ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

GEZEGEN ENERJİLERİ İLE ŞİFA ÇALIŞMALARI

Her ne kadar hepimiz tüm gezegenlerin enerjilerinden sürekli olarak etkileniyor olsak da, belli başlı bazı gezegenlerden daha çok etkileniriz. Bu enerjilerin üzerimizdeki etkilerini dengelemek ve hafifletmek için amacına uygun çarelerin (upaya) belirli bir ritüel ile yapılmasının zaman ve gayret istediği dikkate alınacak olursa, yanlış bir şifa çalışması en düşük ihtimalle boşa harcanmış bir zamandan başka bir şey olmayacaktır. Bu sebeple Dokuz Gezegenden bir tanesini seçerek onunla ilgili uygun şifa çalışmasına odaklanmak daha faydalı olacaktır. Gezegen seçmek için izlenecek yollardan bir tanesi, size hayatınızın belirli dönemlerinde hangi gezegeni hedef almanız gerektiğini söyleyecek bir Vedik Astroloji uzmanına danışmaktır. Bunun haricinde siz kendiniz de haritanızı okuyabilirsiniz. Bunun için bir adet Vedik Astroloji’ye Giriş kitabı alabilirsiniz ve göreceksiniz ki bu konuda uzmanlaşmak göründüğü kadar kolay değildir. Bilinçsizce uygulanacak bir şifa çalışması iyi niyetle yapılan bütün çalışmayı gölgeleyebileceği için, bunun yerine aşağıda listelendiği üzere gezegenlerin en genel haliyle işaret ettikleri bazı tipik güçlüklere ait bilgileri bulabilirsiniz. Örneğin Mars hukuki problemler, anlaşmazlıklar, muhalefet durumları, kardeşlerle yaşanan güçlükler ve cesaret eksikliği vb. konulara işaret ediyor olabilir. Hayatında bariz bir şekilde bu konularla ilgili problem yaşayan birisi Mars’ı memnun ederek bu etkileri yumuşatmayı ve dengelemeyi düşünebilir.

GEZEGEN ENERJİLERİ İLE ŞİFA ÇALIŞMALARI

GÜNEŞ: cilt rahatsızlıkları, göz problemleri, babayla yaşanan güçlükler, otoriteyle anlaşmazlıklar, aşırı gurur, ego, ben-merkezcilik, övünmek, gösterişçilik.

AY: Vücutta şişkinlik, su tutması, anneyle yaşanan güçlükler, duygusal iniş-çıkışlar, aşırı hassasiyet ve tepki göstermek, duygularla temas etmekte güçlük çekmek.

MARS: Ülser ve vücuttaki aşırı sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar, kazalara meyilli olmak, hukuki problemler, anlaşmazlıklar, muhalefete düşülen durumlar, kardeşlerle yaşanan güçlükler, cesaret eksikliği, öfke, asabiyet, telaşlı olmak, gözü kara olmak, sabırsızlık, tutarsızlık, eksiklik-yetersizlik duygusu, ya hep ya hiç tavrı, obsesyon (saplantı).

MERKÜR: Sinirsel ve ruhsal düzensizlikler, iletişimle ilgili veya ders çalışmayla veya öğrenmeyle ilgili kabiliyet eksikliği, aşırı düşünsel olmak, düşünmek ve iletişim kurmakta yaşanılan güçlükler.

JÜPİTER: Obezlik, karaciğer rahatsızlıkları, çocuklarla, gençlerle veya eğitmenlerle yaşanılan güçlükler, çocuk sahibi olmakta güçlükler, aşırı güven duygusu ve inanmak, aşırı müsamaha göstermek, ahlaksız olmak, açgözlülük.

VENÜS: Üreme ve cinsel organlarla ilgili rahatsızlıklar, evlilik problemleri, miskinlik, aşırı duyarlılık, ahlak bozukluğu ve şehvet düşkünlüğü, zevksizlik, zarafet eksikliği.

