Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

Ruhsal İlişki Çeşitleri — Eşler, Dostlar, Aileler ve Gruplar

Geçmiş yaşamlarla ilgili olarak kimliğinizi tespit etme konusunda en önemli dayanaklardan biri ruh eşleriniz ve ruh ailelerinizin bireyleriyle kurduğunuz ilişkilerdir. Bu ilişkilerde tanışma safhasıyla birlikte geçmiş yaşamdaki ilişkinize dair yükler ve anılara dair izlenimler gelir. İlişkinin devamında da kademe kademe derinleşir ve eşiklerden beraber geçilerek farkındalık kazanımları olur. Anılar, izlenimler ve kayıtlar ilişki hem uzak hem de yakından sürerken açılabilir.

Ruhsal İlişki Çeşitleri — Eşler, Dostlar, Aileler ve Gruplar

Bu ilişkiler hayatlar arasında taşınan esas belirteçlerden biri olarak görülmelidir. Bu ilişkilerin hayatlar boyunca, hayatlar içinde ve güncel ömrünüzde nasıl seyrettiği ilişkiye dahil olan kişilerin ruhsal durumunu ve olgunluğunu tespit etme yönünde önemli bir belirteçtir.

Geçmiş yaşamdaki ilişkiniz ne olursa olsun; geçmiş yaşamlarınızı hatırlamanız, tekrar karşılaşmanız veya birbirinizi çağırmanızla bu ilişkilerin içeriğindeki yükler algılamanız ve hayatınızda işlemeniz için oldukları gibi uyanmaya başlar. Hatırlama safhasında yükler kademeli bir şekilde ilişkiyle birlikte doğal seyrinde açılabileceği gibi sizin kendi hür iradenizle açmak istemenizle de açılabilir ancak karşılaşma olmadığı zaman sınırlı olacaktır ve karşı tarafla eğer rezonansa girerseniz farkında olmayabilir. Bu yüzden kendiniz bu yüklerden dolayı çok büyük sıkıntı duymuyorsanız doğal seyrine bırakmak hayırlıdır. Ancak aksi durumda sıkıntınız hayatınızı çok etkiliyorsa hem kendinizi hem de ilişkide olduğunuz eşiniz veya kişinin de farkındalıkla şifalanması niyetiyle şifa ve simya süreci başlatabilirsiniz.

Dünya genelinde 7.5 milyar kadar insan yaşıyor ve ruhsal ilişkide olduğunuz kişiler herhangi bir yerde, cinsiyette, ülkede çeşitli koşullar altında olabilir. Sizden uzakta kişilerle ruhsal bağınız olduğu zaman rüyalarda ve gönüllerde buluşabilirsiniz. Adalet açısından ruhsal ilişkilerinizi doğrulamak ve dengelemek yer, zaman, dil, kültür gibi sınırlara tabi olduğu için mevcut yaşamınızda karşılaştığınız ruh eşlerinizle, kardeşleriniz ve dostlarınızla ilişkilerinizi iyi tutmanız ahiretteki yaşamınız için oldukça önemlidir çünkü bütün ruh eşlerinizi içinizden hisseder ve bilirsiniz. Karmik durumların rahat ve sağlıklı olması gelecek yaşamlarda rahatsız olmamanızı sağlar.

Burada ruhsal ilişkileri, aileleri ve grupları nasıl sınıflandırabileceğimiz üzerine kısa tanımlar oluşturabiliriz.

Bağ Çeşitleri

Karma-Kadersel Bağlar

Gündelik yaşayış içinde bir araya geldiklerinde yaşadıkları ilişkiyi ölüm ötesinde de devam ettirecek türden kalıplar bulunan bağlardır. Bir travma, adaletsizlik, yemin, eksiklik, söz, şiddetli arzu, yanılgı, geçimsizlik gibi durumlar bu kişileri birbirleriyle çözmesi gereken problemleri çözmeleri için bir araya getirir. Ancak bu ilişkilerin olumlu yükleri de olabilir ve genellikle vardır.

Genellikle kısasa kısas çalışan insan zihni aslında burada Evrensel ve İlahi dengeye zahmet ederek öğrenir olgunlaşır. Böylece insan bu ilişkilerinin içindeki sevgiyle hareket etmeyi ve sevgiden de bağımsız olan asıl hakikatlerini öğrenir. Ancak hakikate erişmeden önce soyulması gereken illüzyonlar ve geçilmesi gereken eşikler vardır vardır.

Karmik ilişkilerde karmanın aşılması ve temizlenmesi, kişilerin de muratlarının kesişmesi ve eşiklerin geçilmesi durumunda Dharma bağlarına dönüşebilir.

