DUA Sana Bana Özel 

ESMALARIN ETKİLİ OLDUĞU SAATLER

PAZAR GÜNÜNE AİT

1-Güneş: İyi
2-Zühre: Kötü-Şer
3-Utarit: İyi
4-Kamer: Şer
5-Zuhal: Kötü-Şer
6-Müşteri: Hayırlı
7-Merih: Şer
8-Güneş: Çok iyi
9-Zühre: Hayırlı
10-Utarit: Hayırlı
11-Kamer: Hayırlı
12-Utarit: Şer

PAZAR GECESİNE AİT

1-Utarit: Şer
2-Kamer: Hayırlı-Ticaret Kalp tesiri
3-Zuhal: Şer-Kahır-Tefrik v.s
4-Müşteri: İyi, işe teşebbüs
5-Merih: Şer-Bağlamak
6-Güneş: Hayırlı, Muhabbet, İki kişinin arasını iyi yapmak
7-Kamer: Hayırlı, kâr, ticari işler
8-Zuhal: Şer-Adavet-Hastalık
9-Müşteri: Hayırlı-Evlenmeyi kolaylaştırma
10-Merih: Şer
11-Zühre: Hayırlı, Muhabbet saati
12-Utarit: Şer

PAZARTESİ GÜNÜNE AİT
1-Kamer: İyi-Hayırlı işler yapılır
2-Zuhal: Yolculuğa aittir- Hayırlıdır
3-Müşteri: İyi-İzdivaç ve Mahkemeye ait işler
4-Merih: Şer-Kahriye
5-Güneş: İyi-Tesir-Muhabbet
6-Zühre: Vefk Yazılır
7-Utarit: Muhabbet-iyi işler
8-Kamer: İyi-Arabulmak-İzdivaç
9-Zuhal: Şer-Tefrik-Kahriye
10-Müşteri: Çok hayırlı-Her hayırlı işe yarar
11-Merih: Buğuz-adavet-düşmanı kahır-tefrik
12-Güneş: İyi bir saattir-Hayırlı işler yapılır

PAZARTESİ GECESİNE AİT

1-Müşteri: Celp işleri- Hayırlı işler
2-Merih: Şer
3-Güneş: İyi-Ticari işler
4-Zühre: İyi-Kalp tesiri işleri
5-Utarit: İyi muhabbet we bağlama işleri
6-Kamer: İyi müşteri ve celbi rızık
7-Merih: İyi-Ticari işler
8-Güneş: İyi-Celbi Muhabbet
9-Zühre: İyi-Aşk-Nikah
10-Utarit: Şer
11-Zuhal: Şer
12-Müşteri: İyi-Tesir-Muhabbet

SALI GÜNÜNE AİT

1-Merih: Şer
2-Utarit: Şer-Bağlamak
3-Kamer: İyi-Celbi Kalp
4-Zuhal: İyi-Hizip okunur
5-Müşteri: İyi
6-Merih: İyi-Ticari işler
7-Utarit: Şer-Tefrik-Kahır
8-Kamer: İyi-Rızık için
9-Zuhal: Şer-Tazip
10-Müşteri: Muhabbet
11-Güneş: İyi-Celbi Kalp
12-Zühre: İyi-İki kişinin arasını bulmak

SALI GECESİNE AİT

1-Zühre: İyi-Kalp tesiri işleri-Muhabbet
2-Güneş: Şer-Hiçbir şey yapılmaz
3-Zühre: İyi-Aşk işleri
4-Utarit: İyi-Hayırlı işler yapılır
5-Kamer: Şer-Hiçbir şey yapılmaz
6-Zuhal: Şer-Düşmana okunur
7-Müşteri: İyi-Her türlü şey okunabilir
8-Merih: Şer
9-Güneş: İyi-Aşk-Kalbi işler10ZühreŞer-Hiçbir şey yapılmaz
11-Utarit: Şer-Yoldan çevirmek,iş bozmak
12-Kamer: Şer-Düşmana okunur

