ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Evlilik Zamanını Gösteren Transitler

Hint Astrolojisinin en eski akımlarından biri olan Nadi Astroloji’nin evlilik zamanına dair hesaplama yöntemi şöyledir:

Satürn, Jüpiter, Mars ve Venüs kritik gezegenlerdir.
Satürn, Karmanın gezegenidir. Kaderimizi ve bu dünyadaki görevlerimizi Satürn’ün diğer gezegenlerle kurduğu temasa göre belirleriz.

Jüpiter ise hayatın gücüdür. Evlilik yöneticisi gezegenle teması olayların sonuç vermesine dair işaretler içerir.

Kuzey ve Güney Ay Düğümleri ise yönetici gezegeni engellerler. Evliliğin önündeki engelleri gösterir.

Mars ise düğündür, nikahtır. Evliliğin gerçekleşmesi hareketidir. Evlilikteki hayır, keramet, mutluluk gibi öğeleri içermez. Bizzat nikah cüzdanının var olup olmadığıyla ilgilidir. Evlilikteki mutluluğu ya da hayal kırıklığını bilakis, Venüs tarif eder.

Transitler
Nadi Astroloji’ye göre Saturn ve Jupiter transitlerinin doğum haritasında evlilik yöneticisi gezegenle bağ kurduğu dönemler evliliğin zamanını işaret eder. Mars nikahı temsil ettiği için transit halindeki Satürn ve Jupiter’in Mars’la bağlantısı evlilik tarihini gösterir.

7. Ev, eşi gösterir. Mars’tan sonraki 7. burç da Saturn ve Jupiter transitiyle bağlantı kurması durumunda nikah gününe dair ipucu verebilir. Jupiter’in bir burçta yaklaşık bir yıl, Satürn’ün ise iki buçuk yıl kaldığı düşünülürse evlilik zamanını anlık değil ama bir dönem olarak ifade eder. Hem Jupiter hem de Saturn hayat boyunca dönem dönem Mars’la ve 7. Evle bağlanır. Dolayısıyla insan hayatı boyunca evliliğe dair tek değil, birkaç fırsat dönemi vardır. Her fırsat döneminde evlilik gerçekleşmesi beklenemeyeceği için verimsiz dönemlerin ayıklanması gerekir. Bu ayıklama için de engelleri temsil eden Güney ve Kuzey Ay Düğümlerinin Mars’la yaptığı açılara bakılır.

Burç Değişimi
Nadi Astroloji’sinde bir burçta geri hareketli durumdaki gezegen bir evvelki burçta da sayılır. Aynı şeklilde Saturn bir burcun ilk 3 derecesinde, Jupiter ise 1. derecesindeyse bir evvelki burçta sayılır. Birbirlerinin yönetici burçlarında yer alan iki gezegen ise kendi burçlarında yer alıyor sayılırlar.

Navamsa
Nadi Astrolojisi’nde önem açısından doğum (rasi) haritasından sonra Navamsa haritası gelir. Navamsa haritasına transit yapan önemli gezegenler bir olayın gerçekleşmesinde etkindir. Dolayısıyla Satürn ve Jüpiter’in transitlerinin navamsa haritasının yükseleniyle ya da harita yöneticisi gezegeniyle kurduğu bağlar da evliliğin zamanlamasına dair ipuçları verir.

Evlilik Yaşı
Aşağıdaki durumlar muhtemel evlilik yaşını gösterir:

Transit halindeki Jupiter doğum haritasındaki Mars’la ya da Mars’tan sonraki 7. evle temasa geçerse
Transit halindeki Satürn doğum haritasındaki Mars’la ya da Mars’tan sonraki 7. evle temasa geçerse
Transit halindeki Jupiter navamsa haritası yükseleni ya da yükselen yöneticisiyle temasa geçerse
Transit halindeki Satürn navamsa haritası yükseleni ya da yükselen yöneticisiyle temasa geçerse

Doğum haritasındaki Jupiter’den itibaren saat yönünde her burç bir yıla tekabül edecek şekilde saymaya başlarız. Satürn için her burç iki buçuk yıl, Kuzey Ay Düğümü’nden itibaren saat yönünün tersine her burç için bir buçuk yıl sayarız. Bu yıllar arasında yukarıda bahsedilen durumların oluştuğu yerlerde yaş sayımız her ne ise o yıllar muhtemel evlilik yıllarıdır. Verimsiz dönemleri elemek adına minimum evlilik yaşı, örneğin 20 yaş sonrası, belirlenir ve daha önceki dönemler kaale alınmaz.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!