Genel yargıda herkes yaptığından sorumlu olsa bile bu ilişkilerde taraflar kendi üstlerine yeterli sorumluluk almazlar. İlişkilerdeki bilinçsizlik bundan kaynaklıdır.

Genellikle kalıcı ilişkiler değildir. Kalıcılık arayışı Dharmik ilişkiye dönüşmezse sağlıklı olmayabilir ve bireylerin tekamülünü durdurabilir.

Bu türden ilişkilerde geçmişte dikkatsiz ve bencilce davranıldığını bilmek gerekir. Bencillik kişinin kendine dair algısını kısıtlamasına sebep olur ve kişi ancak başkalarının da kendisi hakkında görüşünü bilerek kendini tam olarak tanıyabilir ve değerlendirebilir.

Kötülük yapmayınca ve dikkat ettiğimizde kötülük olmuyor. Dikkatli ve özverili olmak ilişkilerin içeriğini ve gidişatını olumlu etkiler.

Geçmişte kötülük yapmış kişi vicdanen gelişmemişse ve rahatsız olmuyorsa tekrar geldiğinde de kötülük yapmaya devam edebilir. Ancak hayat koşulları durumu tersine çevirebilir, kötülüğü tercih eden kişi kendini veya evren kişiyi cezalandırabilir. Yine de kötülüğe karşı geçmişte iyilikle cevap vermiş birisi gelecek yaşamlarda da iyi davranmayı tercih eder.

İyilik de yaptığımız zaman oluyor. Ama karşımızdaki değerini bilmeyebilir, bilmeyi öğrenebilir.

Dharma-Hakikat Bağları

Bu ilişkilerde geçmiş yaşamlardan gelen olumsuzluklar veya karışıklıklar olmaz. İlişkide bireyler birbirlerini hakikatlerine göre yaşarlar.

Önemli ölçüde ruhsal farkındalık kazandıran ilişkilerdir. Bu bağlı olan herkesi etkilediği kadar kişilerin-ailelerin-grupların çevrelerine de hayırlı ve aydınlatıcı olur.

Özellikle geçmiş yaşamlardan bir bağ olmasına çok gerek yoktur, Ruhsal yoğunluğa sahip bir ilişki bir ömürde de kurulabilir. Ancak geçmiş yaşamlardan tanışıklık veya samimiyet durumlarında ilişkinin bir karmik-ruhsal içeriği olur.

Ortak ve bütüncül hayır gözeten ilişkilerdir. Genellikle İlahi Nizam üyeleri arasında gerçekleşen ilişkilerdir. Karmik açıdan hayırlı oldukları için kişiler-aileler-gruplar çevrelerine hizmet ettikleri için ortak tekamül gösterirler.

Bu ilişkilerin ortak veya kesişen muratları vardır. Tanrıyla ilişkiyi güçlendirirler. İlişkide olma haliyle insanlar izafiyet sınırlarının ötesine geçerler. Görelilikten öte bir deneyim ve algı kişilere yerleşir.

Kozmik Bağlar

Geçmiş yaşamlarında Dünya dışında başka ortamlarda birlikte bulunan kişiler arasında cereyan eder.

Hem karma hem de dharma bağları olabilir. Ancak negatif karma varlığında kozmik hakikatlere erişim verimsizdir ve kişileri yanlış yönlendirebilir. Bu yüzden ruh bu tarz ilişkileri karmasını telafi ettikten sonra yaşamaktan yana kullanabilir.

Karmik gelişim göstermeyen kişilerde akıl sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. İlişkinin Dünya yaşamı ile uyumlu seyredebilmesi için bireylerin toplumla barışması, katkıda bulunması ve harmanlanabilmesi ziyadesiyle önemlidir.

Evrenin demografisi düşünüldüğünde seyrek gözüken ilişkilerdir. Ancak özellikle vazifeliler arasında mümkündür, çünkü Karma çarkına yeterli katılım yapıldığı zaman şuur-ruh başka bir yıldız sisteminde enkarne olmayı edebilir. Bu grup halinde de olabilir. Ruhun Dünya’da tutunduğu şeyler, bitirmesi gereken işler, kazanması gereken farkındalıklar ve öğrenmesi gereken dersler varsa Dünya’da yeniden enkarne olur.

Kapsamlı görevler ile birlikte gelebilirler. Açığa yüksek güçler çıkabilir. Bu Dünya’da bulunmayan ancak ihtiyaç duyulan yenilikler; ilham, fikir, icat, akımları da oluşturan güçler ile birlikte bu ilişkilerden filizlenebilir.

