DUA Sana Bana Özel 

Esma-ül Hüsna ve Sırları

ESMAÜL HÜSNA VE SIRLARI

Esma-ül Hüsna ile duaya başlayacağınız zaman önce 99 ismi şerifi bir okuyunuz
sonra 100 istiğfar ve 100 salatü selam getiriniz. Bir Fatiha, üç ihlas, bir Felak, bir

Nas süresi okuyup sevabını önce Efendimiz Hz.Muhammed (aleyhisselam) sonra
diğer peygamberlere sonra Ashab-ı kiram’a sonra altın sinsile meşayıhı kiram’a
hediye etmek lazımdır. Zira Allah dostlarının hatırına duaları kabul eder.

Hangi ismi şerifi okuyacaksanız ismin başına “ya” kelimesi getiriniz.
Mesela: Errahman ismi şerifini – ya Rahim şeklinde tesbih ediniz. Burada yazılan
ismi şerif ve dualar Kenzul ulumi-l mehki kitabından alınmıştır.

Hangi tesbihe başladıysanız o ismi şerifi 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah

istek ve hacetleriniz kısa zamanda gerçekleşir. Dualar Allah’a edilir, duaları Allah
kabul eder. Bize düşen sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır.
” Allah’ın güzel isimleri vardır,
Onunla kendisine dua ediniz.”
(Araf 173)

ALLAH:1) Ya Allah 2) Allah, Allah… diyerek Ya: Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder. Zikretmek iki şekilde olur; 1) Kişiye Cenebı Hakk’ın ilham yoluyla telkin etmesi şekliyle yapılan zikir. 2) Kişinin alim bir zat’a el verip / (nispet edip), ders alıp onun dediği ve tavsiye ettiği şekilde zikretmek. Zikre başlamadan önce abdest alınır. Niyet edilir. ; Dünya kelamından uzak, dünyayı unutarak, ismin hem dil, hemde kalb ile birlikte ifadesine başlanır. Manevi alemlerin sultanı olmak için YA HU YA ALLAH ismi azamı zikredilir. Bu zikir Allah dostlarının, veli kullarının zikridir. HU ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiç bir isim geçemez. Allah ismini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene; Meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir. Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır. Hergün Ya Allah Ya Hu diye 1000 defa zikirde bulunanı Allah, kemaliyle rızıklandırır. Şifa için Allah ismi 70 defa bir kağıda yazılıp, yazı su içinde silindikten sonra, hastaya içirilirse; hasta şifa bulur.
Er- RAHMÂN: Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM: Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK: Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- KUDDÛS: Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

Es- SELÂM: Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan herşeyden korunmak

El- MÜ’MİN: Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN: Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar

korunur

El- AZÎZ: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR: Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

El- HALÎK: Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ: Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

El- MUSAVVİR: Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR: Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- KAHHÂR: Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB: Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK: Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH: Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için

El- ALÎM: Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için

El- KÂBID: Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için

El- BÂSIT: Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- HÂFID: Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ: Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ: İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- MÜZİL: Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ: Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için

El- BASİR: Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için

El- HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için

El- ADL: Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için

El- LÂTÎF: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- HABÎR: Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM: Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için

El- AZİM: Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

El- ĞAFÛR: Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

Eş- ŞEKÛR: Kendi rızası için yapılan iyiliklere

daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY: Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- KEBİR: En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için

El- HAFIZ: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,

herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

El- MUKÎT: Her yaratılmışın gıdasını,

azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp

ettiği herşeyin hesabını bütün

detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL: Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM: Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB: Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

El- MUCİB: Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için

El- VASİ: İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- HAKÎM:  Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- VEDÛD: Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

El- MECÎD: Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

El-BÂİS: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD: Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için

El- HAK: Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için

El- KAVİY: Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN: Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- VELİY: Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için

El- HAMİD: Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

El- MUHSÎ: Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ: Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için

El- MUÎD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ: Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için

El- MÜMÎT: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY: Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KAYYÛM: Gökleri ve yeri, herşeyi tutan günde 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD: İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

El- MÂCÎD: Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için

El- VAHİD: Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Es- SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM: İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için

El- MUAHHİR: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL: İlk günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

El- AHİR: Son günde 801 Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR: Herşeyde görünen aşikar günde1106 Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN: Herşeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

El- VÂLİ: Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLÎ: Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

El- BERR: Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için

Et- TEVVÂB: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için

El- MÜNTEKIM: Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV: Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu Kalp huzuru

Er- RAÛF: Çok lütüfkar Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK: Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

ZÜL CELAL-İ VE’L İKRAM: Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT: Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için

El- GANİY: Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ: İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

El- MÂNİ: Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

Ed- DÂRR: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

En- NÂFİ: Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur

En- NÛR: Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

El- HÂDÎ: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için

El- BEDİ: Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah’ın yardımına nail olmak için

El- BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

El- VÂRİS: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

Er- REŞÎD: Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Es- SÂBÛR: Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!