Sana Bana Özel 

MC Tepe Noktası Burçları

Birçok horoskopta kısa yazılımı ”MC” olan, ingilizce ”MIDHEAVEN” kelimesinin haritalarımızda ki anlamı ”TEPE NOKTASI” demektir. Peki Tepe Noktası’nın haritalarızdaki işlevi nedir ? diye düşünüyorsanız Tepe Noktası’nın işlevini açıklayayım. Tepe Noktası demek; kişinin kendini en iyi, en etkili bir şekilde ifade ettiği, kişinin iş ve kariyer hayatında kendini ne derece etkin bir şekilde gösterebileceğini, kişinin varlığının ne derece etkili olduğunu, konuşmalarımızın söylemlerimizin dış dünyada ne kadar ses getirebileceğini anlatan noktadır. Ayrıca kişinin hayatta karşılaşabileceği sıkıntılı durumlar karşısında da nasıl bir tutum ya da davranış içinde bulunabileceğini de gösterir.

Şimdi haritalarımızda bulunan Tepe Noktası’nın hangi burçta ne gibi bir işlevde bulunduğunu açıklayayım

MC KOÇ BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Koçta olanlar, zorluklar sıkıntılı durumlar karşısında yapacakları planlar sayesinde birçok zorluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirler. Varılmasını düşündükleri hedeflere, amaçlara içlerinde hırs ve azimle varabilirler. Liderlik yönleri olduğundan yapmak istedikleri pek çok işte lider olmak isteyebilirler. Bu nedenle de diktatörce davranışlar ya da ben merkezci davranışlar sergileyebilirler. Yapmak istedikleri işlerde mutlaka başkalarından yardım ya da güç alma gereksinimi hissederler. Kariyer hayatında bilinmek tanınmak isterler. Kendilerinde iyi bir özgüven duyguları olabilir, buradan aldıkları destek ile de bir an önce kendilerini göstermek isteyebilirler. Bazen sağlıklı düşünmedikleri için acele karar vererek istemedikleri sonuçlarla karşılaşabilirler. Kimsenin kendilerini iş hayatında geçmesini istemeyebilirler ya da diğer insanların plan, fikir ya da projesinin daha iyi olmasını istemeyebilirler. Aşırı inat ve rekabetçi davranışları yüzünden başkalarını pek dinlemek istemeyebilir ve onlara düşmanca tavırlar sergileyebilirler.

MC BOĞA BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Boğada olanlar, iş ve kariyer hayatında her zaman kendi düşüncelerinin doğru diğer insanların düşüncelerinin yanlış olduğunu sanabilirler, hatta başkalarının fikirlerini dikkate bile almayabilirler. Bu da biraz inatçı yapılarından kaynaklanabilir. Neyi istediklerini iyi bilirler ve hedeflerine varmak için de çok çalışırlar. İş yerlerinde ya da iş hayatlarında huzuru ya da konforu çok önemserler. Kendince doğru bulduğu düşünceleri pek değiştirmek istemezler. Bu yüzden de belli fikirlerde ısrar edebilirler. Yeni fikirlere pek açık değillerdir. Yeni bir fikri benimsemesi biraz zamanlarını alabilir. Yeni fikirleri incelemeleri değerlendirmeleri ve kabullenmeleri çok zamanlarını alabilir. Başka insanlar onların fikirlerine uyup uymadıklarını pek önemsemezler ama onlara göre başkaları onların fikrine mutlaka uymalı diye düşünürler.

MC İKİZLER BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası İkizlerde olanlar, iş hayatlarındaki değişime rahatlıkla uyum sağlayabilirler. Konuşmaları, söylemleri, iletişimleri ve ikna kabiliyetleri çok güçlü olduğundan iş ya da kariyer hayatlarında sevilen beğenilen kişiler olabilirler. İş hayatlarında tempoları belli bir düzende gitmeyebilir, birkaç gün çok olumlu çalışırken birkaç gün sonra aynı tempoyu başarıyı gösteremeyebilirler. Zekaları ile pekçok işe hemen bir çözüm bulabilirler. Aynı anda birkaç işle uğraşmak onlara pek zor gelmeyebilir. Aynı anda birkaç işle uğraşıyorlar ise bir süre sonra aynı tempoyu göstermekte zorlanabilirler ya da işler yarım kalabilir sonuçlanmayabilir. Rutin sıkıcı işler onlara sıkıcı gelebilir, bu yüzden de sıkılmamak için sürekli değişim yapabilirler.

