ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

MERKÜR BURÇLARDA

Aklın gezegeni Merkür bizim düşünce biçimimizi gösterir.İletişim kurma becerilerimizi,nasıl öğrendiğimizi ve ne kadar iyi öğrendiğimizi doğum haritamızda Merkür’ün konumu belirler.Merkür ticareti,yazılı,sözlü anlaşmaları,ulaşımı ve taşımacılığı temsil eder.İkizler ve Başak burcunun yönetici gezegeni olan Merkür en güçlü ve rahat bu iki burçta hayat bulur.Aynı zamanda Başak burcunun hem yöneticisi hem de yücelme durumundadır.İkizler’in zıt burcu Yay’da zararlı konumdadır.Başak burcunun zıt burcu Balık’ta ise hem zararlı hem düşük konumdadır.Haritalarımızda iyi durumdaysa Merkür çok yönlü düşünebilme ve kendini iyi ifade edebilme verir.Kötü durumda ise yalancılık üçkağıt ve dedikoducu bir kişilik verebilir.Haritada olduğu ev zihnimizi en çok neye yorduğumuzu gösterir.

MERKÜR KOÇ

Doğum haritasında Merkür’ü Koç olan kişiler hızlı ve düşünmeden konuşurlar.Kavga eder gibi konuştukları görülür.Ağır laflar,düşüncesiz ve kırıcı sözler edebilirler.Nasihattan nefret ederler. Kendilerine söylenenlerin tersini yapmayı severler.Merkür Koçlar;hızlı,rekabetçi,anlık tepkiler ile, meydan okuyarak iletişim kurarlar.Yeni düşünceler keşfetmeyi özgürce bireysel düşünmeyi severler. Sabırsızlık ve düşüncesizlik düşüncelerini sağlıklı kavramayı aynı zamanda açıklamayı engelleyebilir.İlk başta heveslenip peşinden gittiği düşüncelerden hevesi kaçınca bırakabilir.Kararlı ifadeye sahiplerdir.Gölge yönleriyle vahşi,kaba ve küfürlü konuşma görülebilir.Kendi düşüncelerine müdahale edilmesini asla istemez.Merkür Koçların öğrenmesi gereken şey karşılarındaki kişileri dinlemek ve soru sormaktır.Bunu öğrenmedikleri sürece uç noktalarda gezip,bencil ve duyarsız kişilere dönüşürler.

MERKÜR BOĞA

Doğum haritasında Merkür’ü Boğa olanlar en sabit fikirli kişilerdir.Fikirlerinde inat ederek diretirler.
Çok yavaş öğrenirler ama öğrendiklerini unutmazlar.Bilenen klasik yöntemleri tercih ederek öğrenirler.Bu kişilerle iletişim kurmak için onların frekansına inilmelidir.Merkür Boğalar;somut ve madde şeylere yöneliktir.Zihin içinde bulunduğu durumu sağlamlaştırmaya ve dayanıklı kılmaya çalışmakla meşgul olur.Pratik,yavaş,gerçekçi,sağduyulu ve uygulanabilir düşüncelere sahiplerdir.
Dar görüşlü ve esnek olmayan kişilerdir.Kişinin olaylara yaklaşımı sübjektif ve tek taraflıdır.Boğa sabit nitelik bir burç olduğundan Merkür’ü burada olan kişi herhangi bir konu üzerinde uzun uzun düşünür ve sağlam kararlar verir.Aldığı kararları değiştirmek istemezler.Yeni fikirlere,hayallere ve denenmemiş şeylere şüpheyle yaklaşırlar.İletişim kurma şekilleri uzlaşmacıdır.Güvenlik alanına girildiği zaman rahatsız olup saldırabilirler.Rahat,huzurlu ve yumuşak şekilde konuşurlar.Genellikle sesleri güzeldir.Gölge yönleriyle aşırı sabit fikirli,tembel ve muhafazakar olabilirler.

