GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

Gümüş Mor Alev Enerji Şifası GMA

Gümüş Mor Alev, binlerce yıldan beri bilinen bir spiritüel enerjidir. Yükselmiş Ustat Saint Germain tarafından yeniden ortaya konulmuştur. Tanrı bilincinin yedinci ışınıdır. Gümüş Mor Alev, topluluğun çağrısını ya da insanoğluna spiritüel hizmet çağrısını duyanlar içindir. Hayatımızdaki bencillikleri aşabilmemizi sağlayacak erdemi bize kazandırır. Bu bilgilerin bize ulaşmasına kanallık eden Hari Des Melchizedek olup, John Armitage olarak da tanınır.
Saint Germain yükselmiş üstatlar denilen, yani bedeninin titreşim frekansını yükselterek ölüm dediğimiz fiziksel bedenden ayrıl¬ma olayından geçmeden ebedileşen kişilerden biridir, Asırlardan beri zaman zaman fiziksel bedenine dönerek dünyaya geri geldiğine, bazı siyasal akımları etkilediğine, kötü olayları önlediğine inanılır. Fransız ihtilalinden önce Kral 16’ncl Louis ve MarieAntoinet¬te’i olacak hadiseler konusunda uyardığı fakat sözünü dinletemediği söylenir. O zamanlar Kont St Germain olarak bilinen bu kişinin sarayı Fransa’da hala mevcut olup, bu aristokrat ailenin Üstat St Germain ile ilişkisi olduğu rivayet edilir. Bilgilere kanal olma ola¬yının ilkieri St Germain ile yaşanmaya başlamıştır. 1934 yılında, St Germain Amerika’da yasayan Godfre Ray King adlı kişi ve kansına gözükmüş ve Ben’im Öğretileri olarak bilinen tebliğleri vermeye başlamıştır. Verdiği mesajlarda, insanların binlerce yıldır yarattığı negatif enerjinin dünyayı çok olumsuz olarak etkileyeceği, Tanrı ‘nın ışığının ve yükselmiş üstatların enerjisinin, insanlığı aydınlığa çıkaracağı ve Tanrı ‘ya yaklaştıracağı belirtilmektedir. Godfre King’iu evinde verilen tebliğler sırasında St Germain’in kendi eterik bedeni ile dokunulabilecek şekilde gözüktüğüne yüzlerce kişi şahit olmuştur. St Germain bütün ahenksizliği, rahatsızlığı, hastalığı eriten ve enerjiyi rafine eden Mor Alev enerjisinin kaynağı ola¬rak bilinir. Birçok problem St Germain’in adına Mor Alev ve Gümüş Mor Alev’in kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilir.

Saint Germain’in verdiği tebliğlerden bir tanesine göre, onun enerjisi altında.olan Mor Alev ve Gümüş Mor Alev ile bütün negatifliği eriterek enerjimizi yeniden saflaştırabiliriz. Mor Alev’i kendimize, başkalarına ve hatta mekanlara uygulayarak negatifliği ortadan kaldırabiliriz, hastalıkları iyileştirebiliriz. Mor Alev ve Gümüş Mor Alev Saint Germain ve diğer üstatlar tarafından programlanmış temizleyici bir enerji frekansıdır.

Gümüş Mor Alev, mantra olarak bilinen özel dualarla çağrılabi¬lir, meditasyon ve göz önünde canlandırmayla birleştirildiğinde Gümüş Mor Alev’in fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel düzeylerde tezahür eden negatif enerjiyi değiştirme, ya da dönüştürme gücü vardır. Bu negatif enerji hastalık, stres, endişe, korku, kuşku, nefret, öfke ya da istenmeyen alışkanlıklar gibi formlarda olabilir, bunların hepsi bizim normal yapımızdaki güzelliği ve sevinci yaşayabilme¬mize engeldirler.

Gümüş Mor Alev’in nitelikleri özgürlük, simya, adalet, sevinç, bağışlama ve merhamettir. Mantraları kendinizi vererek söylediği¬nizde Gümüş Mor Alev, bedeninizin, zihninizin, duygularınızın, hatta bilinçaltı hafızanızın her hücresine, her atomuna girer. Elektronlann titreşimini yükseltir, böylece biz de, Tanrıdan bize gelmiş olan saf kozmik enerjiyle daha çok yankı yaparız.