MC YENGEÇ BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Yengeçte olanlar, Ay’ın etkisiyle son derece hassas, kolay etkilenebilen ve duygusal insanlar olduklarından iş hayatlarında daha dikkatli ve planlı hareket edebilirler. Başlayacakları işte öncelikle kendilerine bir plan program yapar, daha sonra da bu plan-programa göre hareket ederler. Sadece kendi hayatlarının planlarını yapmakla kalmayabilir başkalarının hayatlarına da karışabilirler. Yardımsever olduklarından başkalrına da yardım etmek isteyebilirler. Tutumlu kişiler olduklarından dolayı iş hayatlarında kazandıklarını birktirmek, kazandıklarını gelecekleri adına kullanmak isteyebilirler. Kariyer hayatlarında belli bir tempo içinde çalışırlar.

MC ASLAN BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Aslanda olanlar, seçtikleri hedefleri yüksek tutarlar. İş ve kariyer hayatlarında oldukça sağlam adımlarla ilerleyebilirler, bu yüzden de ne yapacaklarını nasıl bir yol izleyeceklerini düşünür öyle hareket ederler. Özgüvenleri oldukça yüksek olduğundan başlayacakları işlerde kendilerini güvenir ve risk almaktan da kaçınmazlar. İş hayatlarından yanlışlar ya da istemedikleri durumlar oluştuğunda bundan ders almayı da bilirler. Liderlik vasıfları olduğundan ortak yapılacak bir işte grubun, kurumun ya ekibin başında olmak isteyebilirler. Başkalrının onları yönetmesi biraz zorlarına gidebilir. Bu yüzden de grup ya da ekip içerisinden sorun çıkarabilir ya da gruptan ayrılabilirler. Organizasyon yetenekleri vardır ve bunu da kullanmakta pek zorlanmazlar. Rekabet etmeyi seven bir yapıları olduğundan iş ve kariyer hayatlarında rekabete girmeyi ya da güç gösterilerinde bulunmayı sevebilirler.

MC BAŞAK BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Başakta olanlar, iş ve kariyer hayatlarında aldııkları görev ve sorumlulukları kusursuz bir biçimde yerine getirmek için uğraşırlar. Yapacakları işi geniş boyutları ile düşündükten sonra işi yapmaya başlarlar. Düzensiz bir iş hayatı onları gerebilir ya da onlarda bir sıkıntı oluşturabilir. Detaylar gözlerinden pek kaçmayabilir. Biraz fazla eleştiri yapan kişiler olduklarından en ufak bir durumu bile sorun haline getirebilirler ya da başka insanlarla olan konuşmalarında en küçük bir durumdan bile sorun çıkarabilirler. Bu da zamanla kinci biri olmalarına sebep olabilir. Karşılaştıkları zor durumlarda ise olayları geniş bir biçimde analiz ettiklerinden dolayı sorunu nasıl çözeceklerini bilirler.

MC TERAZİ BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Terazide olanlar, iş ve kariyer hayatlarında işbirliği ve anlaşma ve uyum içerisinde hareket etmek isterler. Çalışma hayatında istediği gibi bir ortam varsa eğer tüm becerisini bilgisini iş hayatında göstermekten geri kalmaz. İş hayatında statüsünün bilinci ile hareket eder. Çalışma arkadaşlarının hoş uyumlu insanlar olmasını ister. Genelde nasıl konuşmayı nasıl iletişim içerisinde olmasını bildiklerinden insanlarla güzel olumlu ilişkiler kurmak isterler. Bir ekibin iyi bir oyuncusu olabilir. İş hayatındaki bazı beklenmedik dengesiz hareketleri diğer kişilerde bir güvensizlik oluşturabilir. Duruma göre de hareket etme gerektiğini de akıllarından çıkarmazlar.

