ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

ASLAN BURCU YAŞAM AMACI

Kendini ifade etmek – Aslan’ın hedefi budur.İçsel durumunun dışsal sembollerini yaratmak. Sıcak, özgüvenli ve kendini ifade eden bir tarzda dünyaya ait olduğunu hissetmek Aslan’ın konularıdır.Yaratıcılık, tiyatrosallık, yaşam şevki: sevgi ve beğeni toplayan bir performansın tüm unsurları Aslan’ın kaynaklarını oluşturur. Bütün geleneksel yaratıcılık alanları Aslan’ın içsel dünyasını dışarı çıkarma kanallarıdır. Oyunculuk, dans, hikaye anlatma, övgü alışverişi, hepsi de Aslan’ın patikasında bulunur. Aslan dolaysız bir yaratıcı kulvar seçtiğinde daha iyi parlar. Sahnede olmak, dikkat çekmek için güçlü bir istek söz konusudur. Stratejisi içtenlik ve risk alabilmektir. Kendimizi bu stratejilere göre ortaya koyar -ve bunun için alkışlanırsak- kendimizi güvenli, dünyadaki yerimiz konusunda olumlu hissederiz. Hayat bize daha dostça ve zevkli gelir. Bu Aslan’ın gelişimidir.Aslan’ın gölgesi riski göze alıp kendini ortaya koyduğunda ve alkışlanmadığında ortaya çıkar.Bu durumda Aslan içine kapanır ve bir daha asla riske girmez. İnsanların onayını alma arzusuyla kendisine ters düşse de “insanları memnun etme” ve gösteri krizine kapılabilir. İçine kapanma, genellikle kibire ve egomaniye yol açar. İkinci durumda ise gösteri hiçbir amaca hizmet etmeyen bir patırtıya dönüşür. Duygusal ilişkilerinde gururu onu basit bir şekilde sevgiyi istemekten alıkoyabilir. Arzuladığı ilgi ve onayı görmezse kalbi kadar gururu da yaralanır.Öğrenmesi gereken; kendi iç süreçleriyle ilgili somut kanıtları, dürüst, yaratıcı, hesapsız bir şekilde ortaya koymak. Onaylanmaktan bağımsız güven duygusunu geliştirmektir.

ASLAN BURCUNUN YAŞAM SERÜVENİ

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe,
bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.
Ataol Behramoğlu

Aslan burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları;

Aslan burcu; güneş, egomuz, kimliğimiz, benliğimiz…
Onunla var oluruz, onunla anılırız. Güneş yaşam enerjimizi temsil eder. Güneşin olduğu burçta ve evde kendimizi gerçekleştirmeye koyuluruz. Bu yüzden aslan burcu diğer burçlardan bir adım öne çıkar doğum haritamızda…
derKi’ nin 6.sayısında yayınlanan “Astroloji aşkın derin sularında” adlı yazımızda aslan burcunun ve yöneticisi güneşin doğum haritalarımızdaki önemine daha önce değinmiştik.

Şimdi aslan burcunun yaşam serüvenine bir göz atalım isterseniz…

Aslan burcu ateş elementinden ve sabit nitelikte bir burçtur. Aslan burcunun yöneticisi Güneş’ tir ve Güneş’ in haritalarımızda temsil ettiği değer, hiç durmadan gelişerek varoluşumuzu gerçekleştirmektir. Bu gelişme bir anlamda hiç durmadan kendimizi oluşturmak, bir anlamda yaratmaktır, bu yüzden aslan burcu yaratıcılıkla eş değer bir anlam taşımaktadır.

Yengeç burcunun duygular dediği yaşamda, aslan burcu artık kendinin önemini keşfetmekte, varım ve yaratabiliyorum demektedir.

Aslan burcu astrolojide egonun ciddi anlamda vurgulandığı bir burçtur; egonun olduğu yerde ise gururun olmaması düşünülemez dahi… İşte bu egosantrik yapının, kişinin kendinden öte bir amaç için uğraşan bir burçla dengelenmesine ihtiyaç vardır; bu burç kova burcudur. Kova burcu adeta egoların birleştiği ve yok olduğu noktadır. Kova hava elementinden sabit nitelikte bir burçtur ve iki sabit burcun çatışması diğer nitelikteki burçların çatışmasından daha fazla sorunludur. Bir bütün içinde bir ideal uğrunda koşan bir burç olan kova burcu, aslanın sadece kendine dönük ve krallığını ilan eden yapısıyla çatışır. Çünkü aralarında 180 derece açı bulunmaktadır. Kova burcu bütün krallıklara savaş açmış gibi durmaktadır yaşam içerisinde, başkaldırılarla ve devrimlerle anılan bir burç olması sebebiyle aslan burcuyla karşılaşması krizlere gebedir. Kova burcu aslan burcunun ben yaratırım, egoyum dediği noktada kova burcu bu yaratıcılıkla insanlık için ne yapıyorsun sorusunu bütün çılgınlığıyla soracaktır aslan burcuna… Ona göre insanlık için bir şey yapılmıyorsa ego bir hiçtir; kova burcunun bu tanımlaması aslan burcunu fazlasıyla rahatsız edecektir. Kova burcu bunu söylediği yetmiyormuş gibi bir de aslan burcunun krallığına da başkaldıracaktır, o yapıları yıkmak için. Bu iki burcun krizli karşılaşması tamamlandığında, her iki burçta kendine ait yaşam deneyimini edinmiş çıkacaktır bu çatışmadan, elbette ki çokça yara alarak. Aslan burcu sürekli göğsünü şişirerek ve sadece böbürlenerek ortalıklarda gezinmek yerine, bu yaratıcılığını bütün insanlık için en faydalı olacak şekilde kullanabilmeyi ve bunun için de diğer egoları tanıması ve onlarla birleşmesi gerektiğini öğrenecektir. Aksi halde var oluşunun bir gün bittiği noktada, adını ve şanını yürütebilecek bir anı bırakamayacağını öğrenecektir.

