GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

Herkesin Bir Koruyucu Meleği Var mıdır ?

Yaşam sürecimiz boyunca, zaman zaman kendimizi sıkıntıda veya tehlikede hissederiz. Böyle zor zamanların üstesinden gelebilmek için, kendimizi Tanrı’ya her ne kadar teslim etmemiz gerekirse de, açığa çıktığımızda, bir koruyucu meleğin, o anda imdadımıza yetiştiğini düşünürüz. Hatta bazen, Tanrı’nın bazı kişileri koruyucu melek gibi, yanımıza gönderdiğini düşünürüz. Bu ne kadar doğrudur?

Bazı insanlar, yeryüzündeki tüm canlıların birer koruyucu meleği olduğunu ve zor anlarında, onları koruyacağına inanırlar.

Bazı insanlar ise, kişilerin zor anlarında, Tanrı’nın herhangi diğer bir kişiyi o anda adeta bir melekmiş gibi, darda olan insanın yanına gönderdiğine ve problemlerinin çözülmesine yardım ettiğine inanırlar. Yani, Tanrı’nın emri ile kişi o anda, diğer bir kişinin koruyucu meleği görevini görür.

Yahudi mistik inanışına göre; bazı kişiler, kendi kişisel koruyucu melekleri olduğuna inanırlar. Bazılarıysa, insanların çeşitli problemlerinde, değişik meleklerin kendi görev sınıflamalarına göre, insanlığa koruyucu melek görevlerini yaptığına inanırlar.

Yahudiler, Tanrı’nın gerekli hallerde, kişinin kendi spesifik konusuna göre, meleklerin yardımını yolladığına inanırlar, Bazı kişiler ise, kendi tercih ettikleri meleklerin koruyuculuğunu isterler ve yardım aldıklarına inanırlar.

Tevrat’ın Çıkış (Şemot) kitabının 32:34 bölümünde, Tanrı’nın Moşe’ye, halkını koruması için, bir koruyucu melek göndereceği yazılıdır.” Ve şimdi git, kavmi sana söylediğim yere götür; işte meleğim senin önünde yürüyecek.”

Ünlü din bilgini ve Kabalist Maymonides (Ram Bam); ‘Şaşırmışların Kitabı’ adlı eserinde şöyle yazmaktadır; “Tek başına –melek- kelimesi,aslında pek bir önem taşımaz, fakat insanlara görünen her bir melek , o insanın peygamberlik mertebesine layık olduğunu gösterir.Bu ise o insanın bu mertebeye ulaşacak kadar erdemli olduğunun kanıtıdır.”

Midraş Kitabı’nın, Bereşit Rabba bölümünde şöyle der; “İnsanlar dara düştükleri vakit, eğer bekledikleri olmazsa, yardım aldıkları kişiyi insan olarak görürken, eğer istedikleri gerçekleşirse onun melek olduğuna inanırlar. Yani Tanrı’nın onu melek olarak görevlendirdiğine inanırlar.

Bu cevaplardan da anlaşabileceği gibi, insanlar yardım istedikleri zaman, eğer o yardımı hak ediyorlarsa, melekler veya o anda melek görevi verilen insanlar, koruyucu melek olarak Tanrı’nın izni ile imdada yetişirler. Bunun anahtarı ise erdemli ve imanlı bir insan olmaktır.

MELEKLER BİZİM İÇİN NASIL DUA EDER?

Tanrı’ya dua edeceğimiz, bazı dileklerde bulunacağımız zaman, onun, bizleri dinlemeye her zaman hazır olduğunu bilmeliyiz. Yakınımızdaki kişilere, zaman zaman, zor anlarımızda, kendi problemlerimiz için Tanrı’ya dua etmesini isteriz. Bununla ekstra bir dua sinerjisi yaratabileceğimize inanmak, bizleri daha da fazla umutlandırır.

Koruyucu meleklerimizin, bizler için dua etmelerinin ne denli daha fazla etkili olabileceğini, bunun önemini daha da fazla kavrayabiliriz değil mi?

Dünya üzerinde bulunan tüm inanışlarda, koruyucu meleklerin insanlar için dua ettiklerine inanmaktadır. Yahudi inancında da bu böyledir.

