ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Oğlak Burcu Yaşam Amacı

İnsanın doğası ile toplumsal kimliğini birleştirmek – Oğlak’ın hedefi budur.Oğlak bütünlüğün sembolüdür. Görülmez kişisel öz ile gözle görülür toplumsal tavrın birleşmesi Oğlak’ın gelişimsel hedefidir.Oğlak toplum içindeki yerini oluşturabilmek için yenilgiler, belirsizlikler, küçük kazançlarla geçen uzun zamanlar ve engellerle karşılaşır. Baskılara dayanabilmek için iki kaynağa sahiptir: sabır ve öz disiplin. Diğer burçların aksine, o bekleyebilir. Kararını verdikten sonra, baskılara aldırmadan rotasını çizer. Hedefe erişmek için doğal duyguların kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Sakıncalı olan bunların tümüyle bastırılabilir olmasıdır. Oğlak’ın diğer kaynağı içgüdüsel pratikliktir. Hayallerin hayatındaki yeri o hayallerin gerçekleşebilmesi olasılığına bağlıdır. En üstün anlamda zirveye tırmanmak ister. Kendisine saygısı zaten vardır ve kim olduğunu bilmektedir. Stratejisi erken gelişim dönemlerinde yalnız başına zaman geçirmektir. Ardından toplumun var ettiği dünyaya girer. Tek hedefi vardır. Kendine doğal geleni yapmak. Aldığı toplumsal rolde kendi özbenliğini ifade edebilmek. Övgüye ve yergiye kayıtsız kalarak amacında ilerlemek.Soğukkanlılığı ve duygularını kontrol altına alabilmesi aynı zamanda Oğlak’ın gölgesidir. Kendisiyle ve asıl duygularıyla bağlantısı kesilirse, kararlılığı duraksarsa, soğukkanlılığı çarpıtılır. Bu, dışarda olaylara ve hayatın gelişmelerine duygusal tepkilerin bastırılması olarak gözlenir. Oğlak buz gibi bir kayaya dönüşür. Bu gidişatın ilerisinde Oğlak diğer gölgesiyle karşılaşır. Bu da doğal yalnızlığının yozlaşmasıdır. Yani kimsesizlik. Hâlâ güçlüdür, ama artık kötü duyguları ve istekleri vardır. Kendi yolunu kaybettiği için başkalarının yolunu saptamaya çalışır. Güç peşine düşer. Tek amacı otoritesinin alanını genişletmektir. İçinde bulması gereken saygı ve onayı dışarıda bulmaya çalışır. Kalbinin isteklerine kulağını tıkar, ait olmadığı bir toplumsal rolün ve sorumlulukların kurbanı olarak ölür.Öğrenmesi gereken; umutsuzluğa ve hayalkırıklığına kapılmadan, korku dolu düşünceleri bir tarafa bırakmaktır. Kendine özgü ve özel olan yolu bulup, bunun için kendine güvenmek, yani kaderini bulup, onu kabullenmektir.

OĞLAK BURCUNUN YAŞAM SERÜVENİ

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…
Sular sarardı… Yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…

Ahmet Haşim

Oğlak burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:

Oğlak burcu yaşamda kimliğin olgunlaşması ve artık gerçek anlamda büyüme sürecinin başladığı ana denk gelir, bu yüzden de oğlak burcu yaşamımızdaki iki temel ögeden biri olan babayı, otoriteyi, hepsinden önemlisi de zamanı, zamanın ve yaşanmışlığın getirdiği bilgeliği temsil etmektedir. Bu yüzden yöneticisi olan Satürn astrolojide belki de en önemli ve en özel yeri kaplamaktadır, ekilenlerin biçilmesini temsil eden zamanın büyük gücünü, hatta yaşamı ve karmayı…

Oğlak burcu toprak elementine ait burçlardandır ve öncü nitelikte kabul edilmektedir.

Yay burcunun inançlar ve kültürler dediği yaşamda, oğlak burcu artık tecrübe ve olgunlaşma demektedir.

