Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

İndigo Ve Kristal Çocuklar

SORU : İndigo çocuklar kimdir ve neden bu şekilde çağırılıyorlar ?YANIT : Son 100 yıldır, çocukların yeni bir “türü” ABD, Çin, Meksika, Rusya ve diğer ülkelerin dikkatini çekti, çünkü bu çocukların olağandışı fiziksel ve psikolojik nitelikleri onları “norm”dan (standarttan) ayırıyor. Bu çocuklar güçlenmiş bağışıklık sistemleri, ileri deha veya yüksek derecede yetenekli zeka sergiliyor ve çoğu zamanlar “gözleri bağlı iken görmek” ve telepatik vizyon gibi (alıcılara görsel imajları transfer etmek ve direkt biliş) gibi “paranormal doğa”nın olağanüstü yeteneklerini sergilerler. Bu çocukların “İndigo” tanımı “süptil beden”in veya Aurik Alanın sezgisel gözlemi vasıtası ile ortaya çıktı, süptil bedenlerinde MAVİ dalga spektrumundaki rengin daha büyük konsantrasyonu baskın görünümdedir.S : İndigolar neden buradalar ?YNT : İndigolar bir zamanlar Dünyada hüküm süren çok eski bir bilinçlilik türünün gerçek temsilcileridir ve onlar gelmekte olan şeylerin yol – göstericileri olarak geliyorlar ve dizayn ve niyet ile buradalar. Onlar buradalar çünkü gelmeleri ve daha büyük tekamülsel bir misyondaki rollerini tamamlamaları istendi. Bu misyon insan gen kodunu tersine çevirmek – mutasyona uğratmak ve Dünya insan soyundaki potansiyel orijinal Elmas Güneş 12 iplik DNA kalıbını restore etmektir. Plan, hala maddenin yüksek harmoniklerinde oturan yüksek tekamülün yetişkin ırklarının üyeleri tarafından yönetilmektedir. S : İndigoların DNA ları çağdaş/akran insanlardan nasıl farklılık gösteriyor ?YNT : Çağdaş insanlar halen 5 nci Aryan Kök Irk tekamül döngüsündedir, bu döngüde 4 ncü DNA ipliği aktivasyona başlıyor. Aryanlar ( bu beyaz ırk üstünlüğü anlamına gelmez, Aryanlar 5 farklı deri renginin hepsine sahiptir) 3 ncü iplik aktivasyonunun değişen dereceleri ile 1 – 4 DNA iplikleri için damga ile doğar. Ömrün gidişi sırasında, frekans gelişmesi işlemi vasıtası ile (frekans formunda DNA vasıtası ile kişisel morfogenetik alana bilinçliliği çekme) 4 ncü iplik aktivasyona başlar. Çağdaş insanlar ful 12 iplik aktivasyon potansiyeli ile, 7 – 12 DNA ipliklerinin damgasının bölümleri ile doğar ve doğumda 4 ncü ipliğin aktivasyonuna sahip olabilirler.Diğer taraftan İndigolar DNAnın 24 – 48 ipliğinin Yetişkin Irk İnsan Oraphim damgası ile doğar. Cenin bütünleşmesi sırasında Oraphim ruh bedenlenmiş bilinçlilik ile Ruh Matrisi (4 – 6 boyutlar) arasında açık bağlantıyı sürdürmek için 5 nci ve 6 ncı DNA ipliklerini aktive eder. Doğumdan 12 yaşına kadar, İndigolar hızla 4, 5 ve 6 ncı iplikleri aktive ederler ve sonra bilinçliliğin 6 boyutunu ve TAM ruh bütünleşmesini somutlaştırabilirler. 33 yaşına kadar, 12 DNA ipliğini aktive edebilirler. Eğer onların genetik kodu doğru şekilde aktive olursa ve gündemleri bu tekamülsel ilerlemeyi DURDURMAK olan Illuminati ilaç şirketleri tarafından dokunulmazlarsa, 33 yaşına kadar şekil – değiştirme, hücresel dönüşüm, yükseliş ve zamanlar – arası teleportasyon için potansiyele sahip olurlar.S : Ruh amacımın sizinkine çok benzer olduğunu düşünüyorum, çünkü insanları yükseltmek ve onları dünyada gerçek insan tanrı durumuna getirmek gereğini hissediyorum ve sürekli olarak bunu nasıl yapmam gerektiği ile ilgili düşünceler ve fikirlere sahibim, herhangi bir insanla etkili şekilde iletişim kurabilme gibi ve onlar için kendileri vasıtası ile daha yüksek bilgi için arayış getiren bir durum yaratmak, onları zorlamıyorum, kendi deneyimleri ile eğitiyorum. Ama şüphesiz yapabilmem gerektiğini hissettiğim şekilde uygulayamıyorum. Eğer bu benim ruhumun amacı ise, neden önceden bunun gibi değilim ve bunu yapmıyorum ?YNT : Potansiyellerini gerçekleştirmeleri için, İndigolar cenin bütünleşmesi sırasında cenin bedeninden ve ANNE BABADAN miras kalan DNA/Ateş Harfi dizilişindeki bozuklukları TEMİZLEMELİDİR. Daha önce tartıştığımız gibi, İndigo çocuklar 12 yaşına kadar 6 ncı ipliğin aktivasyonu ile ruh bütünleşmesini başlatır. Cenin bütünleşme işleminde, gelen İndigo ruhu kendi bilinçliliğinin DNA Ateş Harfi/skalar dalga modellerini anne babadan gelen DNA Ateş Harfi programının bölümlerini ÖNCEDEN içeren cenin dokusuna getirir. Çağdaş insanlık bir çok DNA mutasyonları ve Ateş Harfi çarpıklıkları/bozuklukları taşıdığı için, bu bozukluklar cenin bedeninin morfogenetik alanında ve genetik kodda kopyalanır ve gelen ruh anne babadan DNA bozukluklarını miras