Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

KYRON DNA

Bu gezegenin her tarafında devam eden bir uyanış var. Televizyon gösterilerinde haber yapılmadığı ya da reklam kampanyaları olmadığı için o, büyük bir gürültü çıkarmıyor. O yavaşça oluyor. 1987 den beri o büyüyor ve onu hissediyorsunuz. Şimdi İnsanlık, daha önce hiç olmadığı kadar bu değişimin çok daha fazla farkındadır. Ve biz size bazı şeyleri açıklamaktan mutlu olacağız. Getirdiğimiz (Avustralya), sadece birkaç hafta önce Yeryüzünün en önemli bir parçası içinde verdiğimiz (Kuzey Yarıküre) öğretinin devamıdır.  

DNA

DNA-Yüksek biyoloji biliminin kimyası ve karmaşıklığı ile en üstün harf dizimi. Gerçek onda, bilimin gördüğünden bile çok daha fazlası vardır, onun için şüpheci bilim, size neye dair konuştuğumu asla anlamayacaktır. Sizin DNA nızın bazı bileşenleri ve doğal nitelikleri vardır ki onlar basitçe üç boyutluluk içinde görünür olmazlar. Geçmişte size, bilimsel çalışmalar içinde bu anda neyin kayboluyor olduğunu anlattığım, ki o kelimesi kelimesine herşeyi değiştirir, bir iç boyutsal alanı ölçecek olan bir alettir. İlkinde, o alet ya da senaryo geliştirildi ve o olacak, o, şimdiye kadar size bütün anlattıklarımızın bir kanıtına çok yakın bir şeydir. O alet hemen olması için, İnsan biyolojisi dahil, Gezegenin muhtelif şeyleri üzerine döndürülür ve heryerde, bilim içinde bir açığa vurma olacaktır. Görünmeyen enerji görünecektir, ya da sonuçta gölgesini gösterecektir. O, sadece bir varsayım olduğu andaki yerde, daha sonra gerçek olacaktır.

İç boyutluluk bugün bir çok şekilde buradadır. Yer çekimi bir iç boyutsal güçtür. Manyetizma bir iç boyutsal güçtür, hatta, onun bileşenlerine sahip olan ışık bile; anda size bütün görünmez olanlar ve bütün öngörülemeyenler. Fakat diğer bir çok şey gibi, onu her gün kullanıyorsunuz ve bedeniniz onun bir parçasıdır.

İzin verin, hali hazırda vermiş olduklarımı arttıracak bazı şeyleri size açıklayayım. Bunu yaparak, onları bir kez daha gözden geçirmek zorundayım. Daha önce size ne verdiğimi kısaca gözden geçireceğim, öyle ki, onun üzerine belirtebileyim ve size henüz işitmediğiniz bazı şeyleri verebileyim.

Yeniden gözden geçirme

Size ve bilime; DNA nın en önemli dayanak noktası biyo-kimyadır. O, bedeninizde neye sahip olduğunuz, yaşamınızın mavi kopyasından sorumlu olarak neye inandığınız, biyolojik ve kimyasal bir işlem aracılığı ile bilim tarafından tamamiyle açıklanabilirdir. Fakat, DNA içinde bazı doğal nitelikler vardır ki, ben onları bir kez daha tartışmayı arzu ediyorum. DNA içinde quantum olan bazı iç boyutsal spritüel özellikler vardır. İnsan Genomu içinde görebildiğiniz kimyanın gerçek çoğunluğu, bir kuantum ifade içindedir. Her ne kadar bu zamanda biliminiz bu kuantum ifadeyi, ya da onun çevresindeki alanı ölçemesede, İnsan Genomunun bilmecesi içinde onun bir kanıtı vardır.

Size, bedeniniz içindeki DNA nın, görünmeyen bir bilgi ve enerjinin çok büyük bir toplamını taşıdığını söyledik. Bağımsız bir varlık olarak DNA nın konuşmasını yapıyoruz, kimyasal bir çift sarmalın değil. O, “sizin DNA” nız diye isimlendirdiğiniz, bir enerji olarak hep birlikte çalışan 100 trilyon DNA nın ilmiklerinden konuşmaktır. Bu grup eşsizdir. O, kesinlikle, yüzde yüz siz olmak zorunda olduğu içindir. DNA nın kuantumluğunun nedeni, sizin spritüelliğinizin çok büyük bir parçasını ihtiva edebilmesindendir. Bu şimdi, benim ortağımın üzerinde çalıştığı baskı içinde tanımlanmış olacaktır.( Kryonun onikinci kitabı). DNA, sadece sizin Gezegen üzerindeki bütün kayıtlarınızı kapsamakla kalmaz, yanı sıra iyi bir şekilde Dünya, Gaya ile olan ilişkilerinizi de kapsar. O, her bir yaşam süreniz içinde Ruhsal olarak ne öğrendiğiniz ve hiç yapmadığıız şeylerin de hepsini ihtiva eder. Bu bilgi, harfiyen onun içinde kayıt edilmiştir.