Astroloji ile ilgili daha önceki yazı dizilerimizde özel bir önem vererek incelediğimiz Satürn’ü bu kez de bulunduğu burç olan oğlakla birlikte incelemeye başlayacağız.
Satürn belki de gerçek anlamda yaşamla karşı karşıya kaldığımız anı temsil eder ve deneyimler karşısında aldığımız tavrı, bu deneyimlerden kendimize neleri kattığımızı ve ne olduğumuzu ya da olamadığımızı ya da neyi başarıp neyi başaramadığımızı bize göstererek bizi sürekli sınar. Satürn’ün bağlı bulunduğu burç olan oğlak burcu bu sebeple kimliğimizin artık toplum önünde göründüğü anı ve bu kimlikle çabalamamızı ifade etmektedir. Toplumsal alandaki başarılarımız oğlak burcuyla anılmaktadır artık.

İç dünyamızdaki olgunlaşma ile dış dünya önündeki yetkinliğimiz yengeç – oğlak ekseninde paylaşıma açılır.

Yaşamdaki dengeler burda da gene iş başındadır.

Bu durumu daha önce oğlak burcunun karşısında bulunan yengeç burcunu anlatırken öznellik ve nesnellik kavramları ile daha önce açıklamıştık. Bu iki unsurun dengelenmesi ise artık yaşamdaki büyümeyi tarif etmektedir bize. Öncü nitelikteki su elementinden yengeç burcunda duygusal olarak büyümemizin ardından, annemizin kanatları altından çıkarak dış dünya ile tanışmamız ve çeşitli yaşam tecrübeleriyle olgunlaşarak büyümemiz oğlak burcunun yaşamdaki amaçlarından en önemlisidir. Yaşadıkça çeşitli hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmaya çalışır, bu hedeflere ulaşma aşamasında ise çeşitli kurallar oluşturmaya başlarız. Bu belirlenen hedeflerin doğruluğu ve olabilirliği, bu hedeflere ulaşırken gerek önceden belirlediğimiz gerekse sonradan oluşturduğumuz kurallar bütünü oğlak burcuna ulaşması gereken hedefte yardımcı olacaktır.
Oğlak burcu karşısında ilk önce yengeç burcunu görecektir bu süreçte. Duygusal yönden ne kadar büyüdüğümüz ve kendi kendimizi besler hale geldiğimiz, toplum önündeki kimliğimizi görünür hale getirmede hatta başarı sürecinde önemli bir yapı taşı olacaktır. Bu sebeple oğlak burcu yengeç burcunu ilk başta bir tehdit gibi algılayacaktır. Yengeç burcu burdaki işini hallettin mi diye soracaktır oğlak burcuna, duygusal yönden ne kadar yeterlisin diyecektir. Ve oğlak burcuna hedeflerine yürüme sürecinde bunu sık sık hatırlatmak zorunda kalacaktır. Duygusal anlamda yetişkin olabilmeyi başarabilmek hedeflere daha rahat ve sorunsuz ulaşabilmeyi sağlarken, herhangi bir sorun varsa eğer, aşılması gereken zorlu krizler oğlak burcunun yaşamında belirmeye başlayacaktır. Dış dünyadaki koşulları oluşturmaya çalışırken elbetteki içteki krizlerle başetmek oğlak burcu için oldukça zorlu sınavlarla test edileceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden hem dış dünyada bazı yapıları gerçekleştirirken hem de içerdeki krizlerle başetmeye uğraşmak oğlak burcunu oldukça zorlayacağından bu karşılaşma tamamlandığında, bu deneyimler oğlak burcuna gerçek bir tecrübeler zinciri ve olgunlaşma olarak geri dönecektir. Duygusal büyümesini tamamlamış bir oğlak burcu ise gerçek bilgelik denen ödülle ödülendirilecek ve ektiklerini büyük bir keyifle biçecektir zamanın eşliğinde.

Bu süreçte iç dünya ile dış dünya arasındaki dengeyi sağlamaya çalışırken bir de diğer köşelerde bulunan ve kendisine tehdit unsuru gibi görünen koç ve terazi burçlarıyla da bir serüven yaşamak durumunda kalacaktır oğlak burcu.

