GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

kıyamet alametleri

1-Din konusunda bilgisizliğin her tarafa yayılması, sarhoşluk veren şeylerin içilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, öldürme olaylarının artması…

2-Müminleri nezleye tutulmuş ve kâfirleri sarhoş olmuş gibi yapacak bir dumanın çıkması.

3-Deccal adında bir şahsın türeyip tanrılık davasında bulunması ve sonra kaybolup gitmesi…

4-Ye’cüc ve Me’cüc adında iki milletin yeryüzüne yayılarak bir müddet bozgunculuğa çalışması…

5-Hazret-i İsa’nın gökten inerek bir müddet Peygamberimizin şeriatı ile amel etmesi…

6-”Dabbetü-l Arz” adında canlı bir yaratığın yerden çıkarak insanlara karşı sözler söylemesi…

7-Yemen tarafından korkunç bir ateş çıkarak etrafa dağılması..

8-Doğu ile batıda ve Arap yarımadasında birer büyük yer çöküntüsü olması…

9-Güneşin az bir zaman için battığı yerden doğması

10-Üç yerde patlama olacağı

kıyamet alametlerindendir.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!