ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

JÜPİTERİN BOLLUK DİYOR MU ?

Para göstergeleri ve gökyüzü potansiyelleri astrolojik araştırmalarında ve sohbetlerinde hem astrologların hem de dinleyicilerin hayli ilgisini çeken konular-dan biri. Kadim Doğu bilgeliği yazıtları olan vedaların bir dalı olan vedik astroloji de para, kariyer ve genel olarak maddi kazançlar konusunda hayli ilginç göstergeler sunuyor. En önemli gösterge para göstergesi karaka Jüpiter’dir. Jüpiter’iniz haritada olumlu yerleş-tiyse belki zaman zaman problemler oluşabilir ama çoğunlukla iki yakanız bir arada demektir. Jüpiter’in yanı sıra harita potansiyelleri hakkında fikir yansıtan yoga görünümleri incelenebilecek en önemli göster-gelerdir. “Yoga görünümleri” dediğimiz göstergeler hayli gerçekçi açıklamalar getirebiliyorlar. Bir doğum haritasında belki 30 belki 12 belki de 45 yogaya aynı anda rastlayabiliyoruz. Yogalar, doğum anında geze-genlerin birbiriyle olan uyumu veya uyumsuzluğunu belgeleyen kalıplar demektir. Yogaların hesaplanması pek çok karmaşık formüle dayanmakta ve sonucunda, sistematiği ile şaşırtan sonuçlar verebiliyor. Yoga isim-leri sanskrit kökenli; örneğin Dhana ve Raja yogaları olan bir kişi güçlü, şerefli ve zenginlik anlamında rahat edici bir hayat standardı sürebilirken, Daridra veyaSakata yogası olan bir harita sahibi yaşamda diğer kişiye nazaran çok zorlanabilir. Yüzlerce olumlu veya zorlayıcı yoga kalıbı var ve bunların haritaya üstünlüğü bu konuda yetişmiş astrologlarca tahmin edilebilir niteliktedir.

Doğum haritamızın genel özelliklerini bilmemiz yaşama daha gerçekçi yaklaşabilmemizi sağlayabilir.Ticaret yeteneğiniz olup olmadığına objektif bakabiliyor muyuz? Ortaklı işlerden zarar görme potansiyeline sahip bir harita sahibi bir iş fırsatı potansiyeli geldiği dönemde yıllardır çok iyi tanıdığı bir arkadaşı ile ortaklık yaptığında zorlanabilir. Bu tarz hikayeleri çok duyarız, “ortak olduk arkadaşlığımız bozuldu!”

Jüpiter sembolü;
Ruh ve zihni ifade eden yarım daire ile maddeyi ifade
eden haçtan oluşmaktadır.Yarım daire maddenin üzerinde olmasına rağmen
haçın tamamının üzerine çıkamamıştır. Ruh ve zihnin fizik ve dünya sayesinde
genişleyip oluşan yeni bir bilinci sembolize eder.

Doğum anında ortaya çıkan başka etkiler de var:Örneğin “HL, Hora Lagna” kişinin zihninin kazanç konusuna nasıl odaklandığına işaret eder. Bu eve açı alan gezegenlerin astrolojik anlamlarına bakarsak; ne tip konulardan kazanç elde edebileceğimizi tahmin edebiliriz.Örneğin Satürn açı alıyorsa kişinin kazançları başkalarının üzüntülerinden dolayı oluşabilir. Merkür açı alıyorsa ticaret, iletişim öne çıkabilir. Mars, güvenlik sektörünü, Ketu astroloji, IT sektörünü işaret edebilir. 2., 11. evler genel kazançlar evi olarak bilinse de bu evlerin güçlü ol-ması para göstergelerini kendi başına güçlü kılmaz. Yükselenin arudhası olan Aruda lagnadan 11. evin ve hattaVarnada lagnadan 11. Evin de güçlü olması gerekmekte-dir. Yeteneğiniz olduğu alanı saptamak da para kazanma etkilerini yukarı taşıyabilir. Yetenekli olduğumuz alanda para kazanmak daha zevkli ve uzun vadede sıkılmadan gerçekleşir. Navamsa haritasından yeteneklerimizi göre-biliriz. Navamsada Ketu üçgen evlerde ve olumlu yerle-şimdeyse kişinin matematik zekası yüksektir, diyebiliriz.Bu kişi çok hızlı işlem yapabilir, özellikle IT sektöründeki-ler ve bilgisayarcıların haritalarında bu görünüme rastlayabiliyoruz. Çok büyük zenginlik, büyük para kazanma göstergeleri için doğum anının oldukça kudretli, geze-gen yerleşimlerin mümkün olduğunca zedesiz olduğu dikkat çeker. Büyük iş adamları ve zenginlerin haritaların-da “Dhana yoga”, “Raja yoga”, “Malavya yoga” , “Kalpadruma Yoga”, “Yogada” ve benzer daha bir sürü önemli başka yaga göstergelerine aynı anda rastlanır.