İnsanın var oluşu ve yaratımının, insanlık için en ideal kullanımı aslan-kova ekseninde paylaşıma açılır.

Aslan burcunun diğer köşelerde bulunan kendisi gibi sabit nitelikli burçlardan olan toprak elementinden boğa ve su elementinden akrep burcu ile yaşamları boyunca sürtüşme yaşaması da kaçınılmazdır. Bu burçlar arasında kare açı oluşmaktadır ve bu gerilimden de aslan burcunun sabit nitelik ve ateş elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam dersleri alması muhtemeldir. Aynı şekilde boğa ve akrep de bu gerilimden kendilerine düşecek yaşam derslerini alacaklardır.
Sabit burçlar arasında olan kozmik kare, hepsinden en zorlu olanıdır.

Aslan burcuyla yaşamı boyunca sürtüşme yaşaması kaçınılmaz olan iki burçtan biri su elementinden ve sabit bir burç olan akrep burcudur.
Aslan burcunun akrep burcu ile yaşamda hangi dersleri deneyimleyeceğine bir bakalım.

Aslan burcu sürekli kendini oluşturan ve hiç bitmeyen bir devinim içinde olan bir burçtur; akrep burcu da hiç bitmeyen bir devinim içindedir ama onun devinimi daha çok ölüm ve dönüşüm üzerinedir. Bir anlamda yaşam ve ölümün çatışmasıdır adeta bu karşılaşma… Koç burcunu sessiz ve derinden takip eden akrep burcu, aslan burcunun karşısına artık ciddi ve görünür bir rakip olarak çıkarak, meydan okumaktadır. Aslan burcu bir bitişi değil, sürekli bir oluşumu temsil ettiğinden, bu karşılaşma oldukça tahrip edici olabilecektir. Aslan burcu akrebe yenildiğini farzettiğinde, kendini kaybetmiş kabul etmek onun için oldukça ürkütücü bir düşünce olacağından, bütün gücüyle mücadele edecek ve bu savaş iki taraf için de oldukça yaralayıcı ve acılı geçebilecektir. Bu ders tamamlandığında aslan burcu akrep burcundan egonun yaşam içinde bulunmasının kısa süreli olduğunu, hiçbir krallığın sonsuza dek sürmeyeceğini, bu yüzden de kendisinin sandığı kadar önemli olmadığını öğrenecektir. Ayrıca ölüme meydan okumanın anlamsız bir meydan okuma olduğunu, önemli olan onun da doğasının bir parçası olduğu gerçeğini kabul ederek doğasıyla barışmak olduğunu öğrenecektir.

Aslan burcuyla kare açı yapan ve diğer bir köşeyi tutan burç ise, toprak elementinden ve sabit niteliğe sahip boğa burcudur. Aslan burcu ben yaratırım derken, boğa burcu yarattığının kalitesini soracaktır; boğa burcu için değerler önem arz etmektedir. Ona göre her şeyin bir değeri olmalıdır. Boğa burcunun bu değer ölçmesi aslan burcunun huzurunu kaçıracaktır, çünkü birileri onu yargılamaya ve ona değer biçmeye cüret etmiştir. Bu karşılaşma da, akrep burcuyla olan karşılaşma gibi krizlere gebedir. Çünkü iki burçta sabit nitelikte burçlar olduğundan, iki tarafta gücü oranında diretecek ve her ikisi de bu karşılaşmadan yara almış olarak çıkacaktır. Elbette ki öğrenmeleri gereken dersleri almış olarak…
Aslan burcu kendi adına sahip olduğunu düşündüğü varlığını sorgulayacak, eksikliklerini, hatalarını farkedecek ve kalitesini artırmasının aynı zamanda yaşam kalitesini artırmak demek olduğununu da öğrenecektir. Bu da kendine karşı daha objektif olması gerektiği gerçeğiyle yüzyüze getirecektir onu.

