ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Astroloji ve İlişkiler: Doğum Haritasında İlişkileri Zorlaştıran Astrolojik Açılar ve Konumlar

Bazı insanların doğum haritasında karşı cinsle kurdukları ilişkileri güçleştiren, evlenmelerini zorlaştıran ya da boşanmalarına neden olabilecek zorlu astrolojik açılar (Satürn-Venüs zıtlığı gibi) ya da konumlar (Yedinci evdeki Satürn gibi) bulunabilir. Kişi bu gezegenlerin etkilerini dengelemeyi öğrenemediği sürece ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşayabilir.

Özellikle de büyük gezegenlerin (Satürn, Uranüs, Pluto ve Neptün) kişisel gezegenlere (Güneş, Ay, Venüs, Mars ve Merkür’e) yaptığı olumsuz açılar, aşk hayatında ciddi sorunlara neden olabilir. Özellikle de özgürlük gezegeni Uranüs, ayrılık ve boşanmalarda rol oynayabilir.

Bir kişinin doğum haritasındaki bulunabilecek ve ilişkiler açısından en zor açılar şunlardır:

Satürn-Venüs Zıtlığı ya da Karesi:
Satürn, korkuları ve zorlukları temsil eden gezegendir, Venüs ise ilişkileri…Bu ikisinin doğum haritasında çatışması, o kişinin ilişkiler konusunda zorlanmasına neden olur. Doğum haritasında Satürn-Venüs zıtlığı olan kişi, sevilse bile sevilmediğini hissedebilir, kolaylıkla değersizlik duygularına kapılabilir. Özgüven sıkıntısı çekebilir ya da yakınlaşmaktan korkabilir İlişkilerinde ıssız adam ya da kadınlarla karşılaşabilir ya da kendisi yakınlık göstermekte zorlanabilir. Haritasında Satürn-Venüs karesi olan kişi ise bu sıkıntıları dışında değil, kendi içinde yaşar. Haritasında bu açı olan insanlar uzun süreli ve sağlam ilişkiler kursalar bile kendilerini sevgisiz hissedebilirler.

 Her halükarda korkuları temsil eden Satürn’ün ilişkileri temsil eden Venüs’e olumsuz açısı, bireyin aşk hayatını zedeleyecektir. Haritasında bu açı olan insanlar için en büyük ders, korkularının farkına varmayı öğrenmektir. Bu dersi almadıkları sürece Satürn, Venüs’ü kısıtlayacak ve üzerinde baskı kuracaktır. Bu açının olumlu tarafı şudur; kişi alması gereken dersleri aldığında aslında adil bir gezegen olan Satürn, kişiyi ciddi ve sağlam bir ilişkiyle ödüllendirecektir.

Satürn-Ay Zıtlığı ya da Karesi
Satürn-Ay çatışmasının olumsuz etkisi de Satürn-Venüs çatışmasına benzer, fakat bu etki daha çok kişinin duygularını etkileyecektir. Kişi, aşk ilişkilerinde kendini donuk, soğuk ya da duygusuz hissedebilir ya da karşısındakini öyle algılayabilir. Bu özellikle de erkeklerin haritası için çok olumsuz bir açıdır. Ay, aynı zamanda anneyi temsil eder. Haritasında Satürn-Ay çatışması olan erkekler, genelde ya anneleri tarafından küçük yaşta terk edilmiş ya da annelerinden gerekli sevgiyi görmemiştir.  Dolayısıyla haritasında bu olumsuz açı bulunan erkekler, sevgilileriyle ya da eşleriyle duygusal bağlar kurmakta zorlanırlar.
Uranüs-Venüs Zıtlığı ya da Karesi
Çılgın gezegen Uranüs’ün ilişkiler gezegeni Venüs üzerindeki etkisi Satürn’ünkünden daha olumsuz olabilir. Satürn, karanlık bir gezegen olsa da ciddi ve ağırbaşlıdır, olumsuz Satürn açıları olan biri yine de uzun süreli ilişkiler kurabilir; fakat Uranüs’ün olumlu açıları bile kişiyi kısa süreli ve dengesiz ilişkiler kurmaya zorlar. Haritasında Uranüs-Venüs kavuşumu olan Elizabeth Taylor, yedi kez evlenmiştir. Yine de Uranüs-Venüs kavuşumun getirdiği dengesizlik, Uranüs-Venüs zıtlığı kadar rahatsız edici değildir.

