GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

Nazardan korunmak için vefk-ı şerif

İnsanı, hayvanı, bağ ve bostanı, mal ve eşyayı, bina ve emlâki nazar değmekten ve hased erbabının sû-i nazarından (kötü nazarının te’sirinden) muhafaza etmek için şu aşağıdaki vefk-ı şerif temiz bir kâğıt üzerine gül suyunda ezilmiş safran ile yazılıp bir muşambaya sarılarak bir insana ve ya yukarda yazılı olan şeylerden herhangi birine konulursa Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücûd Hazretlerinin lûtfu keremi ile emin ve muhafaza altında bulunur.

Nazardan korunmak için vefk-ı şerif
Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!