Aslan burcu burcu yaşamın devamlılığı açısından kova burcuyla varlığıyla insanlık için neler yapabileceğini, akrep burcuyla aşırılıklarını dengeleyerek kendi gerçeğiyle yüzleşebilmeyi, boğa burcuyla da değerini sorgulayarak yaşam kalitesini yükseltmeyi öğrenecektir.

Sabit nitelikte burçlar arasındaki kareler, daha önceki yazılarımızda da belittiğimiz üzere ciddi anlamda krizler üretir. Bu yüzden aslan burcunun, bu krizleri aşabilmesi için kendisine yardımcı olacak bazı yol arkadaşlarına ihtiyacı olacaktır.

Aslan burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar, hava grubundan terazi ve ikizler burçlarıdır.

Hava elementinden olan bu iki burçtan değişken niteliğe sahip ikizler burcu, aslan burcuna
insanın düşünme yeteneğinin egodan farklı bir unsur olduğunu ve bu yüzden de bilgiyle egoyu ehlileştirebileceğini söyleyecektir.
Gene hava elementinden olan terazi burcu ise öncü olması sebebiyle aslan burcuna estetik değerleri ve yaşamın güzelliklerini gösterecek, aşka aşık flörtçü yapısıyla, aşkı temsil eden aslan burcunu ateşleyerek onun daha yaratıcı olmasına yardımcı olacaktır.

Aslan burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise, kendisi gibi ateş elementinden olan yay ve koç burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da zaman zaman çatışsa da bu dersler aslan burcunu diğerleri kadar zorlamaz.

Değişken nitelikte olan yay burcu sabit nitelikteki aslan burcuna, diğer egolarla tanışmasında yardımcı olacak kültürleri tanımasına ve bu kültürler sayesinde de yaratım alanının genişlemesine yardımcı olacak, öncü nitelikteki koç burcu ise aslanın kendini sahneye koymasına yardımcı olabilecek itici bir güç olarak aslanın yaşamında ona yardımcı olacaktır.

Peki içten içe aslan burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:

Bunlardan ikisi aslan burcuyla 150 derecelik açı yapan balık ve oğlak burçlarıdır. Aslan burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken çeşitli yaşam dersleri olacaktır.
Toprak elementinden ve öncü bir burç olan oğlak burcu disiplinin burcudur. Oğlak burcu satürn yönetimindedir ve satürn zamanın efendisi olarak baskılayıcı ve eğitici bir tarzda hüküm sürer yaşamda. Bu da kendi ormanının derinliklerinde sereserpe yatan aslan burcunu sürekli huzursuz eden bir yapı olacaktır, çünkü satürn baskılayıcıdır oysa ego baskıyı sevmez, genişlemek ister, satürn daraltır. Bu durumda aslan burcu, anlamını bir türlü çözemediği ama yaşamının bir noktasında olaylar patlak verdiğinde farkedeceği bu huzursuzluğu çözmek zorunda kaldığında, oğlak burcu aslanın yaşamındaki gizli hakimiyetini görünür hale getirmiş olacaktır. Aslan bu gerilimli ilişkiden, içi boş ama sürekli şişen bir egonun bir gün bir yerde patlak vereceğini ve gereksiz genişlemenin kendisi de dahil kimseye bir faydası olmayacağını öğrenecektir.

Aslan burcunu içten içe huzursuz eden bir diğer burç ise su elementinden balık burcudur.
Balık burcu kabullenmenin ve tanrıyla bir olmanın burcudur. Aslan burcu ise yaratıcının kendisi olduğunu iddia ederek böyle bir uzlaşmayı kolay kolay kabullenmeyecektir. Bu yüzden balık burcu aslan burcunu sürekli içten içe huzursuz edip duracaktır. Aralarında oluşan bu gizli gerilim sonlandığında, aslan burcu balık burcundan herkesin yaratıcı özden bir parça taşıdığını ve bunu kabullenmenin kendini kaybetmekle ilgisi olmadığını, aksine yaratıcı özle kontak kurmanın yaratıcılığını daha da artıracağını öğrenecektir.

Bütün burçlar ikizler burcunun karşısına çeşitli şekillerde çıkarak, aslan burcunun gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Aslan burcunu yaşamı boyunca bir gölge gibi takip eden burç ise yengeç burcudur. 12. evde gölgede olan yengeç burcu, aslan burcunu farkında olmadan sessiz bir şekilde dürtükleyip duracaktır. Yengeç burcu aslan burcuna insanın sadece egodan oluşmadığını, aynı zamanda duyguların da insanın oluşumunda en az kimlik kadar önem taşıdığını öğretecektir. Yani insanın yaratımında sadece baba değil, anne ve baba birlikte rol almaktadırlar. Bu yüzden de yengeç burcu aslan burcunu yaşamı boyunca bir gölge gibi takip edecek ve onun sürekli duygularının farkında olmasını ve duygularıyla kimliğini birlikte taşımayı öğrenmesini sağlayacaktır.

Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda yaratmanın keyfine varılacak, başak burcunda hizmet ederek mükemmele ulaşma yolculuğu başlatılacaktır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!