DUA Sana Bana Özel 

Sıkıntılardan Rahata Kavuşmak İçin Okunacak Dua

“Lailahe illallahul azımul halim. Lailahe illallahu rabbül arşil azım. Lailahe illallahu rabbüs semavati ve rabbül ardı ve rabbül arşil kerim.” Buhari, (7 / 153), Müslim, 14 /2092)

Azamet ve vakar sahibi ALLAH tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.Arş-ı azam sahibi ALLAH tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.Göklerin ve yerin sahibi ve Arş-ı kerimin maliki ALLAH tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.-Buhari Tecridi sarih 2150

Taberi derki.

selef-i salihin bununla dua eder ve buna sıkıntı duası adını verirlerdi.

Ebu bekri raziden bu hususta şöyle bir kıssa rivayet olunmuştur.

İsfahan da Ebu Nuaym ın yanında bulunuyor ve ondan hadis yaziyordum.O beldede Ebu bekr bin Ali isminde bir zat vardı,fetva hususunda ona müracaat olunurdu.Bu zat sultana şikayet edildi,o da onu hapsettirdi.

Ben o günlerde rüyamda S.A.V efendimizi gördüm.Sağ yanında cebrail a.s bulunuyordu ve durmadan tesbihle dudaklarını kıpırdatıyordu.

S.A.V efendimiz bana,

Ebu bekr bin Ali ye söyle,Buharinin sahihindeki sıkıntı duasını okusun,ALLAH onun sıkıntısını giderir.buyurdu.

Sabah olunca durumu kendisine haber verdim.O da bu duayı okumaya başladı,çok geçmeden hapisten çıkarıldı.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!