ASTROLOJİ Sana Bana Özel 

Koç Burcu Yaşam Amacı

Var olmak – Koç’un hedefi budur.Koç dünyaya savaşçılık, canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış olarak gelir. Her türlü yıldırmaya, pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder.Dürüstlük, didişmecilik, heveslilik, bağımsızlık ve cesaret Koç’un kaynaklarıdır. Boş teorilere kafa yormayan, gereksiz duygusal inceliklerle vakit harcamayan, dışa dönük bir idealisttir.Gelişimsel hedefleri; yaratmak, yenilikler ortaya koymak, ilerlemeyi, öncülük etmeyi sağlayacak değişimi üretmektir. Stratejisi hemen eyleme geçmektir. Koç tecrübesi yaşayan kişinin sürekli hissettiği “şu an” düşüncesidir. Geçmişe dair bir kaygı taşımaz. Geleceğin neler getireceği ile ilgilenmez, çünkü gelecek henüz yoktur. Ürettiği çok sayıda düşünceyi uygulamakta gösterdiği isteklilik Koç’un sabırsızlığını ortaya çıkartır. Bu sabırsızlık Koç’un gölgesini oluşturur. Hevesini kaybettiği anda yeni bir projeye yönelir. Ancak ateş ettikten sonra nişan alma eğilimi nedeniyle girişimlerini ve projelerini sonuçlandırma olasılığı düşük olur. Kaynağı olan cesaret ve mücadeleyi yaşamdaki amacını gerçekleştırmek için kullanamazsa ateşliliğini ilgisiz bir hedefe yöneltip işe yaramaz hale gelebilir.Öğrenmesi gereken; doyum için sabretmek, hiçbir çıkar gözetmeden yaratmak ve gelişimine yardımcı gerilimlerden kaçmamaktır.

KOÇ BURCUNUN YAŞAM SERÜVENİ

Sen mi duruyor olacaksın ardında bu gizin
Beyaz bir duvarın önünde dikilen siyah bir işaret gibi
Sonsuzluğun rüzgarında titreşen bir gölge gibi sen..
Ben mi duruyorum kendimle gerçeğin arasında
Dilini hatırlayamadığım sayfalardan oluşan bir kitap gibi ben.
…………
Mediha Gramos

Bilindiği üzere zodyakı 12 burç birlikte paylaşmaktadır. Koç burcuyla başlayan döngü, balık burcuyla sona ermektedir. Yaşamın başlangıcı ve bitişi gibi… Diğer burçlarsa arada ki yaşam sürecinde birer basamak ya da dönemeç olarak üzerlerine düşen görevi başarıyla tamamlamak için var olarak, bunun için çalışmaktadırlar.

Burçların element özellikleri bakımından dörde, nitelik bakımından da üçe ayrıldığını daha önce belirtmiştik. Kısaca tekrar edecek olursak burçlar element özellikleri bakımından ateş, hava, toprak ve su, nitelik olarak da öncü, sabit ve değişken olarak tanımlanmaktadır.

Bu yazımızda çoğu insanın burç tanımından anladığı doğduğumuz an güneşin içinde bulunduğu burç özellikleri ile diğer güneş burçlarıyla aralarında ki uyum ve uyumsuzlukları ve bir arada var oluş sebebeplerini inceleyeceğiz.

Koç burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:

Koç burcu astrolojide yaşamın başladığı ana denk gelen burç olarak kabul edilmektedir.
Canlılığı, hevesi, atılganlığı, çocuksuluğu ve ben olmayı temsil etmektedir. Koç burcunda bulunan güneş hangi evde yer alıyorsa o evde sürekli bir hareket ve sürekli bir savaş hali söz konusudur. Hatta bu savaş hali çoğu zaman yaşama karşı bir başkaldırı gibi de algılanabilir. Çünkü koç burcu hiçbir alanda beklemeyi göze alamayıp, içgüdüsel olarak sürekli atılımda bulunmaya odaklanacaktır. Düşse dahi düştüğü yerden hemen kalkıp gene savaşmaya devam edecektir, çünkü o doğası gereği hayatta kalmak zorundadır. Bu savaşta da farkedilmeyi bekleyen yaşama dair bir çok bilgi bulunmaktadır. Koç burcu da bu bilgileri yaşam dilimleri içinde tek tek keşfedecektir.