SATÜRN: Ağrı (özellikle kemikler, kaslar, bağ dokular, eklemler), ürkeklik, çekingenlik, evham (anksiyete), korku, kabuslar, yoksulluk, istikrarsızlık, utanç, gecikmeler, aşağılanmak, küçük düşürülmek, engellenmeler, tutukluk, yalnızlık, güven eksikliği, izole olmak, depresyon, ruhsal ve fiziksel katılıklar, cimrilik, hayal kırıklığı, vazgeçmek, melankoli, şüphecilik, güvenememek, kuşku duymak.

KETU: Kazalara yatkınlık, öfke, asabiyet, sinirlilik, sabırsızlık, tutarsızlık, değişkenlik, tuhaflık, fanatiklik, patlaya bilirlik, şiddet, geleneksel olmamak, alışılmadık, ahlaksızlık, düşüncesizlik, duygusal gerginlikler.

RAHU: Çekingenlik, evham, halüsinasyon, kafa karışıklığı (konfüzyon), gerçeklerden kaçış, sinir bozukluğu, ruh hastalığı (çıldırma), yalancılık, düzenbazlık, bağımlılık, belirsizlik, anlaşılmazlık, illüzyon, yanılsama, yanılgı, aldanma.

GEZEGEN ENERJİLERİ İLE ŞİFA ÇALIŞMALARI

Bu konuya farklı bir yaklaşım ise, ortada gözle görünür bir problemi olmayanlar da belirli bir gezegene odaklanarak onun özelliklerini hayatlarında arttırmak isteyebilirler. Örneğin hayatlarında doğru düşünüp doğru karar vermek, muhakeme yeteneklerini arttırmak isteyenler Jüpiter’e konsantre olabilirler, hayatlarında var olan sanatsal yaratıcılıklarını çoğaltmak isteyenler Venüs’ü vurgulayabilirlerken, hayatlarında daha fazla disiplin ve sorumluluk sahibi olma yeteneklerini arttırmak isteyenler de Satürn’e yanaşabilirler.

GÜNEŞ: Asalet, asillik, orijinallik, kendine özgü olmak, eli açıklık, cömertlik, görkem, ihtişam, itibar, güç, otorite, yetki sahibi olmak, liderlik.

AY: Kavrayış, alma gücü, hassasiyet, duyarlı olmak, hayal gücü, iyi bir hafıza, iyi huy ve davranışlar ve bunların koşullandırılması.

MARS: Hedef odaklı enerjiye sahip olmak, kuvvet, dayanma gücü, cesaret, tutku, aksiyon, rekabetçi bir ruh hali, coşkulu olmak.

MERKÜR: Mantıklı, akıl sahibi olmak, ince bir zeka, kıvraklık, parlak bir zeka, beceriklilik, maharetli, yetenekli olmak, sözel-ifadesel ve ruhsal beceri, çalışma ve öğrenme yeteneği, gözü açık olmak.

JÜPİTER: Büyüme ve genişleme, insancıl, yardımsever ve ruhani bir görünüm, bilgelik, iyimser bakış açısı, inanç, yumuşaklık, sempatiklik, gönlü büyüklük, neşeli olmak, espri, mizah anlayışı, idealleştirme, fikir sahibi olmak, iyi bir muhakeme kabiliyeti.

VENÜS: Şefkat, yakınlık, arkadaş canlısı olmak, sevgi, kibarlık, sokulganlık, girginlik, uyum, denge, incelik, güzellik, zariflik, nezaketli olmak, rafine bir duygusallık ve hassasiyet.

SATÜRN: Otoriterlik, yetkinlik, disiplin, sorumluluk, muhafazakarlık, tutuculuk, pratiklik, gerçekçilik, kalıcılık, istikrar, tutarlılık.

KETU: Evrensellik, etkileyicilik, idealizm, sezgi sahibi olmak, merhamet, ruhaniyet, özverili olmak, cin fikirli olmak (kurnazlık).

RAHU: Orijinallik, bireysellik, bağımsızlık, iç görü sahibi olmak, maharet, hünerli olmak, ilham, hayal gücü.

