ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Hint Astrolojisinde Evlilik Öncesi Uyum Analizi

Hint astrolojisi (jyotish) Hindistan’da evlilik öncesi ve sonrasında çiftlerin gerek kültürel gerekse ritüel açıdan muhakkak başvurdukları bir elzemdir.islamiyette yıldızname olarak bilinen çiftler arası yıldız uyumlarının hesaplanamsı gibi,Musevilikte kabala olarak bilinen yine çiftlerin birbirleri üzerindeki uğur yada uğursuzluk noktalarının tesbiti gibi…

İsimler farklı farklı yöntemler ayrı ayrı gibi olsada varolan bilginin özü ve varılması gereken nokta aynıdır…

Hindistan’da iki çift arasında nerede bir şanssızlık ve olumsuzluk var ise bunlara karşı gelecek etkilerini yok ettiğine inanılan ritüelleride vardır ki çiftler evlilikte kararlı ise evlenmeden önce bu olumsuzlukları giderecek ritüeller uygulanır,her olumsuzluğun yantrası ayrıdır.

Hint astrolojisinde horoskopların karşılaştırılmasında ilk etap olarak 8 temel nokta vardır.

1-Varna

2-Vasya

3-Dina

4-Yoni

5-Graha Mitra

6-Gana

7-Rasi

8-Nadi

1-Varna;kast sistemi üzerine kuruludur,Yengeç-Akrep-Balık en yüksek kastı yani Brahma kastını temsil eder.Aslan-Yay-Terazi savaşçı kastını,Koç-İkizler-Kova tüccar kastını,Boğa-Başak-Oğlak en alt sınıf olan çalışan kastı temsil eder.

Kurala göre erkeğin ay’ı kadının ay’ına eşit yada daha üstün durumda olmalıdır.eğer kadının ay’ı erkeğin ay’ından daha yüksekte ise evlilikte bir çok sorun ve huzursuzluk oluşur,çiftler boşanma ile sonuçlanacak derin tartışmalara girer ve evliliğin uzun sürmesi zorlaşır kadın için dulluk göstergesidir.

Örnek:erkeğin ay’ı başakta en alt sınıf çalışan kastında,bayanın ayı balık en yüksek Brahma kastında.bu tavsiye edilmez.çalışan kast ile tüccar kastı ve savaçcı kast ile Brahma kastı eşit özellik gösterebilir.böyle bir durumda olumsuzluklar asgariye iner…

2-Vasya;hint astrolojisinde ay en önemli güce sahip olan ışıktır,her şey ay üzerinden harekete geçer,hesaplanır,vaysa ay burçlarının uyumları üzerine kurulmuş bir sistemdir.çiftlerin ay burçları aşağıdaki tabloya göre uyumlu olmalıdır.

Koç aslan ve akrep’le uyumludur

Boğa yengeç ve terazi ile

İkizler başak ile

Yengeç akrep ve yay ile

Aslan terazi ile

Başak ikizler ve balık ile

Terazi başak ve oğlak ile

Akrep yengeç ile

Yay balık ile

Oğlak koç ve kova ile

Kova koç ile

Balık oğlak ile

Ay’lar uyum içindeyse görüş birliği ve mutluluk değil ise tartışmalar yoğundur,biri siyah ise diğeri her şeye siya olduğunu bildiği halde beyaz diyebilir,inatlaşma ve duygusal üstünlük yarışına girilebilir.dominant olma baskın olma güdüsü sivrilir agolar su yüzüne çıkar ve kimse birbirini dinlemez..

3-Dina;bu sistem ise ay’ların bulundukları nakşatraların(menzil-durak-asterizm)her iki çift için hesaplanmasıyla uygunluk ölçümü için kullanılıyor.hint astrolojisinde her nakşatranın bir sayısı vardır,sayılar ile ifade edilir,zaten hint astrolojisi sayılara bağlı bir sistemdir.

