ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

NEPTÜN BURÇLARDA

İdeallerin gezegeni Neptün 23 Eylül 1846 yılında Gottfried Galle tarafından keşfedilmiştir.Zodyak’ın çevresini 164 yılda dolaşır.Her burçta ortalama 14 yıl kalır.Enerjisi en zor anlaşılan ve tarif edilmesi en güç gezegendir.Neptün’ün bulunuşu anestezinin bulunuşuna denk gelmektedir.Bu dönemde romantik akım,fotoğraf,petrokimya ve ilaç endüstrisinde birçok gelişmeler olmuştur.Neptün en derin özlemleri,idealizmi ve kolektif bilinçdışını simgeler.Sezgi ve ilhamla özdeşleştirilir.

Spiritüellik,mistisizm,sanatta ve müzikte yaratıcılık Neptün’ün konularıdır.Fonksiyonu arındırmadır. İdealist,fedakar ve hissi yönelimler verir.Temsil ettiği şeyler;kaçamak,net olmayan,belirsiz olaylar, skandallar,denizler,sıvılar,uyuşturucular,alkol,sis,aldatıcı durumlar ve gemilerdir.

Neptün’ün temsil ettiği meslekler arasında

Sanatçı,medyum,denizci,şair,yogini,sihirbaz,dalgıç ve ressam gibi meslek dalları vardır.Aldatıcı,belirsiz,büyüleyici,dalgalı,duygusal,egzotik,gizemli,hayalperest,idealist,saf, soyut,yaratıcı,psişik,hoşgörü,şeffaf,spiritüel,alkol,uyuşturucu ve zehir Neptün’ün temsil ettiği kelimeler ve kavramlardır.

Olumlu olarak;hassas,ince,zarif,insancıl,idealist,romantik,duygusal,verici saf,hayal gücü veren,sezgileri artıran,empati,şefkat ve duyarlılık ifadeleridir.Olumsuz olarak ise;kafa karıştırıcı,anlaşılması ve tarifi güç,kolay etki altında kalan,fazla kırılgan,aşırı hayalperest,tembel, bağımlılık,kolay dağılma,amaçsızlık,kaos ve tatminsizlik ifadeleridir.

Doğum haritamızda Neptün’ün yerleşimi hangi alanlarda dağılma ve çözülme yaşadığımızı,hayal kırıklıklarına ve yanılgıya açık olduğumuzu gösterir.Bizi sınırlayan şeylerden nasıl sıyrılabiliriz, benliğimizin sınırlarını nasıl aşabiliriz ve böylece kişisel bilincimizi aşan şeyleri sezgisel bir şekilde kavrama kabiliyeti kazanabiliriz Neptün ışığında öğreniriz.

Doğum haritamızda iyi bir konumda yerleşmiş olan Neptün kişiyi ince,yaratıcı,alçakgönüllü,sanatçı ruhlu ve çok duygusal yapar.Empati kurabilmeyi çok iyi bilen evrensel ihtiyaçların farkında olan ve adanmaya yönelik bir kişilik görülür.Gerçekler ve hayaller arasında dengeyi sağlayabilir bu yüzden hayal kırıklığı yaşamaz.Bulunduğu ev hangi konularda kendiliğinden ilham geldiğini ve ilahi yardım alınan alanı gösterir.

Neptün doğum haritasında belirgin bir yerleşimde olduğunda çok çekici bir görünüş verebilir.Venüs ve Ay ile arasında olumlu açı olduğunda özellikle bu çekicilik artar.Doğum haritamızda Neptün vurgulu bir şekilde yerleşmiş ama olumsuz konumda ise (köşe evlerde 1,4,7,10 olup çok sayıda açıları olması) yaratıcılık,sezgisellik,hayal gücü,empati yeteneği çok gelişmiş olur.Fakat bu kişiler günlük hayatlarında bu yönlerini dengeli bir şekilde ortaya koymakta zorlanırlar.Sosyal ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler.

Kişi gelişmeye ve çevresini değiştirmeye yönelmelidir.İç dünyasına aşırı kapılıp gitmemelidir.Günlük sorunlardan gerçeklerden kaçış yolu olarak alkol ya da uyuşturucu bağımlılığına gidebilir.Aldanmaya ve hayal kırıklıkları yaşamaya yatkın biri olabilir.Gerçekleri görmek istemez ve kendi olmasını istediği gibi görebilir.Ruhsal hastalıklara ve depresyona açık kişilerdir.Hayal dünyalarını yaratıcılıklarıyla birleştirip eyleme geçmeli ve bunları paylaşıp aktif olmalı sosyalleşmelidirler.Böylece enerjilerini taze tutup ruhsal çöküntüden korunabilirler.