Koç burcu ateş elementinden ve öncü nitelikte bir burçtur. Yöneticisinin Mars olması ve savaşçı kabul edilmesinden dolayı onu dengelemek adına karşıt burcu terazinin varolması gerekmektedir. Doğanın denge üzerine kurulduğu düşünülecek olursa koç burcunun da fazla enerjisinin dengelenmeye, biz olmanın ne demek olduğunu deneyimlemeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden koç burçlarının genelde terazi burcundan ya da güçlü Venüs özellikleri taşıyan kişilere çekilmesi olağan ve doğal kabul edilmektedir.

Koç burçlarının diğer köşeleri tutmuş olan ve kendisi gibi öncü burçlardan olan toprak elementinden oğlak ve su elementinden yengeç burcu ile yaşamları boyunca sürtüşme yaşaması da kaçınılmazdır. Bu burçlar arasında kare açı oluşmaktadır ve bu gerilimden de koç burcunun öncü ve ateş elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam dersleri alması muhtemeldir. Aynı şekilde yengeç ve oğlak burçları da bu gerilimden kendilerine düşecek yaşam derslerini elbette ki deneyimleyeceklerdir.

Koç’ u yaramaz ve durdurak bilmeyen bir çocuğa benzetirsek eğer, koç’ un yengeç’ le karşılaşmasını anneyi ve duyguları deneyimleme, oğlak’ la karşılaşmasını babayı ve otoriteyi deneyimleme, terazi ile karşılaşmasını ise aşkı ve paylaşmayı deneyimleme olarak değerlendirdiğimizde bu değerlendirme hiç de yanlış olmaz. Astrolojide gezegenler arasında kozmik kare adıyla anılan bir açılanma biçimi burda da işbaşındadır. Yaşam içinde sıkıntı verici bir hapsolmuşluğu ve çıkışının da olmadığı bir durumu belirten bu kareden kurtulmanın tek yolu hayatın direttiklerini kabullenmektir. Yaşamdaki dengelerin sağlanması bakımından bundan asla kaçış yoktur.

Zodyakta yaşamı oldukça net görmemiz şaşırtıcı değildir.

Bu yüzden aralarında kare açı bulunan her bir burç bir köşede durmakta ve birbirlerine tehdit unsuru gibi gözükmektedirler ama bu tehditkar gibi görünen dersler aşıldığında ve bütün bu özelliklerin bir araya getirilmesi başarıldığında, iç dengesini gerçekleştirmeyi başarmış ideal insanla karşılaşmamız da muhtemeldir. Bu da yaşamı olduğu gibi kabullenmeyi de beraberinde getirecektir.

Koç burcu diğer bir köşede bulunan yengeç burcuyla karşılaştığında hiç bilmediği bir bölgeyle karşılaşacaktır; duygular ve annelik…
Bu durumu, harlı yanan ateşin üstüne bir kova suyu birden boca etmeye benzetebiliriz. Koç duygularla tanıştığında, onların kendisini yok etmeye çalıştığını düşünecektir. Duygular koç burcunun bilmediği ve bilmek de istemeyeceği bir alandır ama yaşamın içinde de bütün azametiyle var olan bir güçtür. Bu karşılaşmadan bol çatışma çıkması beklenmelidir.
Koruma içgüdüsü ve bütün şefkatiyle koçu yakalamaya çalışan yengeç ve tüm çocuksuluğu ve hırçınlığı ile buna ayak direyen koç… Yengeç burcu koçun beslenmeye, ilgiye ve korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünerek onu yakalamaya uğraşacak, koç burcu ise sadece oyun oynamayı istediğinden bundan sürekli kaçmak isteyecektir. Yani tipik anne çocuk ilişkisi gibi. Yemeğini yemesi ya da uyuması için annesi tarafından zorlandığında sürekli itiraz eden çocuk gibi… İki tarafta kendi gücü oranında diretecek ve sonuçta bir uzlaşma noktası bulunulmadığı sürece gerilim gittikçe tırmanacak ve iki tarafta bu gerilimden yıpranacaktır.
Bu gerilim sonlandırıldığında ya da bu ilişki tamamlandığında, bu ilişkiden her iki burç da birbirinden gerekli hayat deneyimlerini almış ve biraz da büyümüş olarak çıkacaklardır. Koç burcu ise kendi adına yaşamın sürmesi için duyguların varlığını ve kendi varoluşu ile yaşamın sürekliliği üzerindeki rahimsel gücü farketmesi gerektiğini öğrenecektir.

