DUA Sana Bana Özel 

Sıkıntı İçin 7 Kere Okunacak Dualar

SIKINTIYA ÇARE

Sıkıntıya düşen her kim ise 7 defa
“Allah,Allahü Rabbi, lâ üşrikü bihi şey’a” desin [Nesai]

Sıkıntı İçin de 7 defa
“Allah,Allah Rabbünâ lâ şerikeleh” [Beyheki]

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!