ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

PLUTO BURÇLARDA

Zümrüdü Anka efsaneye göre Kazdağı’nın tepesinde direkleri abanoz,sandal ve öd ağacından yapılmış köşke benzer bir yuvada yaşar.Anka kuşunun en meşhur özelliği kimseye muhtaç olmadan kendi başına yaşamasıdır.Anka gücü,kendini yaşarken yaratmayı,erdemliliği,erişilmezliği ve olağanüstü olmayı simgeler.Bütün mitolojik inançlarda Anka ulaşılması güç bir idealdir.Yunan mitolojisine göre öldükten sonra küllerinden doğan harika bir kuştur.Taozim’de ölümsüzlüğün, spiritüel aydınlanmanın ve yeniden doğuşun sembolüdür.Anka bir görüşe göre aklı temsil eder.Kaf Dağında Anka’nın kendini küllerinden yeniden yaratması insanın dünyaya bakış açısını değiştirmesidir.Anka uyanmanın ve aydınlanmanın yolunda ilerlemenin sembolüdür.İşte Pluto tam olarak Zümrüdü Anka kuşudur.

Pluto;değdiği yeri yıkıp yeniden inşa eden,dönüştüren,güçlendiren adeta küllerinden doğduran gizemli gezegen.Sınırları aştırmak,yeniden yapılandırmak onun işidir.Zorlayıcı ve yıkıcı olmasıyla insanı çoğu zaman savunmasız bırakan Pluto 18 Şubat 1930 yılında Percival Lowel tarafından keşfedilmiştir.Tüm Zodyak çevresini 248 yılda dolaşır.Her burçta ortalama 21 yıl kalır.

Kontrolümüz dışında olan,kadersel olaylar,ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili olan şeyler,yeniden doğma, bilinçaltı ve dönüşüm Pluto’nun temsil ettiği kavramlardır.İhtiras,tutku,şehvet,yok etme,tüketme, yıkım,zorlama,şiddet,baskı,aşırılık,komplo,suikast,otorite ve büyük zenginlik arzusu Pluto ile özdeşleştirilmiştir.Olumlu olarak bize kalıcı değişimler getiren yaratıcılık katan yeniden yapılandıran derinleştiren büyük güç ve zenginlik kazandıran bir gezegendir.Başarma konusunda asla limit tanımayan inanılmaz boyutlarda gayretli çok dayanıklı ve hırslı olmamızı sağlar.Yoğun çaba ve deneyimle her şeyi değiştirme cesareti verir.Çok derin ve yoğun enerjisiyle aşırı hırslı ve tutkulu birine dönüşmemize neden olabilir.Aşırı uç noktalarda kişi başkalarına baskı yapan güç tutkusuyla yanıp tutuşan tehlikeli birine dönüşebilir.Pluto’nun en önemli özelliği önceki duruma geri döndürülemeyen dönüşümler yaşatmasıdır.Yeniden doğuş yaşanır ve geriye eski hale asla dönülemez.

Doğum haritamızda Pluto iyi yerleşimdeyse ve uyumlu açılar alıyorsa yaptırım gücü artar.Kişiye karizma ve çekicilik verir.Tutkularıyla başa çıkabilen ve arzu ettiği şeylere ulaşmak için başkalarından destek alan biridir.Hayatta ki krizlerle başa çıkabilme gücü yüksek dayanıklı biridir. Güçlü bir lider olabilir.Doğum haritamızda Pluto olumsuz yerleşimdeyse kişi dramtik krizler,ölüm ve yeniden doğuş niteliğinde büyük dönüşümler yaşayabilir.Tutkularının esiri olup fazla ihtiraslı kişiliğiyle başkalarına zarar verebilir.

Pluto Koç

Doğum haritasında Pluto Koç olan kişiler kendilerini ortaya koyarak ve bundan kaynaklı krizleri deneyimleyerek dönüşüm yaşarlar.Öfke patlamaları yaşanabilir.En uç noktada kişi her şeyin kendi istediği gibi olmasını ister.Diktatörce davranabilir.