Öncelikle sizlere nakşatraların asterizm numarasını vereyim,

1-Aswini, yöneticisi Ketu dur.
2-Brahani, yöneticisi Venüs.
3-Krittika, , yöneticisi Güneş.
4-Rohini, yöneticisi Ay.
5-Mrigasira, yöneticisi Mars.
6-Aridha, yöneticisi Rahu
7-Punarvasu, yöneticisi Jupiter.
8-Pushya, yöneticisi Satürn.
9-Aslesha, yöneticisi Merkür.
10-Manga, yöneticisi Ketu.
11-Purva phalguni, yöneticisi Venüs.
12-Uttraphalguni, yöneticis Günes.
13-Hasta, yöneticisi Ay.
14-Chitra, yöneticisi Mars.
15-Swati, yöneticisi Rahu.
16-Vishakka, yöneticisi Jüpiter.
17-Anuradha, yöneticisi Satürn.
18-Jyeshta, yöneticisi Merkür.
19-Mola, yöneticisi Ketu.
20-Purvashadra, yöneticisi Venüs.
21-Uttrashada, yöneticisi Güneş.
22-Sarvana, yöneticisi Ay.
23-Danista, yöneticisi Mars.
24-Satbisha, yöneticisi Rahu.
25-Purvahadra, yöneticisi Jüpiter.
26-Uttrabhadra, yöneticisi Satürn.
27-Revati, yöneticisi Merkür

Bu sistemde kadının ay’ının içinde bulunduğu asterizm numarası alınarak erkeğin ay’ının bağlı bulunduğu asterizm numarasına kadar sayılır,çıkan sayı 9’a bölünür,

Eğer artan 2-4-6 ya da 9 ise çiftin evliliği olumludur,ancak başka herhangi bir rakam artıyorsa evlilik tavsiye edilmez sadakatsizlik oluşur,eşler birbirinden gizli işlere yönelir.

Örneğin kadının ay’ı oğlak 25’de erkeğin ay’ı koç 13’de,saydığımızda 16 sayısını buluruz ,9’a böldüğümüzde 1 kalır olumlu değildir,başka bir örnek kadının ay’ı balık 8 de erkeğin ay’ı yengeç 5 de,saydığımızda 25 sayısını buluruz 9’a böldüğümüzde 2 kalır ,bu evlilik için uygundur ve karşılıklı sadakati perçinler..

4-Yoni;bu sistem cinsel uyumla ilgilidir,günümüzde boşanmaların alt temelinde aslında yaşanılan cinsel uyumsuzluk ve tatminsizlik nedenler arasında ise oldukca önemli bir noktadır.bu sistemde ay nakşatralarını temsil eden hayvan isimleri kullanılır.nakşatraların numaralarını yukarıda yazmıştım;

1 ve 24 atlar

2 ve 27 filler

3 ve 8 keçiler

4 ve 5 yılanlar

6 ve 19 köpekler

7 ve 9 kediler

10 ve 11 fareler

12 ve 26 inekler

13 ve 15 erkek bufalo

14 ve 16 kaplanlar

17 ve 18 geyikler

20 ve 22 maymun

23 ve 25 aslanlar

21 mongos

Erkeğin ay’ı erkek bir asterizmde ve kadınınki dişi bir asterizmde ise söz konusu hayvanlar birbirleriyle düşman değillerse evlilik başarı ve mutluluk getirecektir,

Her iki ay dişi asterizm ise birlikteliğin kalitesi vasat olacaktır.

Her ikisi de erkek asterizminde ise maddi olarak birbirlerini tüketecekelrdir,pek çok kayıplar yaşanacaktır,borçlandırma borçlanma,birbirlerinin günahlarının cezalarını çekme ve n ankörlük görme şeklinde sonuçlar verecektir.

Örneğin kadının ay’ı 7 numarada erkeğin 11 numarada ise bu evlilik sürekli zıtlaşma çekişme kaçma kovalama birbirlerini düşmanca görme tanıma, gibi etkiler verecektir ileriki aşamlarda zira bu evlilik kedi ile farenin evliliğidir.

5-Graha Mitra;bu sistem ay’ın yerleştiği burçların karşılıklı olarak yöneticilerinin (lord)arasındaki uyum ,dost,düşmanlık kavramlarıyla karşılaştırılmasına dayanır.

