ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Medikal Astrolojiye Göre Güneş Mars Karesi

Medikal Astroloji’de Güneş, bağışıklık sistemi,
kalp, bel kemiği ve sırt, gözler (erkekte sağ,
kadında sol göz), hücreler ve bilinçle ilişkilendirilir. Güneş’e sert açılar ateşe, görme bozukluklarına, bilinç kaybına, kanamalara, sırt-omurga ve kalp rahatsızlıklarına sebep
olur. 1. evde yerleşmiş olması sebebeiyle, yukarıda saydığımız konularda dikkatli olunması gerekir. Güneş’in Mars’tan aldığı sert açılarda, yüksek ateş, kaslarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Görme bozuklukları da bu ihtimallerden biridir. Güneş, kadında sol gözü temsil ettiğinden, bu gözde iltihaplanma, katarakt gibi durumlar da oluşabilir. Güneş Mars irtibatları, hızlı metabolizma, canlılık ve yüksek enerji işaretçisidir aynı zamanda ve aşırı sıcaklık hissine de sebep olabilir.

Haritada iyicil gezegenlerin ne durumda olduğuna mutlaka bakılmalıdır. Eğer iyicil gezegenler Mars-Güneş karesine olumlu açı yapıyorsalar ve güçlü durumda iseler veya açı yapmıyorsalar da yine haritanın köşe evlerinde iseler ve zarar görmemiş iseler, bu sağlık risklerini azaltıcı rol oynarlar. Böylelikle harita sahibi rahatsızlansa bile, çabukça bu rahatsızlıktan kurtulacaktır
Sorunuzu iki klasik astrologun görüşlerini yansıtarak cevaplandırmaya çalışacağım. Bu iki astrolog, klasik astroloji derslerindeki en önemli iki referansımdır. Bunlardan Guido Bonatti, 13. yüzyılda yaşamış ünlü bir İtalyan astrologu, Jean Baptiste Morin ise, 17 yüzyılda yaşamış ünlü bir Fransız astrologudur. İster istemez ne kadar yazgı, ne kadar özgür irade sorunsalına sürükleniyoruz.

Bonatus’a göre, bir kişi yıldızlara göre gerçekleşecek kötü bir olayın tehdidi altındaysa ve bunu öngörebiliyorsa, bunun ne çeşit bir kötülük olduğunu, hangi türden olduğunu görecek ve kendisini buna hazırlayacaktır. Geleceği bilen astrolog kendini salgın hastalıklara, açlık, kıtlık, yoksulluk, zafiyet, ölüme karşı koruyabilir. Bu nedenle, gelecektekilerin önceden bilinmesi faydalıdır. Bilinmeyen kötülükten kaçınılamaz. Buna karşın bilinen kötülükten, önceden öngörülmüşse, kaçınılabilir. Eğer bir astrolog, belirli bir bölgede ya da iklim kuşağında kitlesel ölümler gerçekleşeceğini öngörürse, bu bölgeden ayrılabilir ve salgın hastalık tehdidi altında olmayan başka bir yere gidebilir. Belirli bir bölgede hastalık olacağını öngörürse, kendini bu hastalığın nedenine karşı hazırlayabilir ya da güvenle bekleyebileceği başka bir bölgeye geçebilir. Böylelikle bunun önceden bilinmesi, bu tehlikeyi ve bundan nasıl kaçınılabileceğini öngörene sağlık bahşeder. Bir kişinin doğum haritası biliniyorsa, veya bilmek istediği bir şeyle ilgili özel bir soru sormuşsa (Horary), astrolog bu şeyle ilgili ne gerçekleşeceğini önceden görebilecek, böylelikle de o (soran) bundan kaçınabilecektir.

Yine Bonatus’a göre, gelecekteki şeylerin öngörülmesi iki şekilde faydalıdır: Birincisi, bir kişi başına ters bir şey geleceğini bilirse, bunu tamamen bertaraf edebilir ya da kısmen hafifletebilir. Fakat başına gelecek şey faydalı ise, ona neşe katacak ise, kişi uzun zamandır elde etmek istediği bu şeyin gerçekleşeceğini öğrendiği andan itibaren mutlu olacaktır.

Ptolemy “Centiloquy” eserinde en iyi astrologun, yıldızlara göre gerçekleşecek bir çok kötülüğü engelleyebileceğini öne sürer. Ptolemy’nin bir sözü astrolojiye aşina olmanın insana sağladığı avantajı güzelce özetliyor: “Yıldızların doğasına aşina becerikli bir insan, onların pek çok etkilerinin önüne geçmeye ve bu etkiler gerçekleşmeden önce, kendini bunlara hazırlamaya muktedirdir.”

