DUA Sana Bana Özel 

Panik Atak – Vesvese İçin Okucak Çok Güzel Bir Dua

Eûzü billâhi’s-Semîi’l-Alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm

Sabah Akşam 10 Kere Okunacak.

Eûzu billâhi’s-sernîİ’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm / Her şeyi işiten ve bilen Allah’a sığınırım, kovulmuş şeytandan

Eûzu billâhi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm min hemzihî ve nefhihî ve nefşihî / Her şeyi işiten ve bilen Allah’a sığınırım, kovulmuş şeytanın kışkırtmasından, şişirmesinden ve üflemesinden”

Vesvese sizi Rabbinize yaklaştıracak tüm ibadetlerden alıkoyar başta namaz,zekat,hac ve diğer tüm farzlar oyüzden mutlaka önlem alınız.

Şimdi abdesmi alıcam hava soğuk, namaz kılacak vakitmi var vs. bir sürü engel bunu aşmanın yolu

daime kalbi diri tutmak dır.

Kalbi diri tutmak için buyrun.

“La İlahe İllallah”

Bu kelime zikirlerin en faziletlisidir.  Günde 100-1000 – 70000

“La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym”

”Bu dua (99) derde devadır. Bunlardan en küçüğü kalpteki sıkıntıdır.

Günde 100 – 500 Adet

Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallâhi’l-azîm

Bir kimse günde 100(yüz) defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır

“Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn” Günde 100 – 1000 Adet

“La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin”

Günde 100 – 1000 Adet diyen, fakirleşmez, zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur, Cennetin kapısını da açmış olur.)

“Euzübillahimineşşeytanirracim”
demek, Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.

“Bismillahirrahmanirrahim”
demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.
Vesvese nedir?

Vesvese: Şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir.

Biraz daha bu tanımı açarsak; vesvesenin anlamı; insanın kalbine, ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. “Zelzele” kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, “vesvese” kelimesinde de, yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya “vesvese”, vesveseyi verene de “vesvas” denir.

Nas suresinde “min şerri-l vesvasil hannâs” buyurularak “vesvese veren hannasın şerrinden Allaha sığınmamız” emredilmiştir. Vesvasın; vesvese veren olduğunu öğrendik, ayette geçen hannas ise; açığa çıktıktan sonra saklanan veya ileri çıkıp, geri çekilendir. Bu işi çokça yapan, hannas ismini alır. O halde “vesvasil hannas” ikisi birlikte şu manaya gelir: “vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan, birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir.

Yine “min şerri-l vesvâsil hannas” ifadesinden, vesvesenin, şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenden Allaha sığınmanın anlamı; Allahın henüz başlangıçta şerri yok etmesini dilemektir. Bu konuda Kur’an şöyle emreder;

“Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen Allaha sığın.”

Evet vesvese musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner.

Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür.

Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan hafif olur, gizli kalır.

Mahiyetini bilmezsen devam eder,yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider.

Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki; cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder.

Tanımazsan gelir, tanırsan gider.

Vesvese ilmedavetten alıntıdır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!