Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

Psişik Korunma Kalkanları Oluşturma

Korunma kalkanları
Beşinci kuvvet enerji balonugiriş
Beşinci enerji hayatımızın kaynağı olan enerji sistemimizin ana kaynağıdır ve bu enerji gerektiğinde bir kalkan olarak kullanılabilinir.
İmajinasyon egzersizleri

Birinci basamak
odanın ortasında durun.
İkinci basamak
fiziki bedenininizin enerji ile dolduğunu imajine edin
Üçüncü basamak
beşinci gücünüzün bir balon haline geldiğini ve bedeninizi sardığını imajine edin.
Dördüncü Basamak
Zihninizde bu balonun herhangi bir çatlağı ve açığı olmadığına emin olana kadar inceleyin.
Beşinci basamak
Bu enerji balonunun fiziksel bir öğe kadar güçlendiğini imajine edin ve hissedin.
Altıncı basamak
Balonun yeterince sağlam olduğundan emin olmak için sanal bir tabancayla ateş ettiğinizi canlandırın gözünüzde. Eğer balon kırılırsa tekrar deneyin.


DUVAR KORUMASI İMAJİNASYON EGZERSİZİ

BİRİNCİ BASAMAK
Rahatlayın ve gözlerinizi kapayın.

İKİNCİ BASAMAK
Bedeninizin beşinci güç ile dolduğunu hissedin

ÜÇÜNCÜ BASAMAK
Bedeninizden yaklaşık 40-50 cm uzakta bir enerji duvarı oluşturduğunuzu imajine edin.

DÖRDÜNCÜ BASAMAK
Daha sonra oluşturduğunuz duvarın şekline iyice dikkat edin. Duvar yaklaşık 20 cm kalınlığında çatlaksız olmalıdır (yani her yanı aynı yoğunlukta enerji ile yüklü)

BEŞİNCİ BASAMAK
Sağ elinizi kaldırıp duvara yönlendirin. Sol elinizin avucu yere dönük olsun. Sol elinizle yer küreden enerji alıp sağ elinizle duvarınıza gönderdiğinizi imajine edin.

ALTINCI BASAMAK
enerji duvarınızı zihninizde iyice inceleyin. Yeterli güce ulaştığını düşündüğünüzde gözlerinizi açın.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!