GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

2 – İKİ SAYISININ NUMEROLOJİSİ TAROT OKUYUCUSU

Numeroloji, 13.000 yıldan fazla bir süredir evrenimizdeki en ilgi çekici bilimdir. Sayılar yaşamlarımız üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir ve tek haneli sayılar güçlü enerjiye sahiptir. İkinci sayı ikiliği temsil eder.

İki sayısı, eski ve dini metinlerin çoğunda sembolize edilen çok önemli bir enerji içerir. Şimdi bildiğimiz gibi, kardinal sayılar (1’den 9’a kadar) var olan tüm sayıları oluşturur.

Tüm zamanların en ünlü matematikçilerinden biri olan Pisagor, sayıların Evrenimizdeki her şeyi tam anlamıyla açıklamak için kullanılabileceğine inanıyordu.

2 – İKİ SAYISININ NUMEROLOJİSİ TAROT OKUYUCUSU

İKİ SAYISININ ENERJİ FREKANSI

Numerolojide iki numara, Ay tarafından yönetilir ve ona kadınsı dişil enerji verir. Ay İlahi Dişil’i yansıtır.En içteki arzularımızın, zihinsel ihtiyaçlarımızın ve insan duygularımızın temsilcisidir; ama aynı zamanda bilinçsizliğimizi de yansıtır – doğal içgüdülerimiz, otomatik reaksiyonlarımız ve bilinçaltı alışkanlıklarımız gibi.

Özünde, 2 en saf haliyle ikiliği temsil eder. Bu, sadece hissetmekle kalmayıp aynı zamanda fizikselde duyguları kullanma yeteneğini içeren bir enerjidir. Aslında, yaşamdaki tüm karşıt kutuplar arasındaki dengeyi yansıtır.

Dualiteye bazı örnekler:

Eril / Dişil
Fiziksel / Ruhani
Yin / Yang
Bilinçli / bilinçsiz
Benlik / Yüksek Benlik
Duygu / Sezgi
Korku / Aşk
Uyum / Uyumsuzluk
Pozitif / Negatif
Mutluluk / Hüzün


Hem fiziksel hem de ruhsal alemlerde varlığımız, denge prensibinin yanında buna göre işlev görür. Evren, tüm boyutsal alemlerde titreşim enerjisini düzenleyen değişmez ilkelere uyar. Tüm enerji karşıtlar arasında çekim yoluyla çalışır – tam tersi olmadan, sadece var olamazdı. Karanlık olmadan, ışığı tam olarak takdir edemezdiniz!

İKİ SAYISININ GÖRSEL YORUMU

İkinci sayı, şekli söz konusu olduğunda ve sayısal ağırlık söz konusu olduğunda çok uygun nedenlerle en büyüleyici kardinal sayılardan biridir.

Fiziksel formuna ve iki numara oluşturma şeklimize bir göz atın. Esnek ve sağlam bir tabana bağlanan yüksek ve orta dengeli bir üst ile başlıyoruz. İkinci sayının bu görseli içinde tutulan sembolizm, dualitenin tüm yönleri için inanılmaz derecede semboliktir.

Uzun boylu ve gururlu, ama dizlerinin üzerinde eğilmiş bir varlık olduğunu hayal edin, başı alçakgönüllü hizmette ruha eğildi. Şimdi bir bakalım ve burada bir numaralı erkeksi konuyla ilgili tartışmamızı hatırlayalım. 1’in nasıl güçlü, istikrarlı ve dayanılmaz bir aura gösterdiğini görebiliriz.

Bir numaralı lider asla hiçbir şey için eğilmez. Ancak, bağımsız bir numara tarafından herhangi bir baskı veya stres üstlendiğinde, şüphesiz bükülecek veya kırılacaktır. İkinci dişil ile karşılaştırıldığında, bilinçsizce 2’yi daha zayıf veya daha az güçlü bir enerji olarak düşünmek kolay olabilir.

Bununla birlikte, iki numaralı esnek maddenin dualistik doğası, baskı altına alındığında hareket ve esneklik sağlar. Bu enerji, orijinal iç frekansına tamamen geri dönerek, her şeyden kurtulmasını sağlar. Birçoğu, bu varoluştaki insan yaratıcılarımız olan dişilerin aynı tip esnekliği yaydığını söyleyebilir!

İKİ SAYISI VE ASTROLOJİ

Boğa, astrolojinin ikinci işaretidir. Bu işaret, sadık tutkulu bir Dünya enerjisini gerçekçi bir şekilde topraklanmış sabit enerjiyle birleştiren sabit dörtlüğe sahip bir Dünya işaretidir. Bu, erkeksi ve kadınsı güzel bir karışımdır. Bir boğanın özelliklerini göz önünde bulundurursanız, güçlü bir şekilde güçlü ve kararlı bir hayvan olduğunu bilirsiniz. Ayrıca tutku, lüks ve sevgi gezegeni olan Venüs gezegeni tarafından yönetilen topraklı bir enerjidir. Bu, Boğa’nın iki numarayla birlikte kendi doğasında nasıl dualist olduğunu kanıtlıyor: lüksün eşlik ettiği doğal olarak istikrara doğru gelişmek.

İKİ SAYISI VE TAROT

Başrahip, Tarot destesinin ikinci karttır. Yüksek Rahibe’nin de başkası tarafından yönetilmemesi tesadüf değildir: Ay, tıpkı iki numara gibi. Bu kart çekildiğinde, bir arama ihtiyacı ortaya çıkar – gözle tanışmak yerine, görünmeyen ve söylenmemiş olanı ortaya çıkarmak için açık olmalıdır.

Yüksek Rahibe sadece akıllıca değil, aynı zamanda şefkatli ve anlayışlıdır. Gerçekliğin perdesini delebilmeyi, fiziksel alemde, manevi alemde ve aradaki her şeyde yaşayan kararları kolayca ayırt edebilmeyi temsil eder.

Bu, bilinci bilinçaltına bağladığı için karttaki iki numaralı bağlantıyı açıkça göstermektedir. Bu kart ruhsal aydınlanmanın enerjisini tutar ve fiziksel yaşamda gezinmek için nasıl kullanılacağını bilir.

İKİ SAYISI VE ENERJİ İÇERİĞİ KABUL ETME YETENEĞİ

2 sayısı, hem fiziksel hem de ruhsal alemlerde güçlü olduğumuzu hatırlatıyor; yukarıdaki gibi, aşağıdaki gibi. İkincisi, kadınsı ama inatçı ve dokunsal enerjinin bir temsilidir. Esnek ve alçakgönüllü bir doğa ile birlikte diplomasi ve işbirliğini temsil eder.

Bu sayı, ilk bakışta dualite gibi dursa bile uyumun mümkün olduğunun kanıtıdır. Uyum sağlamak için dualite ile karşılaşmalıyız. Sessiz bir bilgeliği, içsel duyguları, yaşamın yin-yang unsurunu gözlemlemeyi ve maddi dünyanın yanındaki sezgi dengesini takdir etmeyi kapsar.

Sevgili Gönül Dostum güzel kalbinizden öperim 💕🌸🙋🏼

😌🙏🏻🌿 Her dem, bütünün hayrına olması niyetiyle 😌🙏🏻🌿

Tarot Okuyucusu

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!