ÇARŞAMBA GÜNÜNE AİT

1-Utarit: Hayırlı
2-Kamer: Şer-Hiçbir şey yapılmaz
3-Zuhal: Şer-Düşmana okunur
4-Müşteri: Çok hayırlı-Her hayırlı işe yarar
5-Merih: Şer
6-Güneş: İyi
7-Zühre: İyi
8-Utarit: İyi
9-Kamer: Şer-Tefrik-Kahır
10-Zuhal: İyi-Hizip okunur
11-
12-Merih: Şer

ÇARŞAMBA GECESİNE AİT

1-Zuhal: Şer
2-Müşteri: Hayırlı-Hasta iyileştirme
3-Merih: Şer-Düşmanı kahır için okunur
4-Güneş: Hayırlı işler
5-Zühre: Hayırlı işler
6-Utarit: Şer
7-Kamer: İyi-Arabulmak-İzdivaç
8-Müşteri: İyi-Ticari işler
9-Zühre: İyi-İzdivaç
10-Merih: Şer
11-Güneş: İyi-Hastalık giderme-Saadet
12-Zuhal: Şer-Kahriye

PERŞEMBE GÜNÜNE AİT

1-Müşteri: İyi
2-Merih: Şer-Yola çıkılmaz
3-
4-
5-
6-Kamer: Her türlü hayırlı iş yapılır
7-Zuhal: Şer ve Hayır her iki iş
8-Müşteri: Hayırlı
9-Merih: İyi
10-Güneş: Çok iyi
11-Zühre: İyi
12-Utarit: Çok şerli-İş yapılmaz

PERŞEMBE GECESİNE AİT

1-Güneş: İyi-Tesir-Muhabbet
2-Zühre: İyi-İzdivaç
3-Utarit: İyi-Arabulmak-İzdivaç
4-Kamer: Şer
5-Zuhal: Şer
6-Müşteri: İyi işler
7-Zühre: İzdivaç
8-Utarit: İyi
9-Kamer: Şer
10-Zuhal: Şer
11-Merih: Şer
12-Güneş: İyi-Kalbi işler

CUMA GÜNÜNE AİT

1-Zühre: İyi-Aşk saati-Ara bulma
2-Utarit: İyi-Hayırlı işler yapılır
3-Kamer: Şer-Hiçbir şey yapılmaz
4-Zuhal: Şer
5-Müşteri: İyi
6-Güneş: Çok iyi
7-
8-Kamer: Şer
9-
10Zuhal: Şer ve Hayır her iki iş
11Müşteri: İyi-Vefk yazılır-okunur
12Merih: İyi-Hayırlı işler yapılır

CUMA GECESİNE AİT

1Kamer: İyi
2Zuhal: Şer
3Müşteri: İyi
4-
5Güneş: İyi
6Zühre: İyi
7Zuhal: Şer
8Utarit: İyi-Celp işleri
9Kamer: İyi-Ticari işler
10Güneş:İyi
11Merih: Şer
12Müşteri: Şer ve Hayır her iki iş

CUMARTESİ GÜNÜNE AİT

1-Zuhal: İyi-Muhabbet
2-Müşteri: İyi-Arabulmak-İzdivaç
3-Merih: Şer
4-Güneş: İyi
5-Zühre: İyi
6-Utarit: Şer ve Hayır her iki iş
7-Kamer: Şer
8-Zuhal: Şer
9-Müşteri: Hayırlı
10-Merih: Şer
11-Güneş: Hayırlı
12-Zühre: Hayırlı işler yapılır

CUMARTESİ GECESİNE AİT

1-Merih: Şer
2-Güneş: İyi-Havas okunur
3-Zühre: İyi-Muhabbet
4-Utarit: Şer-Ceza
5-Kamer: İyi
6-Zuhal: Şer-Kahır-Tefrik v.s
7-Müşteri: Hayırlı
8-Merih: İyi-Para işleri
9-Güneş: İyi
10-Zühre: İyi
11-Utarit: Şer
12-Kamer: İyi-Ticari işler

YA ALLAH= Şems saatidir. Şems saatinde meşgul olan nuru ilahiye kavuşur. Daima meşgul olur bu zikir ile terk eylemez ise.