Koç burcunun oğlak burcu ile karşılaşması da oldukça yorucu olacaktır koç burcu için. Sürekli hareket içinde olan koç burcunun, sürekli yapılar var etmeye yönelik bir burç olan oğlak burcu ile karşılaşması pek de iç açıcı olmayacaktır. Kariyere odaklanmış bir vaziyette, sınırlarını, yapması gerekenleri ve sorumluluklarını durmadan hatırlatan oğlak burcu, koç burcuna etrafına örülmüş demir parmaklıklar gibi görünecektir.
Bu da baba ile çocuğun ilişkisine benzemektedir. Yaşamın içinde varlığımızı sürdürebilmemiz için bazı yapılar inşa etmek durumundayız. Bunun için de disiplinli bir şekilde çalışmak gerekmektedir ve bu yüzden de bir çok zevkimizden fedakarlık etmek durumunda kalabiliriz. Oğlak burcu koç burcuna sürekli bunu öğretmeye çalışacaktır.
Disiplinli oğlak burcuyla, disiplin tanımayan ve disipline karşı gelen yaramaz bir çocuk olan koç burcunun krizlerle dolu karşılaşmasından her iki burç da bir miktar yara alarak çıkacaktır belki ama yaşam dersleri adına oldukça önemli dersleri de deneyimleyip yaşamın amacına uygun süreçte yol almış olacaklardır. Koç burcu bu ilişki bittiğinde enerjinin sürekli oraya buraya savruk bir şekilde dağıtılmasındansa, bu enerjiyi disiplinli bir şekilde belirli bir noktaya odaklaması durumunda neleri başarabileceğini, neleri inşa edebileceğini ve yaşamın bu yapılar üzerinde nasıl yükseleceğini öğrenecektir.