İlahi Bağlar

Hakikat peçesini geçmiş Yükselmiş Vazifeliler İlahi-Yaratıcı-Şifalandırıcı-Dönüştürücü Hiyerarşilere katılırlar. Yükselmiş Vazifeliler arasındaki bağlar genel bireylerden çok daha farklıdır.

Bütün Mehdiler arasında bu bağ mevcuttur.

Kemaliyetine ermiş ruhların Tanrıyla birlik (Fenafillah-Samadhi) üzerinden birbirleriyle birliktelikleri vardır. Dünya’da seyrek bir araya gelirler ancak bağları gaybdan devam eder. Hepsi birbiriyle Twin Flame — İkiz Alev özelliği gösterir.

Yükselmişken düşen veya unutan/aktifleşemeyen ustalar da bulunmaktadır. Bu bağlar sayesinde tamamlanma mümkün olur. Bu durumda bir Mehdi/Magus ile bir Kutb/Magister Templi arasında cereyan edebilir. Bu durumlarda Kemaliyete erme yönünde Usta-Öğrenci veya Aşık ilişkisi de olabilir. Ancak sadece iki birey arasında cereyan etmez. İlahi bağlar ve bu ilişkilerin ürünleri toplumsal etkiye sahip olurlar.

İlişki Çeşitleri

Ebediyette bir çok hayatın içinde bir çok farklı rollerde bir araya gelmiş kişiler birbirleri ile eş olurlar.

Eşler birbirleriyle başta bir ömür süren ve bir kaç sefer tekrar edebilen bir evlilik ve sevgili ilişkileri yaşarlar. Ancak beraber çocuk büyütmüş olmaları çok önemlidir.

Bunun yanı sıra eşler bir veya daha fazla kere kardeş, ebeveyn-evlat ve dost olabilirler. Bununla birlikte akraba, arkadaş, silah arkadaşı, rakip, iş ortağı, patron-çalışan, düşman, ata-torun gibi ilişkiler kurdukları ortak hayat deneyimleri de mevcut olabilir ancak bunlar mevcut hayat bağlamında önemli olmayabilir.

Ancak ilişkinin içinde özellikle silah arkadaşı olmak birbirini hayati konularda koruyup kollama ve birlikte Dünya’da bir şey gerçekleştirmek için ortak bir mücadele içine girerken önemli bir deneyimdir ve ilişkiye çok şey katar, bu gibi bir durum özellikle Dharma bağlarında etkili olur. Aynı durum iş ortağı gibi bir durumda da gözükür.

Eşlerin en önemli belirteci ilişkinin içindeki cinsel çekimdir. Özellikle birden fazla hayatta aynı yatakta yatmak ve cinsel deneyimle birleşmek bu ilişkilerin samimiyetini arttıran unsurdur.

Ruh eşlerinizle her zaman sevgili olmak ve cinsel ilişki kurmak zorunda değilsinizdir. Hemcinsleriniz de ruh eşiniz olabilir ancak homoseksüel tercihiniz yoksa cinselliğini yaşamazsınız, ancak astral-mental-ruhsal-bilinçsel birleşim yaşamanızın önünde engel değildir. (Ör. Platon ile Sokrates)

Önemli olan geçmişte yaşanan cinsel deneyimin hayatlar arasında ortak düşünme-hissetme-hayal kurma-rüya görme gibi şekillerde yansımasıdır.

Ruh eşlerinizi uzaktan da hissedersiniz çünkü içselleşirler. Kendinizi gözlemlediğiniz zaman ruh eşlerinizi görebilirsiniz. Ruhsal hassasiyet geliştirdiğinizde tanımadığınız eşlerinizle de aktif irtibat kurabilirsiniz.

Ruh eşleri aile-grup şuurlarını bir arada tutan bir sevgi ortamı tutar ve sevgi yayını yaparlar. Toplumsal bilincin bir arada tutulmasını oldukça etkilerler.

İlahi Kısmet (İkiz Alev-Twin Flame)

Bu konuyu hala araştırıyorum. Ancak izdivacın Tanrı tarafından yapıldığı ve boyut yükselişlerine gebe olan ve çoğunlukla milyonlarca yıldan fazla süren ilişkilerdir.

Dost — Arkadaş

Sevgili veya Evlilik dışında karma ve dharma bağları kurulan ilişkilerdir.

Kardeş, ebeveyn-evlat, dost ve bununla birlikte akraba, arkadaş, silah arkadaşı, rakip, patron-çalışan, düşman, ata-torun gibi ilişkiler kurdukları ortak hayat deneyimleri olur.