Gümüş Mor Alev fiziksel organlarımıza yerleşmiş toksinleri atmanın yanı sıra eterik, zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenlerimize kaydedilmiş olan şimdiki yaşamımızın ve geçmiş yaşamlarımızın travmalarını ve karmalarını da değiştirir. Kimi kez karmamız kendini ağır bir yük gibi hisseder ama Mor Alev’i davet ettiğimizde kendimizi daha hafif ve daha az bir yükün altında hissederiz, çünkü o, kişisel sorunlarımızın nedenini, kelimenin tam anlamıyla yakar.
Başka bir deyimle Gümüş Mor Alev geçmiş yaşamlarımızın kayıtlarını siler, dolayısıyla özsaygımızı artırır, kendimizi daha çok sevmemize yardım eder.

Gümüş Mor Alev uyumlamasını alıp onu mantralar, meditasyon ve göz önünde canlandırmayla birleştirerek düzenli kullandığınızda dönüşüm sürecini hızlandırırsınız.

Gümüş Mor Alev uyumlaması, hem uyumlamayı alan, hem de veren için bir zevktir. Herkes, bir iç dönüşümün yanı sıra kendine özgü bir deneyim edinir. Daha sonra başkalarına karşı daha sevecen olursunuz ve kendinizden daha çok başkalarına ilgi gösterirsiniz. Sezginiz arttıkça birdenbire melekleri, ruhsal rehberleri fark edersiniz, zaten rehberlerle çalışıyorsanız, o zaman onlarla olan spiritüel bağınız daha da güçlenir.

Her birimizin, kendimizi rahat hissettiğimiz, kendimize özgü uyumlanmaya hazırlanma tarzımız vardır, banyo ya da duş yapmak, mum ya da tütsü yakmak, geri planda meditasyon türü bir müzik dinleyerek rahatlamak, dua etmek, meditasyon yapmak, şarkı söylemek gibi. Daha önce kararlaştırılmış olan zamanda bu uyumlamayı almaya niyet ederek, bir yerde bulunmanız uyumlamayı yapacak hocanız için yeterlidir, enerji kendi kendine çalışacaktır.

Hazırlıklarınız sona erdiğinde yüksek sesle ya da içinizden şun¬ları söyleyin:
“BANA TARAFINDAN GÖNDERİLEN GÜMÜŞ MOR ALEV’İ ALMAYA HAZIRIM.” Burada boş olan yerde hocanızın adını söyle¬yeceksiniz. Sonra oturun, gevşeyin ve 15 dakika ya da size bittiğine dair bir işaret gelinceye kadar enerjiyi alın.

Gümüş Mor Alev enerjileri oldukça etkili çalışır, onu hem kendiniz, hem de başkaları için kullanabilirsiniz. Uyumadan önce Gümüş Mor Alev meleklerini, rehberlerini ve St. Germain’i de çağırabilirsiniz ve onlardan şifa gereken bir konuda çalışmalarını isteyebilirsiniz. Sabah sorun serbest bırakılmış olur, yine de engelleri aşmak, bağımlılıkların ya da derinlere kök salmış korkuların üstesinden gelmek gibi, daha önemli sorunlar için arka arkaya 30 gece süreci tekrarlayabilirsiniz.

Gümüş Mor Alev kullanılarak acı veren hatıralara şifa verilebilir, hatta bozuk olan ilişkilerdeki güçlüklerin giderilmesine yardım edilebilir. İlişkilerindeki sorunlara Gümüş Mor Alev gönderen kişiler korkunç bir yükün kalktığı duygusunu yaşadıklarını ve yaşamlarında daha ileriye gitmek için kendilerini özgür hissettiklerini belirtmektedirler. Gümüş Mor Alev, her gün çağırılarak aura ve başlıca çakralar temizlenip arındırılabilir.