Terazi burcu… İşte koç burcunun aşkı, paylaşımı, yaşamın birleşerek devamlılığını kendisine öğretebileceği burçla karşılaşması… Mars ve Venüs’ ün karşı karşıya durduğu an…
Sezen Aksu bir şarkısında ‘‘ ne kavgam bitti, ne sevdam ’’ der.
Mars ve Venüs’ ün boy gösterdiği yaşam sahnesinde, ikisinin de bitmesi elbette ki olanaksızdır. Biri sadece kendi birliğimizi sürdürmeye yararken, diğeri insanlarla olan ilişkimizi yani bizi oluşturmamızı sağlar. Venüs doğası itibariyle yumuşak ve hassas bir gezegendir. Tabiatında denge unsuru vardır ama bu dengenin sağlanması o kadar da kolay olmayabilir. Bu yüzden Venüs’ ün bu dengeyi sağlayabilmesi bakımından, savaşçı bir yönü de bünyesinde barındırdığı gözlenir. Ama bu savaşçılık Mars’ ın doğasında olan gibi yakıcı bir savaşçılık değildir, daha çok bilgelik yoluyla mücadeleyi gösterir. Venüs Mars’ a kendi isteklerini kabul ettirebilmek için pasif bir savaşa girebilir. Venüs gene doğası itibariyle biz olanı simgelediği ve biz enerjisini hayata geçirmeye çalışan bir güç olduğu için hep bir uyum arayışını da bünyesinde barındırır. Biz olmak karşısındakinin düşüncelerini anlamayı ve ona saygı duymayı da gerektirir. Bu yüzden adalet de bu gezegenin temsil ettiği bir değer olarak belirgin bir şekilde öne çıkar.
Kendisine biz olmayı, biz olmanın ne demek olduğunu öğretebilecek terazi burcuyla ilk karşılaştığında, koç burcu zaten kendisinde bol miktarda salgılanan adrenalinin iyice artması sebebiyle, ilk önce sadece ona karşı atılmayı ve bir çocuk gibi onunla oynamayı isteyecektir iç güdüsel olarak ama ardından gelen bir ilişkinin getirdiği bağlayıcılık, yükümlülükler ve paylaşımlar koç burcunu sonrasında oldukça fazla afallatacaktır. Koç burcunun bir ikilem içine düşmesi muhtemeldir bu süreçte…
Hayatı hep ben olarak algılayan koç burcu kendisinden başkalarıyla uyum sağlamakta elbette ki zorlanacaktır. Ama kaybetmeyi sevmeyen koç burcu, zaman içinde savaşı kaybetmemek için kazanmak adına sahip olduklarından bir miktarını kaybetmeyi göze alacaktır.
Ben mi, biz mi dalgalanmaları dengenin er ya da geç kurulmasına yardım edecektir. Bu dengeye direniş ise elbette ki gereken dersleri de beraberinde getirecektir.
Koç burcu bu ilişki sonucunda birlikte paylaşmanın, paylaşımsızlıkdan çok daha fazla mutluluk getirdiğini öğrenecektir.

Bütün bunlar yaşanırken, elbette ki koç burcunun akıl danışabileceği arkadaşlara da ihtiyacı olacaktır.
Kozmik kareden kurtuluş yoktur ama bu dayatmayı kabullenmeye yarayacak ve koç burcunun ‘‘ben’’ den başını dışarı çıkarıp, ufkunu genişletmesine yardımcı olacak bazı unsurlar olacaktır elbette; yaşam o kadar da acımasız değildir.
Bunun için de koç burcununda biraz çaba göstermesi gerekmektedir.

Koç burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar kova ve ikizler burçlardır. Kova ve ikizler burçları hava grubu burçlarıdır ve koç burcuna bilgiyi, öğrendiklerini paylaşmayı ve diğerleriyle düşünsel iletişim kurmayı öğretmeye çalışırlar. Yani konuşarak anlaşabilmeyi ve içi boş bir ‘‘ben’’ den gerçek bir birey olmaya giden yol da gerekli dersleri öğrenmesine yardımcı olurlar. Ateş elementi burcu olan koç ise bu burçlarla düşünsel iletişim kurmak için bazı dersleri deneyimlemek zorundadır ama bu deneyimler yıpratıcı değil öğretici nitelikte dersler olacaktır. İkizler burcu bilgiyi öğretirken, kova burcu ise bildikleriyle neler yapabileceğini, bu bilginin çatısı altında toplanmayı ve daima kendini aşarak bir adım öteye nasıl gidilebileceğini öğretecektir.

Koç burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisiyle aynı elementten olan aslan ve yay burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat, daha kendiliğinden akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da çatıştıkları noktalar olacaktır elbette, özellikle nitelik açısından ama bu dersler de fazla yıpratıcı olmadan gerçekleşir. Öncü nitelikte olan koç burcu sabit nitelikteki aslan burcundan biraz durmasını ve rahatlamasını, değişken nitelikteki yay burcundan ise yeri geldiğinde sadece savaşmayı değil, değişen duruma adapte olmasını öğrenir.

