ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Astroloji ve Gözler

Gözler görme organıdır. Vücudun Koç burcu ile ilgilendirilen anatomik yapısının içindedir. Güneş ve Ay, görme fonksionları ile ilgili olarak, bütün medikal astrologlar tarafından tartışmasız kabul edilen iki planettir (iki ışıktır). Güneş; erkeklerde sağ, kadınlarda sol gözü, Ay kadınlarda sağ, erkeklerde sol gözü idare eder. Modern astrologlar Uranüs, Kova burcu ve Neptün’ü de gözlerle ilişkilendirmişlerdir. Bu bağlantı Kova burcunun ve yöneticisi Uranüs’ün, ışığı geçiren Ether’in yöneticisi olduğu, Neptün’ünde bazı beyin fonksionlarında etkili olduğu ve görsel algılama yanılgılarına sebep olabileceği mantığından hareket ederek yapılmıştır. Gözlerin anatomik ve fonksionel olarak Güneş, Ay, Koç burcu ve ikincil olarak Kova, yöneticisi Uranüs ve Neptünle yakın ilişkilerinin yanı sıra, Pleiades yıldız kümesi (özellikle Alcyon), Ascelii (Ascella), Antares, Denep, Hyades, Castor, Pollux ve Orion kuşağındaki diğer yıldızlar da göz hastalıkları, yaralanmaları, kazaları ve körlüklerle ilişkilidir. Göz hem anatomik ve fizyolojik olarak, hem beyinle bağlantıları yönünden ve hem de kendisine komşu ve yardımcı (Göz yuvası, göz kapağı, göz yaşı bezi, kirpikler, kaşlar v.s.) yapılar olarak çok karmaşık bir organdır. Buna bağlı olarak gözün; çeşitli görme kusurları yaygın ve başta olmak üzere, gözün kendisine veya diabet gibi çeşitli metabolik hastalıklara bağlı olmak üzere, çok sayıda hastalıkları olması doğaldır. Tabii bunun yanı sıra strüktüel anaomalileri, körlükle bile sonuçlanabilecek, kazaları, yaralanmaları, mikrobik hastalıkları unutmamak gerekir. Batı sisteminde 1. ev , Hindu sisteminde ise 2. ev gözlerle ilgilidir.

Hastalık tatsız bir konudur. Bunun için göz kusurlarını ve hastalıklarını, şimdilik bir kenara bırakalım ve çok detaya girmeden, gözlerin genel karakterlerinin astrolojik belirleyicilerinden bahis edelim. Ancak, göstergelerde bazı ikilemler olabilir, bu göstegeler, değişmez ve kesin olmayıp, sadece eğilimleri gösterir. Astrolojik göstergeleri, göz renklerinden ziyade, bakışlara verdiği anlamlarının daha önemli olduğu kaaatindeyim.

Siyah gözler:

Satürn, genellikle kişiye küçük, siyah gözler verir. Satürn ASC yöneticisi ise ve occidental yerleşimli olup, MC ile DSC arasında veya Nadir ile ASC arasında konumlanmış ise, veya doğumda Satürn yükseliyorsa, kişi derin ve kararlı bakışlı, küçük, siyah gözlere sahip olur. Venüs, doğum haritasında güçlü bir durumda veya yükselim durumunda ise ve doğum Venüs etkisi altında olmuşsa veya ASC derecesi ile açı yapıyorsa, bazı durumlarda, kişiye çok parlak siyah veya ela gözler verir. Venüs Boğa burcunda ise, genellikle kişinin çok anlamlı ve siyah gözleri vardır. Merküriyen bir kişinin gözleri genellikle, siyah veya gri olur. Ama eğer, Merkür yükseliyorsa, ve diğer planetler tarafından etkilenmemişse, kişinin gözleri ne siyah ne de gri olur. Bir Horary sorusunda, Merkür sorgucuyu belirliyorsa ve Merkür Terazi burcunda ise, sorgucunun gözleri siyah veya gridir.

