DUA Sana Bana Özel 

ANINDA KABUL OLAN DUA

Anında Kabul Olan Dilek Duası

Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir.

Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabul etmesi ayrıdır. Allahu teala her duaya mutlaka cevap verir.

Fakat her zaman için, istenen şeyi aynı olarak vermez. Zira O’nun hikmeti bunu gerektirir. Dua eden bir kişi, onun sesini dinleyen birinin olduğunu ve derdine derman olarak yetişip, ona merhamet edeceğini bilir. O’ nun kudreti her şeye yeter. Bu kadar büyük olan dünya evinde kişi yalnız değildir ve Kerim olan Allah vardır. Allah kulunun her ihtiyacını yerine getirir ve onun hadsiz düşmanını bertaraf edebilir. Anında kabul olan dua olarak, Esmaül Hüsna duası okunabilir.

Bu dua okunup, başa dönülür. Böyle 3 kere okunmalıdır. Bir dileği olan dileğinin kabul olması için kırk gün boyunca Esma-ül Hüsna duasını okumaya devam eder. Bir dilek kabul olunup, yerine gelmesi için dua esnasında Hz. Muhammed (s.a.s)’i vesile etmek, dileğin gelmesi için anında kabul olan dua olmasına vesile olur. Hz. Muhammed (s.a.s)’i vesile yaparak, yapılan dualar kabul olur.

Anında Kabul Olan Dualar: İnsan güç yetiremediği durumlarda, ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi kuvvetiyle erişemediği arzusuna erişmek amacıyla, Allah’a sığınır. Allah’tan başka hiçbir kimse yok ki, onun en gizli olan arzularını duyarak yerine getirip, ihtiyacını karşılasın. Ya Erhamerrahimin bu Esmaül Hüsnayı okumak, dileği olanlar için anında kabul olan dualardandır. Bu Esma için Allah’ü Teala’nın görevli bir meleği bulunur. Bu melek; Ya Erhamerrahimin Esmasını söyleyeni takip eder. İnanan biri Ya Erhamerrahimin Esmasını üç kere söylediğinde, bu görevli Rabbin sana yöneldi ve işte ne dileğin varsa söyle, diye nida eder bulunur.

Yine bir dilek amacıyla üç kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin denirse, melekler bunu söyleyen kişiye Allah karşında, o’ndan ne dilersen dile der. Bunun gibi 4 kere bu esma söylendiğinde, o zaman arşın melekleri edilen bu duaya amin derlermiş. Anında kabul olan dua Esmaül Hüsna’da bulunan Allah’ın bu güzel isimlerinin manaları nelerdir? Bunlara bir bakalım

Allah; Kendinden başka ilah olmayandır. Allah Duası ile yapılan yalvarış ve yakarışlar Allah tarafından kabul görür ve dileklerine kısa zamanda kavuşur.

Rahman; Yarattığına rahmeti ile merhamet edendir. Bunu okuyanın Allah (c.c.) çok kısa bir zamanda dileğini verir.

Rahim; Sınırsız bir rahmetin sahibi olandır. Bunu okuyanın dua ve isteği geri döndürülmez. Kişi her bakımdan güç kazanır ve halkın yanında sözü muteber olur.

Kay; İyilik eden ve çok affedendir. Kulların istediği şeyleri kullarına veren ve dilediğini bahşedendir.

Mucib; Kendisine dua edenin isteğini veren anlamında gelir. Allah kulların duasını kabul eder, isteğini verir.

Kaşif; Açan anlamına gelir. bir kimse Ne zaman sıkıntı ya da zorda kaldığında O’nu çağırırsa, anında cevap verir.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!