MERKÜR İKİZLER 

Doğum haritasında Merkür’ü İkizler olan kişiler çabuk öğrenirler.Merkür İkizler burcunun yönetici gezegenidir.Hızlı düşünen hazır cevap kişilerdir.Ticarette çok başarılı olurlar.Çok okumayı seven bildiklerini çok iyi anlatan kişilerdir.Öğretmenlik için iyi bir konumdur çok iyi öğretmen olurlar.
Merkür burada yöneticisi olduğu burçta olumlu olumsuz tüm özelliklerini ortaya çıkartır.İkizler Merkür’ün düşünceleri sık ve hızlı bir şekilde değişir.Bu durum düşüncelerde ve bilgide yüzeyselliğe neden olabilir.Hızlı ve devamlı konuşan,bilginin içeriği yerine konunun fazlalığına ilgi duyan kişilik ortaya çıkabilir.Olaylarının iki yönünü de görebildikleri ve seçeneği yitirme düşüncesiyle kararsızlık görülebilir.Merkür İkizler mantıklı yaklaşıma sahiptir.Her duruma şüpheyle yaklaşma ve mantığa uydurma isteği bilginin ya da konunun temel içeriğini kaybetmesine yol açabilir.Bilgi toplama konusunda seçiciliğini yitirip gerekli,gereksiz her türlü bilgiyi toplama ihtiyacı olabilir.Konuşmayı seven ve meraklı yapısıyla çevresiyle sürekli iletişim halindedir.Olumlu olarak Merkür İkizler tarafsız şekilde bilgi toplamak,olaylara çeşitli açılardan bakmak ve bilgiyi olduğu gibi aktarmaktır.
Sabırsız bir merak ve öğrenme istekleri vardır,fakat zihinsel olarak ilgiler dağınık ve tutarsız olabilir. Düşünmeden konuşan birine dönüşebilir.

MERKÜR YENGEÇ

Doğum haritasında Merkür’ü Yengeç olan kişiler aşırı sübjektif olurlar.Gerçeklikten kopuk duygusal düşünen kişilerdir.Anılarını düşünüp onlara bağlı olmayı severler.Hafızaları çok güçlüdür.Yumuşak tatlı bir ses tonları vardır ve çok iyi masal anlatırlar.Aileye yönelik düşüncelere önem verirler.Empati telepati yeteneğine ve sezgi gücüne sahiplerdir.Merkür Yengeçler;çocukluktaki olaylardan koşullardan etkilenen,sübjektif algılamaya sahip ve masalsı anlatım tarzına sahip kişilerdir.Geçmişi, ailesi ve gelenekler kişinin düşüncelerini etkiler.Karşısındaki kişilerin ne düşündüğü hissedebilen insanlardır.Tarafsızlığı yitirip gerçekleri kendi hislerine göre çarpıtabilirler.Bilinçaltlarındaki düşüncelerden etkilenirler.Duygular ve bilinçaltındaki anılar kararları ve fikirleri üzerinde istenmeyen etkiler yaratıp objektifliğine engel olabilir.Diğer insanların düşüncelerinden etkilen bir yapısı vardır.Alıngan yapılarıyla etraflarında olan olayları kişisel algılamaya açıktırlar.Duygularını şairene ve edebi bir şekilde ifade etmede başarılıdırlar.Düşünceleri;ev,aile,geçmiş,vatan,yemek ve bakım konularında faaliyet gösterir.