Yahudi mistikleri, meleklerin Tanrı’ya, insanlar için dua ettiklerini kabul ederler. Bütün koruyucu melekler, gözlemledikleri kişiler için dua ederler. Rabbi Yosi ben Rabbi Yehuda şöyle demektedir; “Her Şabat akşamı, tüm Yahudi evlerini ikişer melek ziyaret eder. Bu meleklerden birisi İyilik Meleği, diğeri ise Kötülük Meleğidir. Bu melekler cuma günü evde yapılan Şabat hazırlıklarını kontrol ederler. Sofraya konacak olan kutsama şarabı ve bardağının, hala ekmeklerinin, şabat mumlarının tam olup olmadığını kontrol ederler. Eğer her şey eksiksiz ise, İyilik Meleği “Gelecek haftaya da her şeyin eksiksiz olmasını dilerim,” der, diğer melek de “amen” der.

Şabat hazırlıklarının eksik olduğu veya hiç uygulanmadığı durumlarda ise; Kötülük Meleği “Gelecek haftaya da her şeyin aynı olmasını diliyorum,”der, İyilik Meleği de “amen” der.

Yahudilik, meleklerin insanları duaya teşvik ettiklerine de inanır. Midraş Kitabı’nın ‘Teillim 88:4’ bölümünde, meleklerin her gün sabah duaları sırasında, kişilerin ettikleri tüm duaları taçlandırıp cennetteki Tanrı’ya o şekilde sunduklarına dair ifadeler vardır.

MELEKLER ŞARKI SÖYLER Mİ?

Yeryüzü üzerinde bulunan tüm inanışlarda olduğu gibi, Yahudi inanışında da meleklerin şarkı söylediğine inanılmaktadır. Meleklerin Tanrı’ya şarkılarla dua ederler. Melekler gruplar halinde, koro olarak gündüzler ve geceler boyunca şarkı söylerler. Midraş Kitabı’nda, Moşe Peygamber’in dağda 40 gün boyunca Tanrı ile baş başa kaldığı dönemde, meleklerin sırayla şarkı söyledikleri anlatılır.

Melekler, önemli olayların kutlandığı dönemlerde de şarkı söylerler.

Tevrat’ın, İyov (Eyüb) 38:7 bölümünde bu cümle okunur: “Sabah yıldızları hep birden terennüm eylerken Ve bütün Tanrı oğulları sevinçle çağırışırken”. Rabbiler bu bölümde söylenen ‘Sabah Yıldızları’ve ‘Tanrı’nın Oğulları’ sözlerinin melekleri sembolize ettiklerini söyler. Bu cümle Tanrı’nın yeryüzünü yarattığı zamanı betimlemektedir.

Yahudi inanışında, yeryüzündeki inananların dualarının Tanrı katına meleklerin şarkılarıyla birlikte ulaştığına inanılır. Melekler son nefesini veren insanların ruhlarının, cennete barış içinde varabilmeleri için, ebediyete intikalleri sırasında, onlara şarkılarla eşlik eder.

BİR ŞABAT İLAHİSİ

Yardımcı meleklerin ve barış meleklerinin, her cuma akşamı Yahudi evlerini ziyaret ettiklerine inanılır. Shalom Alechem’in çok popüler olan ‘Barış Üzerinizde Olsun’ adlı ilahisi, özellikle Aşkenaz Yahudileri tarafından, her Şabat akşamı, arvit duasından sonra evlerde söylenir. Shalom Alechem bu ilahiyi, Talmud’da yazan bir anlatı üzerine yazmıştır. Bu anlatı,yukarıda bahsettiğim İyi ve Kötü Meleklerin Şabat geceleri, Yahudi evlerine yaptıkları ziyaretleri anlatmaktadır.

Şalom Alehem Malahey Aşalom Malahey Elyon

Mi Meleh Malhey Amelahim ha Kadoş Baruhu

Boahem Le Şalom, Malahey Aşalom, Malahey Elyon

Mi Meleh Malhey Amelahim ha Kadoş Baruhu

Barhuni Le Şalom, Malahey Aşalom,Malahey Elyon

Mi Meleh Malhey Amelahim ha Kadoş Baruhu

Sethem Le Şalom, Malahey Aşalom, Malahey Elyon

Mi Meleh, Malhey Amelahim ha Kadoş Baruhu.

Barış üzerinizde olsun, ey yardımcı melekler

Kralların Kralı, adı kutsal Olanın, en yücenin habercileri,

Gelişiniz barış içinde olsun, ey barış melekleri,

Kralların Kralı, adı kutsal Olanın, en yücenin melekleri,

Barışın melekleri, beni barışla kutsayın,

Kralların Kralı, adı kutsal Olanın, en yücenin habercileri,

Gidişiniz barış içinde olsun, ey barış melekleri,

Kralların Kralı, adı kutsal Olanın, en yücenin melekleri.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!