Bazen şans oyunlarından üst üste para kazanan kişi-lerin haberlerini duyarız ama bu uzun sürmeyebilir, kişi şansını değerlendiremezse bu potansiyeli yakalaması mümkün olmayabilir. Şans oyunlarından büyük para kazanma potansiyeli için doğum haritasında 5-8-9-11. Ev yerleşimleri ve burada yerleşmiş gezegenlerin dönüm yılları kontrol edilebilir.

Doğum anındaki potansiyelleri bilmemiz kadar ve-rimli başlangıç anında işe koyulmak belki daha önemli bir etmendir. Eğer çok güçlü doğum anı etkilerine sahip değilseniz çoğu zaman iş kurmak, ortak seçmek veya bereketli bir zamanda o işi başlatmak için doğru zaman-lamayı yakalamakta zorlanabilirsiniz. Olumlu yogalar dolayısıyla bazen zenginlik çocuk yaşta gelebilir, bazen de çok uzun süren sancılı dönemler sonucu oluşabilir. Bazı kişiler uzun yıllar büyük gelirlere sahip olup sonra birden bu gelirleri kesilebilir. Yanlış yatırımlar yanlış ortaklar yüzünden bazen kayıp kaçınılmazdır, kişi kendi haritasındaki bereketli ve bereketsiz potansiyelleri hakkında fikri varsa kayıplarını bir oranda minimize edebilir. Sanskritçeterimde “Muhurta” seçimi, bereketli zamanda işe koyulmak, adım atmak demektir.

Kişi arzu ettiği konuya ilişkin iyi bir başlangıç anı seçe-bilirse gökyüzü konumlarındaki olabildiğince en zararsız zamanda eylem yapabilme özgürlüğünü elde edebilir, problematik olaylardan zarar görme riskini kendi hak ettiği doğum planı çerçevesinde azaltmaya başlayabilir.

Örneğin doğum anındaki etkilere göre kazanç potansiyeli çok yüksek olmayan bir harita sahibi olumlu görü-nen bir anda başlangıç yapsa, seçtiği olumlu başlangıç anı onu bir yere taşıyabilir ama unutmamak gerekir ki; bu seçim özgürlüğü de ancak kişinin doğum anında aldığı etkilere paralel oranda yardımcı olabilmektedir.

Kazançlar ve olumlu potansiyellerin dönemleri konu-sunda vedik astroloji, transitlerin yanı sıra “daşa sistemi”olarak adlandırılan çok orijinal özel bir teknikle çalışmaktadır. Pozitif olumlama yapmak, hayırlıyı, iyiyi düşünmek her zaman tavsiye edilmekle birlikte, doğum haritamızda-ki sorunlu veya bolluk dönemleri bu daşa dönemleriyle paralel gitmektedir. Vedikle ilgilenenleriniz bilirler, en çok kullanılan Vimsottari daşa sistemi motivasyonumuzun evrelerini vermektedir. Aydınlık, umutlu bir zihin halinde yüksek motivasyonda olmamız yaşamın zorluklarına karşı mücadele gücümüzü arttırabilir, vimsottari daşa sistemi bu konuda fikir yansıtabilir, fakat maddi kazançlar ve kayıplar konusunda bu daşa tek başına güçlü bir gösterge değildir. Özellikle Sudaşa ve Narayan Daşa sistemleri kazançlarla ilgili verimli veya problematik dönemler konu-sunda daha geniş vizyon sunabilmektedir. Bu dönemler bazen iki, bazen dört yıl sürebildiği gibi bazen üst üst gelen iki verimsiz daşaya rastlanırsa on ile yirmi yıl da sürebilmektedir. Bu durum tamamen doğum anındaki etki-lerle ilgilidir ve hiçbir harita diğer kişinin haritasıyla aynı etkilere sahip olmamaktadır. Bereket, bolluk konusunda yaşanmış kişi harita örneklerini web sitemden de takip edebilirsiniz.

Sevgili Gönül Dostum güzel kalbinizden öperim 🙏🏻💕🌸🙋🏼

😌🙏🏻🌿 Her dem, bütünün hayrına olması niyetiyle 😌🙏🏻🌿

Tarot Okuyucusu

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!