Düşmanlıkların dostluklara dönüşmesi önemli bir olgunluktur. Ama bazen de özellikle insanlığa ve toplumlara düşmanlığında ısrar eden bir kişiyle ilişkide, olgunluk düşmanın yok edilmesi ve ilişkinin kesilmesi de olabilir. Dostluklar hayatlar boyu derinleşebilir. Genellikle dostlar aynı ruh gruplarına ve ailelerine dahildir.

Ruhsal Dost-Arkadaşları aynı Ruh Gruplarına dahil olurlar ancak aynı Ruh Ailelerinde olmak zorunda değillerdir.

Kardeş

Ruhsal kardeşler aynı Ruh Ailelerinin fertleri olurlar ve ancak aynı Gruplarının fertleri olmak zorunda değillerdir.

İlahi Nizama inisiye olan bütün görevli, gönüllü İnsi-Melek, İnsi-Başmelek, Usta, Hakan, Rehber, Vazifeli ruhsal olarak kardeştir.

Aile

Bir kişi birden çok ruh ailesine dahil olabilir. Üretken Ruh Eşleri grup şuurları oluşturarak toplumda etkin aile veya gruplar oluşturabilirler.

Ruhsal ailelere bir örnek Ehl-i Beyt ve 12 Havaridir.

Aileler arasında ruhsal kan bağı vardır. Bu ilahi ve ruhsal değerlerde birleşme ile sağlanır ve aileler hayatlar boyu birlikte tekamül ederler.

Karmik aileler tarihten öncesinde kabilelerden beri kurulmaya ve tekamül etmeye başlamışlardır. Olgunlaşan aileler Dharma üzerinden Nurani özellikler gösterir.

Ruh Aileleri çevrelerinde birden çok Ruh Grupları tutabilirler.

Grup

Ruhsal gruplara örnek olarak Termopiller Savaşındaki 300 Spartalı, Ashab-ı Suffa, Tarikatler, Felsefe-Bilim-Sanat Okulları, Neoplatonistler, Mısır Tapınak İnisiyeleri, Tapınak Şövalyeleri, Bolşevik Devrimcileri, Babil Okült Grupları, Saray Çevreleri, Tarihteki Partileşmeler Karmik ve Dharmik gruplar olarak görülebilir.

Dharma grupları sevgi, toplumsal hayır, sorumluluk, eğitim, farkındalık, hakikat, murat, adalet ve düzen gibi Nurani değerler gözetirler.

Karma grupları sadece gruplaşma ve ortak haraket etme üzerinden de bağ kurabilirler. Olumlu veya Nurani nitelikler göstermek zorunda değillerdir.

Grupların yaptığı yeminler, antlar, sözleşmeler, törenler/ritüeller (birbirlerinin kanını içme, kurban gibi) bir sonraki hayatlara taşınabilir.

İlahi Nizam’da Azizlerin ve Evliyaların arasında Kan paylaşımı ve Böyle gruplarla bağlarını koparmak isteyenler için Melek ANAEEM ile Kan temizleme gibi önlemler vardır.

  • Her Astrolojik Alt-Nizam bir büyük bir Ruh Grubu olarak görülebilir.

Sanatçılar-Ünlüler-Yaratıcılar-Şifacılar — Güneş
Cadılar, Medyumlar, Din Görevlileri — Ay
Zebaniler — Satürn/Plüto/Mars
Yazarlar, Katipler — Merkür
Medya, Yazılımcılar, Haberciler — Merkür
Devrimciler — Plüto
Ruhbanlar ve Azizler — Neptün
Çiftçiler — Mars
Polisler, Askerler — Mars
Simyacılar, Majisyenler, Astrologlar vd. — Uranüs
Mucitler, Teknisyenler, Teknoloji — Uranüs veya Merkür

  • Her Ezoterik Işın bir büyük bir Ruh Grubu olarak görülebilir.

İlahi Nizam

İlahi Nizam Dharmik bağ ve İlahi Murat üzerinden bir araya gelen Ruhsal Aileler ve Gruplar üzerinden oluşan ortak bilinçlerle Dünya’da etkinleşir.

Ortak bir grup yapısı oluşturmak Tanrı gibi izafiyet ötesi bir varlık ile daha doğru bir iletişim kurmayı sağlar.

Bireysel çaba böyle bir iletişimde genellikle yetersiz ve çok özneldir, bir ruhsal gruba uyumlu olmadan böyle bir iletişim yanılgılara açıktır.

