ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Mutluluk İksiri… Astrolojik Haritanızda 9. Ev

Astrolojik haritamız ve 9. Harmonik mutluluğumuzu tetikleyen koşulları açıklar.

Filozoflar ona kafa yordular, psikologlar nasıl bulanabileceğini araştırdılar, herkes onu yaratmanın peşinden gitti. Halbuki mutluluk objektif bir tarifi olamayan, anda ortaya çıkan ve süreklilik göstermeyen, tam tersine kendiliğinden gelişen psikolojik bir fenomen. Dışsal ya da içsel dinamiklerce oluşturulsun, kişisel mutluluk formülünün en önemli yapıtaşı kendiliğinden ve doğal olabilmesi. Eğer onu sürekli kılmaya çalışırsak bir anda kaybolduğunu, elimizden kaydığını görürüz. Mutluluk hep anda yer alır ve o anın simyası çoğu zaman bilinçli yönümüzün de dışındadır, o kendiliğinden oluşuverir ve sonra kaybolur, sanki nadir bir element gibi. Bu nedenle mutluluğu dışsal nedenlere ve başarılara da inşa edemiyoruz. Zorlu güzellik olmadığı gibi zorla mutluluk da olmuyor.

Sayılar ve anlamları üzerine düşünen Pisagorcular ve ezoterik düşünürler hayatta uyum ve mutluluğu, kendinden geçmeyi, Sufilikte de buna “cezbe” yani Allah’ın çekimine kapılma deniyor, Üç sayısı (3) ve türevleri ile açıklamaya çalışmışlardır. Üç, üçgen, Astroloji’de üçgen açı, ilahi uyumu işaretidir. İkilik ve iki sayısı (2) ne kadar kutuplaştırıcı ise, üç sayısı dengeleyici ve uyum getiricidir. Nitekim karşıtlığın ortadan kalkması, bir üçüncü durumun dengeye katılması ile mümkün olabilir. Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi kitabında üç sayısı için “sentez” ifadesini kullanır. Üç, İki’nin neden olduğu karşıtlığın ötesindedir ve daha çok bir bütünleşmeyi anlatır.Üçlük ilkesi Hristiyanlık’ta dvurgulanır. Biz de dilimizde Allah’ın hakkı üçtür deriz.

Elegeçiremediğimiz mutluluğu astrolojik haritamız üzerinde görebilir miyiz ? Sayılarla yakından ilişkili olan Harmonik teorisine göre, doğum haritamızın üçüncü ya da daha güçlü bir şekilde dokuzuncu harmoniki (9, 3’ün karesi olarak) bize mutluluk kaynaklarımızla ilgili bilgiler verir. Harmonik haritalar doğum haritasının sayılarla çarpılması ile ortaya çıkar. Bu gözle bakıldığında 9. Harmonik haritanın tamamı mutluluk kaynaklarımızın bütününü anlatır. Bu haritada yer alan sert açılar mutluluk peşindeki çabayı, rahat açılar ise kendiliğinden akarak gelen mutluluğu anlatırlar.

Birbiri ile karşıtlık oluşturması için yabancılaşma, travma, ilişkiler ve dönüşüm temaları üzerinde duran Franz Kafka ile Dr. Sevgi olarak tanınan, Leo Buscaglia’nın 9. Harmonik haritalarına bakalım. Kafka’nın 9. Harmonik haritasında Güneş’in Terazi burcunda yer altı tanrısı Pluton ve yaralı Kiron’la birleştiğini görürüz. Bu kombinasyon özellikle ilişkiler alanında dönüşüm, mücadele, çatışma ve kimliğin açığa çıkarılması, dönüştürülmesi, yara almış bir güven ve kimlik duygusunun gündeme gelmesine işaret ediyor. Kafka kimlik temasının ortaya konması ile mutluluk duyuyor ve bu haritada Güneş-Neptün karesi onu daha aşkın, sublim ve evrensel bir ifadeye yöneltiyor. Diğer yandan Buscaglia’nın 9. Harmonik haritasında Güneş’in Yengeç burcunda ve Merkür’le açı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yengeç burcundaki Güneş, mutluluğun yakın bağlar kurmak, merhamet etmek, korumak ve kollamak, empati geliştirmek üzerine oturduğunu anlatırken, Merkür’le açısını bunun aynı zamanda yazmak, ifade etmek, öğretmek yoluyla da ortaya çıktığını anlatmakta.

9. Harmonik haritanıza bakarsanız, burada mutluluk kaynaklarınızı görürsünüz. Bu haritada en azından Güneş’in durumunu incelemek büyük ipuçları verir. Üzerinde düşünmek için, birkaç 9. Harmonik örneği daha: Orhan Pamuk (Saka, üçgen Uranüs), Isaac Newton (Boğa, karşıt Jüpiter), Galileo (Başak, karşıt Satürn), Madonna (Terazi, kare Uranüs), Mozart (Yay, kare Pluton), Hitler (Oğlak, kare Neptün) Pek çok örnek, 9. harmonik haritanın mutluluk iksirini, bizi mutlu olma yolunda harekete geçiren kaynakları ve çabaları gösterdiğini açıklar. Bu konuda araştırma yapanlar Harmonik Astroloji ve özellikle 9. Harmonik harita üzerinde daha fazla durabilirler.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!