Bu tanımları okuduktan sonra hala hangi gezegeni seçmeniz ve hangi mitolojik yolu takip etmeniz gerektiğine dair kararsız kaldıysanız, böyle bir durumda her zaman Satürn’ü seçebilirsiniz. Satürn hiçbir zaman kontrol edilemez, onun sadece gönlünü alabilir ve hoş tutabilirsiniz.

GEZEGEN ENERJİLERİ İLE ŞİFA ÇALIŞMALARI

Şifanın Seçimi

Hemen hemen her türlü iyi niyetle yapılan aktivite bir şifa yöntemine dönüştürülebilir. Burada önerilen şifa amaçlı aktiviteler kolay ve etnik sınırlardan olabildiğince bağımsız, fazla detaylı olmayan metotlardır. Kuvvetli bir niyet ile yapıldıklarında ise olumlu ve faydalı sonuçlar verme olasılıkları vardır. Sizin için hangi yöntem daha erişilebilirse onu seçebilirsiniz. Oldukça pahalı yarı değerli bir taşı alıp takmak gibi bir imkanınız olmayabilir. Böyle durumlarda yoğun işçilik ve emek gerektiren bir şifa çalışması yapmak da en az diğer yöntemler kadar etkili olacaktır.

SATÜRN ile ilgili olarak özellikle at nalından (demir veya çelik) yapılmış bir yüzük veya bileklik veya amacınız doğrultusunda topladığınız bir at nalı sizin için elverişli olacaktır. Bunun yanı sıra Cumartesi günleri tamamen siyah renkli bir hayvanı (özellikle inek olabilir) besleyebilir veya ona yiyecek sunabilirsiniz; ayrıca ihtiyaç sahibi olan kişilere sadaka verebilirsiniz. Cumartesi günleri menüde salataya ağırlıklı yeşilliklerin olduğu ve sadece bir öğün yediğiniz veya tam gün tuttuğunuz bir oruç uygulayabilirsiniz. Cumartesi adakları aynı zamanda haftanın bir gününün yönetimine sahip olmayan Rahu ve Ketu için de faydalı olacaktır. Ketu için ayrıca Mars’ın yönetimindeki Salı gününü de seçebilirsiniz.

