ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

DOĞUM HARİTASINDA RETRO GEZEGENLER

Retro;bir gezegenin geri gitmesi demektir.Normal şartlar altında hiçbir gezegen geri hareket etmez.Gerileme dediğimiz aslında fiziksel değildir.Dünyadan baktığımızda gezegenin dönüş hızı Dünyanın dönüş hızından daha yavaş konuma gelir ve izlediğimiz yerden geri gidiyormuş gibi görünür.

Natal (Doğum) Haritalarda Retro Gezegenlerin Etkisi 

Merkür Retro

Doğum haritasında Merkür retrosu ile doğanlar düşüncelerini genelde kendilerine saklarlar.Zihinsel faaliyetleri içe yönelir.Başkalarının onları anlamadığını düşünürler.Bu yüzden kendilerini daha az ifade ederler.Merkür’ün temsil ettiği konularda gecikme yaşama olasılıkları yüksektir.Olumlu olarak ise bağımsız,özgün,yaratıcı düşünme özgürlüğüne sahiplerdir.

*Derin düşüncelerle içe dönük zihinleri vardır.

*Kolaylıkla özeleştiri yapabilirler.

*Kendilerini analiz etme yetenekleri gelişmiştir.

*Dalgın yapılı insanlardır.

*Edebiyata ilgi duyan ya da yetenekli kişilerdir.

*Yavaş yavaş sindirerek öğrenirler.

*İletişim kurarken temkinli çoğu zaman utangaç davranırlar.

*Boş konuşmaz gevezelik etmezler.

*Düşüncelerini ifade etmekte ve kağıda dökmekte sıkıntı çekerler.

Venüs Retro

Doğum haritasında Venüs Retro ile doğanlar sosyalleşmede sıkıntı yaşayan çekingen yapıya sahip kişilerdir.Karşı cinsin yanında kendilerini kötü hissedebilir ve güvensiz olabilirler.Venüs’ün simgelediği konularda gecikme yaşama olasılıkları yüksektir.

*Yaratıcı kişilerdir.

*Özgür bakış açıları vardır.

*Kendilerine özgü estetik değerler geliştirirler.

*Duygularını saklarlar,sevgilerini ifade etmekte zorlanırlar.

*Kendilerini hayranlık derecesinde severler.

*Aşık olmaktan korkarlar ve güçlü duygusal bağlar kurmak istemezler.

*Mükemmel aşkın peşindedirler.

*Gerçek dışı ideallerin peşindedirler.

*Kendi değer sistemlerini geliştirirler.

*Kalabalık ortamlardan uzak dururlar.

*Estetik alanlarında yeteneklilerdir.

*Maddiyata önem vermeyen kişilerdir.

*Gizli,saklı,sıradışı ilişkiler kurma eğilimleri yüksektir.

Mars Retro

Doğum haritasında Mars retro ile doğanlar herkesten farklı hedeflere sahip,öfkeleri içe dönük ve çok büyük dayanma gücüne sahip kişilerdir.Kendilerini ortaya atmakta tereddüt ederler.Öfkeleri kontrol altındadır ama içe yönelmiş bir haldedir.Mars’ın simgelediği konularda gecikme yaşama olasılıkları çok yüksektir.

*Kendilerini kendileri kısıtlar.

*Mücadeleci olamama ve sadece kendileriyle rekabet etme görülür.

*İnsan ruhunu keşfetmek isterler.

*Zihinleri iç aleme döner.

*Tek başına hareket eder ya da sıra dışı hareketleriyle dikkat çekerler.

*Pasif saldırgan kişiliklerdir.

*Bastırılmış ya da her an patlamaya hazır öfkeleri vardır.

*Kendi yıkımlarına sebep olurlar.

*Risk almaktan korkarlar.

*Kendi yeteneklerinden şüphe eden kişilerdir.

*Kimi zaman abartılı mücadele kimi zamansa hiçbir şey yapmadan durma görülür.

*Cinsellik bastırılmış olabilir.Cinsel saplantılar görülebilir.

Jüpiter Retro

Doğum haritasında Jüpiter retro ile doğanlar daha çok iç dünyalarında gelişirler.Değer yargıları içe dönüktür.Şansları biraz azalır.Kendilerine olan inançları çok yüksektir.Ciddi bir dış görünüşleri vardır.Kendini kısıtlayan yapıları vardır.Jüpiter’in simgelediği konularda gecikme yaşama olasılıkları yüksektir.

*Felsefik derin düşüncelere dalan kişilik.

*Derin anlayışa sahip psikolojik tahminlere eğilimli kişilerdir.

