GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

EVRENİN GİZLİ DİLİ SOLFEGGİO FREKANS SKALASI

EVRENİN GİZLİ DİLİ SOLFEGGİO FREKANS SKALASI

Altı Solfeggio Frekansı

Ut (C/Do) – 396 Hz – Suçluluk Duygusu ve Korkudan Özgürleşmek

Re (D) – 417 Hz – Durumu Çözmek, Değişimi Kolaylaştırmak

Mi (E) – 528 Hz – Dönüşüm ve Mucizeler (DNA’yı şifalandırmak)

Fa (F) – 639 Hz – Yeniden Bağlantıya Geçmek/İlişkiler

Sol (G) – 741 Hz – İfadeler/Çözümler

La (A) – 852 Hz – Uyanışın Sezgisinde Olmak

Solfeggio Frekanslarının Suya Olan Etkisi

Ut (C/Do) – 396 Hz

Niyet: Kederden Neşeye Geçiş, Suçluluk Duygusu ve Korkudan Özgürleşmek

Bu frekans enerjiyi serbest bırakmamıza yardımcı olur ve suçluluk duygusu üzerinde faydalı etkileri vardır. Suçluluk duygusunu temizler, çoğunlukla idrak etme yolundaki engelleri temsil eder, hedeflere hayırlı yoldan ulaşmamıza yardımcı olur. Ut tonu bizi, suçlu hisseden halimizden ve savunma mekanizmamızı düşüren korkularımızdan özgürleştirir. 396 Hz. Frekansı, bizi tatmin olmadığımız mevcut halimize getiren gizlediğimiz blokajları, bilinçaltı olumsuz inançlarımızı, karar ve düşüncelerimizi arar.

Re (D) – 417 Hz

Niyet: Durumu Çözmek, Değişimi Kolaylaştırmak

İkinci ana Solfeggio tonu değişiklik hakkında enerji çıkartır. Bu frekans hayatımızda travma etkisindeki tecrübelerimizi temizler ve geçmiş olayların yıkıcı etkilerinden arındırır. Hücresel düzeyde işlemden bahsettiğimizde Re notası hücreyi ve onun fonksiyonlarını optimal bir şekilde cesaretlendirir. 417 Hz. Frekansı kalıcı bir enerjiyle temas edip hayatımızda değişiklik yapmamıza yardımcı olur.

Mi (E) – 528 Hz

Niyet: Dönüşüm ve Mucizeler (DNA’yı şifalandırmak)

Mi notası insan DNA’sını orijinal, tam ve bütün haline getirmek için kullanılır. Bu frekans hayatımıza dönüşüm ve mucizeler getirir. DNA onarım işlemini faydalı etkiler takip eder- yaşam enerjisinin artması, zihinde açıklık, farkındalık, aydınlanmış veya harekete geçirilmiş yaratıcılık, derin içsel huzur vecd olma hali gibi, dans ve kutlama. Mi tonu hayal gücümüzü aktive eder, en yüksek hayrımıza ve amacımıza niyet etmemize ve içgüdümüzün faaliyete geçmesine yardımcı olur.

Fa (F) – 639 Hz

Niyet: Yeniden Bağlantıya Geçmek ve Dengelemek/İlişkiler

Solfeggio skalasından bir ton daha. Kişiler-arası ve topluluk içinde ahenkli ilişkiler yaratımına olanak sağlar. Fa notası-aile içindeki, eşlerimizle, arkadaşlarımızla ve sosyal ilişkilerimizdeki problemlerle başa çıkmak için kullanılır. Hücresel işlemlerden bahsederken, 639 Hz. Frekansı, çevresiyle iletişim kurması için hücreyi cesaretlendirir. Bu kadim Solfeggio frekansı iletişim, anlayış, tolerans ve sevgiyi geliştirmeye yardımcı olur.

Sol (G) – 741 Hz

Niyet: Problem Çözmek, İfadeler/Çözümler

Hücreyi toksinlerden arındırır (“Solve polluti). 741 Hz. Frekansının sıklıkla kullanımı daha sağlıklı, kolay bir hayata yönlendirir; aynı zamanda bizi çeşitli toksinlerle kirlenmemiş gıdalı bir diyete de yönlendirir. Sol notası hücreyi farklı çeşitlerdeki elektro manyetik ışınımlardan temizler. Herhangi bir nitelikteki problemleri çözmek, bu ses frekansının bir başka uygulamasıdır. Solfeggio skalasının bu beşinci frekansı, saf ve dengeli bir yaşam sürdürebileceğimiz- kendimizi ifade etmenin tesirinde olmamıza yardımcı olur.

