GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

KULAK ÇINLAMASI

Bir insanın durup dururken neden kulağı çınlar ?

Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sadâ duyar ve eski hallerden insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bir işâret olmak üzere telâkki eden, Cenâb-ı Allah tarafından bir işaret nazarıyla bakan ilim ve bilim erbabı ve havass âlimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayır ve şerden her neye delâlet ettiğini beyan etmişler ve bildirmişler.
Bir kimsenin her ne zaman olursa olsun kulağı çınlarsa derhal:

7 kez arka arkaya;

“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme innî es’elüke küllelhayri ve eûzü bike min küllişşerri.”

okumalı ve o gece rüyasında göreceği rüyaya dikkat etmelidir. Mesaj yada cevap rüyasında kendisine iletilecektir.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!