Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

Para Kazanmanın Karmik Yolları

Spiritüelliğin içinde paranın yeri konusu her zaman ilgi odağı olmuştur: Bir grup, spiritüel konulara kişi dalarsa parasının olmayacağı, kaybedilen paranın “karma yakmak” demek olduğu, para kaybetmenin bir ruhsal gelişim olduğunu iddia ederken, diğer bir grup tam tersine kişinin inancının tam olması, doğru düşünmeyi ve görselleştirmeyi öğrenmesi, kendini doğru kodlaması gibi araçlarla hayalindeki yaşam şartlarına ulaşabileceğini iddia eder.Aynı şekilde, bazen aynı standartta bir iş kuran iki kişi görürüz, biri çok başarılı olurken, diğeriyse zor günler yaşar ve batar. Sebebini merak ederiz.

Şimdi isterseniz yoga felsefesinin bu konuya bakış açısına gelelim.

Önce konuyu açıklayabilmek için ‘karma’nın ne demek olduğundan bahsetmekte fayda var; karma sansktritçe bir kelimedir ve “eylem” demektir. Eğer “kader” kelimesi “kişinin şahsen yaptığı eylemlerin sonuçları” olarak anlaşılıyorsa, karma kelimesi, kader anlamında da kullanılabilir.

O halde, kader, yoga felsefesinin bakış açısına göre nasıl işler gelin bundan bahsedelim. Daha kolay anlaşılması için, göreceli olmasına rağmen, bazı eylemleri iyi, bazılarını kötü olarak ifade edeceğimi söylemek isterim.

Yoga felsefesine göre, her eylemin bir sonucu vardır. Eylemden kastım kişinin yaptığı her şeydir; uyumak, yemek yemek, konuşmak, dinlemek, hareket etmek, bakmak gibi temel eylemlerden bahsedebilirken, içgüdüsel olarak verdiğimiz her cevap ya da düşünerek verdiğimiz tepkiler (düşünsel, sözsel veya eylemsel) de eylemleri tanımlar.

Örneğin, kişi yemek yediği zaman, hazmın başlaması yaptığı “yeme” eyleminin bir sonucudur. Hazmın başlaması ise ortalama birgün sonra dışkılama eylemini tetikler ve kimse de bu eylemler arası bir ilişki olduğuyla ilgili sorgulama yapmaz. Aynı şekilde, yenilen yemeğin kalitesine bağlı olarak, kişinin kabız olması sonucu bir kaç gün gecikmeli olarak dışkılaması sonucunda da kişi, bir kaç gündür yediği yemeklerin özüşmüş olup kaybolduğunu düşünmez ya da bir kaç gün geçtikten sonra çıkan bu dışkının nereden geldiğini anlamadığını iddia etmez!

Aynı görüşü genişletirsek, temel formülümüz şöyledir:

Karmanın temel formülü,

İyi eylem = İyi sonuç

Kötü eylem = Kötü sonuç

Bu formül evrensel bir formüldür ve karma felsefesinin temelini oluşturur. Kısaca özetlersek, hiçbir iyi tohum ,kötü ağaç vermez; hiçbir gül fidanından kaktüs yeşermez!

İşin ilginç yanı, bizler, olaylar arasında ilişki kurabildiğimiz sürece, sebep ve sonuç yasalarına bağlı olduğumuzu hatırlarız ve bir sorun yaşamayız. Örneğin, bankada vadeli hesaba bir miktar para koyduğunuzda, vade sonu geldiği zaman (ki bunun süresi bazen birsene olabilir) paranız “arttığında”, buna şaşırmazsınız, bu beklediğiniz bir şeydir.

Ancak ne zaman ki, sebep ve sonuç arasındaki mesafe artmaya başlar ve özellikle başımıza “hak etmediğimizi”düşündüğümüz talihsiz olaylar gelir, işte problem burada başlar.

Karma’nın İkinci Formülü: Eylemler ve sonuçlar her zaman ardışık değildir.