Şimdi beni dinleyin: Sayısız bin yıllar süresince, onların hiç sahip olmadığı herhangi bir Ruhsal ifşaatı kaybeden hiçbir insan yoktur. Anlıyormusunuz? Niyetle, herhangi bir İnsan, bütün yaşam süreleri boyunca ne öğrendiklerini tutan onların DNA larındaki bir işarete uyanabilirler. İçerdeki Tanrının inayeti ve niyetinizle kendi DNA nızın farkına varabilirsiniz. Öğrendiğiniz bütün bu Ruhsal şeyler uçarak size gelecek ve sizin olacak. Onlar nasıl olamaz? Özgün bir biçimde kapıyı açtınız ve onlara sahip oldunuz Bu, şayet o geri gelirse neye benzeyeceğini merak eden bireye, iyi bir haber olmak zorundadır. O, öbür tarafa başlamak zorunda olacakmı? O, bu yaşasüresi içinde giden şeylerin tekrarı sayesinde, gitmek zorunda kalacakmı? Yanıt, hayır. O, özgür seçim olarak kalıyor ve birçok yaşamlar süresince, Ruhsal bir sorgunun herhangi bir çeşidi olmaksızın gidebilmek zorundadır, fakat bu değişimde, bir çokları kim olduklarını “hatırlamaya” ve bilmeye başlıyorlar. Bazılarınız, gerçekten, tekrar geri gelmeyi seçmeyeceğinizi söylediniz, onun için o bu kez çok zor olmuştur. Bunun sizin son defanız olduğunu, bazılarınızın doğuştan hissettikleri bir gerçek vardır.Yine de size anlatacağım sevgililer, ki bu sizin son defada ne söylediğinizdir! Burası ne olduğudur; O üstadlar ve yaşlı Ruhların, perdenin bu diğer tarafına vardıklarında yapmak istedikleri ilk şey, geri gelmektir…ve o sizsiniz! Çoğunuz bunu yapacaksınız ve yaptığınız zaman da, yeniden, baştan başlamadan, bıraktığınız yerden itibaren toplayacaksınız. O, DNA içindedir. Güzeldir. Çağların bilgeliği DNA içine kayıtlanmıştır. O kuantumdur ve bunun yanı sıra o, çok büyüktür. Yaratılış mağarasındaki Kristal, bunu sizin için depolar ve farklı bir İnsan bedeni içinde geri döndüğünüzde, sizin DNA nızı aktive eder. İnsanlığın, İnsan Genomunu görmüş olması şimdi ilginç değilmi, onlar onun nasıl eşsiz olduğunu anlıyormu? O İlginç değilmi? DNA tamamiyle eşsizdir. Hiç bir İnsan Varlığının sahip olduğu bir DNA, bir diğerininki gibi değildir, hatta ikizlerde bile. Onun sadece küçük bir parçası ikizler içinde teşhis edilebilir (% 5 ten az). Ancak, protein olmayan hiçbir şey kuantum parçaları olarak şifrelenemez. Onlar, her bir İnsan için kesinlikle eşsizdir. Dahası var. DNA içindeki, siz olan Tanrının doğal nitelikleridir. Yüksek benliğinizin kaydı oradadır. Size seslendiğim Melek adı oradadır. O isim, lineerlik ya da hava içinde bir titreşimle konuşulmuş bir isim değildir. Yerine o, bizim ışık içinde işaretlediğimiz bir isimdir. Ve o konuşulduğunda, görkemle, heybetle titreşir. O gerçektir! Onu duyumsayın! Gerçekte kim olduğunuzun kaydı oradadır. Bir başka Gezegenden ve Evrenin diğer alanlarından soyunuzun bir parçasını, kendinizle beraber taşıyorsunuz. İnsanlığın Ruhsal bir parçasını tohumlamada size yardım eden bu enerji, uygun olarak oradadır (Pledianlar). O uygundur. O güzeldir. O sevmedir. Onun hepsi orada, sizin DNA nızın içindedir ve bu sayede, onun için orada olmaktadır, o, bir kuantum enerji olmak zorundadır. Şimdi, tekrar 3D biyolojisini konuşalım. İnsan Genomu projesi bitirildiğinde, çift sarmal içindeki bütün kimyalar tanımlanmış olacaktır. Onun içindeki, çok, çok küçük çifte sarmal, üç milyar kimyasal parça, sonradan bilindi ve tanımlandı. O kadar küçük olan bu DNA molekülü, bir elektron mikroskobu aracılığı ile ancak görülür olmak durumundadır. O böylesine karmaşıktır ve o, kimyasal parçaların içinde üç milyar adettir. Sonra, parçaların ne iş gördüğünü tanımlama görevi başladı ve bilim, orada ne olduğunun büyük kötülük çalışmasına başladı. Onlar, gerçekten bakıyordu, onun için 23.000 den daha fazla İnsan geni yaratıldı. Böylece onlar, şifreleme için baktılar, öyle ki, bu şeylerin nasıl çalıştığını belki anlayabilirlerdi.

