabilirler. Tedbir almalılardır.Hayatta istedikleri her şey çok ağır olur.Sabır sınavları verirler.Hayattan keyif almayı öğrenmelilerdir.Doğa yürüyüşleri yapmalı toprağa basmalı duyularıyla hissetmelidirler. İştahları aşırı açık olabilir.Sağlıklarına dikkat etmelidirler.Boğa burcunun maddi güvence beklentisi çok yüksektir.Satürn bunu baskılar.Kişi maddi olarak zayıf olacağı endişesi taşır.Güvende olmaya aşırı odaklı olup kişi iş hayatında yavaş,temkinli,sabırlı ve sabittir.Satürn Boğa burcunun ağırlığını daha da büyütür.Kişi ağır hareket eden temkinli biri olarak tanınır.Sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmakta zorlanır.Başarı ancak çok çalışma ve disiplinle gelecektir.

SATÜRN İKİZLER 

Doğum haritasında Satürn İkizler olan kişilerin ilk öğrenmesi gereken şey iletişimdir.Yanlış anlaşılma korkusu taşıdıklarından kendilerini ifade etmekten kaçınırlar.Öğrenme güçlüğü anlayamama görülebilir.Okul dönemleri sınav korkularıyla geçer.Hayatta hep bilmedikleri konular karşılarına çıkar.Sürekli öğrenmek için çabalamalılar.Öğrendiklerini başkalarına öğreterek gelişmeliler. Kendilerini ifade etmeli konuşmalılar.İletişim kaygısı ve öğrenememe kaygısını yenmeliler.Bu konuma sahip kişiler hiç çekinmeden fikirlerini söylemeli risk almalı ve hata yapmaktan korkmamalıdırlar.Düşüncelerini uygulama şansları yüksektir.

SATÜRN YENGEÇ

Doğum haritasında Satürn Yengeç olan kişilerin öğrenmesi gereken ilk şey olgunlaşmadan hayatta başarı elde edilemeyeceğidir.Büyümek istemezler.Sorumluluk almaktan kaçarlar.Ailelerinin korunaklı dünyasından çıkmadan yaşarlar.Dünyevi hırsları yoktur.Mükemmel eşi ararlar.Özellikle evlenip evin sorumluluğunu almalılar.Çocuklarıyla evleriyle ilgilenmeliler.Genelde sorunlu uğraşacakları aileleri olur.Hırsları çok olsa da çabalamazlar.Kariyer iş meslek anlamında yükselemiyorlar.Yengeç burcunun kendini duygusal olarak güvence altına alma isteği kişiye melankoli verir.Duygularını ifade güçlüğü yaşarlar.Onlar için koşulsuz sevmek zordur.Soğuk ve mesafeli görünürler.

SATÜRN ASLAN

Doğum haritasında Satürn Aslan olan kişinin öğrenmesi gereken ilk şey iş hayatında uyumlu olmayı öğrenmek olmalı.Yönetici ile anlaşamadıkları için ya kendi işlerini kurmalılar ya da iş hayatlarında yönetici ile iyi geçinmeyi bilmeliler.Özgüven sorunu,gurur,kibir görülebilir.Yükselmek için çalışırlar. İnsan idare etme konusunda başarılı değillerdir.İnsan ilişkilerini geliştirmeli mütavazi alçakgönüllü olmalıdırlar.Kalabalık önünde konuşmaktan çekinirler.Satürn burada özgüveni,yaratıcılığı ve yöneticilik özelliklerini bastırır.Kişi kendini nasıl ifade etmesi gerektiği konusunda sorunlar yaşar. İçine kapanabilir.Bazı durumlarda aşırı öne çıkma kendini ortaya koyma ve hırs görülür.Kendisine engel olmaya çalışan kişilerle karşılaşıp daha da hırslanır ve başarıya ulaşabilir.Zorba ve bencil birine dönüşebilir.Yapması gereken özgüvenini kazanıp kibire kapılmadan çalışmaktır.Başarı böylece gelir.

SATÜRN BAŞAK

Doğum haritasında Satürn Başak olan kişilerin öğrenmesi gereken ilk şey hayatlarını düzenli,planlı ve programlı yaşamaları gerektiğidir.Spor yapmalı,uyku düzenlerine dikkat etmeli ve sağlıklı beslenmelilerdir.Kronik rahatsızlıkları olabilir.Günlük hayatta sürekli aktif olmalı uğraşacak bir işleri olmalıdır.Evlerini düzenli tutmalılardır.Düzen geliştirmek somut olarak yararlı olmak çalışmak bu konumun sahip olduğu sorumluluklardır.Bunları yapmayı öğrenmeli kendini sürekli geliştirmelidir. Depresyona yatkın melankolik bir yapıları olabilir.Sürekli meşguliyet içinde olup karamsar düşüncelerden korunmalılar.Hastalık korkularına sahip olmaları aşırı spor yaparak kendilerini yıpratmalarına neden olabilir.Dengeyi kaybetmeden egzersiz yapmalılar.Kurdukları düzenin bozulmasından korkarlar.İyi bir şekilde planlanmış titizlikle üzerinde çalışılmış işlerin yolunda gideceğini bilmeliler.

