DUA Sana Bana Özel 

Peygamber Efendimizin En Çok Okuduğu Dua

Rabbena âtina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten

Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver; ahirette de iyilik ver.

vekina azabennar

Ve bizi cehennemin azabından koru.

Rabbenağfirli veli valideyye velil mü’minine yevme yekumul hisab

 Ey Rabbimiz! Beni, annemi babamı, ve bütün mü’minleri hesap görüleceği günde bağışla.

Bu dualar namaz sonunda okumaktayız.

Peygamber  efendimizin en çok okuduğu dualardandır.
Bu dualar herdaim kalbimizi diri tutacak bela musubetleri Rabbimin izni ile def olacaktır.

Peygamber Efendimiz Namazda Otururken Okuduğu Dualar: Allah Rasûlü (s.a.v.) Rabbena’dan sonra da bazı dualar okurdu. Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.), namazında otururken şöyle duâ ederdi: “Allâhümme innî e’ûzu bike min ‘azâbi’l-kabri ve e’ûzu bike min fitneti’l-mesîhi’d-dec-câli ve e’ûzu bike min fitneti’l-mahyâ ve min fitneti’l-memât. Allâhümme innî e’ûzu bike mine’l-me’semi ve’l-mağram.” Allah’ım! Kabir azabından sana sığınırım; yalana Mesîh’in (Deccâl’in) şerrinden sana sığınırım; hayatın ve ölümün şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım.
Buhârî, Ezan, 149

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!