Bilim, “Mavi kopyanın eylem içinde olduğunu” görmek için uzun bir süre beklemişti.Fakat, Yaratılan genlerdeki DNA nın yüzde beş den daha az olmasıyla bir şok geldi. Gerçekte onlar, lineerliği gördüler ve DNA nın protein-şifreli bir parçasını gördüler. Bu küçük parça genleri yarattı, ancak gerisi rastgele, gelişigüzel olarak göründü, hatta karmakarışık bir şekilde. DNA nın % 90 dan daha fazlası sırası bozulmuş ve yararsız olarak göründü.

Ortağım bu gün, bir kuantum ifadesinin karmaşık olarak göründüğü bu yer hakkında konuştu (bir konferansta). O rastgele, düzensiz görünüyor, orası için, gerçek bir kuantum gerçekliği içinde, hepsinde olmayan, keşfedilmiş bir lineerlik yok. Sizi, bir kuantum ifadesi görmekten uzak tutan şeylerden biri, üç boyutlu gerçekliğiniz içindeki ön yargılı lineerliktir. Şimdi sizin, gerçekten gözünüzü dikip baktığınız quantumdur, fakat sizin için o, görünmez olanın ne olabildiğinin genel bir kavramıdır. Bu rastgeleliğin doğal bir niteliği olan bu DNA, sebepsiz yere alınmış olmayabilirdi, bilim için o, planlanmamış bazı şeylere bakıyor olmaktır. Tahayyül edin, hepsindeki DNA nın % 90 ı hiçbir şey yapmıyor göründü! Biyologlar daha iyi anladı, fakat basitçe, elde hiç bir açıklama yoktu.

Yeni Bilgi üzerine

Şimdi biz, birçoklarının sonunda onaylamış olacağı ve sizin bilme gereksiniminde olduğunuz birkaç şeyi, bu sayede ifşa etmek için o noktadan başlıyoruz. O olduğunda, onu nerede işittiğinizi hatırlayacaksınız. DNA, sizin düşündüğünüzden çok daha büyüktür ve hatta bu gün bile bilim, DNA nın % 90 nında, düzensiz görünen hepsinde, bir şifre veya lisan olmayabiliri kabul etmeye başlıyor. Bunun yerine o, genetik mavi kopya motoru olan yüzde beşi, her nasılsa biçimlendiren ya da değiştiren, onların “etkili bir kimya” olarak neyi isimlendirdiği olabilir. Buradaki ironi, kesinlikle burada ne olduğudur, fakat bu, bilimin ona baktığı tarz içinde değildir. DNA nın % 90 ı, sizin Ruhsallığınızı yansıtır. Akaşik kayıtlar, “diğer tarafa bir kapı” olarak isimlendirip bulmaya çalıştığınız yüksek benliğiniz, buradadır. Bir kuantum ifadeyle, hepsindeki kimyasallar içinde, bütün bu şeyler gerçek değildir. Bütün bu kimyasalları hep beraber bir köprü, her nasılsa bir boru hattı, bir geçit, ya da herşeyi bir kuantum işaretleyici olarak düşünün. Lineer tarz bir düşünmenin yerine, orada yüksek benliğinizin olduğu bir bölme ya da bir kutuyu, bir kapı aralığını düşünün. Eğer oraya gidebilip, onun kuantum ifadesini görebilseydiniz, sizi herşeye götürenin o olduğu bir boru hattına girecektiniz. Şimdi, bu üç boyutlu-quantum kimya köprüsünü anlamak, genomun kutsal bir etkisidir ve o, çok geniştir ve yaşamın İnsan mavi kopyası içindeki bilgisinin en çoğunu kapsar.