MC AKREP BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Akrepte olanlar, iş hayatlarında hem olumlu hem de olumsuz davranışlar, söylemler ve hareketler içinde bulunabilirler. Arzuları, istekleri, hırsları bazı durumlarda çok acımasız olmalarına neden olabilir. Genelde istekleri uç noktalardadır. Zorluklar karşısında dirençli olmak isterler. Başarı için gerekirse ölümü bile göze almaktan kaçınmayabilirler. Kendine hedefler koyarlar ve bu hedefler varmak için elinden geldiğince çalışırlar.

MC YAY BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Yayda olanlar, iş va kariyer hayatlarınde kendini geliştirmeye fazlasıyla önem verirler. Geniş fikir dünyalarıyla bulundukları ortamı fikirleriyle aydınlatabilirler ya da bazı insanlara fikirleriyle yol gösterirler. Düşüncelerini, amaçlarını, yapmak istediklerini söylemekten çekinmezler. Farklı değişik fikrlere açıktırlar. Her fikri dinler mantıklı ve uygun olanını dikkate alır gerisini pek önemsemez. Eğer birisi onların fikrine karşı çıkıyorsa bunu mantıklı bir şekilde dile getirip onları ikna edebilmelidir. İkna kabiliyetleri yüksek insanlardır ama herkesin fikrine saygı duyduklarından kimsenin düşündüğüne karışmazlar. Bu da onun entellektüel yapısını bozmaz. Başkalarının zor durumlarında ya da ihtiyaçlarında çözüm bulmak onlar için pek zor değildir. İnsanlara da nasıl yardımcı olacaklarını iyi bilirler. Bir işi bitirmeden başka bir işe geçebilirler. Macerayı sıradışılığı sever ama pek risk almak istemezler.

MC OĞLAK BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Oğlakta olanlar, iş ve kariyer hayatlarında pek kısa hedefler belirlemezler kendilerine. hedefleri uzun vadeli ve geleceğe dönük olmalıdır. Genellikle yaptıkları işler ve başarıları bireyseldir, Bir ekip içerisinde olmayı pek benimsemezler. Bu insanlar realist insanlar olduklarından neyi başarıp neyi başaramayacaklarını çok iyi bilirler. Bu yüzden de yapamayacakları işe pek girmek istemezler. Genelde mantıklı konuşurlar ama bazen de konuşmaları söylemleri pek tatmin edici olmayabilir. Çalışmaları ile her yerde herkes üzerinde etki bırakmak isterler. Çalışmaya oldukça yatkın insanlardır. Sorunlar sıkıntılar ile karşılaştıklarında bunlarla mücadele etmek için var güçleriyle çalışırlar, ve durumu pozitife çevirene kadar da yılmaksızın çalışabilirler. Bir kurum ya da işletmenin ekonomik işlerinde sorumlu olmak için gayet uyumlu insanlardır çünkü hem tutumludurlar hem de parayı nasıl kullanacaklarını bilirler.

MC KOVA BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Kovada olanlar, bilgisiyle, bilgi birikimiyle, yeni farklı orijinal fikirleriyle bulundukları yerde dikkat çekerler. Yeni farklı olan pekçok şeye ilgi duyarlar, klasik fikirlerden pek hoşlanmazlar. Ama bazen de kendi bilgilerinin doğruluğundan emin olduklarını düşünerek kendi fikirlerinin gerçekte ne kadar doğru olduğunu sorgulamazlar. Bu da yanılgıya düşmelerine neden olabilir. İçinde oldukları bir plan bir projede olumsuz olan, yolunda gitmeyen bir şeyler varsa da sorunun hatanın nerede olduğunu araştırırlar. Diğer insanlarda yaptıkları ortaklaşa işlerde uyum sorunu yaşamaz, diğer insanlarla kolayca kaynaşabilirler.

MC BALIK BURCUNDA: Haritasında Tepe Noktası Balıkta olanlar, sezgileri duyarlılıkları olan hassas insanlardır. İnsanlara yardımcı olmayı paylaşımda bulunmayı severler. Çalışma hayatları belli bir düzende gitmekte zorlanırlar. İşi aniden bırakabilirler. Çalışma hayatlarından olumsuzluklardan etkilenmemek için genelde kendilerini çevreden soyutlayabilirler. Farklı fikirlere açık olduklarından her konuda az da olsa bilgiye sahiptirler. Genelde günlük sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilirler. İnsanlara hizmet etmeyi, insanlara faydalı olabilmeyi çok severler.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!