Şifa Yönteminin Uygulaması

Yapacağınız işleme (oruç veya bağış) başlamak üzere karar verdiğiniz gezegenin yöneticisi olduğu günü seçebilir ve yapılacak işlem için bir tekrar süresi belirleyerek yazının sonundaki tabloyu kullanabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz şifa çalışması ilgili gezegen tarafından yönetilen canlılara gezegenin yöneticisi olduğu günde ve belirlenmiş bir süre boyunca bağışta bulunmak şeklinde yapılabilir. Zira Satürn ile ilgili olarak Cumartesi günü eski kıyafetlerinizi evsiz bir kişiye verebilirsiniz veya bir işçiye onun takas ederek faydalanabileceği bir demir parçası verebilirsiniz. Ayrıca birkaç Cumartesi üst üste kargaları besleyebilirsiniz. Güneş ile ilgili olarak Pazar günleri imkanları kısıtlı olanlara dokunmamış, işlem görmemiş kumaş verebilirsiniz veya birkaç Pazar üst üste geyikleri buğdayla besleyebilirsiniz. Herhangi bir diğer gezegen ile ilgili olarak bu tarz bir yaklaşımda bulunabilir ve gezegenin ilgili gününde akan bir suya (ırmak, dere gibi) çeşitli metalleri batırmak veya toprağa gömmek şeklinde olmak üzere bu çalışmaları genişletilebilirsiniz. Bu tarz bağışlar doğanın bize verdiklerini ona iade etme niyetiyle yapıldığında, özellikle de Jüpiter’i hoş tutmak için nehire atılan altın gibi bir örneği düşünecek olursak, bu çalışma bağımlı olma halimizden özgürleşmek adına oldukça faydalı olacaktır. Güneş için bir başka şifalandırma çalışmasına örnek olarak Pazar gününde nüfuzlu bir kişiye veya akan suya bakır sunulması düşünülebilir. Güneş’i hoş tutmak üzere gururunuzu bağışlayabilirsiniz, örneğin Pazar günleri üstünüz olan kişilere yanıt vermemek üzere bir yemin edebilirsiniz. Yine Pazar günleri aile büyüklerinize, babanıza, sizden yaşça büyük olanlara, azizlere veya kutsal yerlere gidip oralarda onlara hizmet edebilirsiniz. Çok istekli ve kararlıysanız bir Pazar günü başlamak üzere hayatınızın sonuna kadar babanıza her Pazar hizmet etmek üzere bir yemin ederek Güneş’i memnun edebilirsiniz. Acil durumlarda geçerli olmak üzere bir şifa çalışmasına yine ilgili gezegenin yöneticisi olduğu günde başlayarak ve her gün olmak üzere toplamda 3, 7, 11, 21 veya 40+ gün boyunca çalışmanızı uygulayabilirsiniz. Örneğin Güneş için haftada bir kez uygulama yapmak yerine bir Pazar günü başlayıp onu takip eden her gün aralıksız devam ederek niyet ettiğiniz gün adedini tamamlamayı da seçebilirsiniz. Ciddi karmik durumlarda ise daha uzun süreli ritüellerin yapılması önerilmekle birlikte inanışa göre arzu edilen sonuçların bir sonraki enkarnasyona da taşınması için bazen ömür boyu yapılması söz konusu olabilir. Arada bir aracı olmasından ziyade sadakayı veren veya yardımı yapan kişinin, yardım yapılan şahıs veya varlık tarafından görülmesinin genellikle iyi bir işaret olduğu düşünülmektedir. Örneğin Merkür’ü memnun etmek için öğrencilere yapılması düşünülen bir yardım konusunda, bir burs fonuna katkıda bulunmaktansa parayı veya yardımı bizzat öğrenci/lere bağışlanmasının daha etkili olacağı belirtilmektedir. Ayrıca yapılan bağışların arzu edilen bir değerde ve tatmin edici olmasına, yani küçük düşürücü veya şaçma bir yardım niteliğinde olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Mesela bir ruhsal görevliye solmuş bir ağaç bağışlamak yerine, Pazar günleri onların ibadet ettiği mekanın temizliğine yardım etmek üzere katılabilirsiniz. Bağışlar bir bitki ve ağaç dikmeye niyet ederek de yapılabilir. Jüpiter’i memnun etmek üzere bir meyve ağacı dikebilir ve onun devamlılığı için bakımını yapabilirsiniz. Tatlı lezzeti olan gıdaların genellikle en makbul ve hayatı güzelleştiren tatlardan birisi olduğu düşünülürse birçok şifa çalışması ritüelinde canlılara tatlı ve lezzetli şeylerin bağışlanması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Örneğin bir Pazartesi günü pirinç pudingi (sütlaç vb.) hazırlayarak uygun kişilere ikram edebilirsiniz. Bağış kuralları oldukça net olmakla birlikte genellikle sabah saatlerinde sunulması önerilmektedir. Mesela tabloda Venüs başlığı altında rastlayacağınız üzere bir Cuma (Venüs) gününde ineğe buğday veya şeker kamışı/palmiye şekerinin sunulması, aynı zamanda “Lal Kitab”da önerildiği üzere Güneş’in verdiği zorlukları hafifletmek için bunun bir Pazar gününde de yapılması uygun olabilmektedir. Kargalar ise hem Satürn hem de Rahu için önerilmiştir. Cumartesi günleri hardal yağlı ve tuzlu buğday çapatasını (veya tortilla’yı) Satürn’ü hoş tutmak için, ayrıca saf yağda kızartılmış şekerli buğday çapatasını yine Cumartesi günlerinde Rahu’yu memnun etmek üzere kargalara ikram edebilirsiniz. Her vakayı kendine yaraşır şekliyle yorumlamalısınız.