Mavi gözler:

Jüpiter, doğum haritasının her hangi bir bölümünde Venüs ile kavuşum veya karşıt açı yapıyorsa, genellikle kişiye yumuşak, gülümseyen ve ılımlı bakışlı mavi gözler verir. Venüs’ün durumu gözlerdeki anlamı değiştirebilir. Venüs eğer ASC yöneticisi ise ve oriental ise veya Jüpiterle altmışlık veya üçgen açı yapıyorsa, gözler çok güzel ve parlak mavi olur. Yine ASC de Yay burcu varsa, gözler, temiz bakışlı mavi veya gri olur.

ASC de Boğa veya Terazi burçları varsa, Venüs kişiye hoş, çekici, anlamlı ve güzel mavi gözler verir. Merkür Terazi burcunda ise, Güneş ve Venüs Terazi burcunda ve özellikle ASC de iseler, kişi mükemmel mavi gözlere sahip olur. ASC de Yengeç burcu varsa, kişinin gözleri maviye çalan gri renktedir.

Koyu renk gözler:

Satürn, doğumda occidental ise ve veya ASC de ise genellikle koyu renk gözler verir. Yine ASC de İkizler veya Balık burcu varsa kişinin gözleri koyu renk olma eğilimindedir.

Kahverengi gözler:

Güneş veya Ay İkizler burcunda olduğunda, Jüpiter ASC de yükselim konumunda ise Venüs İkizlerde olduğunda kişi kahve rengi gözlere sahip olur.

Gri gözler:

Ay kişiye genellikle gri gözler verir. Ay, ASC deki Yengeç burcunda ise küçük, gri ve bazan yeşile veya maviye çalan gri renkte gözlere sahip olup, Güneş veya Merkürle açısı gözlerin ifadesini belirler. Bir Horary sorusunda,Yengeç burcu ASC de ise, Ay belirleyici olacaktır, bu durumda sorgucunun gözleri küçük ve gri renkte olmaya eğilimlidir. Satürn kişiye, yeşilimsi gri gözler verebilir, Jüpiter yükseliyorsa ve doğum Jüpiter etkisi altında olmuş ise, gözler, büyük, yuvarlak ve geniş olup rengi gri veya maviye çalar olabilir. Doğumda Mars yükseliyorsa, Venüs Yengeç burcunda ise kişinin gri renkte gözlere sahip olmaya eğilimi vardır. Venüs’ün Güneş ve Ay’a altmışlık veya üçgen açısı varsa, Merkür Terazi burcunda ise gözler gri veya siyahtır.

Yeşilimsi gözler.

Güneş yeşilimşi renkte göz rengi verebilir..

Ela, koyu kahve rengi gözler:

İkizler veya Kova burçları ASC de olduğunda kişi ela gözlere sahip olur. İkizler keskin, çabuk bakışlı ela renkte, Mars yükseldiğinde keskin ve delici bakışlı ela renkte Venüs ASC de veya İkizler burcunda ise, ela veya kahve rengi göz rengi belirlerler.

Yuvarlak gözler:

Güneş Terazi burcunda olduğunda ve ASC ye partil açı yaptığında, Ay, Venüs veya Merkür Aslan burcunda olduğunda, Jüpiter İkizlerde , Aslanda, Terazide ve ASC ye partil açı yaptığında, yuvarlak, ifadeli, cesur ve direkt bakışlar vardır. Bir Horary sorusunda, Jüpiter sorgucunun belirleyicisi ise ve Aslan burcunda yerleşmişse sorgucunun gözleri yuvarlak olup, ifadeli, ateşli, cesur bakışları vardır. Venüs Aslan burcun da kişiye yuvarlak ve çıkık, ASC ye partil açı yapıyorsa veya belirleyici olduğunda çıkık olmaktan ziyade geniş ve yuvarlak gözler verir. Aslan burcundaki Merkür ASC ye partil açı yapıyorsa, toparlak, ASC de Balık burcu varsa, çıkık ve yuvarlak ve uykulu gözler.

