DUA Sana Bana Özel 

Bu Zikri Okuyana Allâh-u Te’âlâ ona 5 istek hakkı verir

1) Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.

 Allâh-ı tesbih ederim  Allâh’a hamd olsun,  Allâh’tan başka ilah yoktur ve  Allâh en büyüktür.

zikrinden daha faziletli tesbihte  bulunmamıştır.
Her kim bu zikri beş (5) kere söylerse  Allâh-u Te’âlâ ona 5 istek hakkı verirki onlarda bunlardır.

2) Allâhümmağfirlî verhamnî ve âfinî verzuqnî ve erşidnî. 

Ey  Allâh beni affet. bana rahmet et, bana afiyet ver, bana rızık ver, ve beni doğru yola irşat et.

 3) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Allâhu ekberu kebîra, velhamdülillâhi kesîra. Subhânallâhi rabbil âlemîn. Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil azîzil hakîm. 

 Allâh-u Te’âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur, O tektir; hiçbir ortağı yoktur, Allâh-u Te’âlâ’yı son derece tekbîr ederiz,  Allâh-u Te’âlâ’ya çokça hamdederiz. Alemlerin Rabbi olan  Allâh-u Te’âlâ’yı tesbih ederiz, Azîz ve Hakîm olan   Allâh-u Te’âlâ’nın yardımı olmadan  hiçbir günahtan dmnüş, hiç bir ibadete de kuvvet yoktur.

4) Allâhümmağfirlî verhamnî vehdinî verzuqnî.

Ey Allâh! Beni Affet,bana rahmet et, beni hidâyet et ve bana rızık ver

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!