ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Yıldızname Yay Erkeği

Gurubu Ateş
Uğurlu Günü Perşembe
Uğurlu Ayı Ekim
Dost burçları Kova
Düşman burçlar Balık
Uğurlu Sayısı 8
Uğurlu Taşı Zümrüt, Elmas
Uğurlu Renkleri Mavi, Sarı
Uğurlu Çiçekleri Leylak, menekşe
Uğurlu Kokuları Nergis, Menekşe
Uğurlu Müzik Pop müziği
En Belirli Özelliği Canlılık
En Büyük İdeali Dünya çapında ün
En Büyük Hatası Alaycılık
En Büyük Arzusu Gezip görmek
Esmer veya beyaz benizli orta boylu yüzünde, göğsünde veya karnında bir yara izi vardır.

Hayatı, işi güzel olur. Saf temiz kalpli olup tanıdığı tanımadığı şahıslara iyilik yapar. Yaşı ilerledikçe mertebesi yükselir.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU ASTROLOJİ TAROT OKUYUCUSU
Yıldızname Yay Erkeği

Kendini idare edecek kadar parası olur. Bunu da zahmetle kazanır. Orta yaşından sonra zengin olur.

Yalnız erkek kardeşleri olur. Bunlarla geçinemez. Bunların yüzünden zahmet çeker. Kardeşleri ona düşmanlık ederler. Kardeşlerinden bazısı kendinden evvel göçerler.

Babasının yanında en sevgili ye muhteremidir. Baba ye anasına hürmetkâr olur. Bunlardan az miras yer. Bu mirastan da fayda görmez.

İlk evlâdı erkek olur. Oğullarından birinin hastalığı onu çok üzer. Diğer bir oğlunun dünyaya gelmesi ona teselli verir.

Ekseri hastalıkları rutubetten ye soğuk algınlığından gelir. Bu yüzden vücudunda sızılar peyda olur. Sancılar onu kıvrandırır. Sık sık müshil ve afyonlu ilaçlar alması ona fayda verir.

Başından Üç nikâh geçer. Bunların ikisi ölürler. Sarı saclı kumral olanlar kendisi için iyidir. şehvetperest olmadığı cihetle kadınlarla münasebeti pek azdır. Bir kadının kendisine sihir yapması umulur.

Ölüm tehlikesi: 6 – 10 – 20 –30 – 53 yaş1arındadır. Bunları atlatırsa 73 yıl yaşayabilir.

Çok gezinmesi hayırlı değildir. Deniz yolculuğu çok tehlikelidir. Eğer mecburen yola çıkması icap ediyorsa perşembe günü yola çıksın. Kısa yolculuklar yapsın.

Gayesinde sebat edicidir. Ümit ettiği şeye nail olur. Hayatinin son devreleri refah ye saadet içinde geçer.

Düşmanları sarı yüzlü kadın veya erkeklerdir. Dost edineceği şahısları ateş tabiatlı olan kimselerden seçsin. Su tabiatlı olanlardan uzaklaşsın.

Parmağında zümrüt veya elmas taşlı gümüş yüzük taşıması iyi gelir.

Mavi, sarı renkli elbiseler giymesi muvafıktır.

Hayırlı, yarayan günü perşembe; zararlı, yaramayan günü de Salıdır. Mühim işlerini bu günlere göre ayarlaması menfaati icabıdır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!