MERKÜR ASLAN 

Doğum haritasında Merkür’ü Aslan olan kişiler çok yüksek sesle konuşurlar.Konuştuklarında herkes sussun onları dinlesin isterler.Konuşurken hep kendilerinden bahsederler.Ben merkezci düşünceler hakimdir.Çok güldüren yapılarıyla komedyenliğe uygun kişilerdir.Merkür Aslanlar;kendilerini heveslendiren ve isteklendiren konulara odaklanırlar.Yaratıcı düşünme özellikleriyle sorunlara yaratıcı çözümler bulabilirler.Kendisi için önemli olan,kişisel olarak bir anlam ifade eden konular üzerinde odaklandığı zaman zihinsel kapasitesini kullanmış olur.Başkalarından onay beklentisi olmadan kişi gerçek düşüncelerini ve isteklerini anlamalı içtenlikle kendini ifade etmelidir.Aslan burcu ‘ben’ ile ilgilidir.Bu yüzden bu konumda Merkür tarafsızlığını kaybeder.Sabit nitelikli bir burç olduğu için fikirler sabitleşip kendi fikirlerini dayatma ve başkalarının fikirlerine tahammülsüz olup eleştirici tutum sergileyebilirler.Asla hata yapmayacaklarını düşünüp anlayışsız,gürültücü konuşan ve üstünlük taslayan birine dönüşebilirler.İlgi çekip alkış almak için dramatik konuşmalar yapabilirler. Entelektüel kibir görülür.Tiyatro alanında özellikle komedide çok başarılı olabilirler.Ayrıca çocuklarla iletişim,borsa,sahne,tv dünyası ve organizasyon işlerine çok uygunlardır.

MERKÜR BAŞAK 

Doğum haritasında Merkür’ü Başak olan kişiler kolay öğrenirler,kolay öğretirler ve yüksek ticari zekaları vardır.Çok ağır laflar edebilirler.Doğuştan eleştirmen olarak dünyaya gelmişlerdir.Burada Merkür hem yöneticisi hem de yüceldiği burçta olduğu için parlak zeka verir.Detaylara önem veren, kusurları hemen gören,düzeltmek için çözüm bulan ve sistemli düşünen kişilerdir.Merkür Başak burcunda somut ve uygulamacıdır.Analitik kavrama,bilgiyi pratik olarak kullanabilecek şekilde faydalı ya da faydasız olarak ayırabilme ve farklı bilgileri birleştirme kapasitesi yüksek kişilerdir. Somut bir şekilde yararlı olmaya önem verirler.Gölge yönüyle;detaylara aşırı takılmaya ve eleştirel olup kusur bulmaya gidebilir.Başak mükemmeli yakalamak isteyen bir burçtur.Bu durum Merkür Başak kişisini düşüncelerinden ve algılarından emin olmamaya iter.Gereksiz yere her konuyu detaylandırmaya ve fazla analiz etmeye gidebilirler.Konuşma tarzları eleştireldir.Etraflarını algılama şekilleri tamamen kusur bulmaya yöneliktir.Kişinin yapması gereken bir konuda yeteneğini uygulamayla ustalaştırmaktır.Böylece güvensizlik yerine güven gelecektir.Her türlü mekanik iş,ticaret,sağlık,editörlük ve astroloji alanında çok başarılı olabilirler.

MERKÜR TERAZİ 

Doğum haritasında Merkür’ü Terazi olan kişiler karşı tarafa duymak istediklerini söylerler.Beyaz yalanlar dediğimiz masum yalanlar bu konumdakilerde sıkla görülür.Objektif düşünme ile başarılı iletişim kurarlar.Çok diplomatik kişilerdir.Zihinleri sürekli ilişki odaklı çalışır.Merkür Teraziler karşıtlıkları göz önüne alarak düşünür.Terazi burcu iletişimde eşitliği sağlamak ister.Kişi burada düşünce alış verişini önemser  ve farklı görüşlere saygılı bir şekilde yaklaşır.Uyumlu yapısı ile adil olma adına kendi düşüncelerini geri plana atmasına neden olabilir.Yüzeysel,aşırı kibar ve gerçek konulardan kopuk olmasına yol açabilir.Karar almadan önce konuyla ilgisi olan kişilerin düşüncelerini öğrenip kararsız kalabilir.Popülerliğe,başkalarının onayına önem verebilir.Düşünceleri günün sosyal trendlerinden etkilenebilir.Genelde entelektüel,insan ilişkilerine değer veren,insana ihtiyaç duyan ve ilişkide iletişimi önemseyen kişilerdir.Düşünce tarzları arabulucudur.Hukuk,sanat, danışmanlık,psikoloji,sosyoloji ve halkla ilişkiler alanlarında başarılı olabilirler.