Başkalarına şifa vermek için Gümüş Mor Alev’i kullanırken Gümüş Mor Alev meleklerini ve St. Germain’i çağırmalısınız, sonra kendinizi onlarla beraber mor bir alevin içinde olarak zihninizde canlandırın.
Alıcıya şifa verdiğinizi zihninizde canlandırın, meleklerin ve Gümüş Mor Alev’in onların sorunlarını ya da hastalıklarını dönüştürdüğünü görün. Bu göz önünde canlandırmayı kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için değiştirebilirsiniz, bunu alıcıyla karşı karşıya ya da uzaktan yapabilirsiniz.

Yükselmiş Üstat Saint Germain, Mor Alev’in ya da Gümüş Mor Alev eklenmiş boyutuyla Mor Alev’in koruyucusu kabul edilir. Zaman değişime uğrarken ve dünyanın titreşimleri hızlanırken, eskiden beri kullandığımız şifacılık yöntemlerine yardımcı olmak üzere yeni enerji frekansları ve renkleri eklenmiştir. Gümüş Mor Alev bunlardan biridir.

Daha yüksek titreşimler farklı zamanlar anlamına gelir. Dünya¬nın değişik frekanslara sahip olduğu son zamanlar için, farklı tedaviler ve farklı yöntemler gerekir. Gümüş Mor Alev de bu farklı şifa yöntemlerinden biridir. Onunla birçok şey yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz şeylerden biri, ona tüm negatif duygularınızı yaktırmaktır. Sizde rahatsızlık yaratan her şeyi, Mesih Enerjisi’nin fiziksel bede¬ninize akışını kesintiye uğratan düşüncelerinizi, Gümüş Mor Alev’e havale ederseniz, her şeyin daha kolay yoluna girdiğine şahit olursunuz. Bu iş için birçok kişinin çok yararlı ve kolay bulduğu mantra şudur:

BEN Gümüş Mor Alev’den bir Varlığım. BEN Tanrı’nın istediği saflığım.

Bu mantra temizleyici bir etkiye sahiptir. Gümüş Mor Alev Mantralarının birer spiritüel antiseptik olduğunu söyleyebiliriz. Bu spiritüel antiseptiği bilincinize, zihninize, fiziksel bedeninize sel gibi akıtabilirsiniz, her şey temizlenir. Bu Mantra’yı sabahları banyoda ya da tuvalette şarkı olarak söylerseniz onun, bulunduğunuz mekana, oturma odanıza Gümüş Mor Rengi, Gümüş Mor Enerji ‘yi ge¬tirdiğini görürsünüz, kuşkusuz bu da titreşimi yükseltir. Bu Mantra’yı günlük yaşamınızda kullanın, onu günde şarkı olarak düzinelerce kez söyleyin, her şeyin Gümüş Mor olmaya başladığını göreceksiniz. Titreşim evinizin duvarlarının, arabanızın metal aksamının, mücevherlerinizdeki madenlerin, hem fiziksel hem de spiritüel enerji sisteminizin içine ulaşır. Gerçekten de Gümüş Mor parlamaya başlarsınız!

BEN Gümüş Mor Alev’den bir varlığım.
BEN Tanrı’nın istediği saflığım.
BEN Gümüş Mor Alev’den bir varlığım.
BEN Tanrı’nın istediği saflığım.
BEN Gümüş Mor Alev’den bir varlığım.
BEN Tanrı’nın istediği saflığım.

“BEN” olumlamaları son derece güçlüdür. “BEN”, “Benim Tanrı benliğim… İle tümüyle özdeşleşiyor” anlamına gelir. Yapabildiğiniz sıklıkta “BEN Gümüş Mor Alev’im” olumlamasıyla bitirin çalışmalarınızı. Bu şekilde, bastırılmış bütün negatif durumlar pozitif duruma gelirken, hayatınızın da değiştiğini fark edebilirsiniz.
Bu Mor Alev’i gittiğiniz her yerde arkanızda da bırakabilirsiniz. Alevi getirebilir ve onu birçok yere yerleştirebilirsiniz. Onu yaşadığınız şehrin sokaklarına, parklarına, enerji noktalarına yerleştirin.