YA RAHMAN= Şems saatinde bu isimle meşgul olan cümle muradına kavuşur.

YA RAHİM= Şems saatinde meşgul olan ahiret muradı hasıl olur.Zalim üzerine okunsa zulmünü terk eder.

YA MALİK= Şems saatinde meşgul olana Hak Teala seferde veya ikamet halinde emin eder. Padişahların bile meşgul olacağı velayet ihsan eder.

YA GUDDÜS= Şems saatinde meşgul olan sırları ifşa olmaz. Ve gittiği yerlerde,meclislerde hayır bulur.

YA HALİM= Şems saatinde meşgul olan kimse imandan ve kabir azabından emin olur.

YA MÜMİN= Zühre saatinde meşgul olan kimsenin kalbi nur ile doğar dünyevi ve uhrevi hacetleri hasıl olur. Ve düşmanlarına galip olur.

YA MÜHEYMİN= Müşteri saatinde meşgul olan konuşması etkileyici ve galip olur.h. Muradın hasıl olur.Hz. Yunus batın halde bu esma ila meşgul olmuştur.

YA AZİZ= Merih saatinde meşgul ola ulular katında izzet bulur. Düşmanlarına galip olur ve her yerde itibar bulur. Bu isim Kahrı ve Lutfu ve Tesiri toplayan bir isimdir.

YA CEBBAR= Merih saatinde meşgul olan zalimler ve münafıklar ve yalancılar üzerine galip olur.

YA ŞEKUR= Müşteri saatinde meşgul olan kişinin muradı hasıl olur. Bu padişahların da virdidir. Ve bu ümmetin uluları da bu zikirle meşgul olmuştur.

YA BARİU= Şems saatinde meşgul olan sair nasın yanında sevilir.

YA MUSAVVİR= Her kim bu esmaya gamer saatinde meşgul olsa bazı sırlara rüyasında vakıf olur.

YA GAFFAR= Zühre saatinde meşgul olsa büyüklerin ve zalimlerin hışmından emin olur.

YA GAHHAR= Merih saatinde meşgul olan mazlumlar zalimlere galip olur. Kahır için haksız yere asla okunmaya.

YA VEHHAB= Her saatte meşgul olsa hatta 5 vakitte daima zikretmiş olsa dünya darlığı görmez.

YA REZZAK= Zühre saatinde meşgul olsa malı tahsil eder dünyalık kapısı açılır.

YA FETTAH= Utarit saatinde meşgul olsa her muradı hasıl olur.

YA ALİM= Müşteri saatinde meşgul olsa düşmanları para pare olur.k. Ayrıca kalp tesiri içindir.

YA GABID= Müşteri saatinde meşgul olsa yari bulup murada erer büyük tesiri olan isimlerdendir. Bu zikre devam edenin ahbabı çok olur terk ederse bir zararı olmaz.

YA BASİD= Zühre saatinde meşgul olsa dünya esiri olanların dünyayı terk etmesine sebeptir.

YA HAFIZ= Kahriye olan isimlerdendir zühre saatinde meşgul olsa düşmana galip gelir. Muradı hasıl olur.

YA RAFİU= Şems saatinde meşgul olsa matlubunun kalbini kendine çekmekte gayet kuvvetli bir terkiptir.

YA MÜİZZ= Şems saatinde meşgul olan saadet bulur.

YA MUZİLLU= (Zelil eden) Merih saatinde meşgul olan düşmanlarından kurtulur ve selamet bulur.

YA SEMİU= Müşteri saatinde meşgul olsa devlettir.e.Matlup ve matlubun muradı ve hayrı hasıl olur.