MERKÜR AKREP

Doğum haritasında Merkür’ü Akrep olan kişiler dedektif zihnine sahip olurlar.Bilinmeyene sırlara çok meraklı olup aşırı şüpheci kişilerdir.Güçlü sezgilere sahiplerdir.Kincilerdir.Görünenin gerisindeki bilgiye ulaşmak ve onu açığa çıkartmak peşindedirler.Konunun derinliklerini inen sezgisel ve araştırmacı bir akılları vardır.Konuların gizli doğasını algılama isteğine ve yeteneğine sahiplerdir. Asla yüzeysel olamazlar.Başkalarının zayıflıklarını hissetme yetenekleri vardır.Olumsuz olarak başkalarını manipüle edip düşüncelerini değiştirmeye çalışan kişilik görülebilir.Bir konuya takılıp saplantı haline getirme özelliği gizli kalmış olayları açığa çıkarma olanağı verir.Bu özellik bazense kin,nefret ve intikam düşüncelerine dönüşebilir.Uzun süre düşüncelerini içinde tutup yeri geldiğinde zehir gibi dışarı akıtabilirler.Sabit bir burç olan Akrep burada sabit fikirlilik hatta asla vazgeçmeme özelliği verir.Kişi bastırdığı yönlerini algılayıp kişisel gelişimine katkı sağlamalı kendini dönüştürmelidir.Bu konuma sahip kişiler kriz yönetme konusunda beceriklidirler.Araştırmacı ve dedektif olarak başarılı olurlar.

MERKÜR YAY

Doğum haritasında Merkür’ü Yay olan kişiler büyük düşünen iyimser kişilerdir.Abartılı konuşan çok güzel ilham verip motive eden insanlardır.Sıkıcı ve ciddi konuşmalara asla katlanamazlar.İlgilerini çekmeyen konulara dikkatlerini toplayamazlar.Zihinleri kolay dağılır.Dil yetenklerine sahiplerdir. Yabancı kültürlere merak duyarlar.Merkür Yay burcunda zararlı konumdadır.Bu nedenle kişinin gerçekçi ve mantıklı düşüncesi pek güçlü değildir.İyimser düşünceler,tecrübe ederek öğrenme, özgüvenli ifadeler ve geniş pencereden bakabilme Merkür Yay kişisinin özellikleridir.Farklı görüşlere,ufuklara açılıp evrensel boyutta düşünürler.Düşünce sisteminde din,felsefe,yasalar,yargı gibi konular ön plandadır.Kişinin aklı esas doğruyu aramaya yöneliktir.Gölge yönüyle kişi sadece kendi bildiğinin doğru olduğuna inanan,katı prensipleri olan,yargılayıcı ve önyargılı olabilir.Küstah bir tavırla başkalarını küçümseyen yaklaşım görülebilir.Merkür Yay burcunda kişiye iyimserlik kattığı gibi geleceğe umutla bakma ve yüksek idealler peşinde koşan bir akıl verir.Yüksek öğrenim, din,felsefe,yargı ve yabancı kültürler konularında becerikli kişilerdir.