DNA, sizin düşündüğünüzden daha fazlasıdır

Şimdi, daha önce bizden hiç duymadığınız DNA yı konuşalım. Ortağımın beraber yerleştiriyor olduğu bu derleme parçası ve bu konuşmanın basılmasını arzu ediyoruz. Bunu, numaroloji içindeki bir üç, Kryonun 12. Kitabı, üçün yılı içinde, neredeyse üç yıllık seri bir öğretinin sonu olarak sunuyoruz. Böylece, bu yıl bilgisinin derlemesi olarak sunulan 333 var. Şimdi, öykünün geri kalanını da bilmenizin zamanıdır.

Bilim beyninizi, bilincin merkezi olarak düşünüyor, fakat o değildir. Beyin, görebildiğiniz bu en büyük talimat verici sinirsel grup, karışık bir sinir bağlamı ile doludur. Bununla birlikte, İnsan bilinci olarak neyin isimlendirildiğinden ötürü sorumlu olmalıdır. O değildir. Beyin sadece, DNA nın % 90 kuantumluluğuna yanıt veren bir üç boyut motorudur. O, sinir ağının bir lokomotifidir ve o, çok karmaşıktır. Fakat beyin yalnızca, DNA tarafından etkilenip, talimatlandırılarak yaratılan elektriksel işaretlerin bilgisinin alıcısıdır. Birlikte çalışan DNA nın 100 trilyon parçası, tekmiş gibi iletişim kurar. Onu anladınızmı? Bunun nasıl olduğunu bilim bilmiyor ve kalbinizden ayak parmağınıza kadar olan bu iletişim hattının, her nasılsa bir amacı var. O sizin beyninizmi? Hayır. O, hep birlikte, İnsan Varlığını yaratıyor olan DNA dır. DNA “Biliyor”.Onun hepsi birlikte iş görüyor. Bu sizin, Tıp kitaplarında bulacağınız bir şey değildir, fakat o, bilimin doğrudan güvenilirlik vermediği, geniş, kayıp bir hattı tamamlar. DNA kendisi ile iletişim kurar! Onun bir “aklı” vardır ve o, sizin bedeninizin her bir parçasında ne olup bittiğini “bilir”. DNA nın bu yeni bilgisi, sizi kuşatan bir içboyutluluk “alanı” hazırlar. O alan sizin beyniniz değil bilincinizdir. O beyninizin yaptığı, DNA ile iki kişilik bir araç içindedir. Beyniniz düş kurar ya da kurmazmı? Sinir ilmikleri onu göstermek için oradadır ve sizin en derin REM uykunuzda bir çok karmaşık şey açığa çıkar. Böylece DNA, talimatları bile sağlar ve sizin için beyninizin düş kurma hareketini etkiler.l inner şeyler hakkında konuşmadığımızdan bu yana, bu şeyler açıklamak için oldukça zordur, fakat onlar kuantumdur. Hepinizin düşleri bir kuantum ifade içindedir. O, neden lineerlik olmadığıdır ve şeyler her zaman duygu yaratmazlar. Geçip gittiğimiz ve düşlerinizin hepsinde yer almayan bu şeyler, onlar, hala bir başkasına bakıyorlar. Düşler duygu yaratmaz, çünki onlar, sizin kullandığınız gerçeklik içinde değildirler. O sizin DNA nızın konuşmasıdır…Akaşık Kayıt öne çıkar ve beyninize “kasetleri” oynatır. Bilim, iç boyutsal alanı göremediği için bunu kabul etmiyor, ancak DNA İnsan bilincidir ve beyin basitçe, sizin gerçekliğiniz için köprü sağlayan bir sinir ilmiğinin, üç boyutlu bir motorudur.

