ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Vedik Astrolojisi Bazı Aşklar Uzun sürer…

Ne kadar ilginç beraberlikler var hayatta. Bazen insanlar birbirlerini çok sevmelerine ve uyumlarında bir sorun olmamasına rağmen beraberlikleri devam etmiyor. Bazen de iki insan kavga dövüşe rağmen birbirlerinden kopamıyorlar. Bu kişiler ayrılsalar bile dönüp dolaşıp yine birbirlerini buluyorlar.

Daha önceki yazılarımda iki kişinin arasında aşkın sürmesi için Ay’ın bulunduğu takım yıldızları arasındaki uyumun önemli olduğunu, ayrıca Venüs ve Ay’ın karşılıklı haritalarda uyum içinde olması gerektiğini yazmıştım. Peki bir ilişkinin uzun sürmesi için sadece Ay ve Venüs uyumu yeterli olabilir mi?

Bize bu konuda Rahu ve Ketu dediğimiz gölge gezegenler yardımcı oluyorlar. Bir evlilikte ya da birbirini seven iki kişinin yıldız haritalarını karşılaştırdığımız zaman Rahu ve Ketu’ları karşılıklı olarak aynı evlerde ya da aynı burçlardaysa o bu kişilerin birbirinden kopması zor oluyor. Bunun sebebi de bu gezegenlerin insanların kaderleriyle çok yakından ilişkileri olmalarıdır. Ketu genellikle geçmiş yıllardan getirdiğimiz duygularımızı ve deneyimlerimizi günümüze taşır. Rahu ise geleceğe dönüktür. Gelecek yıllarda bizi bekleyen hayatımızla ilgili dürtüyü verir. Bu yüzden her zaman karşılıklı evlerde bulunan bu iki gölge gezegen bir insanın geçmişi ve geleceğiyle ilgili konularda söz sahibi olur.

Bir aşk ilişkisinde iki kişiyi birbirine bağlayan en önemli unsurlardan birisi de upa pada dediğimiz kişiye özel bir burçtur. Padalar her ev için ya da her hayat alanıyla ilgili hesaplanan burçlardır. Genellikle padasını aradığımız evin konularıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmamızı sağlar. Burda konumuz olan upa pada yıldız haritalarındaki padalardan sadece biridir ve bize karşı cinsle olan derin bağlarımızı gösterir.

Bir evin pada hesabını yapmak karışık gibi gözükse de anlaşıldıktan sonra çok zor değildir. Öncelikle padasını bulmak isteğimiz evin yönetici gezegenin hangi evde olduğuna bakılır. Yine padasını aradığımız evden bu yönetici gezegene kadar sayılır. Sonra bulduğumuz sayı kadar ileri tekrar sayılır. Bulunan ev pada evidir.

Upa pada ise her zaman yıldız haritalarında 12. evin padasıdır. Yani 12. evden yöneticisi olduğu gezegenin bulunduğu eve kadar sayılır. Orda durulur ve saydığımız ev sayısı kadar ileri tekrar sayılır. Vardığımız ev upa padadır. Burda unutulmaması gereken hint astrolojisinde ev sayımı yapıldığı zaman saymaya başlanılan ev hep birinci ev olarak kabul edilir.

Şimdi bir örnekle bu konuyu açmaya çalışalım. Bir kişinin yükselen burcu yani birinci evi Yangeç olsun. Bu durumda 12. ev İkizler olur. İkizler’in yönetici gezegeni Merkür’dür. Merkür incelediğimiz kişinin haritasında 5. evde yer almış olsun. 12. evden saymaya başladığımızda 5. eve kadar 6 sayarız. Merkür’e ulaştığımız için durur ve ordan tekrar 6 sayarak ileri gideriz. Yani 5. evden 6 sayarsak ( kendisi dahil ) 10. eve varırız. Böylece bu kişinin 10. evinde Koç burcu yer aldığı için Koç burcu o kişinin upa padası olur.

İki kişinin haritalarında upa padalarını karşılaştırmak bize o ilişkinin geleceği açısından bir çok bilgiyi verebilir. Örneğin iki kişinin upa padalarının aynı burç olması o ilişkiyi çok uzun süre devam ettirebilir. Upa pada evlilikle ilgili olan pada olduğu için kişinin padasındaki gezegenler ve padanın yönetici gezegeni evlenilecek kişiyle ilgili ilginç bilgiler verebilir.

Pada hesaplarken iki önemli özel kural unutulmamalıdır. Birinci kurala göre hiç bir burç kendi upa padası olamaz. Eğer oluyorsa bu evden yine 10 ev daha saymak gerekir. Varılan ev pada olur. İkinci kural 4. ev kuralıdır. Bir evin padasını bulmak için yönetici gezegenine kadar 4 sayılmışsa, 4. ev kuralı devreye girer ve bir kez daha 4 ev sayılmaz ve orda kalınır. O ev pada olarak kabul edilir.

Son olarak çiftler arasındaki uyum analizlerinde kullanılan arudha dediğimiz padayı da açıklamak gerekir. Upa pada nasıl evlilikle ilgili bir pada ise, arudha da kişinin hayata kendisini yüzeysel anlamda nasıl ifade ettiğini gösteren padadır. Arudha imaj anlamına gelir ve yükselen burcun padasıdır. Yani benliğin gerçek olmayan yansıması ya da kişinin imajı gibi anlayabiliriz.

İki kişinin arudha padaları arasındaki uyum, dünyevi yüzeysel zevkler arasındaki uyumu gösterir. Yukarda verdiğimiz sayma kuralları, özel kurallar da dahil olmak üzere arudha için yine geçerlidir. Aynı sayma işlemi bu kez upa padada olduğu gibi 12. evden değil, yükselen burçtan yapılır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!