Her burcun bir lordu vardır.şimdi bunlara bakalım.

Güneş Jüpiter dost

Ay Merkür –jüpiter dost

Merkür ay,Venüs,mars,Jüpiter dost

Venüs Merkür,mars,Jüpiter,Satürn dost

Mars Merkür-venüs dost

Jüpiter güneş,ay,Merkür,Venüs,Satürn dost

Satürn Merkür,Venüs,Jüpiter dost

Mutlu bir birliktelik için her iki ay’ı içeren burçların lordları dost gezegenler olmalıdır.

6-Gana;ay nakşatraları doğalarına göre üç gruba ayrılır.

İyi: 1-5-7-8-13-15-17-22-27

İnsan: 2-4-6-11-12-20-21-25-26

Kötü: 3-9-10-14-16-18-19-23-24

Ayları aynı gruba düşenler başarılı bir evlilik yapabilir,iyi yada insan grubundan biri hiçbir koşul altında kötü grubundan biiyle evlenmemelidir.

Kötü yine kendi grubundan biriyle evlenmelidir mutluluk için…

İyi ve insan grubundan olanlar evlilik yapabilir sadece evlilik kalitesinde düşme olur fakat bağlılık kesindir…

7-Rashi;burada erkeğin ve kadının ay’larının konumlandığı burçlar arasındaki ilişki ele elınır,

Erkeğin ay’ı kadınınkinden sonraki ikinci burçta ise,yada kadının ayı erkeğinkinden sonraki on ikinci burçta ise evlilik sonucunda kısa bir süre sonra erken ölüm nedeniyle ytaraflardan biri dul kalacaktır.

Konumlar tam tersiyse her ikiside uzun ömürlü olacak ve yaşam snuna kadar evlilikleini yürüteceklerdir.

Erkeğin ay’ı kadınınkinden sonraki üçünü burçta ise keder ve acı yaşanacaktır.bunun tam tersi ise mutluluk göstergesidir,

Erkeğin ay’ının dördüncü burçta olması yoksulluk tersi ise büyük zenginliğin göstergesidir.

Beşinci burçta mutsuzluk,kısır bir eş,çocuk sahibi olmada zorluk,tam tersi ise kadın eşin verimliliği,aşk evliliği,çok geniş bir aile çocuklardan yana şansın göstergesidir.aynı zamanda eşlerden birinin akademik kariyerinden başarı sağlamasının göstergesidir.

Her iki burçta birbirleinden sonraki yedinci burçta ise sağlık,refah,mutluluk göstergesidir.

8.Nadi;bu sistemde ise nakşatraların temsil ettikleri karakteristik mizaçlarının karşılaştırılması yapılır.

Endişeli Huysuz Soğukkanlı

1 2 3

6 5 4

7 8 9

12 11 10

13 14 15

18 17 16

19 20 21

24 23 22

25 26 27

Her iki ay da endişeli ya da soğukkanlı gruba düşüyorsa kayıtsız bir evlilik gerçekleşecektir.

Her ikisi de huysuz grubunda ise büük acı ve anlaşmazlık yaşanacaktır,evlilik büyük olasılıkla yıkım,ölüm,boşanma ile snuçlanacaktır.

Evlilik öncesi bu sekiz karşılaştırma yönteminden sonra asıl önemli olan sonucu bulmaktır,bu işlem yine sayısal bir şekilde yapılır,her sınıfa yukarda belirttiğim sıralama numarasının aynısı olan puanlar verilir,varma,1,vasya 2,nadi 8 vs…

Bunların toplamı 36 eder ,8 sistemin numaraları toplanır,eğer 18 den düşük ise evlilik yapılmamalıdır,zira tehlike,yoksulluk,anlaşmazlık,ölüm,şiddet,boşanma vb…sıkıntılar getirir,18 ile 27 arasında ise evliliğin başarısı ortalama olacaktır ,

27 den fazla ise birbirlerinin kesinlikle karmik eşleridir kesinlikle evlilik yapmalıdırlar…boşanmanın,anlaşmazlığın olmadığı uyum ve ahengin var olduğu kutsal bir evlilik olacaktır…

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!