alır. Ergenlik çağında 4 ncü ipliğin aktivasyonunun başlangıcında çağdaş insanın kimyasal dengesizliklerine ve hormonal bozukluklarına neden olan DNA bozuklukları, İndigo çocuklarda doğumdan 12 yaşına dek gerçekleşir, DNA da ve biyo – enerji alanında aşırı frekans inşası yaratır. DNA daki aşırı harmonik – olmayan skalar dalgalar daha ileri biyokimyasal/hormonal dengesizliğe ve orijinal DNA bozukluklarının büyümesine dönüşür. Bir çok İndigonun çevrelerine bu kadar hassas olmalarının ve kendilerini “uyuşturmaya” çalışmak için hap kullanmaya eğilimli olmalarının nedeni budur. Ancak bunlar çoğunlukla daha sonra tartışacağımız Tip 3 İndigolardır.S : 48 iplik kalıbına sahip olduğunuzu söylüyorsunuz, normal insanlar neye sahip ? Ve fark nedir ?YNT : İndigo Karma Tip – 1 ler Zümrüt Dizisi Oraphim 48 iplik DNA matrisine sahiptir, bu onlara 30 – 48 yükseliş kodlarının maksimum potansiyelini verir, bu kodlar vasıtası ile Avatar kimliği somutlaştırılabilir ve bilinçlilik Yükselmiş Üstatlar kimlik seviyelerine genişleyebilir. Tip – 1 İndigolar 2012 den önce hızlandırmaya ve ırk gen havuzunda 12 iplikli Elmas Güneş DNA matrisinin kritik kitlesine ulaşmayı kolaylaştırmaya hizmet eden Oraphim – İnsan melezleştirme programının parçasıdır. Tip – 1 İndigolar ileri psişik ve ara sıra direkt tezahür yeteneklerine sahiptir, her şeye hassastırlar ve çoğu zaman kendi hizmet kontratlarına odaklanmak için insan sorunlarından ayrılmış kalırlar.İndigo Dominant Tip – 2 ler de insan soyunun yükseliş kodlarını restore etmek için buradadırlar. Onlar 24 – 30 yükseliş kodlarının maksimum potansiyeline sahiptir, bunun vasıtası ile Avatar kimliği somutlaştırılabilir ve bilinçlilik Rishi kimliği seviyesine genişleyebilir. Onlar ileri psişik gelişime sahiptir, çok cana yakındırlar, ancak Dünya çevresinin korkusu nedeni ile aşırı derecede içedönük olabilirler. Çeviri yapmakta, sanatta, müzikte ve kişilerarası diplomaside yeteneklidirler.İndigo Çekinik Tip – 3’ler en genel olanlardır ve çoğu zaman grubun belalılarıdır. Nedeni şudur, onlar gerçekten 2 farklı avatar’ın TEK bedende enkarnasyonudur, bir Nefilim avatar ruh özüne nezaret eden bir Oraphim avatar. Onların yaşam amacının çekirdeği Nefilimlerin tersine çevrilmiş 11 iplikli DNA matrisi ile Oraphim’in 24 iplikli çifte Elmas Güneş matrisi arasındaki aşırı kutuplulukları düzeltmek/onarmaktır. Onlar 12 iplik DNA aktivasyonunun maksimum potansiyeline sahiptirler, ancak onların ömrü Nefilim, Annunaki ve İnsan genetik hatları/dizileri içindeki DNA bozukluklarının iyileşme büyük planında önemli bir role hizmet eder. Tip – 3’ler tüm İndigolar içinde kutuplulukta en aşırı olanlardır, çok zekidirler, matematiğe eğilimlidirler ve atletiktirler. Onlar bazen bir bedendeki “melek ve şeytan” gibidirler. Obsessif – zorlayıcı davranışlara, iki – kutuplu düzensizliklere (hastalıklara) ve perspektifte aşırı kutupluluğa en çok maruz olanlardır. Nefilim damgası (izi) önce Tip – 3 te aktive olmaya eğilimlidir, bu çoğu zaman yaşamlarının erken yıllarını doğru ve yanlış arasındaki sınırların aşırılıklarını test ederek, sürekli şekilde otoriteye meydan okuyarak geçiren saldırgan, hiperaktif bir çocuk yaratır. Herhangi bir Tip – 3 bazan “Cehennemden gelen çocuk” gibi görünür, o hemen hemen Meleksi, sevgi dolu davranan birine tam dönüş yapabilir.Ara sıra çocuk sanki ortaya çıkan “şeytan ikize” sahipmiş gibi görünebilir, aşırı düşüncesizlik ve zulüm yeteneği olan kişiliğin karanlık tarafı. İndigo – 3’ler genelikle okullarda çılgınca şeyler yapmaya devam etmekten sorumlu olanlardır. Nefilimlerin DNA damgası aktive olurken Tip – 3 İndigoların negatif karakteristikleri yüzeye çıkar ve kısa süre sonra kimliğin Oraphim bölümü ters/karşıt Ateş Harfi dizilişi ile onu dengeleyerek bozulmuş DNA damgasını temizlemeye teşebbüs eder, bu davranış ve tutumdaki kutuplulukta en aşırı ve hızlı değişimleri yaratır. Bir Tip – 3’ün kişiliğindeki kutupluluk aşırılıkları, kişilik kendisini içsel çatışma ve endişe sürekli duygusundan uyuşturmaya çabalarken çoğu zaman kendini – tahrip edici davranışlara ve madde bağımlılığına yol açar. Eğer Nefilim avatar kimliği, kimliği İSTİLA ETMEYE teşebbüs ederse, Oraphim avatar otoritesini ÖNE SÜRER, eğer gerekirse iletişim olanaklarını kapatır. Oraphim avatarın, bedeni kontrol etmeyi sürdürmek için Nefilim kodlarının bazılarını “fişten çekmesi”nin sonucu olarak, çoğu OTİZM durumu Tip – 3 İndigo çocuklarda gerçekleşir.

