GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

Eller ve Parmaklar Mistik Güçleri

Ellere taşıdıkları muazzam güçten ötürü ikinci beyin veya zihnin görünen yönü denilir. Elleri kullanarak mudraları uygulamak bilinçsiz veya yarı bilinçli sübtil enerjilerin uyanmasına yardım eder.

Sağ El: Tanrısal boyutu temsil eder. Gözlemin, bilginin ve bilgeliğin, nedenlerin, nihai gerçeğin, sununun ve şefkat bilincinin sembolüdür.

Maskülin- erkek ve polaritede pozitiftir. Güneşin sembolüdür.

Ayrıca 4 transandantal bilgiyi temsil eder:

1. Ayna Bilgisi.
2. Eşitlik bilgisi.
3. Derin anlayış bilgisi.
4. Mükemmellik bilgisi.

Ayrıca doğa üstü güçlerin zirvesini temsil eder.

Sol El: Duygulu varlıkların (insanlık) dünyasını temsil eder. Aktif zihnin kontrol edilmesi, niyetin düşünülmesi, kutsanma, prensip, geçici realite, izlemek, içsel hatırlama ve sevgi sembolüdür. Feminin- dişi ve polaritede negatiftir.
Ayı temsil eder.

Baş parmak: Bedenimizden şuuraltı kalıplarından ve karmik eğilimlerden bağımsız olarak akan İlahi enerjinin sembolüdür. İrade gücünü, boşluğu ve sonsuzluğu temsil eder.

İşaret Parmağı: Jupiter Parmağı olarak da bilinir. Kişiliğimizin Ego yönünü temsil eder. Şuuraltı kalıpları tarafından kontrol edilen enerjilerin sembolüdür.
Enerjisi geliştiricidir, hava ve rüzgarı temsi eder.

Orta Parmak: Satürn Parmağı. Enerjilerin en karmik ve en şartlı olanı. Bu parmak ağır, güçlü, dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin sembolüdür.
Ateşi temsil eder.

Yüzük Parmağı: Güneş parmağı olarak bilinir. Kişiyi güçlendiren enerjilerle ilişkilidir. Kozmik, sonsuz, solar ışık ile karıştırılmamalıdır. İlişkilerin, şifanın ve enerjinin sembolüdür. Suyu temsil eder. Sol elin yüzük parmağında vurulduğu takdirde bir yarayı iyileştirecek güç olduğu ve bu parmağın direk olarak kalple bağlantılı olduğu söylenir.

Küçük Parmak: Merkür parmağı olarak bilinir. Entellektüel zihin ve enerjinin açılmasına yardımcı enerjileri yayar. İletişimin sembolüdür. Dünyayı temsil eder.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!