Ancak yüksek kapasiteli ve yalnız/gizli çalışması gereken vazifeliler Tanrı ile Bütüncül Murat ekseninde kavuşum yaşadıkları zaman doğru bir irtibat kurabilirler.

Tanrı ile murat üzerinden bir teslimiyet ve vekalet vardır. Her birey ve grup Tanrı’nın işine ortak olur, gücünden ve bilgisinden faydalanır.

Nurani kaliteler İlahi Nizamda esastır ve sağlanmadığı zaman Nizamın içinde olmaz, ancak tapınağın kapısında beklerler.

İlahi Nizam ölümsüz bir yapıdır. Üyelerinin hepsinin enkarne olması gerekmez.


Ruhun doğası düşünüldüğünde tekamülüne devam etmek için hayatlar arası geçişlerde problemli (Negatif Karmik) ilişkileri düzeltecek-dengeleyecek-dönüştürecek şekilde ayarlamaların yapılması kadar, ortak-uyumlu murat-niyetler üzerinden birleşimler ile insanlığa katkı ihtimalini de göz önünde bulundurulduğu düşünülebilir. Mevcut enkarnasyonda karşılaşacak ruh eşleri ve aile-grup bireylerini bir araya getiren seçimlerin temel dinamikleri arasında bu durumlar görülebilir. Daha kolay açıklamak gerekirse ruh hayatlar arasında sonraki enkarnasyonuna dair zaman-mekan-kültür-koşullara dair değişkenlerde seçimler yaparken ilk önce ruhsal-karmik problemlerinin çözülmesini gözetebilir. Bu ilişkiler sayesinde hem ruhsal-karmik problemler çözülür hem de olgunlaşma-büyüme-tekamül sağlanır.

Bu olgunlaşma ve büyümenin akabinde bir kişi daha geniş alanlara etki eden daha olumlu hayatları gelişen farkındalığı ile birlikte yaşayabilir. Gelişen bir farkındalık haliyle geçmiş yaşamlardan gelen hataları tekrarlamaz ve ilerisi için de sorun oluşturmayacak türden davranışlar sergilemeye başladığı için hayatta daha merkezi yerlere geldiği zaman daha olumlu hareketler gösterebilir ve böylece genel olarak olumlu, yaratıcı ve çözümcü bir yayın yapabilir. Ayrıca insanlara rehberlik yapabilir veya özel-özgün görev-ödev ve vazifelerde bulunabilir. Ruhsal ilişkiler

Ancak farkındalığı ve kapasitesi yüksek bir kişi genel olarak ruhsal problemlerini çözmüştür ve ruh eşleriyle/aile-grup fertleriyle arasının sağlıklı olması beklenir. Bu durumda Dharma bağı olan ve topluma-tarihe olumlu tesir edebileceği ve böylece hem kendinde hem eşinde hem de toplumda tekamül-gelişim-çözüm sağlayabilecek eşleri yakınına çekmeye daha meyillidir.

Ruh eşleriyle yaşanan ilişkiler özellikle tekamül eşiklerinin geçilmesi sırasında önemli bir katalizör etkiye sahip olurlar. En küçük toplumsal birim iki kişiden oluşur ve burada bireysel yalnızlığın ötesinde sınırsız ihtimal vardır. İlişkiler bütüncül bağlamlarda tek yönlü veya karşılıklı biçimlerde alış-veriş, birleşim, etkileşim, iletişim, bildirişim, paylaşım, koordinasyon, eleştiri, üreme, ortak iş, uyumlama, yansıma, rezonans, doğrulama, değerlendirme, kıyas ve karşılaştırma yapmamızı sağlar. İlişki içinde bireyler birbirlerini büyütebildiği kadar beraber büyürler. Bir ilişki kendi derinliğine ve muhteviyatına sahip iki veya daha fazla bireyin birleşimi ile daha yüksek olasılıklar sağlayabilir. Tek başımıza kendimizce fikirlere kapılmayız ve daha olası olanı görürüz. İki kişi sağduyulu bir şekilde bir araya geldiği zaman bireylerin yargıları ve düşünceleri öznellikten nesnelliğe doğru seyredebilir. İlişkiler bireysel sınırlarımızın ötesine geçebilmemiz için zorunludur, tek başına yapamayacağımız işleri kurduğumuz ilişkiler içinde gerçekleştirebiliriz. Herkesin kendine ait fikir, görüş ve değer yargıları vardır; sağlıklı ve doğru ilişkiler kurabilen bir kişinin fikir, görüş ve değer yargıları da doğru ve sağlıklıdır ve bu ilişkiler kurduğu kişilere de aktarılabilir.