Küçük gözler

Küçük gözler Satürn tarafından belirlenir. Oğlak burcundaki Satürn ASC ye partil açı yapıyorsa, doğum haritasında güçlü ise, Satürn bir Horary sorusunda sorgucuyu belirliyorsa, sorgucunun gözleri küçük, siyah renkte olup, alaycı ve şehvetli bakışları vardır. Mars ASC yöneticisi ise ve occidental ise, Venüs Yengeçte ise küçük ve yeşilimsi gri gözler, Yengeç ASC de ise küçük gri veya mavimsidir. Merkür ASC yöneticisi ise ve oriental ise, Merkür, Yengeç burcunda olup, ASC e partil açı yapıyorsa Bir Horary sorusunda Merkür belirleyici ise Yengeç burcunda ise Merkür İkizlerde ve oriental ise küçük gözler verecektir.

Çukura batmış gözler:

Doğumda Satürn yükseliyorsa, Satürn Aslan burcunda olup, ASC ile partil açı içinde ise, Merkür özellikle İkizler burcunda ve occidental ise gözler çukurdur. Bir Horary sorusunda,Satürn sorgucunun belirleyicisi ise ve Aslan burcunda ise, sorgucunun gözleri çukur ve içe batmış gibidir.

Güzel, hoş, gülümseyen ve etkileyici gözler:

Jüpiter, doğum haritasının her hangi bir bölümünde Venüs ile kavuşum veya karşıt açı yapıyorsa, kişiye genellikle yumuşak, gülümseyen ve ılımlı bakışlı mavi gözler verir. Venüs’ün durumu gözlerdeki anlamı değiştirebilir. Jüpiter, İkizler veya Yay burcunda olduğunda ve ASC ye partil açı yaptığında (bu açı her hangi bir açı olabilir) veya Yay burcu ASC de olduğunda, doğumda Venüs yükseliyorsa veya ASC derecesi ile açı yapıyorsa, ASC de Terazi burcu varsa veya Venüs ve Güneş Terazi burcunda ise, bu astrolojik göstergeler kişiye, güzel, hoş ve etkileyici bakışları olan gözler verecektir. Bir Horary sorusunda, Jüpiter sorgucunun belirleyicisi ise ve İkizler burcunda yerleşmiş ise, sorgucu etkileyici bakışlara sahip olur. İkizler burcu, özellikle kadınlara anlamlı, berrak ve hızlı bakışlı güzel gözler verir.

Keskin, parlak, sert, haşin, ateşli, cüretkar ve delici bakışlı gözler:

Marsiyen kişilerde görülür. Doğumda, Mars yükseliyorsa, doğum haritasında Mars güçlü bir durumda ise, doğum haritasında Mars MC de veya ASC de veya Koç veya Akrep burcunda ise, kişide delici, keskin, cüretkar ve haşin bakışlar vardır. Bir Horary sorusunda, ASC de Koç burcu varsa, sorgucunun belirleyicisi Mars olup, sorgucu genellikle sert ve keskin bakışlı ela gözlere sahip olacaktır.

Anlamsız, uykulu, uyuşuk ve sönük bakışlı gözler.

Ay, Koç burcunda olduğunda, Satürn ile kare ve karşıt açı yaptığında kişi bezgin ve anlamsız bakışlara sahip olur. Ay, Balık burcunda ise bakışlar uykulu şekildedir. Bir Horary sorusunda Satürn sorgucunun belirleyicisi olup, Yengeç burcunda ise ve ASC ile partil açı yapıyorsa, bakışlar ağır, anlamsız va boştur.

Ateşli, haşin, dik bakışlı ve yırtıcı bakışlı gözler

Jüpiter Aslan burcunda olduğunda, Mars doğum haritasında ASC yöneticisi ise veya güçlü durumda ise, Merkür occidental ise bakışlar ateşli ve haşindir. Güneş Aslan burcunda ise geniş ve dik bakışlı gözler verir. Koç burcundaki ve ASC ile partil açı içinde olan Jüpiter, ASC deki Koç burcu delici ve insanın içine işleyen bakışlı gözler verir.

Parlak gözler.