S : Eğer İndigo bir çocuğunuz varsa ona en iyi davranış yolu nedir ?
YNT : Tip – 3 indigolarla başa çıkarken, aynı bedende 2 farklı varlığın oturduğunu ve sıkça, bunların geçinemediğini veya anlaşamadığını kavramak en iyisidir. Sevgi ve açıkça belirlenmiş sınırlar çoğu zaman gereklidir, ama “ÇÜNKÜ BÖYLE DEDİM” gibi cümleler kullanmayarak, adalet ile yönetilmelidir. Tip – 3 İndigolara DNA Aktivasyonu gibi bioenerjisel şifalarla gayet fazla yardım edilebilir, ancak, neyin gerçekleştiğinin anlayışına izin vermek için içsel duygusal çatışma ile çok fazla dikkat dağınıklığı olduğu için, genellikle çocuğun bilinçli bilgisi olmadan yapılmalıdır. Tip – 3’ün daha yumuşak tarafı öğrenme ve özellikle bağlanmayı içeren duyguyu deneyimleme sorgulayıcı arzusu ile, çok masum ve çocuk gibi olabilir, yeni bir deneyim olduğu için İndigo – 3’ün Nefilim bölümünün bununla zorluğa sahip olmasına rağmen. Tip – 3 İndigolar yüksek derecede uyuşmaz ruhlar olarak görülebilmelerine rağmen ve bazen erken ölmelerine rağmen, yaşamlarının harcanmadığını kavramak önemlidir. Onlar kadim bir ırkın ışığa tekrar – tekamül edebilecekleri yeni bir ırk çizgisinin yaradılışına yardım etmek için enkarne oldular. Onlar her iki ırkta da Annunaki genetik bozukluklarını yeniden hizaya getirme açısından hem Nefilim ve hem de İnsan soyu için büyük hizmet tapıyorlar.

