DUA Sana Bana Özel 

ALLAH’U TEALA’DAN MURADI, İSTEĞİ HACETİ OLAN KAÇIRMASIN

ALLAH’U TEALA’DAN MURADI, İSTEĞİ HACETİ OLAN KARDEŞLERİMİZ,BU MÜKAFATLAR KACMAZ  SENEDE BİR DEFA NASIP OLACAK HAYIRLARDAN MAHRUM KALMAYALIM İNŞAALLAH. PAYLAŞALIM

Zilhicce ayının mahsus namazı nasıl kılınır?
Hz. Ali’ye (ra) ; Resulullah Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
“Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman; tâate (ibadet etmek) daha ciddi sarılın. Zira bugünler, Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. O günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günlerine gösterilen hürmet gibidir.”

12 Ağustos günü Zilhicce ayının ilk günüdür.

Bir kimse, o gecelerden birinde namaz kılmak isterse, şu şekilde kılsın:
Gecenin son üçte biri geçtikten sonra kalksın; dört rekat namaz kılsın.
Kılınacak bu namazların her rekatında
 Fatiha Suresi
1 Felak
1 Nas
3 İhlas Suresi
1 Ayet’el Kürsi (Bakara suresinin 255. ayeti celilesi)
okumalıdır.
4 Rekat Namazda bu şekilde tekrarlanacaktır.
Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:

( Subhanellahi zil izzet i vel ceberut subhanallahil zil kudreti vel melekut.subhanel hayillezi la yemut la ilahe illa hüve yuh yi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu. Sübhânellâhi Rabbil ibadi vel bilad vel hamdü lillâhi kesiran tayyiben mubareken ala külli hâl. Allahü ekber kebiran. Rabbena celle Celaluhu ve kudratuhu bi külli mekan )

“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kudret ve melekut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir.
Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü karda Allah’a (cc) hamdolsun.
Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimiz’in şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”

Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye;
Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.
Allah-ü Teala’dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:
“Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.”
Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur:
“Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”
Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu:
“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.” [1]

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!