DUA Sana Bana Özel 

FAKiRLiKTEN KURTULMAK iÇiN iSM-i ŞERÎF

“Ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün ve bekâsının devamlılığı içerisinde diri olan! Yâ Hayy!”

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’nin 58. risalesi olan Erba‘în-i İdrîsiyye -İdrîs (Aleyhisselâm)a indirilen Kırk İsm-i Şerîf- isimli risalesinin 68. sayfasında belirtildiği vechile; bu ism-i şerîf cemâlî olup, isteklerin yerine gelmesi, ölü kalbin dirilmesi ve hastalıkların iyileşmesi gibi bir takım faydalar temin eder.

Ömrü de uzatır.

Kalbin sadâkatıyla bu ism-i şerîfi okumaya devam eden kişi ebedî fakir olmaz, eli daralmaz, biiznillâhi Teâlâ ömrü de uzun olur.

(Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu’l-esmâi’l-erbaʽîn, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no: 3358, verak:142; Yazma Bağışlar, no:2773, verak:3; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:10-11)

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!