Kryon, bunun için bir kanıt varmı? Oh, evet.Hem de çok fazla.İnsan Varlığı bir kazaya uğradığında ve belkemiği iplikçiği tamamen kesildiğinde, o, bedende doğuştan var olanı bırakır. Bu bir felçtir ve o, ayak parmağını, değil herhangi bir parmağı, uzun bir süre herhangi bir şeyi bile kıpırdatamaz. Ve Kalp hala çarpmaktadır, çarpmıyormu? Sindirim devam ediyor, etmiyormu? Böbrekler ve diğer organlar iş görmeye devam ediyorlar, etmiyorlarmı? Hatta yeniden üretim eylemi bile mümkün! Herşey devam etmeyi sürdürüyor, halen okulda öğrendiğiniz beyin, belkemiği iplikçiği vasıtasıyla elektriksel sinyaller gönderiyor ve kalbinizi çarptırmayı sürdürüyor, yapmıyormu? Güzel, şayet belkemiği iplikçiği kesilmişse, o halde kalbinizi çarptıran nedir? Size anlatacağım, o, DNA nın mavi kopyasıdır! Sinir ilmiğinin motoru bozulduğunda DNA, diğer yolları bulur ve yaşam gücünün sürmesi için bedene talimat verir. O, kasların denetim yapmadığı halde bile, organların yaşamını sürdürmesinin nedenidir. İlginç, değilmi? Eğer görürseniz orada bir kanıt vardır. Bilim onu tuhaf addediyor, onlar tuhaf değilmi? Bununla beraber, DNA nızın gerçekten bir Ezoterik olduğunu söyleyebilirdiniz, eterik bir beyin, sizin düzgün beyninizin kapsamadığı şeyleri ihtiva ediyor. Rahat olun. Burada baktığımız DNA nızın içinde, çok şaşırtıcı doğal niteliklerin bütün davranışları var ve şimdiki bilim şimdi bile hala onu görmüyor.

DNA “Biliyor”

Tartışmayı arzuladığımız en büyük doğal nitelik budur, bu, onun bu İçboyutsal DNA alanını biliyor olmasıdır O, söylemektir, o, yaşamı sürdürmeyi inşaa etmektir. O, sizin kim olduğunuzu biliyor. O, sizin kutsallığınızın mavi kopyasını ihtiva ediyor ve o, sizin sağlık, eğlence ve kapıyı açmak için sahip olduğunuz en büyük araçlardan birisidir. Ve o, beyinde değil, DNA alanı içindedir. O, onun nerede olduğudur. Ve, bu gerçekte bir kutlama vardır. O, yaratmak için neye gereksinim duyduğunuz düşüncesinden sizi özgür bırakmaktadır. İzin verin onu bu tarzda size vereyim. Şayet o alanı bir araç olarak kullanacaksanız, şimdi onun ne yaptığını biliyorsunuz, şeyleri göstermesi için kendi hücresel yapınız ile çalışacaksınız. Normal İnsan deneyimi, nasıl olduğuna ilişkin bilgiyi toplamaktır.”Nasıl iletişim kuruyorum?” İstemek için en iyi şey nedir? Ne sorduğumu DNA nın bilmesi için nasıl açıkça belirtirim? Kesin bir yolda, ya da yerde olmaya sahip olurmuyum? Kapıyı açacak bir çok adımı takip ediyormuyum?

Yukarıdakilerin hiçbirisi! Şayet hücresel yapınıza, Akaşanıza, kutsal yaşam dersinize uğrayacaksanız, düşünmeyin, o ne olduğunu bilecektir. O bilir, belki sizin yaptığınızdan daha fazlasını bile! Hepinizin yapmak zorunda olduğu şey, neye gereksinim duyduğunuzu onun bildiğini ve onun sizin kuantum parçanız olduğunu ona söylemektir. Şimdi sizden, Tanrıya verdiğiniz listelerin lineerliğine gevşemenizi istiyoruz. Beklenmedik bir şekilde size, neye gereksinim duyduğunuzu bilen ve kutsal siz olan bir kuantum enerjisinin var olduğunu anlatıyoruz. Bununla beraber, kendi yüksek benliğinize yaptığınız meditasyonlarınız ve dualarınız, kendi hücresel yapınıza konuşurken, öğüt verici olmak için değişiyor olabilirdi. Şöyle söyleyebilirdiniz, “Sevgili Ruh, sevgili DNA, sahip olduğum yaşamı gözden geçir ve onları çoğaltmak için bu şeyleri bana ver” Belki o, gelip sizi iyileştiriyor, sevgililer? Burada kimin olduğunu bildiğimi düşünmüyormusunuz? Belki o, şimdi doğrudan büyük üzüntü içinde olduğunuzun bir yüz ifadesi için size, bir mucize olan bir sevinç verecek? Son günlerde neyin içinden geçtiğinizi ve burada kimin olduğunu bildiğimi düşünmüyormusunuz? Onlar düştüğünde göz yaşlarını saydım ve işte bu şekilde DNA alanını yaptım! Çok yalnız hissediyorsunuz ve bütün bir zamanda etrafınızda bir maiyetinizin var olduğunu anlamıyorsunuz ve onların dokunup sizi sevecekleri bu alan sizin DNA nızdır. Onlar ona dokunarak sizi sevecekler. Ancak, siz böyle yapmaları için tamam demedikçe bunu yapmazlar. Bunu anlayın: DNA kimyadan daha fazlasıdır! O bir alan ve geçittir. Bütün bu şeyler Ruhun mekanikleridir. Şimdi size, onun hepsine kutsal geometrinin pay edildiği ve bunun nasıl iş gördüğünü bilmiş olan bu şeylere dair ileri bilgileri vermeye başlıyoruz. Onlar kesin ve doğrudurlar. Ancak o, bir alandır.