S : Bir insanın İndigo olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz ?YNT : Yüksek boyuta ait görüş gibi yüksek boyuta ait hislerinizi geliştirdiğinizde, kişinin orijinal kök ırkını, aile çizgisini, ilahi mavikopyasını, DNA iplik kalıbını, aktive olmuş iplik sayısını, Indigo Kodlama tipini görmeyi istemek için özel bir meditatif teknik kullanabilirsiniz. Bu, çeşitli türlere karşılık gelen özel sembollerle görünür. DNA Aktivasyonları yaptığım zaman kişinin bir İndigo olup olmadığını söyleyebilirim. Genellikle, yükseliş, DNA Aktivasyonu, dünya ızgara mekanikleri ve diğer insanların frekansını yükseltmeye yardım etmeye ilgi duyan insanlar İndigo çocuklardır ve onlar UYANIŞ sürecindedirler. Benim uygulamam bu insanların, uyanabilmeleri ve buraya ne yapmak için geldiklerini kavrayabilmeleri için anne babalarından gelen karmik damgaları uzaklaştırmalarına yardım etmeye adanmıştır.Eğer bir İndigo iseniz ve ruhunuzun amacını kavrayabilmeniz için uyanış sürecini hızlandırmayı istiyorsanız veya eğer Tip – 3 İndigo’nun anne babası iseniz, bu blokajları temizlemek için benimle seanslar programlamanızı tavsiye ederim. Çoğunuzun bunu önceden/zaten yaptığınızı biliyorum ve hazır olduğunuzda “meşaleyi size aktarmayı” istiyorum.Bu bilgiden zevk aldığınızı ve yararlandığınızı umuyorum. Lütfen İndigo çocuklarınızı ilaç ile uyuşturmayın.İndigolara Yardım Etmenin Diğer yollarıAşağıdaki öneriler gibi, diğer çeşitli Holistik Şifa Türleri ve yaşam – stili ayarlamaları Indigo Çocuklara yardımcı olabilir.• Tonlama ve Renk Terapisi• Kontrol Edilen Nefes Egzersizleri• Enerji Yönetim ve Meditasyon Teknikleri• Aromaterapi• Vitamin ve Bitkisel Destek kullanımı• Sık sık fiziksel egzersiz yapmak.• Sağlıklı organik, kimyasallardan arınmış gıdalar, sütlü ve kırmızı – et içeriği düşük olan gıdalar. Sağlıklı gıdaların küçük porsiyonları sık sık yenmeli.• Kalabalıklarda ve gruplarda bulunan yüksek – enerji durumlarından günlük uzaklaşma. Sert/haşin, rahatsız edici veya “duygusal olarak yüklü” çevrelerden korunma ; diğerlerinin etrafındaki zihinsel ve duygusal iklimleri direkt biyoenerjisel alan birlikte – rezonans vasıtası ile doğal olarak, bilinçaltından “modellerler”, diğerlerinin bastırılmış enerjilerini alırlar ve yükseltilmiş şekilde bunları ifade ederler.• Sessiz, düşük – uyarıcı ev çevreleri, televizyon ve bilgisayar ekranına daha az maruz kalma ve doğal güneş ışığından ve ay ışığından günlük olarak daha çok yararlanma (İndigolar ışığa, sese, elektormanyetik alanlara ve doğal çevreye, diğer insanlardan daha çok duyarlıdır)• Dogmatik – olmayan, yargılayıcı – olmayan, araştırmaya yönelik spiritüel çalışma, yazma, sanat, müzik, dans, yaratıcı imgeleme, rüya inceleme ve ve Geçici Maharik Mühür kullanarak eğitilmiş Bilinçlilik Projeksiyonu (Beden dışı seyahat) vasıtası ile içsel benlik – keşfi