Bir diğer eski geleneğe göre kendi konularındaki engellere işaret eden ilgili gezegen gününde oruç tutarak arzu edilen etkilerin gerçekleşmesine niyet edilebilir. Oruç tutmaktaki maksadımızın hayatımızdaki konuların daha kötü değil, daha iyi olmasını arzu etmemiz olduğu düşünülürse, oruç şeklinizi de kapasiteniz ve içinde bulunduğunuz koşulları göz önünde bulundurarak seçmelisiniz. En iyi oruç şekli su dahil olmak üzere her şeyden uzak durularak yapılanıdır. Ancak fiziksel durumunuz buna müsaade etmiyorsa bunu denememelisiniz. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey sadece su içerek oruç tutmaktır. Bundan bir adım fazlası ise sadece meyve yiyerek tutulan oruçtur. Böylelikle tek gıda diyeti alemine girmiş oluyoruz ki bunlardan bazıları sadece süt dahil veya sadece tuz hariç olarak da yapılmaktadır. Bir başka oruç türü ise belirli bir süre (gün, hafta, ay vb.) boyunca belirli bir gıdayı (örn. Buğday) diyetimizden çıkartarak yapılanıdır. İyileştirmek, şifalandırmak istediğimiz konu edilecek niyetin formülünü kontrol edecektir.

Oruçlar ve bağışlar genellikle kişinin yaşı kadar gün veya hafta sayısı kadar süre boyunca yapılır. Salı günleri oruç tutmaya niyet eden 39 yaşındaki bir kişinin, 40 Salı süresince (39 yaşını doldurduğu ve 40 yaşından gün aldığı için) oruç tutması sonucunda, onun içinde yaşayan Mars imajında belirgin bir etki söz konusu olabilir. Uygulama süresinin yaş ile bağlantılı olması ise uzun yıllar içinde alışkanlığımız haline gelen davranışların yerini almasındaki güçlüğün altını çizmektedir. Böyle uzun vadeli bir program oluşturmak yapılan ritüeli aynı zamanda hayatımızın içine almaya, onun hayatımızın bir parçası olmasına yardımcı olmaktadır. Buradaki ana kural şöyledir; eğer niyet edilen sıralı gün/haftalarda herhangi bir aksama söz konusu olursa (karmanın güzelliğinde bu bazen olabiliyor) yeniden en baştan başlamanız gerekmektedir. Hayat boyu öğrenci olmak için hayatınızın sonuna kadar Çarşamba günleri oruç tutmaya niyet edebilirsiniz. Üniversite eğitiminizde son finali başarıyla geçmek için yaşınızla eşit hafta süresi boyunca Çarşamba günlerinde, sadece belirli bir ara dönem sınavında başarılı olmak için ilgili sınava kadar kalan sürenin her Çarşamba gününde oruç tutmaya niyet edebilirsiniz. Örneklerin mantığına bakarak kendiniz için en uygun yöntemi seçip planlamanızı yapabilirsiniz. Eğer sizin için uygun oluyorsa bazen bir çalışmayı hedeflenen gezegenle ilgili astrolojik bir sezonda da yapabilirsiniz. Klasik Jyotsih’e göre bu tarihler şöyledir; Venüs için 20 Mart-19 Mayıs, Güneş ve Mars için 20 Mayıs-19 Haziran, Ay için 20 Haziran-19 Eylül, Merkür için 20 Eylül-19 Kasım, Jüpiter için 20 Kasım-19 Ocak, Satürn için 20 Ocak-19 Mart arasındadır.

Alan ve mekanlardaki yönlerin belirli niteliklere sahip olduğunu dikkate alırsak, genel olarak kuzey ve doğu uğurlu yönlerdir diyebiliriz.  Ritüelinizle ilgili olarak yüzünüzün dönük olması gereken bir yön belirlemeyi tercih ediyorsanız veya bunu yapmanız isteniyorsa bu bilgiyi değerlendirebilirsiniz.