Neptün Koç

Doğum haritasında Neptün Koç olan kişiler spiritüel hedefler için harekete geçme arzuları vardır.Bu konum hayal gücünü ateşler.Ruhsal konularla ilgili kolaylıkla risk alabilirler.Sanat ve yaratıcılık alanında yenilikler yapabilirler.Yenilik yapma istekleri ve ruhsal konularda öncülük yapabilme yetenekleri vardır.

Neptün Boğa

Doğum haritasında Neptün Boğa olan kişilerin ruhsal konulara sarılma ihtiyaçları vardır.Bu konulara daha pratik bir yaklaşım getirebilirler.Sanatta ruhsal ve dini temaları kullanırlar.Aşkın ve zevkin abartılması söz konusu olabilir.Kişi kendine koyduğu sınırları aşabilir.Güven ihtiyacını ve sahip olma duygusunu bırakıp ruhsal boyuta ulaşabilir.

Neptün İkizler

Doğum haritasında Neptün İkizler olan kişilerin zihinsel algılayışları farklı ve sezgileri güçlüdür. Edebiyat alanında başarılı olup güçlü çarpıcı ve unutulmaz eserler ortaya çıkarırlar.Ruhsal konuları kolay kavrayabilme yetenekleri vardır.Dedikodu yapmayı severler.

Neptün Yengeç

Doğum haritasında Neptün Yengeç olan kişilerin güçlü psişik enerjileri vardır.Duygusallık ve hassasiyet yoğunluğu verir.Kişi için aile kavramı,vatan ve milliyetçilik önemli değerlerdir.Bu konulara kendilerini rahatlıkla adayabilirler.

Neptün Aslan

Doğum haritasında Neptün Aslan olan kişilerin sanata karşı güçlü yetenek ve ilham güçleri vardır. İhtişamlı ve gösterişli sanat eserleri ortaya çıkarırlar.Sinema alanında ses getirebilirler.Lüks tasarımlar bu konumun ellerinden çıkar.

Neptün Başak

Doğum haritasında Neptün Başak olan kişiler ruhsal konulara pratik bir bakış açısıyla yaklaşır. Ruhsal bütünlüğe ulaşmanın zor olduğunu düşünürler.Din ve inançla ilgili kabul edilmiş öğretileri eleştirir ve sorgularlar.Kendi değerlerini olduğundan daha az görüp sürekli kendilerini eleştirebilirler.

Neptün Terazi

Doğum haritasında Neptün Terazi olan kişiler ilişkileri aşırı derecede idealize edebilirler.İlişkilerde sınırları belirleyememek ya da özgürlüğü aşırı abartmak görülebilir.Romantik bakış açısıyla resim,şiir ve edebiyat alanında eserler ortaya koyarlar.İlişkilerde sadakatsizlik olabilir.Zevklerde aşırıya kaçma görülebilir.

Neptün Akrep

Doğum haritasında Neptün Akrep olan kişiler ruhsal konulara tutkulu bir şekilde ilgi gösterirler. Dünyevi konuların peşinden gitmek yerine ruhsal konuların peşinden giderler.Gizemli konuları aşırı idealize eder ve bu konularla bütünleşmek isterler.Dönüştürücü güçleriyle bilinirler.

Neptün Yay

Doğum haritasında Neptün Yay olan kişilerin ruhsal konulara karşı özel bir kabiliyetleri vardır. İdealist ve optimist kişilerdir.İnsanlığa hizmet etmek isterler.Vizyon sahibilerdir.Özgürlük duygusunu idealize ederler.Hayvan sevgisi yoğun olan ve hayvan haklarını savunan kişilerdir.Kendi hayat felsefeleri doğrultusunda yaşarlar.

Neptün Oğlak

Doğum haritasında Neptün Oğlak olan kişilerin topluma faydalı olma istekleri vardır.Hayalleri için disiplinli ve kararlı bir şekilde çalışma görülür.Bu hayaller dünyevi konulardır.Başarı,maddi güç, otorite olma ve ün gibi şeyleri arzularlar.Hayallerini gerçekleştirmek için sonuna kadar savaşır mücadele eder ve başarılı olurlar.

Neptün Kova

Doğum haritasında Neptün Kova olan kişilerin hümanist bakış açıları vardır.Bireysel özgürlük onlar için çok önemlidir.İletişim ve teknoloji konusunda birçok ilham verici yenilik getirebilirler.Hayvan ve doğa sevgileri ile tanınır aktivist olarak mücadele ederler.

Neptün Balık

Doğum haritasında Neptün Balık olan kişilerin hayal güçleri çok yüksektir.Merhametli hassas ve duygusal kişilerdir.Gerçek ve hayal arasında kalıp karmaşa yaşayabilirler.Bu konumdaki kişiler dünyadan koparak ruhsal alanlara fazla kapılabilirler.Bağımlılıklara karşı dikkatli olmalılar.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!