*İç dünyalarında kendilerini sürekli geliştirme çabasındadırlar.

*Dışarıdan bakıldığında biraz kapalı kişilerdir.

*Kendi kendine yol gösteren kişilerdir.

*Hedefleriyle uyum içinde ilerlerler.

*Manevi zenginlik onlar için çok önemlidir.

*Kendi inanç sistemlerini geliştiren kişilerdir.

*Bazen aşırı iyimser bazen aşırı karamsar olurlar.

*Kilo almaya eğilimlidirler.

*Kendi başlarına vakit geçirmeyi tercih ederler.

*Ailenin ve toplumun genel inanç sistemlerini kabul etmezler.

Satürn Retro

Doğum haritasında Satürn retrosunda doğanlar statü elde etmekte zorlanırlar.Disiplinli olmak onlar için zordur.Kendilerine göre sorumluluk algıları vardır.Kimsesizlik ve yalnızlık duyguları hakimdir. Kişi hayır demekte zorlanır.Satürn’ün simgelediği konularda gecikme yaşama olasılıkları yüksektir. Aile ile ilgili sorunlar yaşarlar.Anne ve baba ile soğuk mesafeli ilişkileri olabilir.

*Dayanıklı kişilerdir.

*İçsel olarak güçlüdürler.

*Aşırı derecede kendilerini kontrol altında tutarlar.

*Hayatın zevklerinden uzak dururlar.

*Kendilerine kuşkuyla yaklaşır eleştirirler.

*Depresyona eğilimli kişilerdir.

*Hırslı değillerdir.

*Yetenekli olmadıklarını düşünürler.

*Yalnız başına çalışmayı severler.

*Kendilerini motive edebilirler.

*Baba imajı zayıf,otorite figürleriyle sorun yaşayan kişilerdir.

*Kimi zaman aşırı savunmada,kimi zaman ise aşırı savunmasız olurlar.

Uranüs Retro

Doğum haritasında Uranüs Retro doğanlar dışarıdan sakin ve güvenli görünselerde hayal dünyalarında yaşayan dağılıp giden kişiler olabilirler.Yaşadıkları toplumun genelinden farklı düşünüp bireyselleşme ve özgürleşme isteği yüksektir.Uranüs’ün simgelediği konularda gecikme yaşama olasılıkları yüksektir.

*Yaşadıkları toplumda kendilerini yabancı hissederler.

*Toplumsal kural ve davranış kalıplarına uyar gibi görünürler ama sıradışı kişilerdir.

*Psikoloji ilgi alanlarıdır.

*İlerici düşüncelere sahiplerdir.

*Ruhlarının derinliklerinde isyankar kişilerdir.

*Güçlü sezgilere sahiplerdir.

*Yaratıcılardır.

*İçlerinden gelen sesi dinlerler.

*İçsel özgürlüğe ihtiyaç duyarlar.

*Çok kolay heyecanlanan,gergin ve kışkırtmaya açık bir kişilikleri vardır.

*Değişiklik adına beklenmedik değişimler gerçekleştirirler.

Neptün Retro

Doğum haritasında Neptün retro doğanlar aşırı derecede gerçeklikten uzaklaşıp subjektif olabilirler. Neptün’ün simgelediği konularda gecikme yaşama olasılıkları yüksektir.

*Hayalgüçleri çok canlıdır.

*Yaratıcı kişilikleri vardır.

*Sorumluluklardan kaçıp hayal dünyasında yaşarlar.

*Kendilerini aldatır,ruhlarının derinliklerinde kaybolurlar.

*Ruhsal ve fiziksel olarak aşırı duyarlı kişilerdir.

*Kendilerini bir ideale adayabilirler.

*Bir amaca yönelik kendilerini feda edebilirler.

*İnzivaya çekilip kendilerine dinlemeye ihtiyaç duyarlar.

Pluto Retro

Doğum haritasında Pluto retro doğanlar güçsüz olmaktan korkarlar.Gördükleri doğrularını söylemekten çekinirler.Pluto’nun simgelediği konularda gecikme yaşama olasılıkları yüksektir.

*Öfkeleri ve arzuları bastırılmıştır.

*Uyumsuz ve antisosyal eğilimleri vardır.

*İçe kapanık kişilerdir.

*Mahremiyetlerini kolay paylaşmazlar.

*Enerjileri içe dönüktür.

*Cesur bir ruh kaşifilerdir.

*Derin psikolojik sezgileri ve kavrayışları olan kişilerdir.

*Karşı koyamadıkları içsel dürtüleri ya da saplantıları vardır.

*Güçlü ve dayanıklıdırlar.

*Kendilerini yeniden üretebilirler.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!