O, sadece insanları değil, hayvanları, kuşları, her şeyi dönüştürmek için orada olacaktır.
Bu enerjiye uyumlama yapmak için, başlamadan önce duş yapmak ya da kendinizdeki fazla enerjileri toparlamak isteyebilirsiniz. Rahatsız edilmeyeceğinizden emin olun. Reiki uygulayıcısı, üstadı ya da spiritüel şifacıysanız kendinizi en rahat hissettiğiniz hazırlanma yöntemlerini kullanın.
Hazır olduğunuzda, uyumlama yapacağınız kişilere odaklanın, onların adlarını düşünün ya da adlanrıa bakın. Rehberlerinizden, Gümüş Mor Alev meleklerinden, uyumlanacak kişilerin rehberlerinden ve St. Germain’den yardım isteyin. Aslında bu uyumlamayı yapacak olanlar onlardır siz sadece belirli bir kişiye sinyal gönderen bir antensiniz. Daha sonra etrafınızda, içinizde ve dört bir yanınızda mor bir alevi gözünüzün önüne getirin. Aşağıdaki sözleri içinizden veya yüksek sesle söyleyin:

“Gümüş Mor Alev’in koruyuculannı çağırıyorum. St. Germain’den burada (kişinin adı, adresi) Gümüş Mor Alev’e uyumlarken bana yardım etmesini talep ediyorum.”

Alevin kişinin kalbinden ve çakralarından girerek etrafını sardığını görün. Alevin bir süre bu kişinin içinden akmasına izin verin. Sonra şunu söyleyin:
“(Kişinin adı), Gümüş Mor Alev’e, koşulsuz sevginin ve spiritüel hizmetin ateşine uyumlanmış bulunuyorsun. Huzur içinde git ve sen de başkalannı, onlann spiritüel alevlerine uyumla. “

Bunu değiştirip geliştirmek isteyebilirsiniz ama gerek yoktur. Uyumlama bitmiştir.

Gümüş Mor Alev’i çağırmak için de, rahatça nefes alın ve Gümüş Mor Alev’i çağırın. Alev’in etrafınızı sardığını ve bütün düşük titreşimlerinizi yaktığını gözünüzün önünde veya zihninizde canlandırın ya da hissedin. Uyumsuzluğunuzun sürüp gittiği bir kişiyi, bir yeri ya da bir durumu gözünüzde canlandırın, arındığını hissedinceye kadar onu Gümüş Mor Alev’le sarın.
Gümüş Mor Alev’den, bütün gün boyunca önünüzdeki yola alev saçmasını isteyin. Gümüş Mor Alev’in bütün gezegeni sardığını ve olumsuzlukları yaktığını zihninizde canlandırın.

GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİ ŞİFASI

GMA Kullanım Örnekleri

Sevgili Arkadaşlar,GMA enerjisi kullanım alanları ile ilgili olarak bazı önerileri yazacağım. Bunları maddeler halinde açıklamak istiyorum.
GMA yı göz önünde canlandırma,ellerimizi kullanma, bedendeki hisleri takip etme yolu ile kullanabiliriz.
Aşağıda bir takım örnekler hazırladım. Bunlardan faydalanabilirsiniz.
GMA yı kullanmak için ,önce enerjiyi davet etmek gerekir.Bunun için; “kalbimi,benliğimi,bedenimi ,bilincimi ve ruhumu GMA enerjisine açıyorum.”…enerji birkaç sn içinde akmaya başlayacaktır.

Örnekler:

*Çakraları şifalandırmak:Ellerinizi sıra ile her çakranıza yerleştirerek”bu bölgedeki tüm olumsuz duygu,his,ve anıların GMA ile dönüşüme uğratılması,arıtılması ve şifalandırılmasına niyet ediyorum ” dersiniz. Her çakrada 5 dakika kalınız. Daha fazla kalmak gereği hissederseniz kalınız.

*”Falanca ” hastalığıma neden olan duygu,his ve anının GMA ile dönüşüme uğraması ve şifa bulması niyeti ile diyerek ,bir elinizi başınızın üstüne,bir elinizi hasta olan bölgeye lokal olarak koyunuz.10 dakika yeterli…gerek hissederseniz daha fazla olabilir.Bu uygulamayı istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz.

*Biliç ve bilinçaltındaki olumsuz kalıpları arındırmak:Bunun icin
“Bilinç ve bilinçaltımdaki “falanca “korkumdan arınmak niyeti ile GMA gönderiyorum.”
Bu korkular farklı konular içerebilir.