SATÜRN TERAZİ

Doğum haritasında Satürn Terazi olanların hayatta öğrenmesi gereken ilk şey insan ilişkileridir.Hayat karşılarına hep sorunlu insanları getirir.İnsan ilişkilerine çok önem verirler.Adalet olguları çok gelişmiştir.Haklıyı haksızı objektif bir şekilde ayırırlar.Kiminle ilgilenseler o kişiler kendilerine aşırı derece yapışıp sorun çıkartırlar.Zamanla çok iyi ilişki uzmanı olabilirler.Hiçbir şeyi tek yapmamalılar. Ortaklık kurarak başarıya kolaylıkla ulaşırlar.Akıl alışverişi yapmalı iletişim halinde olmalılar.Satürn bu burçta yücelir.Krizleri aşar Satürn’ü öğrenirlerse çok iyi evlilik yaparlar.Eğer öğrenmezlerse hayatta yalnız kalırlar.

SATÜRN AKREP

Doğum haritasında Satürn Akrep olanların hayatta öğrenmesi gereken ilk şey krizlerle baş etmeyi bilmektir.Kontrolsüzce krizler çıkar.Bunlarla baş edememe korkuları vardır.Zor koşullar altında sorunlarla uğraşmak zorunda kalırlar.Yapmaları gereken soğukkanlı olmaktır.Herşey genel olarak zor ilerler.Ölümle sınav edilebilirler.Sevdiklerini kaybedebilirler.Arkalarından iş çevrilebilir.Düşmanları olabilir.Hatta büyü yapılabilir.Tehlikeli durumlar içinde kalabilirler.Güç savaşı içinde olabilirler.Ya hep ya hiç diyerek tutkuyla mücadele ederler.Küllerinden doğup yıkıntılardan yeni hayatlar inşa etme konusunda çok başarılı kişilerdir.Kitleleri etkileme ikna etme yetenekleri vardır.Güçlü görünmek adına aşırı kontrolcü,acımasız ve manipülatif olabilir.Kişi iyi ya da kötü kişi olma konusunda bir yol ayrımına girer.Yaptığı seçimle dönüşür.

SATÜRN YAY 

Doğum haritasında Satürn Yay olanların hayatta öğrenmesi gereken ilk şey cesur olmayı bilmeliler. Hayatın içinde sıkışıp kalmış rutinin içinde yaşıyormuş gibi hissederler.Özgür olamadıklarını düşünürler.Bir şey yapmaya cesaretleri yoktur.Aslında en kolay Satürn konumlarından biridir.Ama bu kişiler çok şikayet ederler.Satürn bu kişilere en çok neyi yapmak istiyorsan onu yap der.Gezgin olmalı özgürleşmeli farklı kültürleri görmeli tanımalıdırlar.İstedikleri şeyler gözlerine zor görünür o yüzden başlangıç yapamazlar.Karamsar ve negatif olurlar.Özellikle bir hayat felsefesi edinerek iyimser düşünmeli ve Satürn’ü aşmalılar.

SATÜRN OĞLAK 

Doğum haritasında Satürn Oğlak olanların hayatta öğrenmesi gereken ilk şey sorumluluk almayı bilmektir.Hedeflerini her zaman büyük tutmayı öğrenmelilerdir.Satürn Oğlak burcunun yönetici gezegenidir.En disiplinli en güçlü burada çalışır.Disiplinli olma konusunda ve sorumluluk almada çok başarılı kişiler olabilirler.Sorumluluk almazlarsa güçsüz zayıf olma ve aç kalma korkuları olur.Statü kazanamamaktan korkarlar.Her sorumluluğu yüklenmek isterler.Çok ciddi hayat sınavları ile karşılaşırlar.Ağır sınavlar verirler.Hiç durmadan hedeflerini büyütmeliler.Büyük yetki alıp büyük işler başarabilirler.Biraz acımasız olmayı bilmeliler.

SATÜRN KOVA 

Doğum haritasında Satürn Kova olanların hayatta öğrenmesi gereken ilk şey kendini durmadan geliştirmeyi bilmektir.Sürekli sıradanlık hissi taşırlar.Kendilerini sıradan ve vasat olduklarını düşünür ve harekete geçmezler.Onu yapayım bunu yapayım derken yerlerinde sayabilirler.Aşırı derecede kendilerini geliştirmeliler.Çok kültürlü birine dönüşebilirler.Entellektüel olmalılar.Her şeye hakim olmalı her konudan haberleri bilgileri olmalıdır.Dünyaya bir yenilik getirebilir ve bu alanda çok başarılı olabilirler.Uzun süre hiçbir şey yapmazlar.Ama yaptıklarında çok başarılı olurlar.Satürn Kova burcunun yönetici gezegenidir.Ve burada güçlü çalışır. 

SATÜRN BALIK

Doğum haritasında Satürn Balık olanların hayatta öğrenmesi gereken ilk şey hayatı anlamaya çalışıp fedakarlığı öğrenmek olmalıdır.İmkansız hayalleri istekleri vardır.Suya bina inşa etmek gibi.Her zaman zamanlama problemi yaşarlar.Yanlış zamanda yanlış yerde olabilirler.Bu kişiler kaderi anlayamadıklarını düşünürler.Hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeli akışa bırakmayı bilmelidirler.Fedakarlık sınavları olur.Çoğu zaman feda etmeleri gereken şeyler yaşarlar.Başkalarına yardım ederek büyürler.Sosyal yardım derneklerine gitmeli insanlara şifa olmalıdırlar.Bu hayatı daha önce ki hayatlarının iyiliklerini öder gibi yaşarlar.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!