YA BASİR= Şems saatinde meşgul olsa büyük tesiri vardır. Bayan için okunsa kamer saatinde meşgul ola.

YA HAKİM= Şems saatinde meşgul olsa cümle ulema makamına ulaşır.

YA ADL= Şems saatinde meşgul olsa talihinde kapalılıktan emin olur. Ve talihi güzel ola.

YA LATİF= Zühre saatinde meşgul olsa bir dileği için nereye giderse gitsin dileği olur.

YA HABİR= Şems saatinde meşgul olsun erkek için bayan için kamer saatinde meşgul olsun kimin niyetine okusa bu saatlere dikkat etsin zarar görmemesi için.

YA HALİM=Günün erken saatlerinde meşgul olsa zalimlerin, fesatçıların ve yavuz düşmanların perişan olmasına sebeptir.rr. Hz. Musa a.s firavunun yanına vardığında bunu okumuştur.

YA ĞAFUR=Şems saatinde meşgul olunsa Hak Tealanın affına mazhar olmaya sebeptir.

YA ŞEKUR=Şems saatinde muradı için okunur. Zühre saatinde bayanlar ve zalimlerin zulmünden halas olmak için okunur.

YA ALİ=Şems saatinde meşgul olsa ululardan olmaya sebeptir. Lakin hiç terk etmemek lazımdır.

YA KEBİR= Müşteri saatinde meşgul olunur. Padişahlar indinde haceti makbul olur.

YA HAFIZ= Şems saatinde meşgul olunur. Hasta üzerine okunsa sıhhat bulur. a.Hasta kendisinede okuyabilir. Yaun gibi hastalıklarada iyidir.

YA HASİB= Zühre saatinde meşgul olunsa teshir etmeye istidat kazanır.

YA CELİL= Şems saatinde meşgul olunsa hevadan ve nefisten kesilir.

YA KERİM=Zühre saatinde meşgul olunsa gamları def olur malı ziyade artar. Bayanlar için gayet kuvvetlidir.r. Erkek için müşteri saatinde meşgul olmak lazımdır. Zührede devam eden Hak’ka karşı hatalardan arınır.

YA RAGİBU=Zühre saatinde meşgul olmak saadeti kazandırır. Muradının hasıl olmasına sebep olur .

YA MUCİP=Müşteri saatinde meşgul hergün meşgul olan Cenabı Baali Teala’dan her ne dilerse dileği olur. Hayırlı bir şekilde muratları olur.

YA VASİU=Zuhalde meşgul olsa matlubu (istediği) olur. Gam ve kederden kurtulur.

YA HAKİM=Zühal veya kamer saatinde meşgul olunur. Bayanlara teshir için. Erkekler için müşteri saatinde meşgul olmak gerekir. Hasta üzerine okunduğunda Allah’ın izniyle şifa bulur.

YA VEDÜD=Kamer saatinde bayanları teshir için okunur. Okunan şahsın üzerine teshir olur . kalbi okuyana sevgiyle dolar.

YA MECİD=Zühre saatinde meşgul olanın Cenabı baali Teala’dan dünyevi ve ahiri hacetleri kabul olur.

YA BAİS= Şems saatinde meşgul olan Lütfi ilahiye mazhar olur ve her işte muvaffak olur.

YA ŞEHİDU=Müşteri saatinde meşgul olunmak teshiri ekberdir ve düşman elinden emin olunur.

YA VEKİLU= Zühre saatinde bayan için meşgul olunur. Erkek için müşteride fazlasıyla hararete sebeptir. Gaflet olunmasın.

YA GAVİYY= Merih saatinde meşgul olunmak fethe sebeptir. Akşemseddin hz. virdidir. İstanbul’un fethinde bu esma ile çok meşgul olmuştur. Ayrıca cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han’a bu esmayı öğretti. Oda fetihde daima bu esma ile meşgul oldu

YA METİN=Zühre saatinde meşgul olan kişi düşmanlarına galip olur.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!