DUA Sana Bana Özel 

Nazar Duası – Hasede Karşı Dua

Nazar ve hased için dua Hazreti Ali diyor ki: ‘’Allah’ın Resulü (S.A.V.)’den bizzat işittim. Hüzünlü bir gününde kendisine Cebrail Aleyhisselam gelmiş vearalarında şöyle bir konuşma geçmiş .Cebrail Aleyhisselam: ‘’Niçin bu kadar hüzünlüsünüz ey Allah’ın Resulü’’ diye sormuş, Allah Resulü (S.A.V.) de Hasan ve Hüseyinefendilerimizin nazar değmesi sebebi ile hasta olduklarını bildirmiş, bunun üzerineCebrail Aleyhisselam şöyle demiştir:‘’Ey Allah’ın Resulü! Onlara nazar dualarını okumadın mı? Nazar haktır.’’Bunun üzerine Allah Resulü(S.A.V.) nazar dualarının neler olduğunu sormuş, Cebrail Aleyhisselam aşağıdaki duayı okumuştur:Allahümme zes sültanil azıymi vel mennil kadimi ve zel vechil kerimiveliyyül kelimatillahit tammati ved deavatil müstecabata fil hasene vel hüseyne min enfüsil cini ve a’yünil insAllah Resulü (S.A.V.)’ın Hasan ve Hüseyin üzerine bu duayı okuduktan sonra derhal şifa bulup oynamaya başladıkları görülmüş ve Allah Resulü (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:‘’Canınızı, aile fertlerinizi ve mallarınızı sizler debu dua ile koruyunuz. Çünkü bu duanın koruyuculuğukadar kimse nazara karşı korunmamıştır.’’Cebrail Aleyhisselam, Allah Resulü (S.A.V.)’ne hasede karşı şu duayı talim buyurmuşlardır:Bismillahi erkıyke min külli şey’in yü’zike min şerri külli nefesin ev aynin hasidin Allahü yeşfike bismillahi erkıyke vallahü yeşfikeCebrail (a.s) peygamberimize okuduğu şifa duasiBismillâhi erkıyke, vallâhü yeşfiyke min külli dâin ye’tiyke min şerrin – neffâsâti fil’ukadi ve min şerri hasidin iza hasede.MANASI: Allah’ın ismiyle seni muhafaza ederim. Yüce Allah, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümleriüfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden (vereceği zarardan)ve hasedcinin hased etmek istediği zaman ki,şerrinden seni korusun ve sana şifâ versin.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!