Öncü nitelikteki hava elemetinden terazi burcu oğlak burcuyla kare açı yapan burçlardan biridir. Terazi burcu eşitliği ve biz olmayı temsil eden bir burçken aynı zamanda her iki tarafı görebilen ve bu sayede de adaleti ve hakkı temsil eden bir burçtur da aynı zamanda. Objektivite terazi burcu vesilesiyle oğlak burcunun yaşamına krizli deneyimlerle giriverecektir bu sebeple. Terazi burcu oğlak burcuna hedeflerine ulaşmaya çalışırken ne kadar adil davrandığını soracaktır ve ekleyecektir; başarıya ulaşmak için her yol mübah mıdır?
Toplum önünde gerçekleştirilmeye çalışılan hedeflerde asıl hedefin o hedefe ne pahasına olursa olsun ulaşılması mı yoksa hak gözetilerek ulaşılan başarının mı daha kutsal olduğunu soracaktır. Ve bu krizli karşılaşma nihayete erdiğinde oğlak burcu adaletli bir bilge olmanın gerçek bir yaşam zenginliği ve başarı sayılacağını öğrenecektir.

Diğer köşede bulunan öncü nitelikli ateş elementinden koç burcu ise içinde taşıdığı çocuksu coşkusuyla gerçek büyümenin çocuk olmayı unutmak mı demek olduğunu soracaktır oğlak burcuna. Zamanın eziciliği karşısında, hayatın bir zamanlar diğer bütün insanlar için olduğu gibi kendisi için de çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı süreci olduğunun inkarı demek olmadığını, geçmişe ve hayata aynı çocuksu coşkuyla bakmayı başararak, bir çocuğun ruhu ve gözüyle hayatı kucaklayarak, hayatın her ne şekilde olursa olsun mutlak başarıya ulaşmak demek olmadığını, bir çocuğun baktığı gibi oyun oynayarak gelişmeye ve hedefe ilerlemek demek olduğunu öğrenecektir oğlak burcu bu krizli karşılaşmanın sonucunda.
Ve bu krizli karşılaşmalarla oğlak burcu toprak elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam deneyimlerinden geçecektir. Aynı şekilde terazi ve koçta bu gerilimden kendilerine düşecek yaşam derslerini alacaklardır elbette.
İşte kozmik karenin oğlak burcu yönünden görünüşü.

Oğlak burcu bir olaya her yönden bakmayı başararak adil bir bilge olmanın ne demek olduğunu Terazi burcundan, bir çocuğun saflığı ve heyecanıyla hayatı yaşamanın yıkıcı değil yapıcı bir bilgeye kendini dönüştüreceğini koç burcundan öğrenecektir.

Gerçek olgunluğun, gerçek bilgeliğin hayatın bütün zamanlarını aynı coşkuyla kucaklayarak anlayabilmek Satürn’ün oğlak burcuna vereceği hatta Satürn’ün tüm insanlığa vereceği en değerli hediye olacaktır elbette.

Yaşam sürecinde elbetteki oğlak burcununda kendisine yardımcı olan çeşitli arkadaşları olacaktır.
Oğlak burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar akrep ve balık burçlarıdır. Su elementinden olmaları sebebiyle manevi temaların hakim olduğu bu burçlarla oğlak burcunun neleri deneyimleyeceğine bir göz atalım…

Su elementinden olan bu iki burçtan sabit niteliğe sahip akrep burcu dönüşümün tüm zamanlar boyunca hatta zamanlarüstü etkisini anlaması için oğlak burcuna yardımcı olacak, bunun büyüme ve olgunlaşma için ne kadar önemli bir yapıtaşı olduğunu, yaşamda deneyimlenen ölüm, cinsellik ve ölüm ötesi alanların kişisel büyümeler için nasıl zemin hazırladığını ve gerçek anlamda büyümenin gerçekleşebilmesi için yaşam yolculuğunda bazen durup sorgulamalar yapmak gerekliliğini öğretecektir.

Su elementinden olan balık burcu ise değişken olması sebebiyle oğlak burcuna aslında zaman denen bir kavramın bir algı sorunu olduğunu söyleyerek ruhun zamansızlığını gösterecek, asıl gerçek başarının yaşam bittikten sonraki arzulanan değişimin ve oluşun ne olacağını sorgulatarak önemli olanın bu değişimi ve oluşu anlayabilmek ve gerçekleştirebilmek olduğunu öğretecektir.

Oğlak burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi maddeyi ve elle tutulur olanı temsil eden toprak elementinden olan başak ve boğa burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da zaman zaman çatışsa da bu dersler oğlak burcunu diğerleri kadar zorlamayacaktır.