Bir Üstadın Yükselmesi

İzin verin, kadim ve akıl dolu olan bazı şeyleri sizinle tekrar gözden geçireyim ve size etkileyici bir öykü anlatayım. Batı Dünyasında, sizin kendi el yazınız içinde, İlyas olarak isimlendirilen bir üstadın bir öyküsü vardır. Bu, onun zamanında ölmeden bir yükseliş olduğu için seçilen yalnızca bir İnsan Varlığı öyküsüydü ve onun yerini alan biri tarafından kaydedilmişti. Bununla beraber, buna kimin şahit olduğunu yazıların içinde görebilirsiniz. Onu tekrar gözden geçirmek istiyorum, hatta bütün tarzlarda geri dönerek ve burada, o alanın bir kanıtı vardır. Ne olup bittiğini kaydetmesi için Elishaya sorarak onlar, İlyasın bir boşluğa adım attığını söylüyorlar. İlyas büyük bir bilgi ve bilgeliği olan bir üstadtı ve o bugün, sizin yükselmiş üstad diye neyi adlandırdığınızdı ve Elisha onu çok sevdi. İnsanlığın lineerliğinde,hala onun geri döneceğini bekleyen bütün bir İnsan topluluğu vardır. Onlar için bazı haberlerim var. Lineerliğinizi dışarı atın, çünki o uzun bir süre için geri dönmüştür! Üstadların enerjileri, üzerinizdeki büyük değişim enerjisinin bir parçasıdır. Onlar, bu Gezegenin titreşimi ile birbirlerine karışmışlardır. Onların hepsi geri gelmiştir ve o neyi hissettiğinizdir. Kuantum bir ifadeyle onlar, sizin DNA nız içindedirler. Bunu duyumsamıyormusunuz? Bir çok bilgi metaforik terimler içinde verildi, böylece belki şimdi, kehanetin kendisinin, sizin lineer gerçekliğinizin dışındaki şeylerde anlam bulduğunu anlayabilirsiniz.

İlyas, Elishanın gözlemi altında boşluğa doğru yürüdü, fakat o ölmedi. Bunun yerine o, onun kutsallığıyla yetkilendirildi. Gerçekten o terk etti, ancak biraz havai fişeksiz. Elisha onun kendisine eşlik eden üç varlık ile, bir çift atın çektiği ateşten bir arabaya doğru döndüğünü belirtti. Onun lineerliği içinde, en iyi bu şekilde görüp tanımlayabilirdi, Elisha onun ne gibi düştüğünü ve neye benzediğini tanımladı. Şimdi buna bir göz atın, yukarıdan bir meleğin gelmesine ve sizi İlyasa ulaştırmasına gerek olmadığını bulacaksınız. Bunun yerine, bazı şeyler yerde oldu ve İlyas ışığa döndü ve o yeri terk etti. Onun ne olduğunu size anlatayım. O, onun DNA sının alanı olan bir İlyas enerjisiydi! Bu alanın bir ismi vardır ve bu isim, İlyas bir ışık arabasına bindiği anda verilmiştir. Bu isim İbranice verildi: Merkabah. Ve onu şimdi size, daha önce iki kez yaptığım gibi açıklayacağım, sizin DNA alanınız olan o, gerçekten sizin Merkabahınızdır. Ona bağlı kutsal bir geometri vardır ve bunun için içboyutsal alan, bir yapıya sahiptir. Eğer onu görebilseydiniz, çift tetrahedronun bir yapısını görecektiniz ve o çok güzeldir. O tam olarak, sadece bir ışık topu değildir. Merkabah ismi, onun içinde yolculuk eden bazı şeyleri belirtir ve o, sizin kutsallığınızın bir yarış arabasıdır.Yükselmiş üstadı izleyen Elisha tarafından kaydedilmiş olan bu araba, her bir İnsan Varlığında vardır. İlaveten bu araba, bir araya gelen üç parçayı ihtiva eder ki, siz Yeryüzüne vardığınızda sizden ayrılan ve siz ayrıldığınızda tekrar birleşen bu üç parçanın geçmişine dair daha önce konuştum. Buna dair gelecek seferki kanallıkta daha fazla bilgi vereceğim. O, bu anlarda neyi paylaşmak istediğimizdir, onun için o, İlyas neye sahip olduysa, sizin her birinizin de neye sahip olduğudur.