Uranüs, her zaman heyecan, değişiklik ve yenilik arayan bir gezegendir ve monotonluktan sıkılır. Haritasında Venüs-Uranüs zıtlığı olan bir kişi, ilişkilere yıldırım hızıyla başlayıp aynı hızla ilişkisini bitirebilir. Bu kişi ya kendisi özgürlüğüne çok düşkün olur ve onu kısıtlamaya çalışanları kendine çeker ya da kendi özgürlük ve yenilik ihtiyacını partnerine yansıtıp aşırı bağımsız, bağlanmak istemeyen kişileri çekici bulur. Her halükarda haritasında Venüs-Uranüs zıtlığı olan kişi Uranüs’ün etkisini dengeleyemediği sürece ya heyecan arayışı içinde bir o yana bir bu yana savrulur ya da kendisiyle uyumsuz  (boşta olmayan, evli vs.) insanlarla tutkulu fakat kısa süreli ilişkilere çekilir.

Haritasında Venüs-Uranüs zıtlığı olan kişinin özgürlük ihtiyacı ile ilişki dengesini tutturması zaman alabilir. Arkadaşlık temeline dayanan, geleneksel olmayan ve heyecanın canlı tutulabildiği ilişkilere ihtiyacı vardır.
Uranüs-Ay Zıtlığı ya da Karesi
Uranüs-Ay çatışması da kişinin duygularında dengesizliklere ve gelgitlere neden olarak kişinin ani ve fevri davranışlarda bulunmasına neden olabilir. Uranüs-Ay olumsuz açıları, duygusal dengesizliğe yol açtığı için kişinin ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Neptün-Venüs Zıtlığı ya da Karesi (ve Diğer Neptün olumsuz açıları)
Neptün’ün olumsuz açıları Satürn’ünküler kadar acıtıcı ya da Uranüs’ünküler kadar yıkıcı olmasa da ilişkileri zorlaştırabilir. Çünkü aşk gezegeni Neptün, aynı zamanda yanılsamalar gezegenidir. Haritasında Neptün’ü kişisel gezegenlerine (Venüs, Ay, Güneş, Merkür) olumsuz açı yapan kişi bir ölçüde hayalci olacak ve karşısındaki kişiyi doğru değerlendirmekte güçlük çekecektir. Bu kişi alkoliklere, işsizlere ya da göründüğü gibi olmayan kişilere çekilebilir, onları “kurtarmaya” ya da “değiştirmeye” çalışabilir.

Haritasında Neptün-Venüs karesi ya da zıtlığı olan kişinin öptüğü prens ya da prenseslerin bir süre sonra kurbağaya dönüşmesi kaçınılmazdır. Gerçekçi olmayan beklenti ve fantezileri çöktüğünde bireyin hayal kırıklığı yaşaması kaçınılmazdır. Bu kişinin temel dersi, gerçekleri olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmektir…

Yedinci Evin Yöneticisinin Venüs’e ya da diğer kişisel gezegenlere kare veya zıt açı yapması
Ciddi ilişkileri temsil eden yedinci evin yöneticisinin yaptığı olumsuz açılar da bireyin ilişkilerinde zorluklara neden olabilir.

Bunlar dışında Ay-Güneş karesi ya da Venüs-Mars karesi gibi kişisel gezegenlerin kendi aralarındaki olumsuz açılar da ilişkilerde çatışma yaratabilir; fakat yukarıda sözünü ettiğim açılar bu konularda kişinin alması gereken önemli ve büyük dersler olduğunu göstermektedir.

İlişkileri Zorlaştıran Konumlar:

Romantizmi temsil eden beşinci ev ya da ciddi ilişkileri temsil eden yedinci evde, Satürn veya Uranüs’ün bulunması da ilişkilerde sıkıntı yaratabilir.  
Kişinin doğum haritasında bu açılar ya da konumlar bulunmasa bile, transit açılar da benzer etkiler yaratabilir. Örneğin birçok boşanma, gökyüzündeki Uranüs, kişinin yedinci evinden (ilişkiler evi) geçerken gerçekleşir. Ya da transit Satürn, kişinin doğum haritasındaki Venüs’e olumsuz açı yaptığında o kişi kendini depresif ve değersiz hissedebilir. 
Doğum haritasında beşinci ya da yedinci evin boş olması ilişkiler açısından hiçbir sorun teşkil etmez, hatta birçok kişide bu evler boştur. Yedinci evin boş olması, sadece kişinin bu alana çok eğilmediğini gösterir, bunun nedeni ilişkilerinin yolunda gitmesi de olabilir (Yani tam da bir sorun olmadığı için bu ev boş olabilir). Önemli olan, yedinci evin yöneticisi olan gezegenin yaptığı açılardır. Yani diyelim yedinci eviniz boş fakat yedinci evinizin yöneticisi çok iyi açılar yapıyor, o zaman şanslısınız. Öte yandan yedinci evinizde şans gezegeni Jüpiter bile olsa bu evin yöneticisi kötü açılar yapıyorsa ya da haritanızda yukarıdaki açılar varsa ilişkiler konusunda zorlanabilirsiniz.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!