Bir arınma dönemi olan adet dönemleri konusuyla ilgili olarak, tapınak vb. spiritüel mekan ziyaretlerini kapsayan şifa çalışmalarınıza tercihinize göre bu süreç boyunca geçici olarak ara verilebilirsiniz. Size özel olarak verilmiş ve belirli bir anlamı/amacı olan bir mantrayı veya duayı tekrar ederek okuyorsanız, bu günlerinizde özel mantranızı okumaya ara verebilir ancak ritüeliniz için kurguladığınız seramoni ortamını (tütsüler, mumlar vb.) koruyarak sadece dua etmeye devam edebilirsiniz. Bu döneminizde Mula (Moola) mantraları gibi jenerik mantraların tekrar edilmesi gayet uygundur.

Bazı şifa çalışmaları bunu kendisi adına yapamayacak halde olan kişiler namına yapılabilmektedir. Böyle durumlarda sonuçların ilgili kişiye direkt etki etmesi için ritüel süresince tüm içtenlik ve samimiyetinizle çalışmayı bu kişi adına yapmakta olduğunuzu açıkça aklınızda tutmanız gerekmektedir. Genel olarak şifa çalışmalarının direkt sonucu arzu eden kişi tarafından bizzat ve samimiyetle yapılması gerekmektedir. Hayatınızdaki bir değişikliği ancak tüm kalbinizle ve içtenlikle dilediğinizde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sebeple bu çalışmayı yapabilecek şartlara gerçekten sahip olmadığınız durumlar hariç, keyfi olarak, para vererek bu işi sizi hiç tanımayan ve büyük ihtimalle sizin bu dileğinizi içselleştirmeyecek olan bir başkasına yaptırmanız genellikle sizin için para ve zaman kaybı olacaktır. Şifa çalışmasının özündeki amaç doğrultusunda eğer sizin için mümkünse bu çalışmanızı size mani olabilecek enerjiler üreten diğer kişilerden uzakta bir ortamda yapmanız önerilmektedir. Bu engeller sizin konsantrasyon ve inancınızdaki dokuyu etkileyebilecek meraklı bakış ve sorular, sizinle alay edilmesi, kıskançlık veya hayranlık şeklindeki hareketlerden ibaret olabilir. Bu sebeple şifa çalışması sırasında ve niyet ettiğiniz süreç boyunca sessiz olmak ve bir başkasına bundan bahsetmemek faydalı olacaktır.

Ayrıca şifa çalışması için kullanılması düşünülen eşyaların şifa çalışması özelinde yeni alınmış olması veya sizin için kişisel bir anlamının olması gereklidir. Çalışmada kullanılacak tüm materyallerin sizin cüzdanınızdan çıkan bir para ile satın alınmış olması ve/veya sizin kişisel emeğinizle üretilmiş olması esastır. Şifa çalışmaları arasından size en çok hitap edeni, size sesleneni seçin, kendinizi bunu gerçekleştirme yolunda kuvvetli ve güvende hissettiğinizi seçin. Ve bunu yaparken de seçiminizin genel olarak yaşayan herhangi bir canlıya/varlığa ve doğaya zarar vermeyecek olmasına dikkat edin. Özellikle belirli hareketlerin uygulanması gereken zamanlar başta olmak üzere şifa çalışmanızı yaparken ortaya çıkmasını arzu ettiğiniz sonucu daima aklınızda tutun. Çalışmanızda kullanmayı düşündüğünüz materyali satın almayı düşünürken, onu satın alırken ve çalışmanızı yaparken (bağışlarken, ikram ederken vb.) arzu ettiğiniz sonuç daima aklınızda olsun. Yapmaya niyet ettiğiniz süreye, tekrar adedine ve ritüelin gerektirdiklerine sadık kaldığınız ve istikrarlı olduğunuz sürece, şifa çalışmanızın şartlarını istediğiniz kadar pratik, kolay veya zorlaştırarak yapabilirsiniz.

GEZEGEN ENERJİLERİ İLE ŞİFA ÇALIŞMALARI

Sevgili Gönül Dostum güzel kalbinizden öperim 🙏🏻💕🌸🙋🏼

😌🙏🏻🌿 Her dem, bütünün hayrına olması niyetiyle 😌🙏🏻🌿

Tarot Okuyucusu

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!