Biyoloji ve Niyet

Biyolojiye dair daha fazla konuşalım, çünki o, şimdi biraz daha fazla karmaşıklığa ulaşıyor. Üç boyutluluğun ve kuantumun bir tükenmezliği vardır ki, onu şimdi size açıklamayı arzu ediyoruz. Özellikle, yeni araç takımını yaratan ışık ile çalışan bunlar, İnsanlık ve Gezegenin titreşimi için yeni bazı şeylerdir. Onu anlamaya başlıyorsunuz ve o, DNA nın üç boyutlu kimyasının sınaması aracılığıyla, hatta üç boyutluluk seviyesinde bile, görünür olacaktır. Bilim şimdi, İnsan genini yaratan bu protein-şifreli DNA içine, işaretçiler olarak onları neyin çağırdığına bakıyor. Bu işaretçiler, bilim tarafından tanımlandakları gibi, bunlar parçalardır ve doğal niteliklere yatkınlık gösterirler ki onlar, daha sonra yaşam içinde, kanser gibi bir hastalığa izin vererek mutlak hücreleri zayıflatabilirlerdi. Onlar bu işaretçileri, belki anneler ve kızlarının ve onların kızlarının, hepsinin aynı türden bir hastalığa sahip olduğu yerde, mutlak bir aile içini anlamaya başlıyorlar. Onlar, etkilenmiş bir zayıflığı yaratan bu genetik işaretçileri görmeye başlıyorlar. İşaretçiler hakkında konuşalım, bu ilk kez olduğu için biz bunu ifşa ettik. Birinci dayanak noktası: Size yıllardır amacınızın, güce sahip hücresel yapınız ile konuşmak olduğunu söyledik. Bu amaç, üç boyutlu hücresel yapı içindeki bazı şeyleri değiştirmek için, DNA alanıyla sizin iletişim kurmanızdır. Onun, sizin üç boyutlu genomunuzun içindeki şifreler içinde vuku bulup, daha sonra, güncel kimyasal değişiklikler içinde sonuçlanan DNA nızın bir kuantum parçasına talimatlar veren, kendi iç boyutluluğunuzun bir “sesi” olduğunu söyleyebilirdiniz. Ancak, sonuçlar şimdi görünür olacak ve siz işe, işaretçileri kaldırmakla başlayabilirsiniz ve bunu yaptığınızda onlar, kaldırılmış olarak kalır. Bu gün, kuantum olarak ifade edilen yaptığınız bazı şeyler, sizin çocuklarınıza geçmeyecek bir çok gen-üretim DNA nızın kimyasını değiştirebilir. Zinciri kırabilirsiniz.

Korunan İnsan Varlıkları anlamalıdır ki onlar, Yaratıcının ışığı ile yaşamlarını arındırmaktadırlar ve o, protein-şifreli parçaların biyolojisini etkileyecektir. İşaretçileri silebilirsiniz. O, kuantum ile üç boyutluluğun sonsuzlaşmış olmasının ilk olanlarından birisidir, öyle ki bilim, DNA nın asla değişmeyeceğini bilerek, fazla mesaili bazı günlerde aynı İnsan Varlığına bakabilir henüz o olmadı! O sizinkidir ve eşsizdir ve siz onu değiştirdiniz. Onlar için bir yanıt olmayacak, fakat üç boyutluluk olgusu, siz işaretçiyi elebileyesiniz diye onu gösterecektir. Bunun eğlencesi ve bunun güzelliği, bunu gösterilir yapacak olan genç kadınların soyunun, onların kızlarının ya da onların kızlarının kızlarının hastalanmayacak olmasıdır. O yeni bir “armağan” dır ve zamanların gücünü yansıtır. Bütün bu şeyleri gerçekten çocuklarınızda değiştirebilirmisiniz? Gerçekten!