Hem cinslerinize ilk tanışmanızda cinsel duygular hissettiğinizde geçmiş yaşamlarda sevgili veya evli olabilirsiniz. Bu hisler size herşeyden önce hatırlamanız için gelirler. Bu duyguları bastırmak ilişkinizde problem olur, olanı olduğu gibi görüp rafa kaldırabilir veya istediğiniz şekilde dönüştürebilirsiniz. Mesela süblimleştirerek sizi rahatsız etmeyecek şekilde manevi birleşimler yaşayabilirsiniz. Özellikle sanat-müzik grupları veya iş ortaklıkları için bu türden bir geçmiş yaşam ilişkisi yaratıcılık, anlaşma ve koordinasyon için çok faydalıdır.

Ruhsal ilişkilerin en önemli özelliklerinden biri kendi içinize baktığınız zaman; karşınızdaki kişiyi kendi içinizde belirgin bir şekilde bilebilmeniz ve görebilmenizdir, bu özellikle Ruh Eşleri için geçerlidir. Diğer ruhsal ilişkiler bu kadar yoğun olmayabilir ancak karmik bağlar olduğu zaman bir hikayeye dayalı olarak içsel bir hissiyat ve içerik muhakkak olacaktır. Ancak kendinizden kaçma, inkar ve yadsıma halindeyseniz bu türden ilişkilerde farkındalığınız olmaz ve ruhsal bağınız olan kişilere vurdumduymazlık ile ruhsal azabın çözülmesini engelleyerek zulümde bulunabilirsiniz. Bu sizin de algı eksikliği ve kafa karışıklığı içinde kalmanıza sebep olabilir. Bu karşı taraf için özellikle yıpratıcı olur, çünkü ilişkiyi kestiğiniz ve kaçtığınız sürece ortak derdiniz açığa çıkmaz. Israrla sizinle ilişki kurmak isteyen kişilere önyargılı yaklaşmayarak ruhsal sebepler konusunda ihtimal vermenizi tavsiye ederim. Ruhsal ilişkiler hem sizin hem de karşınızdakinin kendini bilmesi, olgunlaşması, tamamlanması ve şifalanması yönünde önemli bir mekanizmanın işlemesini sağlar. Ruhsal ilişkiler sayesinde maneviyat ve ruha dair bilginiz havada kalmaz ve bu konularla ilgilenirken öz ve ruhsal kimliğinizin hakikatini saptayabilir, doğru yolda olduğunuzu anlayabilir ve onaylandığınız için delirdiğinizi düşünmezsiniz. Ayrıca birlikte gerçekleştirmeniz gereken bir muradınız veya çözmeniz gereken kadersel bir meseleniz vardır. Bu yüzden ruhsal ilişkilerin hem ebediyet hem de ömür çerçevesinde önemli hikmetleri bulunur.

Ruhsal ilişkilerden yoksun olma durumunda birey Tanrı’dan, özden veya kaynaktan koptuğunu hissedebilir.

Eş ve arkadaş seçimlerinde özellikle kendinizi esasınızla tanımak veya olgunlaşmak gibi ruhsal yönelimlere sahipseniz tip, tarz, yaş farkı, güzellik, maddiyat gibi konuları önemsemeyin, her ruh kendine özgü kapılardan geçer ama İlahi boyutta ortak bir hayat deneyimi yaşanır. Ruhsal ilişkiler hepimiz için sırları anlamak için önemli bir kapıdır. Bu ilişkiler sayesinde Ruh ve Ebediyet konusundaki belirsizliklerin önemli bir kısmı kaldırılır.

Ruhsal ilişkilerin farkında olmak için haliyle ruhsallık ve maneviyat güçlendirici ibadet, meditasyon ve şifa çalışmaları yapmak nefes almak gibidir. Nefes almadığınız ve dikkatinizi yöneltmediğiniz, öğrenmekten kaçtığınız bir boyutta farkındalığınız gelişmez. Bu durumda ruh eşiniz ve hatta ikiziniz bile gelse yoğunluğu bile hissetmez veya hissetseniz bile olguları doğru yorumlayamayabilirsiniz.

Ruhsal ilişkiler Kadersel-Karmik, Murat, Vazife, Hakikat ve Kozmik olmak üzere çeşitli gruplarda görülebilir. Geçmiş yaşamlardaki aile fertleriniz, dostlarınız, sevgilileriniz, düşmanlarınız, rakipleriniz ile karşılaştığınızda da kadersel bir karşılaşma cereyan eder, her zaman yoğun olmak zorunda değildir. Bazen 2 saat bazen bir ömür sürer, ama sağlıklı olan her ilişkinin muradınca sürmesidir. Bazı kişilerle birden fazla hayatta milenyumlar boyunca kurduğunuz ilişkileri hatırlayabilir, bazı kişilerle ise bir veya iki ömürde karşılaşmışsınızdır. Bazı aşklarınız özellikle olgun bir ruhsanız gerçekten ebediyete intikal ederken bazı ilişkileriniz düşmanlıktan dostluğa veya aşka dönüşüyordur. Bazen de dostlarınız düşman olur, ancak burada olgunluk yoktur ve esastan kaçış gözlemlenir.

