GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

Dünya’nın Kara ve Beyaz Enerji Akımı: Ley Hatları

Dünya’nın kendine özgü doğal bir gücü ve enerjisi bulunuyor. Dünya her şeyi ile yaşayan bir organizma gibi düşünülür ve havası, toprağı, mineralleri, suyu, canlıları ile bir bütün olarak görülürse, onun bioelektrik enerjisinin varlığı yadsınmaz. İnsan bedenini saran sinir sisteminde akan enerji gibi, dünya yüzeyi altında da negatif ve pozitif radyasyon akımları var. Bunlar, yerin jeolojik yapısının elektriksel girdabından doğuyor ve enerji ağları olarak dünya’yı sarıyor. İşte bu; bir tür “Yaşam Gücü”dür.

Bu güç alanlarına ‘’Ley Hatları’’ adını veren Arkeolog Alfred Watkins olmuş. Antik haritalarda, önemli yapıların hep ayni hatlarda hizalanarak dönem dönem üst üste yapılandığını görmüş. Bu durumda, insanların topraktan akan enerji akımını tıpkı Akupunktur yönteminde olduğu gibi belirlemeye çalıştıkları ortaya çıkıyor. Watkins’e göre, ley hatları düz ve paralel bir şekilde yürüyordu. Böylece İngiltere’de yer alan birçok hattı belirledi. Stonehenge anıtı gibi (MÖ.2300) özel dikilmiş taşlarla, eskinin yapıtları bu gizemli enerjinin belirgin noktaları veya radyo alıcıları gibiydi. Aslında insanların, onlara uğurlu gelmeyen, sıklıkla kaza, hastalık ve sıkıntılara uğradıkları bir yerden taşındıklarında rahatladıklarını biliriz. Zira o mekan, onlara negatif gelen bir radyasyon akımı üzerindedir.

Batıda ‘’Ley Hatları’’, Çin’de ise ‘’Ejderha Patikaları’’ olarak anılan bu kanallar, iki ayrı enerji ya da girdabın akışı ile oluşuyor. Negatif hatlar Kara Akım, Pozitif hatlar ise Beyaz Akım Hatları olarak adlandırılıyor. Bedenimizde de benzer meridyenler vardır. Bu meridyenler, akupunktur iğneleri ile uyarılarak harekete geçirilerek, şifa verilebiliyor. Belli kavşak veya noktalarda yapılan yapıtlar da aynı şekilde enerji alanlarını kullanabiliyor. Vücudumuzda 12 merkez ve 8 özel meridyenle birlikte 20 meridyen saptanmış. Dünyamızda ise, 20 üçgen ve 12 beşgen enerji alanı belirlenmiş. Elbette, dünya da tıpkı insan Aura’sı gibi bir aura yayıyor.

Kara akım
Gizemci gruplara göre, bu akım hatlarında rol oynayan etken; psişik bir bilinç enerjisinin ortaya çıkması. Elektromanyetik etkinin mi, yoksa psişik enerjinin mi ağırlıklı olduğu konusu oldukça geniş. Psişik enerjiler manyetik etki doğurabilir; elektromanyetik etkiler ise, psişik etkilenme doğurabilir. Negatif ley hatlarına baktığımızda; savaş, toplu kıyım olaylarının, bu enerjiyi biriktirebildiği, akış dengesini bozabildiği görülüyor. Böylece o yerde bir kara akım hattı oluşuyor. Bu, tıpkı hastalanınca enerji akışımızdaki tıkanmaya benzer bir durum. Oranın toprağı artık negatif enerji yayınlıyor. Cinayet işlenen evde bilmeden yaşayan insanların rahatsızlık duyması gibi, toprağa yerleşen enerji de psişikleri uyarabiliyor. Bazen yol ve taş ocağı faaliyetleri, ley hatlarındaki beyaz enerji akımlarını bozabilir.