Örneğin: Güvensizlik korkusu,değersizlik korkusu,sevilmeme korkusu,terkedilme korkusu,parasızlık korkusu…vs..Şimdi ellerinizi kullanarak;bir elinizi (avuç içi başa değecek )başın arkasına ,beynin alt kısmına
diğer elinizi başın tam üstüne,aynı anda koyarak 10 dakika GMA veriniz.Bunu 7 gün tekrar ediniz.

*Falanca kişi ile aramızdaki sorunun (iş ,eş ,arkadaşlık ),her iki tarafın da hayrına olacak şekilde GMA ile dönüşüme uğratılması ve şifalandırılması niyeti ile diyerek bir elinizi kendi başınızın arkasına ,diğer elinizi de üstüne koyarak 10 dakika gma veriniz.


*Karma ile ilgili:

a) Falanca hastalığım ile ilgili karmamın,geçmiş ve şimdiki bedenimden çözülmesini,Gma ile dönüşüme uğratılarak,olumlu hale getirilmesine ,şifalandırılmasına niyetleniyorum ,teşekkür ederim…sessiz kalın…dikkatinizi bedeninize verin…çözülmelere tanık olun..5,10 dakika sürebilir..bittiğine emin olun ve teşekkür edin.

b)”Sürekli olumsuz giden iş durumumla ilgili karmamın geçmiş ve şimdiki bedenimden ,bilinç ve bilinçaltımdan çözülerek GMA ile dönüşüme uğratılması ve şifalandırılmasına niyet ediyorum.”..sessizce kalın ..bedeninizdeki ve başınızdaki çözülmelere tanık olun.(bunları hissetmesenizde gerçeklesir. )….mühim olan niyettir.1 kez yeterli.

c)Örnek; “aldatılma ile ilgili olumsuz karmamın,geçmiş ve şimdiki beden kayıtlarımdan ,bilinç,bilinçaltı kayıtlarımdan çözülmesini, GMA ile dönüşüme uğratılarak olumlu hale getirilmesine niyet ediyorum”….sessiz kalın…bedeninizdeki ve başınızdaki çözülmelere tanık olun…teşekkür edin….1 kez yeterli

d)Eşimle aramdaki müşterek karmanın geçmiş ve şimdiki beden hafızamdan ve zihin hafızamdan çözülmesi GMA ile dönüşüme uğratılması ve şifalandırılmasına niyet ediyorum”..sessiz kalın…başınızın arka kısmına ve bedeninize dikkatini verin….çözülmelere tanık olun…5,10 dakika…1 kez yeterli.

*Tanrısal benliğimle aramda perde yaratan tüm olumsuzluklarımın GMA ile arıtılmasını dönüşüme uğratılmasına niyetleniyorum….ve bir elinizi başınızın üstüne bir elinizi kalbinizin üstüne koyarak 10 dakika GMA veriniz. İstediginiz sıklıkta yapabilirsiniz…

*Falanca kişiye olan öfkemin,nefretimin GMA ile dönüşüme uğratılarak affetme haline dönüştürülmasine niyet ediyorum. Geçmiş ve şimdiki beden hafızamdan ve zihin hafızamdan çözülmesine niyet ediyorum…sessiz kalın….izleyin..teşekkür edin..

* Bulunduğunuz ortamda negatif enerji hissediyorsanız,GMA yı çağırarak ,ortamı arıtmasını,dönüştürmesini isteyebilirsiniz.

*Tüm psişik saldırılardan arınmak üzere niyetlenebilirsiniz..

*Belli bir bölgeye belli bir durum için;Deprem,Sel,Salgın,Huzursuzluk…vs..
O bölgeyi zihinde canlandırarak GMA ile sarabilirsiniz. Veya ellerinizi karşıya doğru tutarak o bölgeye gitmesi için GMA gönderebilirsiniz.

*Tüm dünyaya GMA gönderebilirsiniz.

*Ülkenize GMA gönderebilirsiniz.

*Kendiniz sık sık, Gma ile duş yapmayı deneyebilirsiniz.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!