MERKÜR OĞLAK

Doğum haritasında Merkür’ü Oğlak olan kişiler gerçekçi ve karamsar düşüncelere sahip olurlar. Kurallı düşünürler.Kurallı olan şeyleri çok iyi öğrenirler.Sistem olması gerekir.Geleneksel düşünen insanlardır.Hep işten konuşurlar.Espri ve mizahtan anlamazlar.Gelecek kariyer düşünürler.Konuları sorumlulukla ve görev bilinciyle değerlendirirler.Öz disiplinli,sistematik ve temkinli düşünürler. Sözlü ve yazılı ifadeleri net ve keskindir.Gerçekten ilgilendikleri konularda derinlemesine ama ağır öğrenirler.Bilimsel ve ilmi konulara çok uygundurlar.Sabır ve disiplin ile gerek iş hayatı gerekse bilim dünyasında başarılı olurlar.Yönetici vasfına sahiplerdir.Düşünce yapıları hedeflerini adım adım başarmaya yöneliktir.Maddi dünyada saygın bir konum hedefleri vardır.Gölge yönleriyle;sadece statüye yönelmiş,kurnaz planlar yapan ve maddi ihtirasları olan birine dönüşebilirler.Karamsar, depresif,aşırı gerçekçi,katı,kontrolcü,dar görüşlü ve aşırı sorumluluk taşıyan kişiler olabilirler.

MERKÜR KOVA 

Doğum haritasında Merkür’ü Kova olan kişiler ütopik düşüncelere sahiplerdir.Geleceğe yönelik düşünürler.Toplumu ve insanlığı düşünen kişilerdir.Soyut düşünme tarzları vardır.Matematikte en başarılı konumdur.Geleneksel düşüncenin dışında son derece özgün bir düşünüş şekilleri vardır.Kova burcu burada Merkür’e renk katar.Aklının hızı diline yetişemez.Dinleme konusunda da sabırsız kişilerdir.Düşüncelerinin ve algılarının çok hızlı olması çoğu zaman bunların sezgisel olduğu duygusunu uyandırır.Geniş,ileri düşünen ve farklı konuları hızlı bir şekilde birleştiren bir ifade ortaya çıkabilir.Sıradan ve geleneksel düşüncelere karşı çıkarlar.Kendilerine özgü orijinal kavramlar yaratmaya çalışırlar.Buluş bulmak onların işidir.İnsani olay ve durumlara tarafsız yaklaşabilirler. İnsanlığı ileri götürecek teoriler düşünürler.Gölge yönleriyle;ukala,aşırı enteklektüel,kendini beğenmiş ve narsist kişiler olabilirler.

MERKÜR BALIK 

Doğum haritasında Merkür’ü Balık olan kişiler çok dağınık bir zihne sahiplerdir.Balık burcundaki Merkür hem zararlı hem düşük durumdadır.Bu konuma sahip çocuklar okulda çok zorlanırlar. Sürekli hayallere dalan ortamdan kopup giden ve kendini zor ifade eden kişilerdir.Hayal güçleri çok yüksek olur.Anlaşılması zor insanlardır.Sezgisel yetenekleri vardır.Mantıklı düşünemezler.Tarafsız ve objektif olamazlar.Kişinin hayalleri rüyaları önemlidir.Rüyalar bilinçdışından gelen mesajlar gibidir. Analitik düşünmede zorlanır ayrıntıları göremezler.Telepati ile iletişim kurma yetenekleri vardır. Düşünceleri hayallerden ve özlemlerden etkilenir.Fikirleri yaratıcı ve hayalcidir ama gerçekçi ve uygulanabilir değildir.Gerçek hayat ile hayali ayırt etmede zorlanırlar.Kurtarıcı ya da kurban olduklarını düşünerek,düşüncelerini sık sık değiştirerek ve ayrıntıları gözden kaçırarak iletişimde sorun yaşarlar.Kafa karışıklığı,uç noktalarda olmak,yalancılık,dolandırıcılık ve zihnin fanteziler üretmesi gölge yönleridir.Bu konumu olumluya çevirmek için kişi her türlü özlemini,inancını ve isteğini unutmalı sadece önündeki gerçeğe odaklanıp anlamaya ve kabullenmeye çalışmalıdır.Merkür Balık kişilerinin canlı bir hayal güçleri ve büyük bir vizyonları vardır.Görsel hafızaları güçlüdür. Sinema,fotoğrafçılık ve her türlü hayal gücü gerektiren meslekte başarılı olabilirler.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!