Özelikle karşılıklı olarak geçimsizlik, cinayet, darp, işkence, küçük düşürme, istismar, ihanet, tecavüz, hırsızlık kaydı bulunan bir ilişkide adalet sağlanmaması, intikam yemini varlığı veya duyguların hazmedilmemesi durumunda olumsuz kadersel bağ ve yapılar oluşur. Bunun üzerinden ilişkinin ahiretinde, ileriki yaşamlarda, bu türden ilişkilerin olumlu ilişkilere dönüşmesi veya adaletin sağlanması için fırsat doğar. Burada ilişkinin ömürler arasındaki hikayesine bakmak gerekir. Esasından kopan birisiyle ruhsal ilişki kurarken zorluk çekebilir ve olumsuz deneyimler yaşayabilirsiniz.

Kadersel-Karmik ilişkiler olumsuz ve işlenmesi gereken yükler barındırırlar. Kadersel ruh eşlerinizle birlikte olduğunuzda kalıcı ve olumlu deneyimler yaşamanız çok olası değildir. Alınması gereken hayat dersleri ve geçilmesi icap eden tekamül ve idrak edilmesi gereken konular, doğrulanması gereken inanç, düşünce, alışkanlık ve davranışlar vardır. Bu türden ilişkilerin içinde zulüm, suistimal, küçük düşürme, hor görme, kırgınlık, öfke, gizli-açık düşmanlık gibi konular cereyan edebilir. Her zaman başarılı ve olumlu ilişkiler olmak zorunda değildir. Ancak bu ilişkilerde adaletli olmak, arayı kötü kapatmamak, özgür bırakabilmek, kaybetmekten-ayrılmaktan korkmamak, çok sahiplenici olmamak, yüklerden arınmakta fayda vardır, çünkü bir sonraki yaşamlara devredebilir ve yoğunluk yaparak ruhsal özgürlüğünüzü kısıtlayabilirler. Önemsiz, imkansız, kısıtlayıcı yeminler varsa bu ilişkilerde bozmak çok faydalıdır.

Bütün kadersel ilişkiler olumsuz olmak zorunda değildir, aslında ruhsal yük taşıyan her ilişki kaderseldir. Zorunlu olarak ayrılık, ölüm, özlem, koparılma veya yoğun duygu yüklerinden dolayı da iki ruh sonraki hayatlarında karşılaşabilirler ve yarım kalan duygularını ve ilişkilerini tamamlamak isteyebilirler. Aslında burada yarım kalma illüzyoniktir. Aslolan ruhun sevgi dolu ilişkiler ile olgunlaşmasıdır. Kadersel ilişkiler nitelik kazanımı ve dönüşümleriyle diğer ilişki çeşitlerine evrilebilirler.

Murat-Vazife ilişkileri Karmik ilişkilerden daha farklı olarak geçmiş yaşam yüklerinden bağımsız olarak ortak amaç, gaye ve muratlarda birleşen ve ruhsal açıdan Dünya’da önemli, gerekli, yenilikçi, yaratıcı ve/veya ortak işler gerçekleştirebileceği türden ilişkilerdir.

Ruh aileleri beraber ortak amaçlar içinde veya derin duygusal bağlar içinde bir araya geldiğiniz ruh gruplarıdır. Eğer inisiye iseniz içine dahil olduğunuz okült, ezoterik, kutlu nizamlar ruh aileniz olabilir, dahil olduğunuz sanat-felsefe-bilim ekolleri ve politik gruplar da ruhsal gruplarınızdır. Vazifeli insi-meleklerin hepsi Dünya çapında tek bir nizamın üyeleridir ve başlarında Başmelek Sandalphon vardır. İnsi-Meleklere Kabala’da Ashim melekler grubu denir. Dünya Merkez Çakra ve Güneş insi-meleklerin birlik ve koordinasyon merkezidir. İnsi-melekler Dünya merkez çakradan ve Güneşten gelen Kundalini enerjisi ile beslenirler, koordine olurlar ve tekamül ederler. Bunun yanı sıra bağlı oldukları başka Astrolojik nizamlar olabilir.