Yoga felsefesi başımıza gelen hiç bir talihsiz olayda dışarıda bir “şeytan” aramaz. Tam tersine, kişinin başına gelen iyi ve kötü her ne varsa, hepsinin sorumluluğunu üstlenmesinde ısrar eder.

Yoga felsefesine göre, eğer bu yaşam tüm karmaların cevabını almaya yetecek uzunlukta olmazsa (ki genelde olmaz) o zaman kapanmamış karmik hesaplar bir sonraki hayata sarkar ve kişi kaldığı yerden yüküyle birlikte devam eder!

Kişi bazen, doğduğu anda kendini faz 1’de bulur, bazense faz 3’te, umarım olmaz ama bazen faz 4’te. Yoga metinleri bize hangi fazda olursak olalım, üzülmemize gerek olmadığını söyler; kişinin dünü bugünü yarattıysa, bugünü de yarını yaratır ve altın formülü bildikten sonra(formülümüz: iyi eylem iyi sonuç yaratır), bugün itibariyle iyi olmaya karar verebilir ve iyi sonuçları kendimize çekebiliriz.

Şu ana kadar karmadan bahsettik, şimdi gelelim para konusuna: Paranın kazanılması formülü de tıpkı yukarıda anlattığımız diğer eylemlerle aynıdır; para kazanmak da bir eylemdir, tıpkı diğer eylemler gibi… Bu nedenle, aynı yasalar para kazanmak için de geçerlidir.

İyi eylemlerin iyi sonuç yarattığı konusunda ikna isek, artık geçmiş yaşamlarımıza gidip şifalar vermemize, bugüne gelene dek neler yaşadığımızı yıllarca analiz etmemize gerek yoktur. Yapmamız gereken tek şey bugün itibariyle artık “kötü” eylemde bulunmamak, böylece gelecekte alınacak iyi sonuçları garantilemektir.

Kişinin kendisine refahı ve parayı çekmesinin yolu yogaya göre budur. Kişi iyi, doğru ve etik davrandığı sürece, para kazanacaktır; iyi, doğru ve etik davranmamışsa, para kazanamayacaktır. Bu etik ilkelerin sankritçedeki karşılığı dharma’dır. Yoga metinlerinin, işler kişinin istediği gibigitsin gitmesin, kişinin kendini yaşam boyu sürekli gözlemlenmesi ve eylemlerin dharmaya uygun olup olmadığının kontrol etmesini istemesinin temel sebebide budur.

Bir yogiyi sıradan insandan ayıran yapıyı şöyle açıklayabiliriz; bugün Dharma’ya uygun davrandığı(hak yemediğini, kötü bir eylem gerçekleştirmediğini, bir başkasının ayağını kaydırarak bu kişi yerine para kazanmadığını ve benzeri) halde aldığı sonuç olumsuz olduğunda, yogi, bunun geçmişten gelen bir karmik etki olduğunu ve dharmaya uygun yeni fiilin cevabı olmadığını hatırlar. Böylece, sıradan kişi kolay olanı seçip tepkisel davranırken (ve yeni “kötü” karma yaratmaya sürdürürken), yogi doğru olanı seçmeye devam eder ve karmik temizliği devam eder. Sıradan insan bu esnada diğer yandan şikayet edip, dış dünyayı suçlarken, yogibaşına her ne geliyorsa sebebinin kendi eylemleri olduğunu bilir ve sorumluluğunu kabul ederek olgun davranır, değiştirebileceği bir şey varsa bunun üzerine odaklanır. Ve gün gelir, dharmaya uygun fiillerin sonuçlarını alma zamanı, “hasat vakti” gelir, işte o zaman herkes o yoginin ne kadar şanslı olduğundan bahseder !

O gün geldiğinde, bu sonucu almanıza yardımcı olan karmanın pek açıklanmayan bu sırrını sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle..!

Sevgili Gönül Dostum güzel kalbinizden öperim 🙏🏻💕🌸🙋🏼

😌🙏🏻🌿 Her dem, bütünün hayrına olması niyetiyle 😌🙏🏻🌿

Tarot Okuyucusu

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!