DUA Sana Bana Özel 

Duanın Kabul Olması İçin Okunacak Dua

Peygamber efendimize salevat getirmek duanın kabulüne vesiledir. Hamd duanın başı, salevat getirmek ise, kanatları gibidir. Duaya hamd ve Resulullah efendimize ve Onun âline ve eshabına salevat ile başlamalı, yani (Elhamdülillahi rabbil âlemîn, essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn) demeli, sonunda da yine salevat okumalı, (Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed) demelidir. Resulullah efendimize okunan dua, yani salevat kabul olacağı için, kabul olmuş iki dua arasında edilen dualar da, kabul olur.

 Öncelikle
Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim
  Allâh Celle Celalühü Hamd ve Şükür Etmeli

Âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü senâlar olsun,hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur.

Daha Sonra

Salavat-ı Şerif
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed

“Allahümme bi hakkı Seyidi Muhammed ve Ali Seyidi  Muhammed”

Yarabbi  Muhammed Efendimizin Hakkı İçin Ehlibeyt’in – Ashabının hatırı için duamı Kabul Buyur.

Salavat-ı Şerif 

 Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed
AMİN.
Duanın kabul ve makbul olması için Öncelikle Peygam Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahü aleyhi vesellem’in aziz ruhu içi Ehlibeyt’in Aziz Ruhu İçin
Ashab-ı Kiram’ın-Evliya-i Kiram-Salih’lerin-Veli’lerin – Şehitlerin Aziz Ruhları İçin Allâh Rızası İçin  EL – FATİHA

Rabbimizi Övelim Buyrun – Hz. Muhammed Sallallahü aleyhi vesellem
 Âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü senâlar olsun…

Âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü senâ, O’nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’a, diğer enbiya ve mürselîn efendilerimize, Hakk’ın mükerrem ibâdı olan melâike-i kirama, yer ve gök ehlinden salih kullara da  Cenab-ı Allâmü’l-Guyûb’un ilmi ve malûmatı adedince salât ü selam olsun.

Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün âlemlerin yegane sahibi Yüceler Yücesi Rabbimiz! Sen’in Dinine, Kitabına, Peygamberine ve masum kullarına düşmanlık besleyen cahil, kaba, insanlık ve medeniyet mahrumu, zalim bir takım insanlar, iyilikte, hayr u hasenâtta kullansınlar diye emaneten kendilerine verdiğin gücü ve saltanatı, inanan insanların hukukuna tecavüz edip onlara karşı bir baskı unsuru olarak kullanıyor ve göz göre göre zorbalık, derebeyliği yapıyorlar. ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billah’ hazinelerinin tek sahibi Sen’sin; mutlak güç ve otorite yalnız Sen’indir; biz de izafi, gölge mahiyetindeki güç ve kuvvetimizden arınıp Sen’in asla karşı konulamayacak güç ve kuvvetine iltica ediyoruz. Ne olur, Yüce Mevlâmız, adavet hisleriyle oturup kalkan, inanmış insanların aleyhinde sürekli komplo üstüne komplo kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalblerinden söküp at ve bütün duyma, görme ve idrak kabiliyetlerini topyekün insanlığın hayrına olabilecek istikamete tevcîh buyur. Biz, onların yapmak istedikleri kötülükleri, vermek istedikleri zararları, hile ve hud’alarını, tuzaklarını, komplolarını ancak Sen’in yardımınla def’edebiliriz. Onun için de, Rabbimiz, o insafsız gaddarlardan gelebilecek her türlü şerden Sen’in sıyanetine dehâlet ediyoruz. Bu haddini bilmez, insafsız tipler şayet salâh yolunu seçmezler, fitne ve fesatlarına devam ederlerse, Sen onların ellerini kollarını bağla.. ayaklarına prangalar vur.. kalemlerini yazamaz, dillerini de konuşamaz hale getir.. inananların aleyhinde kullandıkları ne kadar yol-yöntem, imkan ve malzeme varsa, hepsini ellerinden çekip al.. menfûr emellerine ulaşmalarına fırsat verme ve bizi o tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma.. nusretinle, hıfz u inayetinle bu âciz ve çaresiz kullarını te’yîd buyur!

Duamızın evvelinde salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed Mustafa’yı, O’nun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla anarak indiriyor ve bizi ellerimiz boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirmemeni diliyoruz Rabbimiz!

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!