La (A) – 852 Hz

Niyet: Uyanışın Sezgisinde Olmak, Ruhsal Düzene Geri Dönüş

La notası, hayatımızdaki-karşımızdaki insanlar, bulunduğumuz mekanlar ve yaşadığımız olaylar dahilindeki gizli ajandalar ve saklı niyetler gibi, illüzyonların içinden geçip görmemizle ilintilidir. Bu frekans, bir insanın her şeyi saran ruh ile iletişimi için açılması niyetiyle kullanılabilir. Farkındalığı arttırırken, bizim ruhsal düzenimizi geri kazanmamıza yardımcı olur. Hücresel işlemler konusunda 852 Hz. Frekansı, hücrenin kendini daha üst bir sistemin içine dönüştürmesine olanak sağlar.

Dr. Leonard Horowitz tarafından yönetilen ek araştırmalara göre, üç adet Solfeggio frekansının daha var olduğu önerilmektedir.

Si (B/Ti) – 963 Hz

Bu ton, herhangi bir sistemi orijinal, tam ve bütün haline doğru uyandırır. Işık ve her şeyi saran ruh ile bağlıdır ve Bir’liğe dönüşe, doğrudan tecrübe etmeye olanak sağlar. Bu frekans bizi yeniden Ruh ile veya ruhsal alemin titreşimsel olmayan enerjileriyle, bağlantıya geçirir. Bir’lik halini, yani bizim gerçek doğamızı, tecrübe etmemize yardımcı olur.

174 Hz

Tonların en düşüğü olarak doğal bir anestezi olarak karşımıza çıkar. Fiziksel ve enerjetik olarak acımızı azaltmaya yardımcı olur. 174 Hz. Frekansı organlarımıza güvence, güvende olma ve sevgi verirken, içlerindeki en iyinin ortaya çıkmasına cesaret verir.

285 Hz

Bu frekans dokunun orijinal şekline gelmesine yardımcı olur. 285 Hz. Frekansı enerji alanlarına etki ederek, zarar görmüş organlarımızı yeniden inşa etmek üzere mesaj gönderir. Ayrıca bedenimizi canlı ve enerjik hale sokar.

EVRENİN GİZLİ DİLİ SOLFEGGİO FREKANS SKALASI

Solfeggio skalası ve üç ek ton

Bildiğimiz üzere, orijinal Solfeggio skalasında 6 ton bulunmaktadır. Bunlar: 396, 417, 528, 639, 741 ve 852 Hz.dir.

Bu orijinal frekanslardan ortaya çıkan örüntüyü sürdürürsek, ek frekanslar hesaplanabilir. Şablonu alt modellere bölmeden önce 396 Hz.den küçük olan üç frekans hesaplanabilirken (63, 174 , 285), 852 Hz.den büyük sonsuz frekans türetilebilmektir.

63

174 – acıyı azaltmak

285 – enerji alanlarıyla etkileşim

396 – kederi neşeye çevirmek

417 – değişime olanak sağlamak

528 – dönüşüm ve mucizeler

639 – yeniden bağlanmak, birleşme, ilişkiler

741 – ifadeler/çözümler

852 – ruhsal düzene geri dönüş

963 – tam ve bütün halde uyanış

1074

1185

1296

1317

Vb.

Tüm bu ek frekanslar 3, 6 veya 9’a indirgenebilir, ama bu onları da, ana Solfeggio skalasındaki frekanslar gibi kullanılması anlamına mı gelir? 9 Solfeggio tonlamasına konsantre olmamızın yeterli olduğu belirtiliyor.

Bu 9 ton, yeterince araştırılmış olup, bir çok insan tarafından faydaları deneyimlenmektedir. Daha fazlası veya azı için, burada sezgilerimize güvenebiliriz. İç sesimiz, ihtiyacımız olana ve bizim için hayırlısına doğru, bizi yönlendirecektir.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!