Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

URUİEL Mesaj Var

Dünya üzerine enkarne olan beşeriyet üzerinde çok fazla korku mevcuttur ve beşeriyet giderek bu zamanda dünya ile olan bağlantısını idrak etmeye başlıyor. Bu bağlantının burada hüküm süren enerjiler için bir sorumlulukolduğunun farkına varıyor. Küçük bir çocuk hata yaptığında kendini nasıl hissederse, sizde şu anda olayları merak etmeye başlıyorsunuz acaba onarılamaz, tamir edilemez bir duruma mı sebebiyet yarattım diye kendinizi sorguluyorsunuz. Yaptığım davranışlarda fazla mı ileri gittim, dünyada üzerinde mevcut olan potansiyeli yanlış mı kullandım diye kendinize soruyorsunuz. Ancak bilmelisiniz ki bu hal yeni bir enerji siklusu başlamadan önce, sembolik olarak varolan bu enerji siklusunun sonuna gelindiğinin göstergesidir.

Dünyanın kaderini tasarladıkça, siz kendi yaratımlarınızın sonuçlarından korkmaya başlıyorsunuz ve bu korku sizin kendinizi dönüştürmenize neden oluyor. Ancak unuttuğunuz bir şey var siz buraya dönüşüm/gelişim/tekâmül için varolan dünyaların bilgi enerjisini demirlemeye/bedenlemeye/ idrak etmeye geldiniz. Yükseliş yolculuğunuzda yüksek titreşimli boyutlara yaklaştıkça gerçekleşen ayrılığın anlamını idrak ederek oluşan hali büyük bir berraklıkla ileriye doğru taşıyorsunuz. Bu iç görüşleriniz size korkularınızı getiriyor sebebi varlığınızın sınırlı bir veçhesinde hala yanlış yapıldığında cezalandırmaya odaklısınız. Yüksek âlemlerde cezalandırma yoktur sadece tekrar sağlanan bağlantıyla barış ve neşe mevcuttur.

Varolan ayrılığınızın, sizin çok boyutlu bakış açışınızdan, size hatırlattığı tekrar burası ile bağlantıya geçecek olmanızdır. Böylece dünya üzerinde cennet hali yeniden tesis edilerek ruhsal ve maddesel âlem arasındaki denge kurulacaktır. Her biriniz şifalanma – şuurlanma- ve tekrar bağlantının birer enerjetik titreşimli çıpasısınız. Burada size ait enerjileri demirliyorsunuz / bedenliyorsunuz / idrak ediyorsunuz. Ancak tekrar uyumlanma süreci biraz sancılı ve sizin varolan halihazırdaki realiteniz için meydan okuyucu bir süreç olarak tezahür ediyor. Dengesizliğinizin farkındalığını fark ettikçe yani kendinize ait denge dışı enerjilerinizi gördükçe o noktaya kendinizi getirerek bütünlüğe geri döneceksiniz

Şifalanma için, içinde bulunduğunuz âlemde niyet olmadan hiç bir şey gerçekleştirilemez. İçinde bulunduğunuz âlemde, hata olarak algıladığınız, atfettiğiniz süreçler doğru düşünceyi getirdiğiniz takdirde şifalanacaktır. Ancak doğru düşüncenin gelebilmesi için sizde güvenin yani kendi içiniz de koşulsuz sevginin kaynağından beslenen bir güvenin tesis edilmesi gerekmektedir. Her biriniz bu bilgiyi, kendi hayatlarınızda sevgi vasıtasıyla idrak edip bu bilgiye teslim olmak üzere geldiniz. Bu an’da ve her an’da size erişilebilir olan koşulsuz sevgiyi kabul edin. Olayları yargılayıp sınırlamayın. Beklenti içinde olmayın. Bilin ki yanlış olan ve ayrı olan bir şey yok. Her şey birbiri ile ilişkili. Aşkın insanı olun, biliyorsunuz ki ilahi olanın yasalarını kabul ederek dönüşmek ve yükselişe burada devam ederek dünya üzerinde cenneti tezahür ettireceksiniz. Böylece beşerin devri sonlanarak ilahi olanın devri başlayacaktır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!