Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

KORUYUCU MELEKLERİN GİZEMLERİ

Melek çoğu dinde bilinen ve inanılan semavi varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Meleklerin asli görevleri Allah’a hizmet ve ibadet etmektir. Meleklere inancın bulunduğu her dinde melek kavramına farklı bir bakış açısı vardır. Her dinde farklı bir bakış açısı olduğu gibi meleklerle yaşamak konusunda da her inancın bakışı açısı farklıdır.

İslamda melekler yeme içme alışkanlığı olmayan, dişilik ve erkeklik kavramı olmayan, gözle görülemeyen, günah işlemeyen ve uyumayan nurdan yaratılmış varlıklar olarak tanımlanmıştır. Allah’a ibadet etmek ve Allah’ı bütün eksikliklerden tespih ve tenzih etmek asli görevleridir.

Meleklere inanmak imanın gereklerinden biridir. Allah tarafından yaratılan Melek bizim gibi bir vücudu olmadığı için görülmesi mümkün olmayan nurdan yaratılmış bir varlıktır. Kur’an’da meleklere imanın farz olduğunu açıkça belirtilmektedir. Bunu belirten ayetlerden birinde;

“O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. (Onlardan) her biri, Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı”

Melek Allah’ın yardım eden eli anlamına gelmektedir. Melekler bizler ile yaradan arasında mesaj taşıyan ruhani ışık varlıklardır. Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren bizim yanımızdalar. Her bir birey Allah’ın bir parçası olarak ilahi bir kıvılcıma sahiptir.

Nurani ve manevi varlıklardır.

Melekler nurdan yaratılmışlardır.

Özellikleri arasında bir anda en uzak mesafelere gitmek gibi doğa üstü güçlerde vardır.

Evlenmek meleklerin özellikleri arasında değildir.

Erkeklik ve dişilikleri yani cinsiyetleri yoktur.

Su içmezler ve yemek yemezler.

Gençlilik ve yaşlılık durumları yoktur.

Sürekli ibadet ederler ve Allah’ı zikrederler.

Kesinlikle Allah’a isyan etmezler. Melek sürekli Allah’a itaat eder.

Yorulmak nedir bilmezler.

Dinlenme gibi bir ihtiyaçları olmadığından uyumazlar. 

Her meleğin belli bir görevi vardır. Meleklerin görevleri ne ise onu yaparlar. 

Devamlı iyilik yapma isteğindedirler. Kötülük yapmazlar.

Gözle görülmeyen varlıklardır.

Gökte, yerde hatta her yerde görevlerinin başındadırlar. 

Geleceği bilemezler. Daha doğrusu Allah’ın onlara bildirdiği dışındaki şeyleri bilmezler. 

Meleklerin kanatları olduğu rivayet edilir. Ancak bunları bildiğimiz kanatlarla karşılaştırmak doğru değildir.

İnsanlara farklı şekillerde görünürler. Mesela Cebrail (a.s) vahiy getiriken insan görünüme geçtiği olurdu.

Sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte çok oldukları tahmin edilmektedir.

Melekler nurdan yaratılmışlardır. İmtihana tabi olmadıklarından makamları değişmez. Sadece ilahi emirlere itaat ederler. Devamlı hayırlı işler yaparlar. Allah tarafından verilen emrin dışına kesinlikle çıkmazlar. Kötülük yetenekleri bulunmamaktadır. Meleklerin esas görevleri vardır. Bunlar Allah’a kulluk etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmektir. Meleklerin görevleri yaptıkları görev açısından bir kaç gruba ayrılır.

Bununla birlikte melekler;

Allah’a tüm vakitlerde şükran ve övgüde bulunmak, tüm yanlış ve eksik mülahazadan tenzih etmek ve O’nu, O’na yaraşır bir biçimde yüceltmekle görevlidirler.

Peygamber olarak Allah’ın seçtiği kullarına vahiy getirmekle görevlidirler.

Tüm insanların doğru yola girmesi için dua etmekle görevlidirler.

Peygamberlere salat ve selam getirmekle görevlidirler.

Peygamberlere ve inananlara manevi bir güçle destek olmak, onları üzüntülü ve sıkıntılı zamanlarında ferahlatmak, inkârcıları ise zora sokmakla görevlidirler.

İnsanı koruyanlar olarak bir nevi insanlara hizmet etmekle görevlidirler.

İnsanların yaptığı bütün davranışları kaydetmekle görevlidirler.

İnsanların doğduğu ve öldüğü zamanlarda görevlidirler.

Kainatla ilgili yapılacak tüm işlerde görevlidirler.

İlahi cezaların uygulanmasında görevlidirler.

Melekler dünyadaki manevi ve maddi tüm işlerde görevlidirler. Meleklerin görevleri yaptıkları görev açısından bir kaç gruba ayrılır. Daima insanla beraber bulunan melekler vardır. Bunların görevleri, insanların sevaplarını ve günahlarını yazmaktır. Ölümden sonra, kabirde sorguyla görevli melekler, Cennet ve cehennemde bekçilikle görevli melekler, Cehennemde görevli melekler, Cennette görevli melekler, Allah’a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip melekler bulunmaktadır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!