Mars etkisi altında doğan ve Mars karakterindeki kişilerde Venüs ASC de olduğunda parlak siyah veya koyu ela gözler vardır. Venüs Yay burcunda olduğunda, Merkür occidental olduğunda, Terazi ASC de olduğunda BAK Bright, fiery. Bir Horary sorusunda, ASC de Koç burcu varsa, sorgucunun belirleyicisi Mars olacaktır ve sorgucunun genellikle sert, cüretkar ve keskin bakışlı ela gözleri olacaktır.

koç bakışı ; çapkın ruhlu koç insanının bakışlarını kulaklarını dikmiş Alman kurtlarının bakışına benzetiyorum. ve bence bakışlarıyla en meşhur burç olan akreplere en çok benzeyen insanlar koç insanları. zaten mars ve plüto birbirinin türevleridir derler.. bakışlarında tutkuyu hissettirirler.. koç tipi erkekler de muziplik , bayanlarda cazibe ön plandadır..

başak ve ikizler burcu gözleri ; merkür insanlarının gözlerinde serçenin tetikliğini ve pırıl pırıl bir zekanın gözlere ayna gibi yansımasını gözlemlediğimi söyleyim.
özellikle başak burcu etkisi yüksek olanlarda gözlerde büyüklük ve berraklık artıyor diyebilirim.

balık ve yengeç burcu gözleri ; Neptün ve AY insanlarının gözleri su elementi olmasından kaynaklı derinliğe sahiptir. sanki içeride başka bir dünya vardır ki duygu dünyalarıda hayal dünyalarıda zengindir neptünlü ve AY’lıların..

boğa ve oğlak burcu gözleri ; bu iki burcun gözlerle ilgili net bir özellik gözlemlediğimi söyleyemem. toprak elementinin sadeliğine sahip olduklarını düşünüyorum.

kova ve terazi burcu gözleri ; bence en çok renkli gözler bu ikilinin etkisi yoğun kişilerden çıkabilirler. uranüsün elektrik mavisini simgelediğini ve sıradışını vurguladıını düşünürsek , kova etkisi yoğun olanların ve uranüsü yükselen burcuna yakın olanların delici bakışlara sahip olduklarını söyleyebiliriz.
uranüsün delici bakışlarının , akrep bakışından farkı bence şu ; akrep bakışında duygular ve tutku saklı , uranüs ise orijinal fikirlerle dolu beynin içindeki elektrik yükünün gözlere yansıması söz konusu..
terazi burcu ve venüs insanları güzellikleriyle ön plandadır. akrep insanları magnetik bir çekiciliğe sahiptir oysa venüs insanları sadece güzeldir. kalpleride güzeldir ve bu yüzlerine , gözlerine yansır..

aslan ve yay burcu gözleri ; güneşin çocuklarının bakışlarında Mağrur bir özgüven , gurur ve edâ vardır..
jüpiterin çocuklarında ise dünyayı , insanları ve herşeyi keşfetmeye gelmiş şaşkın bir insanın patlak gözleri vardır 

gülücük

akrep bakışı ; en meşhuruna geldik.. akrep potansiyeli yüksek olanlar ve plütosu güçlü olanlar karakterinde ki ve duygularında ki derinliği bakışlarına yansıtırlar.. bazen akrep bakışı çok şeyi anlatır ve gerçek akreplerin ( kartal olanları ) fazla konuşmamalarının sebebi belki de budur.
akrep ve plüto potansiyeli yüksek olanların çevresinde korkutucu , ürkütücü bir imajları olabilir. akrep bakışını çözmenin yollarından biri , size doğru gözlerini kırpmadan ve serin kanlı bi şekilde bakıp konuşabiliyorsa o kişi plütonisttir yorumu yapılabilir.
mesela uzaktan akrep bakışına benzer bakan bir ay koçu bayanı , onunla konuşmaya başladığınızda bi yerlerde aceleci davranacak , espirinize gülecek , konuşurken el kol hareketleri yapacaktır. oysa akrep bakışında bi tür sükunet , bi tür büyü söz konusudur 😉

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!