Kristal Çocuklar 

Ezoterik Tradisyonlar, Yeni Çağcılar 1998-2012 arasında büyük bir değişim yaşanacağını iddia ediyorlar. Bu değişimi başarıyla gerçekleştirenler kolektif şuur dönüşümünü yaşamış ve başarmış olarak müjdelenen Yeni Çağın öncüleri olacaklar; günlük yaşamımızın içinde kristal enerjiyi çocuk saflığında kullanan büyükler olduğu gibi bu dönem içinde bir başka gezegene gitmişiz etkisi uyandıran yüksek zekalı çocukların doğduğuna da tanık olacağız. Aslında şu anda da oluyoruz zaten. Bu yüksek zekalı çocuklar İndigo’ların ardından gelen Kristal Çocuklar.
Kristal Çocukları nasıl tanıyacağız?
İlk bakacağımız yer onların gözleridir, iri, derin, anlam dolu ve her şeyi anlıyormuş gibi bakan gözlere sahipler. Mutluluk ve sevinç dağıtıyorlar, yargısızlar. Kristal Çocuklar büyükleri olan İndigo Çocuklardan epey farklıdırlar. İndigo’ların ruhları savaşçıdır, amaçları eski düşünceleri yani önceki eğitim, yönetim ve yasal sistemleri yenilemek ve değiştirmektir. Onlar başkaldırıyı severler. Kristal çocuklar ise daha yumuşak, bilgeliğe daha yakın ve şefkatlidirler. Dünyayı ve çevrelerini tanır ve keşfederken kendilerine güvenmekte, sevmekte ve eğlenmektedirler. Araştırmaktan ve keşfetmekten büyük zevk alırlar… Ayrıca çok neşelidirler, bulundukları ortama neşe ve sevinç katarlar…

Kristal Çocukların özellikleri-1995’li yıllardan sonra doğmaya başlamışlardır,
-Derin, anlamlı ve araştırmacı bakan gözleri vardır,
-Doğal yapılarında manyetik bir gücün çekim etkisi vardır,
-Çok sevecen,neşeli ve eğlencelidirler,
-Şefkatli, duyarlı ve iletişime açık çocuklardır,
-Müziği ve sanatı çok severler,
-Yaratıcılıkları yüksektir,
-Telepattırlar, düşündüğünüzü ve gerçek niyetinizi hissederler,
-Konuşmaya başlayınca geçmiş yaşam anılarını anlatmaya ve sizi haylice şaşırtmaya adaydırlar,
-Doğal beslenmeyi çok severleri,
-Her konuda denge ararlar, denge duyguları mükemmeldir,
-Zihinsel iletişim yetenekleri yüzünden geç konuşabilirler, yüksek algıların nedeniyle zaten pek çok şeyi
hissetmektedirler.
-Yüksek seslerden, gürültüden, kalabalık içinde bulunmaktan, çok sıcak veya soğuk ortamlardan, dağınıklık ve
düzensizlikten hiç hoşlanmazlar.
-Kristal Çocuklar yüksek enerjiye sahipler, uyurken bir şey kaçırmak istemediklerinden uykuyu pek sevmezler.
-Kristal Çocuklar, bizim zaman anlayışımızı değil, kendi iç zamanlarını kullandıkları için zaman anlayışımız birbirine pek
uymayabilir.