Ne düşündüğünüzü biliyorum.Burada oturan kalabalık, “Güzel, ama o biraz geç oldu Kryon.Benim çocuklarım var. Şimdi, neden sen burada oturup bu şeyleri bana anlatıyorsun?”diye söylüyor.Bu mesajın nereye gittiğini anlamıyormusunuz? Yaşlı Ruhların Yeryüzüne bu bilginin verilmesi için bize izin vermesiyle, neyin olduğunun derinliğini anlamıyormusunuz? Bu gün sizin enerjinizin buraya gelip, bu mesajı size vermemiz için bize, bir gözyumma payı sağladığını ve şimdi, her biri ışık işçisi olan o genç kadınlar ve genç adamların bunu işiteceğini ve onlar için bunun ne anlam ifade ettiğini bileceğini anlamıyormusunuz? Siz, sizin kendi atalarınızı anlıyormusunuz? Bu size vuku buldumu? Ben, bir sandalyede oturup, bütün Dünya çevresinden, gerçek bir öykü olarak sizi anlıyorum! O bu gün, size neyi anlatmak istediğimdir.

Her biriniz benim için, bir ismi olan biri değilsiniz. Hatta sizi bir tür olarak görmesem bile, ki o sunuz. Ben sizi bir kuantum ifade içinde görüyorum ve o, bu uslüp içinde içeri girip sizi ziyaret etmemize izin vermenizin, çok etkileyici ve derin anlamlı bir nedenidir. Kadınlar benim önümde bir sandalyede oturuyor ve onun, bir erkek olduğunda, bir savaşçı olduğuna ya da ne kadar iri olduğuna dair hiç bir fikri yok. Hala o, çevresinde bir savaşçının duyumsamasını taşıyor ve o, çok güçlü olduğunu biliyor. İri birisine bakıyorum, iri yarı bir adam ve bütün çocukları ile birlikte bir anne görüyorum ve adam onu biliyor. Bunu hissedebilirsiniz. O duyguludur ve gerçekten bir anne sevgisini hissedebilir, o eskiden olan kimdi? Ve bu onu, bu gün nasıl etkiledi?

Yaşlı Ruhlar, bu gün o sizi etkiledi, çünki her tekil yaşam süresi, bilgeliği, üstüste bindirerek size verir. O size bu gün, dinlemeniz için sandalyeyi, ya da okumanız için bu mesajı getirdi. Onun için bu, çok daha fazla idrak etme ve farkına varmaya sahip olduğunuz bir yaşam süresidir. O size, orada“ Kendim ve Dünya için ne yapabilirim?” diye söyleyebileceğiniz bir yerin arayıcısı olmanızı getiriyor. Ne yapabileceğinizi size anlatacağım. Bu Gezegen üzerinde sevecen olabilirsiniz. Çevrede yürüyebilir ve ışığınızı bu Gezegen üzerinde gösterebilirsiniz. Kendi DNA nızdaki işaretçileri değiştirebilirsiniz! Kimin bu mesajı dinlediğini ve onun, sizin çocuklarınıza ve onların çocuklarının çocukları için ne anlama geldiğini bir düşünün. Bunlar, çok daha önceden bahsettiğimiz araçlardır ve kanıt, bu mesajın içindeki gerçeğin çizgisine düşecektir. Size anlattıklarımın hepsi doğru ve gerçektir ve doğal olarak onun kendi tarzı içinde görülecektir. Ancak, yalnızca kimyasal bir temelde düşündüğünüz bir yapı içindeki kutsallığın, burada olduğunu bilmenizi istedim.DNA, her hangi birinin hiç tahayyül etmediği kadar çok büyük ve kutsaldır.

Şimdi, bu bilgi ile ne yapacaksınız? Neden, biraz daha muktedir hissedip, geldiğinizden daha farklı bir şekilde, bu yerin dışına doğru yürümüyorsunuz? Belki, sizden önceki olanaklara dair, bir parça daha iyi hissedeceksiniz? Belki, hatta bu gün ne olduysa, onun gerçek olduğunu bile bilebilirdiniz.

Ve öyledir.

KRYON

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!