Peki içten içe koç burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:

Bunlardan ikisi koç burcuyla 150 derecelik açı yapan başak ve akrep burçlarıdır. Koç burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken kavramlar, ölüm ve hizmet kavramlarıdır.
Çocuk olmanın hevesiyle koç burcunun aklına bile gelmeyen ölüm kavramı ve sürekli ben dediği için de diğerlerine karşı gerçekleştirmeyi asla düşünmediği hizmet yükümlülüğü…
Akrep ve başak burçları koç burcunun karşısına bir şekilde çeşitli yollardan çıkarak, onun bu gerçeklerle de tanışması için ellerinden geleni yaparak her karşılaşmalarında ona bunu hatırlatacaklardır. Koç burcu ise bunları görmezden gelmeye devam edecek ama içten içe onu huzursuz eden bu hatırlatmalarla da yaşamını sürdürmeye devam edecektir, ta ki önemli bir olayla bu gerçeklerle yüzleşene kadar… İşte o an, zaman kavramı ortadan kalktığında ölümün de yaşamla aynı an da var olduğu gerçeğini, değişmenin ölüm demek olmadığını ve yeri geldiğinde ölümü deneyimlemenin de yaşamın bir parçası olduğunu ve gerektiğinde “ ben ” i diğer insanların hizmetine sunduğunda ve “ ben ” in gerçek anlamda işe yarar niteliğini keşfettiğinde, alacağı ödülün “ ben ” i daha fazla sağlamlaştıracağını ve bunun “ben” i eksiltmeyip çoğaltacağını öğrenecektir.

Koç burcunu bir gölge gibi takip eden burç ise balık burcudur. Yaşamda var olabilmek için sürekli bir eylem, mücadele ve savaş hali içinde olan koç burcu için herşeyi bırakarak doğal akışla birlikte sürüklenmek ve kendinden üstün bir güce teslim olmak asla aklına gelmeyecek bir durumdur. Çünkü koç burcu yaşamı ve mevsimleri başlatan bir enerji olarak herşeyi başlatabilecek güce kendisini sahip görür. Ama koç burcunun 12. evinde kaldığı için bir gölge gibi kendisini takip eden balık burcu, koç burcunun yaşamın bu yönünü de deneyimlemesi ve bu duyguyu da öğrenebilmesi bakımından yaşamında sıkça onunla karşılaştığı bazı görünmez olayları deneyimlemek zorunda kalacaktır. Çünkü bilinçaltımız biz farkında olmadan tüm yaşamımızı yönlendirebilme gücüne sahip ikinci bir “ben” dir. Koç burcu için balık burcu bilinçaltını temsil ettiğinden, onun varlığından habersiz olacak ve onun kendisi dışında yaşamını yönlendirmesine engel olamayacaktır. Ama muhtemelen yaşamının bir döneminde onu farketmek ve kendinden daha büyük bir gücün varlığını kabullenmek durumunda kalacağı bazı olayları deneyimleyecektir. Ve bu da ona sürekli akıntıya karşı kürek çekmektense arada kendini doğal akışa bırakması gerektiğini öğretecektir.

En ilginç durum koç burcunun kendisi gibi koç burçlarıyla karşılaşmasıyla oluşacaktır. Bitmek bilmeyen bir devinim ve harlı yanan ateş, eğer dengeleyici bir unsur yoksa her yeri yangın yerine çevirebilecek bir güç halini alabilecektir, iki koç burcunun karşılaşması ile.
Eğer yaşamda bunun deneyimlenmesi de varsa kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir elbette. Bunu engellemenin tek yolu kişinin kendisini çok iyi tanıyarak, gerek kendisine gerekse çevresine zarar olarak dönecek eylemlerden uzak kalmaya çalışması olacaktır. Bunu başardığı takdirde oğlak burcu ya da Satürn temasının hayatına girmesi şaşırtıcı olmayacaktır elbette. Zaten oğlak burcu diğer köşe de bu yüzden beklemektedir.

Ve koç burcu kendi yaşam serüveni içinde sürüklenerek, kendi var oluşunu gerçekleştirmek için yorgunluk nedir bilmeden çabalayıp duracaktır.

Çünkü o doğuştan bir savaşçıdır.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!