Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

ŞİFA MELEKLERİ ATAMA DUASI

Uygulamak isteyen şifacı arkadaşlar için meditasyon öncesi, şifa öncesi ve sonrası şifanın etkisini arttırmak, şifacı ve hastayı korumak amaçlı dualar paylaşıyorum.Özellikle Şifa vermeden öncesi için birkaç örnek var,
Birde hasta iyileşinceye kadar şifa meleği atamakla ilgili dua var. Bunlar Pranik şifacıların okudukları dualardır.

Kendinize uygun olanı seçebilir veya hiç birini kullanmayabilirsiniz.

Yüce Tanrı’dan (Allah’tan) ve ruhsal rehberlerden kutsamaları için dilekte bulunmak çok önemlidir.Her ruhsal uygulamacının, farkında olsun olmasın, genellikle ruhsal rehberleri vardır. Kişinin rehberlik alması, yardım alması ve korunması için dua gereklidir. Dua edilmediğinde her tür ileri meditasyon tekniği tehlikeli olabilir!

Meditasyon, inisiyasyon gibi çalışmalardan önce,

Tanrısal Kutsama İçin

Yüce Tanrım,
Kutsamaların için şükürler olsun!
Rehberliğin, yardımın, koruyuculuğun ve aydınlanma için!
Sana tüm kalbimle ve inancımla şükrediyorum!

Ruhsal öğretmenlerim,
Kutsal melekler, ruhsal yardımcılar,
Ve tüm büyüklere,
Kutsamalarınız için şükürler olsun!
Rehberliğiniz, yerdımınız, koruyuculuğunuz ve aydınlanma için!
Sizlere tüm kalbimle ve inancımla şükrediyorum.

Şifadan önce şifacının sessizce dua etmesi tavsiye edilir.

Tanrım (Allah’ım), tüm yaşamın kaynağı ve pınarı Sensin,
İlahi rehberlik,
İlahi şifa
Ve ilahi korunmayı
Alçakgönüllülükle çağırıyorum.
Teşekkürle ve tam imanla.

———————-
Şifacı ayrıca yardım ve şifa için Başmeleklerin,büyük peygamberlerin veya avatarların, azizlerin, kutsal insanların, ruhsal öğretmenlerin, meleklerin ve şifa elçilerinin ilahi kutsamalarını çağırabilir.

Ruhsal öğretmenime, şifa meleklerine
Ve şifa elçilerine,
İlahi rehberlik,
İlahi şifa
Ve ilahi korunmayı
Alçakgönüllülükle çağırıyorum.
Teşekkürle ve tam imanla.

Yada şöyle ikisinin birleşimi gibi bir dua var,

Yüce Tanrım,
Beni İlahi aracın yaptığın için
teşekkür ederim,
Tüm varlığımın ıstırap çeken başkaları için
Şefkatle dolmasına izin ver.

Yüce Tanrım,
İyileştirici ve yenileyici enerji için,
Şükran ve mutlak inançla
Sana teşekkür ederim.

Ruhsal öğretmenlerim,
Şifa yardımcıları ve kutsal melekler,
Ruhsal yardımcılar ve tüm yüce varlıklar,
İlahi rehberlik, ilahi sevgi ve merhamet için
Teşekkür ederim,
Ve şifa için hepinize
Şükran ve mutlak inançla teşekkür ederim.

Dua, yoğun konsantrasyon ve kuvvetli ve tam inanç ile bir veya iki kez yapılabilir.Alçakgönüllülük, içtenlik ve saygı ile yapılmalıdır.

Şifadan sonra, şifacı sessizce teşekkür etmelidir.

Tanrım,
İlahi kutsamaların için teşekkür ederim.
Ruhsal öğretmenime, şifa meleklerine ve
Şifa elçilerine,
Yardımınız ve şifa için teşekkür ederim.

yada başka bir dua

Yüce tanrım,
Bu hastaya verdiğin kutsamaların ve şifa için
Teşekkür ederim.

Ruhsal Öğretmenlerim,
Kutsal melekler, ruhsal yardımcılar,
Ve tüm yüce varlıklar,
Kutsamalarınız ve bu hastaya verdiğiniz şifa için
Teşekkür ederim.

Tedavinin sonunda, hastadan kendi kendine bir minnettarlık duası söylemesini isteyin.

ŞİFA MELEKLERİ ATAMA

Yüce Tanrım,
hasta tamamen iyileşinceye kadar
onunla kalması için bir şifa meleği
atadığın için şükran ve mutlak inançla
Sana teşekkür ederim,
Öyle olsun(Amin) !

Atadığın şifa meleğine.
Şifa için teşekkür ederim.
Şükran ve mutlak inançla.Öyle olsun(Amin)!

Pranik Şifa’da uygulanan dualardır.

Sevgi ve ışıkla kalın.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!