Psişik Duyarlılık

Psişik Yetenekleri ve Psişik Duyarlılıkları hayli yüksek olan ve Kristal çocuklar olarak tanımlanan bu çocuklar ilk yedi çakrası aktive olarak gelmiş çocuklardır. Ve bu çocuklar, bilgi çağının getirdiği avantajlarla, uyaranlarının daha fazla olması nedeniyle daha çabuk öğrenme ve hatırlama kapasitesine sahiptirler. Ama burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor: İçinde bulunduğumuz çağ nedeniyle de, bu çocuklar daha donanımlı geliyorlar. Kısaca, daha yüksek potansiyelde doğuyorlar ama bu potansiyeli yaşama geçirebilmeleri, bulundukları koşullara ve aile eğitimlerine bağlı. Farkındalık yolunda çok hızlı da yürüyebilirler veya bizim anlayışsızlığımız nedeniyle bir yerde takılı da kalabilirler.

Doğum Haritası

İndigo ve Kristal Çocukları daha iyi anlamak için öncelikle onların doğum haritalarını çıkarttırmak faydalı olabilir çünkü sık sık metafizik konulardan, Tanrı’dan, meleklerden, dualardan, öte alemden söz edebilen bu küçük filozoflarla baş edebilmek için sizin de kalkanlarınız olmalı. Öyle değil mi! Çünkü onların psişik yetenekleri vardır, örneğin psikokinezi yapabilirler yani bazı küçük eşyaları düşünceleriyle hareket ettirebilirler. Anne veya babalarına onların ilk anne ve babaları olmadıklarını hatta daha ileri gidip daha önce başka yerde yaşadıklarını söyleyen Kristal Çocuklar da vardır. Elektronik araçları etkileyen Kristal Çocuklar da izlenmektedir. Onların telepatik yeteneklerine çok dikkat edilmelidir, anne ve babalarına veya diğer yakınlarına bazen o etkileyici ve derin gözleriyle uzun uzun bakmalarıyla ünlüdürler. Eğer iyi gözlenirse birçok Kristal Çocuğun annesinin isteklerini sözel aktarım olmadan yaptıkları izlenebilir. Bu yeteneklerin sergilenmesindeki amaç, insanlığın doğal yeteneklerinin büyüklere hatırlanması şeklinde yorumlansa bile bu küçük filozof-bilgelerle ya da büyüklerin deyimiyle çok bilmişlerle baş etmek için sizin öncelikle tercih edeceğiniz donanımlara bir an önce sahip olmaya çalışmanızda yarar vardır.


Dikkat edilecek noktalar

Kristal Çocuklarla ilgili yazı yazan İnternet sitelerinde yayınlanan Danışman psikolog ve terapist Doreen Virtue önerilerine kısaca bir göz gezdirebiliriz. Dilerseniz İndigo veya Kristal Çocuk yazıp bu konuda daha aktif sitelere de danışabilir, yüreğinizin ve aklınızın sesini dinleyerek, çocuğunuzla ilgili yanılgıya düşmemek için tıp desteğini de asla göz ardı etmeden iletişim kurabilirsiniz.
* Onların görsel olduklarını unutmayın, sözel değil, görsel yöntemlerle eğitin,
* Hiçbir konuda zorlamayın, açıklamalarda bulunun,
* Onlara bağlanın yani sık sık beraber olun ve dokunun,
* Hayvanları örnek gösterin; “Bak köpek seni izliyor…” gibi,
* Kuralcı olmayın, dürüst olun ve onlara kendileri olma özgürlüğünü verin,
* Siz kendinize iyi bakın, temiz, bakımlı ve etkili olun,
* Onları asla küçümsemeyin, arkadaş gibi ilişki kurun,
* Sesinizi melodik biçimde yani tonlayarak kullanın,
* Meraklarını giderin, öğrenin ve öğretin,
* Dikkatinizi verin, onları ihmal etmeyin, yalan söylemeyin,
* Sabırlı, tutarlı ve gerçekçi olun, onlara süreklilik sağlayın,
* Siz ne düşünürseniz onlar öyle olacaklardır, onları negatif tanımlamalarla tanımlamayın, onlardan da bir şeyler
öğrenebilirsiniz,
* Onların imgelerine yani canlandırmalarına veya hayallerine katılın,
* Onlara enerji yardımı yapın. Mümkünse meditasyon ve yoga öğretin,
* Onları tartışmasız sevin.
* Onlara kendi negatif, ayrımcı, bölücü, fanatik, tutucu, geleneksel ve zarar verici düşüncelerinizi aşılamayın.
Çünkü geçmişte ve şu anda hiçbir konuda haklı ve başarılı değilsiniz…

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!