Morinus’a göre, yıldızların bir kişinin hayatında gerçekleşecek olayları kesin olarak gösterip göstermedikleri sorusunun cevabı “hayır”dır; aksi takdirde kaçınılmaz bir kaderciliği kabullenmek gerekirdi. Yıldızlar, bir kişinin aklı ve de ilahi aydınlığın yol gösterdiği mantığı sayesinde yıldızların gücüne direnme ihtimalini göstermezler. Örneğin, yıldızlar belirli bir zamanda bir hastalık ya da sorun yaşanacağını gösterebilirler; ama aynı zamanda hiçbir uyuşmazlık olmayacağını, ya da kişinin sağlığının akıl ve uygun ilaçlar sayesinde güvende olacağını gösteremezler. Bir kişinin hayatında gerçekleşecek olayların bir kısmı, kişinin kontrolü altında değilken – mesela kardeşlerinin ya da düşmanlarının kim olacağı, ölümü, ya da karşısına çıkacak şanslar – bir kısmı da özgür iradesine dayanabilir – mesela finans, çocuklar, hizmetkarlar, eş, davalar, kavgalar, seyahatler ve mesleki itibar. Bu meseleler, harita sahibi açısından dışsaldır; çünkü bu konularda özgür bir seçim yapabilir ve yıldızların etkisi kişiyi her ne kadar tam tersini yapmaya yöneltse de, kişi bunlardan kaçınabilir ya da etkiye direnebilir.

Buna karşın, yıldızların gösterdikleri, harita sahibini öyle güçlü bir şekilde etkiler ya da belirler ki, en azından kişinin eğilimleri hakkında kayda değer bir kesinlikle yorumda bulunulabilir. Böylesi bir eğilime bağlı muhtemel etkiler arasında, harita sahibinin iradesinin dışında kalanlar, kesinleşmesi en muhtemel olanlardır; kişinin iradesine bağlı olanlara ise daha fazla şüpheyle yaklaşılabilir. Yine de, çoğu insan yıldızsal gösterimlere paralel hareket ettiği ve genellikle kendini bilmediği için – yani, hem kendi doğası, hem de kaderindeki olaylar hakkında cahil olduğu için – gelecekte gerçekleşmesi muhtemel tatsız olaylara karşı çıkmak için yeterince çaba göstermez. Bununla birlikte, bir kişinin doğal niteliklerine karşı gelmesi çok çaba gerektirdiği için, çok az insan gayret gösterir ve çok daha azı kararlılıkla gayretini sürdürür. Bu nedenle, astrolojik öngörüler sıklıkla doğru çıkarlar; çünkü daha düşük nitelikte ve belirli sebepler açık bir şekilde, daha üstün ve evrensel sebeplerin gücüne bağlıdırlar – bu, doğa kanunudur. Yine de tüm öngörüler aslında varsayımlara dayalıdır ve hiç kimse, hiçbir şeyi kati bir kesinlikle öngöremez.

Kişisel olarak ben, kendi haritamda, yakınlarımın haritalarında veya bana danışan kişilerin haritalarında sağlıkla ilgili konularda öngördüğüm risklere karşı tedbir alıyor ve almalarını tenbihliyor, bunlardan kaçınmanın çarelerini arıyor ve aramalarını tavsiye ediyorum. Bir müşterimin eşinin haritasında kalple ilgili sorun öngörmüştüm. Eşi, şimdiye kadar pek de aldırmadığı bu konuda, uyarım üzerine genel bir kontrolden geçti. İyi ki de öyle yapmış. Zira biraz daha gecikseymiş, çok olumsuz bir durumla karşılaşabilirmiş. Gerekli müdahale yapıldı, hasta iyileşti ve takip eden günlerde bana danışan eş telefonla teşekkür etti. Böyle durumlarda bir astrolog danışman olarak kendimi görevimi yapmış hissediyorum.

Benim bu konudaki hayat felsefem şudur: kişisel her türlü tedbirimi alırım, takdiri de Allah’a bırakırım. Bunu yaparken de hayatımı zehretmemeye çalışırım. Çünkü böyle yaparsam, bir kere yaşayacağım etkiyi, her gün yaşamak durumunda kalırım. Önceden bilmenin iyi tarafı, o konuda tedbir almaktır. Fakat bunu yapmak yerine hayatı kendinize zehrederseniz, astrolojiden istifade etmiş olmazsınız, tam tersine ondan zarar görmüş olursunuz. Hangisini seçeceğiniz sizin bileceğiniz iştir. Sizin haritanızdaki Güneş-Mars karesi, zaten mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğinizi, hayattaki zorlanmalara kolay teslim olmayacağınızı gösteriyor.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!