Pluto Boğa

Doğum haritasında Pluto Boğa olan kişiler maddi kaynaklar ve kendi öz değerleri üzerinden kriz yaşayarak dönüşüm yaşarlar.Bu kişilerin mantığına göre para eşittir güç.Sürekli güç sahibi olmak için daha fazla para kazanma hırsında olurlar.

Pluto İkizler 

Doğum haritasında Pluto İkizler olan kişilerin fikirleri,iletişim şekli ve algılayışı kriz yoluyla dönüşür.Kendi doğrularını başkalarına dayatma görülebilir.Bu kişiler bilginin güç olduğuna inanırlar. Bilgiyi kitlelere ulaştırarak güç kazanabilirler.

Pluto Yengeç

Doğum haritasında Pluto Yengeç olan kişiler aile ve vatan kavramlarıyla ilgili krizleri deneyimleyerek dönüşüm yaşarlar.Duygusal olarak emniyette olmak isterler.Başkalarıyla bağlarını koparıp kendi ayakları üzerinde durduklarında güçlü olduklarına inanırlar.Karşı tarafı manipüle etme görülür.

Pluto Aslan

Doğum haritasında Pluto Aslan olan kişilerin güç elde etmek adına liderlik özelliklerini ve yaratıcılık yeteneklerini kullandığı ve bu yolla dönüşüm yaşadığı görülür.Kişi aşırı derecede hükmetme arzusunda ve despot biri olabilir.

Pluto Başak

Doğum haritasında Pluto Başak olan kişiler mükemmeliyetçilik özellikleriyle sözü geçen biri olmak isteyip güç elde etmek isteyebilirler.Hayatlarında ki her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz eden kişilerdir.Sağlık sektöründe güç elde edip başarılar elde edebilirler.

Pluto Terazi

Doğum haritasında Pluto Terazi olan kişiler ilişkilerde krizler yaşayarak dönüşüm yaşarlar.Kontrolü ellerinde tutmak isteyen kişilerdir.Karşılarında ki kişileri domine ederler.İlişkilerin uyumlu devam etmesi adına manipülasyon uygulayan kişilerdir.

Pluto Akrep

Doğum haritasında Pluto Akrep olan kişiler kendi içsel güçleri yoluyla dönüşüm yaşarlar.Güç bu kişilerin hayatlarının merkezidir.Hayatlarının bir döneminde büyük krizler yaşayarak bambaşka kişiler olabilirler.Küllerinden doğabilir çok daha güçlü kişiler olarak hayatlarına devam edebilirler.

Pluto Yay 

Doğum haritasında Pluto Yay olan kişiler dini ve ahlaki değerleri üzerinden kriz yaşayarak dönüşürler.Kendi fikir ve inançlarını fanatik bir şekilde savunurlar.Sahip oldukları fikirleri başkalarına zorla dayatabilirler.

Pluto Oğlak

Doğum haritasında Pluto Oğlak olan kişiler sorumlulukları ve hedefleri üzerinden krizler yaşayarak dönüşürler.Statü elde etmek onlar için takıntı haline gelebilir.Otorite ile çatışabilirler.Toplumsal kuralları manipüle edip statü güç elde edebilirler.

Pluto Kova

Doğum haritasında Pluto Kova olan kişiler krizler yaşayarak özgürleşir ve dönüşürler.Değişim bu kişilerin takıntısı olabilir.İlerleme ve yenilikler bu kişiye güç katacağından sürekli bu yönde krizlerle karşılaşıp mücadele edebilirler.Şartları zorlayarak değişim yapabilirler.

Pluto Balık

Doğum haritasında Pluto Balık olan kişiler idealleri üzerinden spritüel olayları deneyimleyerek dönüşürler.Kendi ideallerini ve değerlerini karşı tarafa empoze etmek isterler.İdeallerine ulaşmak adına kişileri,durumları ve şartları manipüle edebilirler.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!