Kozmik İlişkiler

Burada değinmem gereken bir husus da Ruhsal bağınızın olduğu Kozmik Eş ve Aileleriniz varsa bu fertler ile kurduğunuz doğrudan ilişkiler üzerinden sağlıklı bir şekilde kozmik yaşamlarınıza dair izlenimler alarak hatırlayabileceğinizdir. Bu ilişkiler sayesinde kozmik yaşamlara dair farkındalık kazanabilirsiniz ancak oradaki gerçekliği olduğu gibi buraya nakletmeniz pek mümkün değildir. Ruhsal, teknolojik, politik, bilimsel, sanatsal olarak gelişim göstermiş bir zaman-mekanda yaşamınız varsa bu haliyle ilham yoluyla Dünya’ya katılım yapmanız için önemli bir husus olur. Haliyle Hakikat-Dharma merkezli bir yaşam ve buna merkezlenmiş ilişkilerde böyle bir hayır görülebilir. Karmanızı çözmeden ve karmik illüzyonlar içinden çıkmadan bu titreşimlerin olduğu ilişkilerde bulunmak kişinin Dünya’dan kopmasına da sebep olabildiği için önemli ruhsal sınavlar cereyan eder. Burada zihnin sınırları ve filtrelemeleri düşünüldüğünde kozmik kültürle ilgili bilgilerden daha ziyade sanat, felsefe, politika, şifa, simya kazanımları daha önemlidir. Bu ilişkiler sayesinde evrensel geçerliliği olan fikirler, icatlar, teoriler, kuramlar, kanunlar, bilgiler de hatırlanabilir. Haliyle bu türden içerikleri ruhsal olarak hatırlayabilmeniz veya somutlaştırabilmeniz için egonuzu aşmış ve toplumsal katkıya hizalanmış olmanız ziyadesiyle önemlidir.

Kozmik eşlerinizle karşılaşmadan önce karmik açıdan davranış ve alışkanlıklarınızın doğrulanmış ve Dünya’da sağlıklı bir hale geldiğinden emin olmanız gerekir. Yani toplumsal karma ve sosyal sorumluluk üzerinden vicdanınızın rahat olması, gönüllü olarak katılım yapmanız bu türden ilişkilerin hayrını görmeniz için önemlidir. Böylelikle uzaya fırladığınızda bir ayağınız da burada olur. Ruhsal hafızanızda bulunan Dünya dışı yaşama ait kayıtlar bu ilişkilerin içinde çok yüksek bağlılık ve eş titreşimler üzerinden önemli bir çekim alanı yaratır. Bu durumda duygusal ve zihinsel olarak olgun bir birey olmanız ve kapılmamanız çok önemlidir. Keza birbirinizi böyle derin bir seviyede anlamak bir yandan da ilişkiye aşırı yatırım yapmanıza ve Dünya’dan kopmanıza sebep olmasın. Sizden daha az farkındalık sahibi, ahlaken veya manevi açıdan olgunlaşmamış birisi bu türden ilişkilerde sizin kadar samimi olmayarak zaafiyetlerinizi de suistimal edebilir.

Bu türden ilişkilerin bireyler arasında kapalı bir şekilde yaşanmaması, ortak ve bütüncül hizmet ve faydanın gözetilmesi önemlidir. Kendi kendinize kapandığınız yerde toplumdan koparak insanlıktan soyutlanma ihtimali vardır. Bu yüzden bu ilişkileri uzatacaksanız Yaşam Amacı, Murat, Dharma-Hakikat ve Fayda eksenleri üzerinden devam ettirin yoksa Dünya’ya temellenmemiş bir ilişki içinde kontrol edemediğiniz ve harmalayamadığınız enerjilerle stresli ve huzursuz ancak aksiyon dolu bir ilişki içinde yıpranabilirsiniz.

Kozmik bağlar yüklü ve Dünyevi normlardan uzak içeriklere sahip olduğu için bazen bu ilişkiler içindeki kişileri korkutabilir. İlişkiler daha başlamadan uzaklaşma olabilir. Buna saygı duymak ve tarafların bu günlere hazır olmasını beklemek ancak kişiyi esas benliğine uzaklaştıracak kadar oyalanmamak gerekir. Kozmik bağlar da kendi kaderde muradı ile gelir ve ilişkinin yaşanmaması, içeriğinden kaçmak iki tarafa da zarar verebilir.

Ruhsal ilişkilerde en temel kavramlar arasında olgunluk, sevgi, adalet, denge, sorumluluk, birlik ve özgürlüğü görebiliriz.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!