Eski Çinliler bunu keşfetmişlerdi. Toprak falcıları, yeni bina yapılmadan önce özel bir toprak falı pusulasını artı-eksi akımları bulmakta kullanırdı. Sayaçlar, kazıklar, çatal dallarla radyestezi uzmanları 70 yıldır bu etkileri saptayabiliyor. Duygu düşünceleri etkileyen, insanları agresif yapan Kara Akım Hattı üzerinde oturmak, ev ortamını etkileyebilir. Migren, kanser ve alkolizme neden olabilen gizemli enerjiyi iyileştirebilmek için, Radyestezi uzmanları, toprağa bakırla kaplı ince teller ve kazıklar monte ederek atmosferden elektrik çekmeyi ve toprağa akan yeni enerjinin, eskiyi değiştirebilmesini hedeflemişler. Ancak, her zaman bu yollarla sağaltılamayan güçlü kara akım hatları da vardır. Dünyanın bu doğal gücü, bazen gizli amaçlarla kullanılmaya çalışılmıştır.

Biçim enerjisi
Belirli bir geometriye göre inşa edilen yapılar bazı enerjileri odaklaştırmakta kullanılabilir. Dikili taşlar, menhirler, piramitler hep bu enerjileri toplamak için yapılmıştır. Belli düzende sıralanmış mimari yapıtlarla farklı frekansta enerji üretmek, atmosferin elektriğini toplayabilmek de mümkündür. Bu, bir tür biçim enerjisi oluşumudur. Dikili taşların çoğu, akımın yoğun olduğu yerleri belirtmekte kullanılmıştır. Enerjiyi en fazla toplayabilen tek biçim ise, Piramidal formdur.

Kabe-i Muazzama ve beyaz akım
Eski kutsal merkezler pozitif akım hatları üzerindedir ve bu yapıtlar, iyi enerjiyi sürekli aktarabilir. Mekke’de bulunan Kabe ve Arafat Dağı’nın altı, gerçekte tüm beyaz akım hatlarının kesiştiği ve enerji santraline benzer biçimde yayınlandığı en önemli merkezlerdir. Dolayısıyla Mekke’de yer alan bu güçlü akım, yalnızca almaya hazır olana yani özde ve gerçek anlamda Hac yapan insanlara ayrıcalık tanımaktadır. Böylece farkındalıkları bu kutsal faaliyetle açılabilir, beyaz akımla senkronize olarak pozitif enerji yayınlamaları da süreklilik kazanabilir. Pozitif enerjinin daha çok üretilmesine, birlik bilinciyle hareket etmeye ve doğanın korunabilmesine ihtiyacımız var. Kara akım hatlarının artmaması ve doğanın dengesinin bozulmaması dileği ile.

Türkiyede de bazı ley hatları bulunuyor.İstanbulda Yuşa tepesi ve Urfa da Hz İbrahimden dolayı.Dunyanında aynı zamanda altın oranı olan Mekke de yoğun enerjı akımları var .Medine de biraz daha az.Mekkedekine celal Medinedekine cemali derler.Mekkeye gitmiş olan bir çok insanın hayatında büyük değişiklikler olduğu bilinir.Kara olanın yani negatif akımdan etkılenenlerin döndükten sonra dinden uzaklaşmasına kadar giden bir etki ve degişim sözkonusu.Daha sinirli kibirli gergin oldukları.Diger yandan da + etkilenenlerin çok daha iyi hallere girdikleri.Oradaki ley hatalrından alınan enerji öyle güçlü ki kılınan bir rekat yüz rekata bedel derler.Beyin orda sadece Alaha dua ediyor odaklandığı tek duygu affet beni Allahım ..Ve alınan enerjıyle birlıkte çok güçl bir inanç gç ve iletişim gerçekleşiyor .
Genelde mabetlerden şelalelerden büyük kaya yapılarından geçiyor.Örneğin Himalaya dagının etekleri ve bir kaç noktasında.Bu yuzden eskiden beri klise olan mabetler yıkılmadan genelde camii ye dönştrülmşür Türkiyede de.
Negatif akım olan evler iş yerlerinde de bereketsızlık ters gıden işler ve hastalıklarda bitmez.Yeni taşındığınız bir eve hiç girmek istemeyebilirsiniz huzursuz olursunuz dışarı atarsınız kendinizi yada tam aksi evden çıkmak istemezsiniz.Hani deriz bu ev bana hiç ugurlu gelmedi hep hastalandım yada hep kavga oldu gibi.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!