Sabit nitelikte olan boğa burcu öncü nitelikteki oğlak burcuna gerekli olan büyüme ve başarı yolculuğunda zaman zaman ihtiyaç duyacağı sabır ve sükuneti, değişken nitelikteki başak burcu ise büyümenin gerektirdiği mükemmelleşmeye doğru atılan adımlarda eksiklerini ve kusurlarını göstererek onları düzeltmesinde yardımcı olacaklardır.

Peki içten içe oğlak burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:

Bunlar oğlak burcuyla 150 derecelik açı yapan ikizler ve aslan burçlarıdır. Oğlak burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken çeşitli yaşam dersleri olacaktır.

Hava elementinden ve değişken bir burç olan ikizler burcu uçucu ve hiç durmadan akan ve sürekli değişen fikirlerle oğlak burcunu rahatsız edip suracaktır. Oğlak burcu bir hedefe kitlenmiş vaziyette bir şeyler inşa etmeye çalışırken havalarda uçuşan değişik fikirler zaman zaman kafasını karıştıracağından, ikizler burcunun kendisini hedefinden şaşırtmak istediğini düşünecek, bu durumsa aralarında oğlak burcunun anlamlandıramadığı bir gerilime sebebiyet verecektir. Bu gerilim, yaşamın bir kesitinde ansızın bir olayla patlak verdiğinde oğlak burcu bu gerilimli ilişkiden bir bilginin bile insanın düşünce yapısında değişikliğe sebep olabileceğini ve bu değişikliğin hayatı algılamasında genişleme getirerek büyümeye yardımcı olabileceğini öğrenecektir.

Oğlak burcunu içten içe huzursuz eden bir diğer burç ise ateş elementinden aslan burcudur. Aslan burcu hayatın merkezinde durduğunu düşünen ve yaşamdan olabildiğince keyif almaya çalışan hatta bu uğurda risk alabilen bir burçtur. Aslan burcunun bu tavırları ise oğlak burcunu farkında olmadan gerip duracaktır. Aralarında oluşan bu gizli gerilim tıpkı ikizler burcuyla olan ilişkisinde olduğu gibi yaşamdaki bir zamanda ansızın ortaya çıktığında oğlak burcu aslan burcundan yaşamda zaman zaman risk alınıpta kaybedildiğinde bunun da yaşamda büyüme basamaklarından biri olduğunu, deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarırken kayıplara rağmen bütün yaşananların hayatın parçalarından biri olduğunun farkındalığına varabilmeyi öğrenecektir

Bütün burçlar oğlak burcunun karşısına çeşitli şekillerde çıkarak, oğlak burcunun ektiğini biçebilmesi açısından ellerinden geleni yapacaklardır.

Oğlak burcunu yaşamı boyunca bir gölge gibi takip eden burç ise yay burcudur. 12. evde gölgede olan yay burcu, oğlak burcunu farkında olmadan sessiz bir şekilde takip edip duracaktır bütün yaşamı boyunca. Yay burcu ateş elementinden ve değişken nitelikli bir burçtur. Yay burcu tüm kültürleri kucaklamaya çalışırken bunun getirisi olarak hayata son derece iyimser bakan bir burç olarak, bir gölge gibi oğlak burcunu takip ederken oğlak burcuna olgunlaşmanın asık suratlı bir bilge olmak demek olmadığını, büyümeninse ciddi olmakla eş değer olmadığını, hayatın aslında keyifli bir serüven olduğunu ve yaşlandığında ise yaşamış olduğu serüvenden keyif alan ve bunları aktarırken anlattıkları keyifle dinlenebilen bir bilge olmanın eşsiz tadını öğretecektir.

Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda yaratmanın keyfine varılacak, başak burcunda ise mükemmelliğe ulaşma adına hizmet ederek faydalı olmanın sınırsız doyumuna ulaşılacak, terazi burcunda ise ideal dengenin nasıl sağlanacağı ve uyuma nasıl ulaşılacağı araştırılacak, akrep burcunda dönüşümün gizemli ve korkutucu sırları araştırılacak, yay burcunda yeni ufuklara doğru yelken açılarak dünya kucaklanmaya çalışılacak, oğlak burcunda ise artık toplum önünde var oluş gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!