DUA Sana Bana Özel 

CİNLERİ BİR MEKANDAN ÇIKARTMAK İÇİN

Her kim bir yerden cinleri çıkarmak istese güzel kokulu bir tütsü yakarak (1360) kere “Ya Galmeşin” diye zikir etse cinler orayı terk ederler. İşi bittikten sonra yerlerine gelmeleri için O yere gül suyunda kaynatılmış öd ağacı suyundan serperek (1370) defa ismi “nişemlağ” tarzında ters okur ve her yüzde bir kere.

“Bihakki hâzel ismi eyyetühel melâikete i’zinu lilcân en yerciû ilâ emâkinihim ve illâ mâ vekkelû aleyhi bârekellâhü fîküm ve aleyküm.” demelidir.

Cinler yerlerine dönerler. Cinleri bir yerden çıkardıktan sonra, tekrar dönmeleri sağlanmazsa çok büyük zararlara uğratırlar.

Esen kalın..​

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!